Top vision

czen

Jednatel společnosti s ručením omezeným

8 990 Kč10 878 Kč s DPH

Kateřina Švajcrová

Jednatel společnosti s ručením omezeným
Kateřina Švajcrová, Zapsaná mediátorka, jednatelka a majitelka společnosti ŠVAJCROVÁ NEUMANN advokátní kancelář, s.r.o.

Práva a povinnosti statutárního orgánu

24. 11. 2020Praha 1
Pro všechny
Nechat schválitNechte si schválit kurz od šéfa

Získejte ucelený přehled o právech, povinnostech a také o případných rizicích jednatele společnosti s ručením omezeným v návaznosti na nový zákon o obchodních korporacích, resp. nový občanský zákoník.
V tomto kurzu se seznámíte s aktuální právní úpravou a povinnostmi jednatele společnosti s ručením omezeným reflektující zavedení nového občanského zákoníku a nového zákona o obchodních korporacích. Proniknete do problematiky jednatelské smlouvy, vztahu jednatele ke společnosti, ostatním jednatelům, společníkům i dalším osobám. Seznámíte se s povinnostmi, úkoly a odpovědností jednatele. Získáte i základní přehled o úpravě společnosti s ručením omezeným ve vztahu k plnění povinností jednatele.To vše pod vedením zkušené advokátky Kateřiny Švajcrové, která se s Vámi podělí o mnoho zkušeností a poznatků z vlastní praxe.

Program

09:00 - 16:30

Jednatel jako statutární orgán

 • předpoklady a podmínky pro výkon funkce jednatele
 • vznik a zánik funkce jednatele
 • jednání a podepisování jménem společnosti s ručením omezeným

Vztah jednatele ke společnosti

 • povinnosti jednatele a jeho práva
 • smlouva o výkonu funkce (jednatelská smlouva)
 • pracovní smlouva – souběh s jednatelskou smlouvou
 • odměna jednatele
 • náhrada nutně nebo účelně vynaložených nákladů
 • podíl jednatelů na zisku
 • zdanění odměny jednatele

Vztah jednatele k ostatním jednatelům, společníkům a dalším osobám

 • vztahy mezi jednateli – obchodní vedení
 • vztah jednatele ke společníkům a ostatním orgánům společnosti
 • jednatel a prokurista
 • jednatel a likvidátor
 • jednatel a insolvenční správce

Ostatní povinnosti a úkoly jednatele

 • v oblasti účetnictví
 • v oblasti pracovněprávní

Odpovědnost jednatele

 • charakteristika odpovědnosti jednatele
 • soukromoprávní odpovědnost jednatele
 • odpovědnost jednatele z hlediska trestního a správního práva

Problematika společnosti s ručením omezeným

 • založení a vznik společnosti s ručením omezeným
 • zápis do obchodního rejstříku
 • vklad společníka a obchodní podíly ve společnosti s ručením omezeným
 • způsoby ukončení účasti společníka společnosti s ručením omezeným
 • změna společenské smlouvy
 • zvýšení a snížení základního kapitálu
 • zrušení společnosti s ručením omezeným bez likvidace
 • zrušení společnosti s ručením omezeným s likvidací
 • zánik společnosti s ručením omezeným

Aktuální informace – dotazy a odpovědi

Co mi kurz přinese?

 • aktuální práva a povinnosti jednatele reflektující NOZ a nový zákon o obchodních korporacích
 • upozornění na nejčastěji opomíjená a podceňovaná rizika a možnosti jejich eliminace
 • doporučení pro správný postup, jak řešit situace z reálné praxe jednatelů a společností
 • diskuse, zkušenosti a poznatky z praxe zkušeného advokáta

Komu je kurz určený?

 • jednatelé společností s ručením omezeným
 • společníci společností s ručením omezeným

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,19 Celkový dojem z kurzu

94 %

Uplatnění poznatků v praxi

92 %

Akci bych doporučil známým

Akce byla praktická, srozumitelná, logická.

Petr Michálek, EWALS CARGO CARE, s. r. o.

Potěšilo mě zajímavé téma.

Pavel Zikmund, GRUPO ANTOLIN Turnov, s.r.o.

