Top vision

czen

Zákoník práce pro zaměstnavatele

8 990 Kč10 878 Kč s DPH8 990 Kč10 878 Kč s DPH8 990 Kč10 878 Kč s DPH

Dana Blažková

Zákoník práce pro zaměstnavatele
Dana Blažková, expertka a konzultantka v oblasti pracovního práva a personalistiky

Pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)

10. - 11. 9. 2019
21. - 22. 10. 2019
Praha 1
Brno
Pro pokročilé
Nechat schválitNechte si schválit kurz od šéfa

Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend

Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících norem. Na kurzu věnovaném zákoníku práce se poutavou formou dozvíte řadu důležitých informací o všech podstatných tématech pracovněprávních vztahů.

Kurz je určený především zaměstnancům HR, kteří již mají se Zákoníkem práce zkušenosti a potřebují získat ucelený přehled. Po začínající personalisty nebo zaměstnance, kteří o Zákoníku práce potřebují základní znalosti, je určený kurz Pracovní právo (nejen) pro manažery.

Program

1. den 09:00-16:30

Aktuální legislativa v oblasti pracovněprávních vztahů

 • celkový přehled, změny
 • provázanost zákoníku práce a občanského zákoníku
 • kde je zakázáno použití občanského zákoníku?
 • neplatnost právních jednání
 • počítání času, promlčecí doby
 • a další…

Povinnosti zaměstnavatele

 • přehled povinností zaměstnavatele
 • pracovněprávní vztahy a rozdíly mezi nimi z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance
 • právní úprava vzniku, změn a skončení pracovního poměru a s tím související povinnosti zaměstnavatele

Vznik, změny a ukončení pracovního poměru

 • náležitosti pracovní smlouvy
 • obvyklá ujednání v pracovních smlouvách (zkušební doba, pracovní poměry na dobu určitou)
 • povinné informace o obsahu pracovního poměru a kde je uvádět (sjednat či určit)změny pracovního poměru – převedení zaměstnance na jinou práci bez souhlasu zaměstnance
 • skončení pracovního poměru – dohoda, výpovědní důvody a rozdíly mezi nimi, zákaz výpovědi, zrušení ve zkušební době a okamžité zrušení, odstupné, hromadné propouštění, problematické příklady, soudní rozhodnutí…
2. den 09:00-16:30

Pracovní doba, náhrada škody a další témata pracovněprávních vztahů

 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)
 • pracovní doba, typy pracovních režimů a rozvržení pracovní doby vč. směnných režimů, pružné pracovní doby a konta pracovní doby, povinná doba odpočinku, překážky v práci a jiná ustanovení
 • dovolená, její plánování, čerpání, krácení, převody do dalšího roku
 • ochrana osobních údajů
 • odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance za škodu
 • vnitřní předpisy
 • osobní spis, potvrzení o zaměstnání
 • doručování písemností
 • a další…

Co mi kurz přinese?

 • získáte celkový přehled o pracovněprávní legislativě ve stavu platném k datu konání kurzu
 • detailně se seznámíte s pracovněprávními vztahy z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance
 • zorientujete se ve změnách týkajících se pracovního poměru a odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • vyzkoušíte si modelové situace na praktických příkladech
 • seznámíte se s některými rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR ve věcech pracovněprávních

Komu je kurz určený?

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,10 Celkový dojem z kurzu

96 %

Uplatnění poznatků v praxi

95 %

Akci bych doporučil známým

Dobrá organizace, podrobné informace o místě konání aj. Příjemné prostředí. Skvělá lektorka, obsah školení předčil mé očekávání. Dozvěděla jsem se spoustu užitečných informací pro praxi.

Lucie Francová, DAIDO METAL CZECH s.r.o.

Akce mě potěšila mnohými příklady z praxe, užívaním judikatur, zodpovězením veškerých dotazů s úctou k ostatním. Prozatím nejlepší školení, které jsem v top vision absolvovala.

Lucie Plachá, L&L Products, s.r.o.

Myslím, že jsem si z této akce odnesla více než jsem čekla. Jedna z nejlepších akcí, které jsem absolvovala.

Zuzana Chumanová, Elanor spol. s r.o.

Potěšilo mě velké množství příkladů z praxe.

Lenka Voplakalová, MarketUP s.r.o.

Líbil se mi přehledný způsob prezentace a výborný studijní materiál.

Otto Kašparovský, BOS Automotive Products CZ s.r.o.

Líbilo se mi množství praktických příkladů, na kterých lektorka vysvětlila teoretický výklad.

Eva Vyhnalová, ASUS COMPUTER Czech Republic s.r.o.

Líbil se mi výborně zpracovaný sborník, který obsahuje vše, co bylo potřeba.

Miroslava Lažková, FNZ

Školení bylo velmi intenzivní. Děkuji za znalosti, které jsem zde získala.

Eva Egerová, synlab czech s.r.o.

Oceňuji fundovanost lektorky - jsem nadšená! V minulosti jsem absolvovala X školení na téma právních předpisů, toto bylo jednoznačně a zdaleka nejlepší.

Petra Suchá, MBtech Bohemia s.r.o.

Akce se mi líbila díky své systematičnosti, strukturovanosti, podrobnostmi a příklady. A zejména oceňuji přehledné tabulky, které z pracovního práva udělaly poněkud exaktnější záležitost. Výborná lektorka, jasný výklad, energizující osobnost.

Marta Wallenfelsová, CCFT Services, s.r.o.

Lektor

Dana Blažková

Dana Blažková

expertka a konzultantka v oblasti pracovního práva a personalistiky

Několik desítek praktických příkladů nejen během výkladu, ale také přímo ve studijním materiálu. Prostor na každý váš dotaz a problém a přesah do dalších souvisejících norem. To jsou hlavní přínosy tohoto kurzu.

K oblastem, na které se specializuji, patří pracovní právo, pracovní smlouvy, praktická personalistika s přesahy do mezd, účetnictví a dávky sociální podpory. Praxi jsem získala jako personalistka v bankovním sektoru (1994–2001), dále jako personální manažerka v inovativní a expandující společnosti zabývající se rychloobrátkovým zbožím (2001–2004). V letech 2005–2006 jsem působila jako vedoucí personálního odboru v chemickém průmyslu. Pracovala jsem v korporaci i v soukromé firmě, v zahraniční i české společnosti. K nejzajímavějším poznatkům ze své praxe řadím zejména rozsáhlé zkušenosti s kontrolami ze strany státního dozoru. Od roku 2004 vedu zdarma největší pracovněprávní poradnu na českém internetu. Od roku 2006 se aktivně věnuji také lektorování pro veřejnost a spolupracuji s různými společnostmi jak na veřejných, tak na firemních školeních. V současné době působím především jako lektorka a poradkyně v oblasti pracovního práva a personalistiky. Účastníci mých kurzů většinou kladně hodnotí živou formu výkladu, množství příkladů z vlastní praxe a poradny a také ochotu pomoci a vyřešit i nestandardní situace.

Vybíráme
z blogu
Do práce také o státním svátku?
Do práce také o státním svátku?

Každý nemohl strávil vánoční svátky se svými rodinami. Někteří z nás museli jít do práce i ve svátek. Pojďme si společně připomenout, koho se práce ve svátek týká.

Lektor

Dana Blažková

Dana Blažková

expertka a konzultantka v oblasti pracovního práva a personalistiky

Několik desítek praktických příkladů nejen během výkladu, ale také přímo ve studijním materiálu. Prostor na každý váš dotaz a problém a přesah do dalších souvisejících norem. To jsou hlavní přínosy tohoto kurzu.

K oblastem, na které se specializuji, patří pracovní právo, pracovní smlouvy, praktická personalistika s přesahy do mezd, účetnictví a dávky sociální podpory. Praxi jsem získala jako personalistka v bankovním sektoru (1994–2001), dále jako personální manažerka v inovativní a expandující společnosti zabývající se rychloobrátkovým zbožím (2001–2004). V letech 2005–2006 jsem působila jako vedoucí personálního odboru v chemickém průmyslu. Pracovala jsem v korporaci i v soukromé firmě, v zahraniční i české společnosti. K nejzajímavějším poznatkům ze své praxe řadím zejména rozsáhlé zkušenosti s kontrolami ze strany státního dozoru. Od roku 2004 vedu zdarma největší pracovněprávní poradnu na českém internetu. Od roku 2006 se aktivně věnuji také lektorování pro veřejnost a spolupracuji s různými společnostmi jak na veřejných, tak na firemních školeních. V současné době působím především jako lektorka a poradkyně v oblasti pracovního práva a personalistiky. Účastníci mých kurzů většinou kladně hodnotí živou formu výkladu, množství příkladů z vlastní praxe a poradny a také ochotu pomoci a vyřešit i nestandardní situace.

Vybíráme
z blogu
Do práce také o státním svátku?
Do práce také o státním svátku?

