Top vision

czen

SYNERGOGIKA: Sebezkušenostní rozvoj týmu

9 990 Kč12 088 Kč s DPH

Petr Mateřánka

SYNERGOGIKA: Sebezkušenostní rozvoj týmu
Petr Mateřánka, Odborník rozvoje soft skills, kouč, facilitátor a synergogik

Cesta k lepší spolupráci skrze sebereflexi

26. - 27. 6. 2024Praha 1
Pro všechnyNovinka

Sebezkušenostní workshop „Týmová spolupráce“ poskytuje prostor k objevení vlastního stylu spolupráce a vůdcovství. Jedná se o zážitkový workshop postavený na prověřené metodě Synergogy. Účastníci tráví většinu času v týmech plněním zadaných aktivit, zkoumáním užitečnosti svých návyků a vzájemnou reflexí. Aktivity nejsou hra, ale reálně odráží, jak chování každého účastníka měřitelně přispívá k dosažení týmového výsledku a synergie. Díky zážitku synergie a množství a-ha efektů získají účastníci nové poznatky okamžitě využitelné v praxi a dochází k přirozené motivaci poznatky rozvíjet na osobní i týmové rovině.
Sebezkušenostní program působí hned ve dvou rovinách. V jedné rovině se účastníci učí a rozvíjí dovednosti. Ve druhé rovině jsou přirozenou cestou nuceni v praxi ihned zefektivňovat svou spolupráci.

Na čem je postavená metoda Synergogy:
1. individuální příprava a řešení úkolu
2. týmové řešení úkolu
3. měření výsledků (měření efektivity Vztahových dovedností)
4. individuální a týmová reflexe 
5. vyvození pravidel/změn pro týmovou spolupráci
6. učení se od dalších týmů

Program

1. den 09:00-16:30

Před konáním programu obdrží účastníci přípravné materiály:

 • e-book Nástroj ke změně a návod na domácí přípravu
 • pokyny k organizaci programu

Za pomoci e-booku prozkoumají svůj styl individuální a týmové práce, prostudují styly chování dle koncepce Vektoring ® a zpracují znalostní test týkající se obsahu koncepce.

 

1. Účastníci rozdělení do týmů diskutují o Vektoring stylech chování.

Výsledky diskuze jsou vstupem pro první měření efektivity. Výstupy měření přináší podněty k diskuzím o výsledcích.

 • prozkoumání správného řešení
 • pojmenování situací, které měly vliv na týmový výsledek
 • měření výkonnosit týmu a (ne)dosažení synergie
 • vytvoření prvního plánu, jak v dalších aktivitách pracovat efektivněji

2. Dalšímu přiblížení vědomému využívání různých stylů chování v praxi napomáhá hraný film.

Na filmu trénují účastníci identifikaci projevů chování a jejich dopadu na spolupráci. Získané poznatky využijí v další týmové aktivitě, kde společně identifikují styly chování vybraných postav a jejich motivace. Opět následuje měření výsledků, vyhodnocení efektivity a týmy reflektují kvalitu své práce.

2. den 09:00-16:30

3. Další aktivita programu je věnována práci na projektu z praxe účastníků, schopnosti zapojit se a zvládat konflikty. Reflexe procesu vytváření projektu.

Při zpracování projektového plánu se projeví:

 • míra zvládnutí kontinuální reflexe, jako předpokladu efektivity a dosahování synergie
 • schopnost uvažování nad problémem v různých souvislostech a správné míře detailu
 • zacílení práce a dodržení plánu
 • pochopení dosud získaných znalostí o přirozeném fungování lidí

4. Obhajoba výsledku týmové práce každého účastníka před členem druhého týmu.

5. Hloubková a velmi strukturovaná osobní zpětná vazba každému členu týmu.

Účastníci kurzu si vypracují:

 • týmové plány změn
 • plány osobního rozvoje každého účastníka (sestaveny individuálně, doplněny o doporučení týmu)
 • pravidla pro efektivní fungování týmu

Co mi trénink přinese?

 • Prožijete rozvoj spolupráce v týmu přes tzv. Vztahové dovednosti: naučíte se účinně zapojovat lidi a nasměrovat jejich aktivitu k synergii vztahů a výsledků – zužitkujete neshody a vytvoříte prostor pro přijímání nejlepších rozhodnutí. Budete vědět, jak lépe rozvíjet potenciál lidí.
 • Pochopíte dynamiku týmové spolupráce a zažijete si, jak rychle dosáhnout změn.
 • Změříte si efektivitu svého chování!
 • Zprůhledníte si firmu/tým a získáte nástroje pro rozvoj spolupráce se svými kolegy.
 • Rozvinete sebereflexi a díky týmové zpětné vazbě poznáte, jak posilovat své silné a redukovat slabé stránky.
 • Vyměníte si zkušenosti s rozvojem týmů s lidmi z jiných organizací.

Komu je trénink určený?

 • všem manažerům firem
 • všem majitelům firem
 • všem personalistům jako inspirace pro rozvoj zaměstnanců

Lektor

Petr Mateřánka

Petr Mateřánka

Odborník rozvoje soft skills, kouč, facilitátor a synergogik

Pracuji na tradičních cílech dané společnosti netradičními způsoby s cílem zavést požadované změny s měřitelnými výsledky, které se projeví především na zvýšení výkonnosti a přirozené motivace. Při práci čerpám ze své 15leté praxe na pozicích specialisty a manažera v marketingu a obchodu. Rád kombinuji různé metody tréninku. Nejčastěji pracuji s koučovacími postupy a synergogikou.

Video lektora

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
26. - 27. 6. 2024
St, Čt
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/379 990 Kč12 088 Kč s DPH

26. - 27. 6. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

9 990 Kč
12 088 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

SYNERGOGIKA: Sebezkušenostní rozvoj týmu
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
9990

Sebezkušenostní workshop „Týmová spolupráce“ poskytuje prostor k objevení vlastního stylu spolupráce a vůdcovství. Jedná se o zážitkový workshop postavený na prověřené metodě Synergogy. Účastníci tráví většinu času v týmech plněním zadaných aktivit, zkoumáním užitečnosti svých návyků a vzájemnou reflexí. Aktivity nejsou hra, ale reálně odráží, jak chování každého účastníka měřitelně přispívá k dosažení týmového výsledku a synergie. Díky zážitku synergie a množství a-ha efektů získají účastníci nové poznatky okamžitě využitelné v praxi a dochází k přirozené motivaci poznatky rozvíjet na osobní i týmové rovině.
Sebezkušenostní program působí hned ve dvou rovinách. V jedné rovině se účastníci učí a rozvíjí dovednosti. Ve druhé rovině jsou přirozenou cestou nuceni v praxi ihned zefektivňovat svou spolupráci.

Na čem je postavená metoda Synergogy:
1. individuální příprava a řešení úkolu
2. týmové řešení úkolu
3. měření výsledků (měření efektivity Vztahových dovedností)
4. individuální a týmová reflexe 
5. vyvození pravidel/změn pro týmovou spolupráci
6. učení se od dalších týmů

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Petr Mateřánka
https://www.topvision.cz/data/pics/feed_images/k_-_synergogika_sebezkusenostni.jpg
Top Vision s.r.o.
nahoru