Potěšil mě přesah do praxe.

Marcel Vít, FaRMIS, s.r.o.

Velice dobrá úroveň výkladu.

František Jouza, Magna Exteriors

Informace z tohoto semináře napomohou snížení rizik společnosti i snížení rizik pro osobu.

Ladislav Kröbel, SAS Autosystemtechnik, s.r.o.

Velmi kompetentní projev pana Barocha, praktické zkušenosti.

Richard Auer, MANN + HUMMEL

Perfektní příprava lektorů, komplexní vysvětlení, problematika na příkadech z praxe, naplnění mého očekávání.

Zdeněk Podolský, BÖHM PLAST - TECHNIK a.s.

Lektor

Kateřina Švajcrová

Kateřina Švajcrová

Zapsaná mediátorka, jednatelka a majitelka společnosti ŠVAJCROVÁ NEUMANN advokátní kancelář, s.r.o.

Jsem jednatelkou a majitelkou společnosti ŠVAJCROVÁ NEUMANN advokátní kancelář, s.r.o. V advokacii se pohybuji již 14 let. Osobně se zaměřuji především na agendu soudních sporů, kde zastupuji klienty v širokém spektru právních odvětví. Nejvíce řeším záležitosti a spory v oblasti práva obchodního, občanského a trestního. Samozřejmostí v mé praxi advokáta je dlouhodobé poskytování komplexních právních služeb mnoha obchodním společnostem.  Zakládáme si na tom, že jsme pro obchodní korporace partnery v různých situacích jejich podnikatelského života. Vedle advokacie jsem zároveň jedním z prvních advokátů v ČR zapsaných také jako mediátor. Jelikož mediaci zkouším, školím, praktikuji a stejně tak přednáším, dokážu flexibilně přepínat tzv. hlavu advokátní na hlavu mediační. Pro klienty v advokacii je nezaměnitelný benefit, že jim můj přístup nabízí pohled osoby několikerého zaměstnání, což je um v advokacii platný především pro obchodní klienty, a to nejen z pohledu vyjednávání.  Od roku 2011 jsem mediátorkou, zkoušku mediátora jsem složila v rámci programu Evropské komise pro mediaci před Českou advokátní komorou a Belgickou advokátní komorou. V roce 2012 jsem byla jmenována ministrem spravedlnosti ČR předsedkyní zkušební komise pro státní zkoušky z mediace, tuto funkci vykonávám i v současné době. Od roku 2013 jsem zároveň zapsaným mediátorem v Seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jsem taktéž členem poradních orgánů představenstva České advokátní komory pro Sekci ADR (Mimosoudní řešení sporu) a Sekci rodinného práva.

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
24. 11. 2020
Út
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/378 990 Kč10 878 Kč s DPH

24. 11. 2020

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

8 990 Kč
10 878 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály a občerstvení.

Zajímáte se o legislativu?

Pozvánky na kurzy a konference, newslettery se zajímavým obsahem, články na aktuální témata, nejnovější trendy. Zanechte nám svůj e-mail a už vám nic neunikne. Ochrana osobních údajů.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

18 úspěšných let
na trhu

Jednatel společnosti s ručením omezeným
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
8990

Získejte ucelený přehled o právech, povinnostech a také o případných rizicích jednatele společnosti s ručením omezeným v návaznosti na nový zákon o obchodních korporacích, resp. nový občanský zákoník.
V tomto kurzu se seznámíte s aktuální právní úpravou a povinnostmi jednatele společnosti s ručením omezeným reflektující zavedení nového občanského zákoníku a nového zákona o obchodních korporacích. Proniknete do problematiky jednatelské smlouvy, vztahu jednatele ke společnosti, ostatním jednatelům, společníkům i dalším osobám. Seznámíte se s povinnostmi, úkoly a odpovědností jednatele. Získáte i základní přehled o úpravě společnosti s ručením omezeným ve vztahu k plnění povinností jednatele.To vše pod vedením zkušené advokátky Kateřiny Švajcrové, která se s Vámi podělí o mnoho zkušeností a poznatků z vlastní praxe.

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru