Top vision

czen

Notice: Undefined index: user_porovnani in /var/www/webtv/pages/akce/akce_detail.php on line 144

Vedení lidí pro zkušené manažery

Termín a místo konání bude upřesněno.

Vedení lidí pro zkušené manažery

Jak vést tým k nadprůměrným výsledkům

Termín a místo konání bude upřesněno.
Pro všechnyNovinka

Manažer není ten, kdo může dělat práci lépe než jeho lidé, ale ten, kdo může vést své lidi, aby dělali práci lépe než on. Frederick W. Smith 

Vynikající manažeři se snaží řídit týmy stejným způsobem, jakým by chtěli být oni sami řízeni. Vynikající manažeři dosahují výsledků využíváním potenciálu a schopností svého týmu. Zaměřují se na rozvoj ostatních a na budování vztahů, které posilují důvěru. Jsou schopni rychle reagovat na změny a vést v turbulentních dobách. Pomáhají lidem měnit se. V tomto tréninku objevíte způsoby, jak vést tým, aby dosahoval výborných výsledků. Zároveň se naučíte rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým a kultivovat svůj manažerský styl. 

Program

1. den

Role manažera

 • vedení, řízení, odpovědnost a z toho vyplývající riziko 
 • přirozená autorita a její budování 
 • vůdcovství a budování charismatu 


Styly vedení lidí 

 • osobnost manažera a její vliv na styl vedení 
 • situační vedení podle úrovně zralosti vašich lidí 
 • přizpůsobení stylu vedení různým potřebám zaměstnanců 
 • použití úrovně zralosti a stylů vedení v praxi 
2. den

Budování týmu 

 • úroveň zralosti jednotlivců a týmové role 
 • etapy vývoje skupiny a měření týmového výkonu 
 • zlepšování pracovních vztahů úspěšným řízením konfliktů 


Rozvoj týmu 

 • zpětná vazba podle úrovně zralosti týmu a jednotlivců 
 • vliv úrovně připravenosti zaměstnance na delegování a výkon 
 • různé typy zaměstnanců v rozvojovém a očekávacím rozhovoru 


Motivace 

 • vliv úrovně zralosti lidí na uspokojování individuálních potřeb 
 • motivace týmu v souvislosti s jeho zralostí a výkonem 
 • sdělování obtížných rozhodnutí týmu v praxi 

Co mi trénink přinese?

 • zjistíte, jakými motivačními nástroji si udržet své nejvýkonnější zaměstnance 
 • najdete nejvhodnější přístup ke zvládání obtížných situací ve vašem týmu 
 • rozpoznáte vlastní stav myšlení v oblasti vedení lidí a naučíte se jej používat ke zvýšení produktivity 
 • pochopíte lidi, které vedete, a to, jak jim přizpůsobit svůj styl vedení 
 • nastavíte vhodné nástroje vedení pro konkrétní situace a požadované výsledky 
 • využijete vize a hodnoty vaší organizace, abyste inspirovali, řídili a motivovali svůj tým 
 • povzbudíte lidi, aby se ujali vlastnictví a zodpovědnosti za svůj pracovní výkon
 • natrénujete si vše v modelových situacích a při hraní rolí ve dvojicích i ve skupině 

Komu je trénink určený?

Termíny konání

Termín a místo konání bude upřesněno.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

20 úspěšných let
na trhu

Vedení lidí pro zkušené manažery
0

Manažer není ten, kdo může dělat práci lépe než jeho lidé, ale ten, kdo může vést své lidi, aby dělali práci lépe než on. Frederick W. Smith 

Vynikající manažeři se snaží řídit týmy stejným způsobem, jakým by chtěli být oni sami řízeni. Vynikající manažeři dosahují výsledků využíváním potenciálu a schopností svého týmu. Zaměřují se na rozvoj ostatních a na budování vztahů, které posilují důvěru. Jsou schopni rychle reagovat na změny a vést v turbulentních dobách. Pomáhají lidem měnit se. V tomto tréninku objevíte způsoby, jak vést tým, aby dosahoval výborných výsledků. Zároveň se naučíte rozvíjet a motivovat jednotlivce i celý pracovní tým a kultivovat svůj manažerský styl. 

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode

Máte 1 kurz vložený do porovnávače.

nahoru