Každý nemohl strávil vánoční svátky se svými rodinami. Někteří z nás museli jít do práce i ve svátek. Pojďme si společně připomenout, koho se práce ve svátek týká.

Lektor

Dana Blažková

Dana Blažková

expertka a konzultantka v oblasti pracovního práva a personalistiky

Několik desítek praktických příkladů nejen během výkladu, ale také přímo ve studijním materiálu. Prostor na každý váš dotaz a problém a přesah do dalších souvisejících norem. To jsou hlavní přínosy tohoto kurzu.

K oblastem, na které se specializuji, patří pracovní právo, pracovní smlouvy, praktická personalistika s přesahy do mezd, účetnictví a dávky sociální podpory. Praxi jsem získala jako personalistka v bankovním sektoru (1994–2001), dále jako personální manažerka v inovativní a expandující společnosti zabývající se rychloobrátkovým zbožím (2001–2004). V letech 2005–2006 jsem působila jako vedoucí personálního odboru v chemickém průmyslu. Pracovala jsem v korporaci i v soukromé firmě, v zahraniční i české společnosti. K nejzajímavějším poznatkům ze své praxe řadím zejména rozsáhlé zkušenosti s kontrolami ze strany státního dozoru. Od roku 2004 vedu zdarma největší pracovněprávní poradnu na českém internetu. Od roku 2006 se aktivně věnuji také lektorování pro veřejnost a spolupracuji s různými společnostmi jak na veřejných, tak na firemních školeních. V současné době působím především jako lektorka a poradkyně v oblasti pracovního práva a personalistiky. Účastníci mých kurzů většinou kladně hodnotí živou formu výkladu, množství příkladů z vlastní praxe a poradny a také ochotu pomoci a vyřešit i nestandardní situace.

Vybíráme
z blogu
Do práce také o státním svátku?
Do práce také o státním svátku?

Každý nemohl strávil vánoční svátky se svými rodinami. Někteří z nás museli jít do práce i ve svátek. Pojďme si společně připomenout, koho se práce ve svátek týká.

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
10. - 11. 9. 2019
Út, St
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/378 990 Kč10 878 Kč s DPH
21. - 22. 10. 2019
Po, Út
09:00 - 16:30 hod.Brno 8 990 Kč10 878 Kč s DPH
13. - 14. 11. 2019
St, Čt
09:00 - 16:30 hod.Plzeň 8 990 Kč10 878 Kč s DPH

10. - 11. 9. 2019

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

8 990 Kč
10 878 Kč s DPH

21. - 22. 10. 2019

09:00 - 16:30 hod.

Brno,

8 990 Kč
10 878 Kč s DPH

13. - 14. 11. 2019

09:00 - 16:30 hod.

Plzeň,

8 990 Kč
10 878 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály a občerstvení.

Zajímáte se o HR?

Pozvánky na kurzy a konference, newslettery se zajímavým obsahem, články na aktuální témata, nejnovější trendy. Zanechte nám svůj e-mail a už vám nic neunikne. Ochrana osobních údajů.

Množstevní sleva

Více účastníků z jedné firmy nebo více objednaných akcí pro jednoho účastníka.

5% sleva3-4 účastníci

10% sleva5 a více účastníků

Trénujte s námi a držte tempo! Sestavte akademii Vaší firmě na míru.

Kurz na míru

Chcete připravit školení pro celý tým? Preferujete přizpůsobit program kurzu vašim potřebám? Rádi vám připravíme nabídku firemního školení na míru.

Chcete připravit školení pro celý tým? Preferujete přizpůsobit program kurzu vašim potřebám? Rádi vám připravíme nabídku firemního školení na míru.

mám zájemsestavit vlastní poptávku
Kurz na míru

Akci pro vás připravila

Miloslava Hartlová
Tuto akci doporučuji všem profesionálům, kteří ve své praxi potřebují výbornou znalost zákoníku práce a dalších předpisů upravujících oblast pracovněprávních vztahů.

Miloslava Hartlová

Training Coordinator

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

17 úspěšných let
na trhu

Zákoník práce pro zaměstnavatele
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
8990

Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend

Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku i dalších souvisejících norem. Na kurzu věnovaném zákoníku práce se poutavou formou dozvíte řadu důležitých informací o všech podstatných tématech pracovněprávních vztahů.

Kurz je určený především zaměstnancům HR, kteří již mají se Zákoníkem práce zkušenosti a potřebují získat ucelený přehled. Po začínající personalisty nebo zaměstnance, kteří o Zákoníku práce potřebují základní znalosti, je určený kurz Pracovní právo (nejen) pro manažery.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru