Top vision

czen

Mgr. Anastazie Jitka Meindl

Andragog, lektorka, poradenský psycholog, kouč, konzultant a terapeut

Jak jste se ke vzdělávání dostala? 
Původně jsem pracovala v oblasti zdravotnictví jako zdravotní sestra (JIP, ARO - chirurgie). Po mateřské dovolené jsem se zaměřila na obchod a management, z počátku ve zdravotnictví, kde jsem viděla ze své praxe velké nedostatky v oblasti vzdělávání, především středního zdravotnického personálu v oblastech soft skills. Od roku 2000 jsem nacházela uplatnění ve vzdělávacích agenturách, managementu a obchodu. Po získání prvního titulu v oblasti vzdělávání jsem se práci lektorky začala věnovat naplno. Celý život se zajímám o psychologii a rozvoj osobnosti, efektivitu vzdělávání a uplatnění znalostí v praxi. V péči o pacienty jsem se naučila empatii. V rámci práce na rozvoji potenciálu jsem se zaměřila na manažery, tedy na ty, kteří ovlivňují kvalitu a výkon práce druhých lidí. Tam jsem našla své poslání - působit a pomáhat, vzdělávat a inspirovat, předávat své zkušenosti.
Vystudovala jsem andragogiku a psychologii na UJAK v Praze. Po ukončení magisterského studia jsem byla přijata do doktorandského studia na filozofické fakultě UP v Olomouci v oboru andragogiky. Aktuálně studuji v programu MBA psychologii a management. V rámci doplňujícího vzdělávání jsem absolvovala kurzy rétoriky, psychoterapie a koučinku. Celoživotní vzdělávání je tedy nejen moje práce, která mě naplňuje, ale také možnost pracovat na sobě a vzdělávat se v oblasti psychologie, managementu a psychologie, včetně  zapojování se do výzkumných projektů v oblasti profesního vzdělávání.

Kde jste načerpala nejvíce zkušeností?
Během 25leté praxe v oblasti obchodu a managementu. Pohybovala jsem se ve zdravotnictví, školství, na akademické půdě, dále v automotive, marketingu, legislativě, bankovnictví, ve státní správě atd. - především v roli externí lektorky. 

Jaký je Váš přístup k tréninkům a školením?
Zakládám si na efektivnosti a praktičnosti. Zaměřuji se na jasně definované potřeby cílové skupiny a na konkrétní cíle. Můj přístup je zaměřen na individuální zohlednění potřeb konkrétní skupiny i jednotlivců, řešení jejich konkrétních problémů v rámci tématu. V edukačním procesu se opírám o nové poznatky v daném oboru, a to díky svému aktivnímu zapojení v oblasti celoživotního vzdělávání. Zároveň díky svým letitým zkušenostem aplikuji poznatky do praxe.

Jsem specialistka na vzdělávání dospělých se zaměřením na praxi a efektivitu edukačního procesu. Pracuji interaktivně, do svých kurzů zapojuji aktuální edukační metody, dávám lidem prostor a možnost si vše vyzkoušet a zažít. V mých kurzech se lidé nejen něco naučí, ale také se zasmějí, uvolní, aktivně se zapojí do tréninku, získají konkrétní návody a techniky, které jim mohou pomoci lépe fungovat v praxi. Účastníci mých kurzů prožívají aha momenty a začínají vidět problémy z nových perspektiv. Současně se mohou spolehnout na mou profesní i lidskou oporu i v oblasti poradenství. 

Jakými projekty byste se chtěla pochlubit? 
Úřad práce - Vzdělávejte se
Jihočeská hospodářská komora - mentorství a poradenství ve školství
Manažerská akademie

Jakým tématům rozvoje se věnujete? 

Management, řízení lidských zdrojů, personalistika
Time management, stress management
Psychohygiena pro manažery
Syndrom vyhoření, prevence 
Vedení lidí, delegování, kompetence, hodnocení a zpětná vazba
Motivace pracovníků, řízení pracovního postupu
Personální management, výběrová řízení
Motivační faktory ke vzdělávání zaměstnanců
Grafologie pro personalisty
Leadership v praxi
Komunikační dovednosti manažera – vyjednávání, efektivní a krizová komunikace

Organizace, firemní a organizační struktura
Strategický management, plánování
Organizační rozvoj a řízení změny
Firemní kultura
Management krizí a změn
Synergogika 
Diverzita týmu
Age management

Soft skills
Emoční inteligence v praxi – interpersonální vztahy nejen na pracovišti
Psychohygiena v praxi 
Rétorické dovednosti v praxi – jak se správně vyjádřit a najít vhodná slova 
Sociální psychopatologie praxe – psychopatologie kolem nás
Psychologie osobnosti, typologie osobnosti, individuální poradenství
Obchodní a komunikační dovednosti
Psychosomatika


Kurzy lektora

Efektivní komunikaceHodnocení: 1,10

Efektivní komunikace

Jak zvládnout i obtížné situace s grácií

3. - 4. 6. 2024 Praha 1
11 990 Kč bez DPHZobrazit

Kurz podle vašich představ

Chcete připravit školení pro celý tým? Umíme být flexibilní a přizpůsobit program kurzu vašim potřebám. Rádi vám připravíme nabídku firemního školení na míru.

mám zájem
Kurz na míru
nahoru