Top vision

czen

Na emoce bez emocí

5 990 Kč7 248 Kč s DPH5 990 Kč7 248 Kč s DPH5 990 Kč7 248 Kč s DPH5 990 Kč7 248 Kč s DPH

Na emoce bez emocí

Jak porozumět druhým i sobě samému

18. 9. 2024
1. 10. 2024
Ostrava
Praha 1Poslední 3 místa
Pro všechny

Vítězí u vás rozum, nebo cit? Zjistěte, jak si zachovat nadhled i v emočně náročných situacích

V kontaktu s druhými se často, především v profesní roli, snažíme racionálně udržet své emoce pod kontrolou. Někdy se ale může stát, že nás emoce naprosto ovládnou, a výsledek může být katastrofický. Na tomto semináři se naučíte, jak lépe porozumět svým reakcím, jak vycházet s naprosto odlišným typem lidí, jak bezpečně vyjadřovat své emoce a jak negativní emoce v rámci náročných situací zastavovat.

Program

9:00 - 16:30
 • vzájemná souvislost mezi emocemi, myšlením, tělesnými reakcemi, chováním a vlivy vnějšího okolí
 • odlišnosti v lidském nastavení (tzv. Thinker versus Feeler čili racionální versus emoční typ), co se můžu od opačného typu naučit
 • negativní a pozitivní emoce - jaké nenaplněné či naopak naplněné potřeby se za nimi skrývají, jejich prožívání v těle a jejich projevy v neverbální komunikaci
 • jak pracovat s vlastními emocemi – jak si je lépe zvědomit, pojmenovat a v klidu vyjádřit
 • užitečné techniky – ventilace vzteku, frustrace, práce se strachem, techniky na budování psychické odolnosti
 • jak rozpoznat emoce u druhých a jak na ně reagovat
 • předcházení vyvolávání negativních pocitů v druhých a dovednost empatie

Co mi trénink přinese?

 • dospějete k porozumění sobě samému i reakcím svého okolí
 • prohloubíte své sebeovládání a umění empatie
 • získáte návod, jak své emoce „dospěle“ vyjádřit, aniž by protistrana reagovala emotivně
 • prakticky si vyzkoušíte množství užitečných technik

Komu je trénink určený?

 • všem, kteří chtějí posílit svou dovednost zvládat své emoce
 • všem, kteří řeší emočně vypjaté a konfliktní situace
 • těm, kdo potřebují posílit dovednost empatie a zároveň zohlednit v interakci s druhým i své vlastní potřeby

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,18 Celkový dojem z kurzu

92 %

Uplatnění poznatků v praxi

96 %

Akci bych doporučil známým

Vše na kurzu bylo super.

Branislav Štupický, GE Aviation Czech s.r.o.

Skvělá lektorka. Spousta příkladů a praktických cvičení. Žádná nudná prezentace, paní lektorka dokázala podat vynikající, krásný výtah a teorie zpaměti. Interaktivní materiály.

Alice Rutková, DIGITEQ AUTOMOTIVE s.r.o.

Pozitivně hodnotím zkušenosti lektorky a výměnu informací s kolegy.

Jakub Sankot, DIGITEQ AUTOMOTIVE s.r.o.

18. 9. 2024
Ostrava
1. 10. 2024
Praha 1
18. 10. 2024
Brno
11. 12. 2024
Praha 1

Lektor

Anastazie Jitka Meindl

Anastazie Jitka Meindl

Andragog, lektorka, poradenský psycholog, kouč, konzultant a terapeut

Jak jste se ke vzdělávání dostala? Původně jsem pracovala v oblasti zdravotnictví jako zdravotní sestra (JIP, ARO - chirurgie). Po mateřské dovolené jsem se zaměřila na obchod a management, z počátku ve zdravotnictví, kde jsem viděla ze své praxe velké nedostatky v oblasti vzdělávání, především středního zdravotnického personálu v oblastech soft skills. Od roku 2000 jsem nacházela uplatnění ve vzdělávacích agenturách, managementu a obchodu. Po získání prvního titulu v oblasti vzdělávání jsem se práci lektorky začala věnovat naplno. Celý život se zajímám o psychologii a rozvoj osobnosti, efektivitu vzdělávání a uplatnění znalostí v praxi. V péči o pacienty jsem se naučila empatii. V rámci práce na rozvoji potenciálu jsem se zaměřila na manažery, tedy na ty, kteří ovlivňují kvalitu a výkon práce druhých lidí. Tam jsem našla své poslání - působit a pomáhat, vzdělávat a inspirovat, předávat své zkušenosti.Vystudovala jsem andragogiku a psychologii na UJAK v Praze. Po ukončení magisterského studia jsem byla přijata do doktorandského studia na filozofické fakultě UP v Olomouci v oboru andragogiky. Aktuálně studuji v programu MBA psychologii a management. V rámci doplňujícího vzdělávání jsem absolvovala kurzy rétoriky, psychoterapie a koučinku. Celoživotní vzdělávání je tedy nejen moje práce, která mě naplňuje, ale také možnost pracovat na sobě a vzdělávat se v oblasti psychologie, managementu a psychologie, včetně  zapojování se do výzkumných projektů v oblasti profesního vzdělávání. Kde jste načerpala nejvíce zkušeností?Během 25leté praxe v oblasti obchodu a managementu. Pohybovala jsem se ve zdravotnictví, školství, na akademické půdě, dále v automotive, marketingu, legislativě, bankovnictví, ve státní správě atd. - především v roli externí lektorky.  Jaký je Váš přístup k tréninkům a školením?Zakládám si na efektivnosti a praktičnosti. Zaměřuji se na jasně definované potřeby cílové skupiny a na konkrétní cíle. Můj přístup je zaměřen na individuální zohlednění potřeb konkrétní skupiny i jednotlivců, řešení jejich konkrétních problémů v rámci tématu. V edukačním procesu se opírám o nové poznatky v daném oboru, a to díky svému aktivnímu zapojení v oblasti celoživotního vzdělávání. Zároveň díky svým letitým zkušenostem aplikuji poznatky do praxe. Jsem specialistka na vzdělávání dospělých se zaměřením na praxi a efektivitu edukačního procesu. Pracuji interaktivně, do svých kurzů zapojuji aktuální edukační metody, dávám lidem prostor a možnost si vše vyzkoušet a zažít. V mých kurzech se lidé nejen něco naučí, ale také se zasmějí, uvolní, aktivně se zapojí do tréninku, získají konkrétní návody a techniky, které jim mohou pomoci lépe fungovat v praxi. Účastníci mých kurzů prožívají aha momenty a začínají vidět problémy z nových perspektiv. Současně se mohou spolehnout na mou profesní i lidskou oporu i v oblasti poradenství.  Jakými projekty byste se chtěla pochlubit? Úřad práce - Vzdělávejte seJihočeská hospodářská komora - mentorství a poradenství ve školstvíManažerská akademie Jakým tématům rozvoje se věnujete?  Management, řízení lidských zdrojů, personalistikaTime management, stress managementPsychohygiena pro manažerySyndrom vyhoření, prevence Vedení lidí, delegování, kompetence, hodnocení a zpětná vazbaMotivace pracovníků, řízení pracovního postupuPersonální management, výběrová řízeníMotivační faktory ke vzdělávání zaměstnancůGrafologie pro personalistyLeadership v praxiKomunikační dovednosti manažera – vyjednávání, efektivní a krizová komunikace Organizace, firemní a organizační strukturaStrategický management, plánováníOrganizační rozvoj a řízení změnyFiremní kulturaManagement krizí a změnSynergogika Diverzita týmuAge management Soft skillsEmoční inteligence v praxi – interpersonální vztahy nejen na pracovištiPsychohygiena v praxi Rétorické dovednosti v praxi – jak se správně vyjádřit a najít vhodná slova Sociální psychopatologie praxe – psychopatologie kolem násPsychologie osobnosti, typologie osobnosti, individuální poradenstvíObchodní a komunikační dovednostiPsychosomatika

Lektor

Šárka Dynáková

Šárka Dynáková

Lektorka manažerských dovedností, koučka, supervizorka, facilitátorka, mediátorka

- spolupráce na mezinárodních projektech zaměřených na přenos Know How v oblasti zdravotnictví - pedagog v oblasti managementu a psychologie na 1.LF UK v Praze - externí supervizor managementu v Thomayerově fakultní nemocnici - organizátorka, odborný garant a lektorka vzdělávacích programů pro vrcholové manažery v oblasti soft skills (např. Vodafone Czech Rep.a.s., Benteler ČR s.r.o., Hyundai ad.) Výcviky a kurzy - certifikovaný mediátor s celostátní platností – ARK Bratislava, Supervizor/Trenér – Evropská asociace pro supervizi a koučink se sídlem v Berlíně - absolventka výcviku v koučování změn v Clarte Mnichov - absolventka Experienciálního výcvik ve skupinové psychoterapii a autogenním tréninku v BIP Brno

Lektor

Šárka Dynáková

Šárka Dynáková

Lektorka manažerských dovedností, koučka, supervizorka, facilitátorka, mediátorka

- spolupráce na mezinárodních projektech zaměřených na přenos Know How v oblasti zdravotnictví - pedagog v oblasti managementu a psychologie na 1.LF UK v Praze - externí supervizor managementu v Thomayerově fakultní nemocnici - organizátorka, odborný garant a lektorka vzdělávacích programů pro vrcholové manažery v oblasti soft skills (např. Vodafone Czech Rep.a.s., Benteler ČR s.r.o., Hyundai ad.) Výcviky a kurzy - certifikovaný mediátor s celostátní platností – ARK Bratislava, Supervizor/Trenér – Evropská asociace pro supervizi a koučink se sídlem v Berlíně - absolventka výcviku v koučování změn v Clarte Mnichov - absolventka Experienciálního výcvik ve skupinové psychoterapii a autogenním tréninku v BIP Brno

Lektor

Šárka Dynáková

Šárka Dynáková

Lektorka manažerských dovedností, koučka, supervizorka, facilitátorka, mediátorka

- spolupráce na mezinárodních projektech zaměřených na přenos Know How v oblasti zdravotnictví - pedagog v oblasti managementu a psychologie na 1.LF UK v Praze - externí supervizor managementu v Thomayerově fakultní nemocnici - organizátorka, odborný garant a lektorka vzdělávacích programů pro vrcholové manažery v oblasti soft skills (např. Vodafone Czech Rep.a.s., Benteler ČR s.r.o., Hyundai ad.) Výcviky a kurzy - certifikovaný mediátor s celostátní platností – ARK Bratislava, Supervizor/Trenér – Evropská asociace pro supervizi a koučink se sídlem v Berlíně - absolventka výcviku v koučování změn v Clarte Mnichov - absolventka Experienciálního výcvik ve skupinové psychoterapii a autogenním tréninku v BIP Brno

Termíny konání

 TermínČasMístoZáruka konáníCena
18. 9. 2024
St
09:00 - 16:30 hod.Ostrava Škroupova 1114/4 5 990 Kč7 248 Kč s DPH
1. 10. 2024
Út
Poslední 3 místa
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/37 5 990 Kč7 248 Kč s DPH
18. 10. 2024
09:00 - 16:30 hod.Brno  5 990 Kč7 248 Kč s DPH
11. 12. 2024
St
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/37 5 990 Kč7 248 Kč s DPH

18. 9. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Ostrava, Škroupova 1114/4

5 990 Kč
7 248 Kč s DPH

1. 10. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

garantovaný termín

5 990 Kč
7 248 Kč s DPH

18. 10. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Brno,

5 990 Kč
7 248 Kč s DPH

11. 12. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

5 990 Kč
7 248 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

Na emoce bez emocí
Ostrava - Hertin s.r.o.
Škroupova 1114/4Ostrava702 00
5990

Vítězí u vás rozum, nebo cit? Zjistěte, jak si zachovat nadhled i v emočně náročných situacích

V kontaktu s druhými se často, především v profesní roli, snažíme racionálně udržet své emoce pod kontrolou. Někdy se ale může stát, že nás emoce naprosto ovládnou, a výsledek může být katastrofický. Na tomto semináři se naučíte, jak lépe porozumět svým reakcím, jak vycházet s naprosto odlišným typem lidí, jak bezpečně vyjadřovat své emoce a jak negativní emoce v rámci náročných situací zastavovat.

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceModehttps://www.topvision.cz/data/pics/feed_images/k_-_na_emoce_bez_emoci.jpg
Top Vision s.r.o.
nahoru