Top vision

czen

Lektorské dovednosti

7 990 Kč9 668 Kč s DPH7 990 Kč9 668 Kč s DPH7 990 Kč9 668 Kč s DPH7 990 Kč9 668 Kč s DPH

Lektorské dovednosti
Lenka Kolajová, psycholožka, terapeutka a trenérka soft skills

Staňte se i vy profesionálními lektory

22. - 23. 11. 2017garantovaný termín
27. - 28. 2. 2018
Praha
Brno
Pro začátečníky

Zaujměte své posluchače, aby si z Vašeho školení odnesli maximum!

Máte na starosti vedení školení pro své kolegy? Uvědomujete si, že je rozdíl mezi prezentací a výukou a nevíte, jak začít? V tomto kurzu získáte komplexní přehled vedení kurzu od přípravné fáze až po vyhodnocení a zpětnou vazbu. Dostanete návod, jak si připravit scénář školení,  pracovat s různými typy publika, doručit jim potřebné znalosti, vyvolat zájem, otázky a diskusi a další snadno uchopitelné nástroje a tipy, aby si z Vašeho školení Vaši posluchači odnesli maximum.

Co mi trénink přinese?

 • poznáte celý proces od přípravy scénáře přes výuku až po vyhodnocování
 • zjistíte, jak účinně předávat informace a jak vyzrát nad situacemi, ve kterých si nejste jistí

 • vyzkoušíte si ověřené techniky práce se skupinou

 • zjistíte, jak připravit prezentaci či výukové materiály a jak přizpůsobit výuku aktuálním potřebám

 • naučíte se, jak identifikovat potřeby cílové skupiny a následně tomu přizpůsobit styl výuky

Komu je trénink určený?

 • pro všechny, kteří v rámci své práce mají na starosti i vedení školení pro své kolegy
 • pro ty, kteří primárně vedou odborná, produktová a procesní školení, kde posluchači si musí odnést ze školení maximum znalostí
 • pracovníci HR oddělení, kteří se specializují na adaptační tréninky a zaučení nových kolegů
 • pro začínající lektory, kteří nemají zkušenosti s vedením kurzů
 • kurz není vhodný pro zkušené interní lektory a lektory pokročilých soft skills

Program

1. den 09:00 - 17:00

Začněte u sebe

 • osobnost lektora - Vaše silné stránky

 • rétorika a zásady prezentačních dovedností

 • práce s trémou

Jak se připravit na školení - vytvořte si scénář

 • stanovení cíle školení - co potřebuji, aby se moji posluchači naučili
 • stanovení časového rámce a scénaře
 • očekávání účastníků a jak s ním pracovat v průběhu školení
 • prezentace a podkladové materiály dle typu školení
 • jak se připravit na své publikum, práce s očekáváním
 • interaktivita při přípravě studijních materiálů
 • pomůcky a technika - které využít a které jsou již na škodu
 • ověřování znalostí a dovedností
2. den 09:00 - 17:00

Hladký průběh školení - nástroje pro lektorskou praxi

 • aktivizační metody - jak zaujmout posluchače a vyvolat otázky
 • zpětná vazba a její význam při lektorování
 • jaké metodiky využít v nesourodém kurzu
 • udržení motivace a pozornosti účastníků kurzu včetně těch nemotivovaných
 • osobnost lektora jako významný faktor pro stmelení týmu účastníků kurzu
 • aktivní zapojování účastníků do probírané tematiky
 • jak vyvolat diskusi a otázky a jak pracovat s námitkami
 • vyhodnocení efektivity školení a znalostí posluchačů

Praktický trénink a tipy

 • řešení nestandardních a konfliktních situací během tréninku
 • lektor a jeho finty pro úspěšné zvládnutí těžko zvladatelných účastníků kurzu
 • osobní doporučení a konzultace vašich specifických problémů

Lektor

Lenka Kolajová

Lenka Kolajová

psycholožka, terapeutka a trenérka soft skills

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu, Fakultu filozofickou, obor Psychologie. V letech 1993–1997 jsem prošla pětiletým psychoanalytickým výcvikem při Institutu aplikované psychoanalýzy. V roce 2002 jsem absolvovala studium se zaměřením na aplikovanou sociální psychologii. Získala jsem klinickou praxi jako terapeut a diagnostik v Psychiatrické léčebně v Bohnicích při léčbě závislostí. Pracovala jsem jako manažerka pro lidské zdroje v soukromém sektoru a také jako poradkyně a spolupracovnice personálně poradenských společností. Od roku 1996 působím jako nezávislá poradkyně, lektorka a koučka manažerských a sociálních dovedností. Jako lektorka se zaměřuji na rozmanitá témata: komunikační dovednosti, vedení a motivaci lidí, týmovou spolupráci, zvládání konfliktů, stresu a relaxační techniky, prezentační dovednosti, time management aj. Pracovala jsem na projektech pro společnosti Generali Pojišťovna, Tatra Banka Slovenská republika, Ikea, Baxter BioScience, Copy General, Česká Rafinérská, Mora Top a dalších. Publikuji a spolupracuji s nakladatelstvím Burda Media. V roce 2006 jsem vydala knihu Týmová spolupráce v nakladatelství Grada Publishing.

Lektor

Lenka Kolajová

Lenka Kolajová

psycholožka, terapeutka a trenérka soft skills

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu, Fakultu filozofickou, obor Psychologie. V letech 1993–1997 jsem prošla pětiletým psychoanalytickým výcvikem při Institutu aplikované psychoanalýzy. V roce 2002 jsem absolvovala studium se zaměřením na aplikovanou sociální psychologii. Získala jsem klinickou praxi jako terapeut a diagnostik v Psychiatrické léčebně v Bohnicích při léčbě závislostí. Pracovala jsem jako manažerka pro lidské zdroje v soukromém sektoru a také jako poradkyně a spolupracovnice personálně poradenských společností. Od roku 1996 působím jako nezávislá poradkyně, lektorka a koučka manažerských a sociálních dovedností. Jako lektorka se zaměřuji na rozmanitá témata: komunikační dovednosti, vedení a motivaci lidí, týmovou spolupráci, zvládání konfliktů, stresu a relaxační techniky, prezentační dovednosti, time management aj. Pracovala jsem na projektech pro společnosti Generali Pojišťovna, Tatra Banka Slovenská republika, Ikea, Baxter BioScience, Copy General, Česká Rafinérská, Mora Top a dalších. Publikuji a spolupracuji s nakladatelstvím Burda Media. V roce 2006 jsem vydala knihu Týmová spolupráce v nakladatelství Grada Publishing.

Lektor

Lenka Kolajová

Lenka Kolajová

psycholožka, terapeutka a trenérka soft skills

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu, Fakultu filozofickou, obor Psychologie. V letech 1993–1997 jsem prošla pětiletým psychoanalytickým výcvikem při Institutu aplikované psychoanalýzy. V roce 2002 jsem absolvovala studium se zaměřením na aplikovanou sociální psychologii. Získala jsem klinickou praxi jako terapeut a diagnostik v Psychiatrické léčebně v Bohnicích při léčbě závislostí. Pracovala jsem jako manažerka pro lidské zdroje v soukromém sektoru a také jako poradkyně a spolupracovnice personálně poradenských společností. Od roku 1996 působím jako nezávislá poradkyně, lektorka a koučka manažerských a sociálních dovedností. Jako lektorka se zaměřuji na rozmanitá témata: komunikační dovednosti, vedení a motivaci lidí, týmovou spolupráci, zvládání konfliktů, stresu a relaxační techniky, prezentační dovednosti, time management aj. Pracovala jsem na projektech pro společnosti Generali Pojišťovna, Tatra Banka Slovenská republika, Ikea, Baxter BioScience, Copy General, Česká Rafinérská, Mora Top a dalších. Publikuji a spolupracuji s nakladatelstvím Burda Media. V roce 2006 jsem vydala knihu Týmová spolupráce v nakladatelství Grada Publishing.

Lektor

Lenka Kolajová

Lenka Kolajová

psycholožka, terapeutka a trenérka soft skills

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu, Fakultu filozofickou, obor Psychologie. V letech 1993–1997 jsem prošla pětiletým psychoanalytickým výcvikem při Institutu aplikované psychoanalýzy. V roce 2002 jsem absolvovala studium se zaměřením na aplikovanou sociální psychologii. Získala jsem klinickou praxi jako terapeut a diagnostik v Psychiatrické léčebně v Bohnicích při léčbě závislostí. Pracovala jsem jako manažerka pro lidské zdroje v soukromém sektoru a také jako poradkyně a spolupracovnice personálně poradenských společností. Od roku 1996 působím jako nezávislá poradkyně, lektorka a koučka manažerských a sociálních dovedností. Jako lektorka se zaměřuji na rozmanitá témata: komunikační dovednosti, vedení a motivaci lidí, týmovou spolupráci, zvládání konfliktů, stresu a relaxační techniky, prezentační dovednosti, time management aj. Pracovala jsem na projektech pro společnosti Generali Pojišťovna, Tatra Banka Slovenská republika, Ikea, Baxter BioScience, Copy General, Česká Rafinérská, Mora Top a dalších. Publikuji a spolupracuji s nakladatelstvím Burda Media. V roce 2006 jsem vydala knihu Týmová spolupráce v nakladatelství Grada Publishing.

Lektor

Lenka Kolajová

Lenka Kolajová

psycholožka, terapeutka a trenérka soft skills

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu, Fakultu filozofickou, obor Psychologie. V letech 1993–1997 jsem prošla pětiletým psychoanalytickým výcvikem při Institutu aplikované psychoanalýzy. V roce 2002 jsem absolvovala studium se zaměřením na aplikovanou sociální psychologii. Získala jsem klinickou praxi jako terapeut a diagnostik v Psychiatrické léčebně v Bohnicích při léčbě závislostí. Pracovala jsem jako manažerka pro lidské zdroje v soukromém sektoru a také jako poradkyně a spolupracovnice personálně poradenských společností. Od roku 1996 působím jako nezávislá poradkyně, lektorka a koučka manažerských a sociálních dovedností. Jako lektorka se zaměřuji na rozmanitá témata: komunikační dovednosti, vedení a motivaci lidí, týmovou spolupráci, zvládání konfliktů, stresu a relaxační techniky, prezentační dovednosti, time management aj. Pracovala jsem na projektech pro společnosti Generali Pojišťovna, Tatra Banka Slovenská republika, Ikea, Baxter BioScience, Copy General, Česká Rafinérská, Mora Top a dalších. Publikuji a spolupracuji s nakladatelstvím Burda Media. V roce 2006 jsem vydala knihu Týmová spolupráce v nakladatelství Grada Publishing.

Lektor

Lenka Kolajová

Lenka Kolajová

psycholožka, terapeutka a trenérka soft skills

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu, Fakultu filozofickou, obor Psychologie. V letech 1993–1997 jsem prošla pětiletým psychoanalytickým výcvikem při Institutu aplikované psychoanalýzy. V roce 2002 jsem absolvovala studium se zaměřením na aplikovanou sociální psychologii. Získala jsem klinickou praxi jako terapeut a diagnostik v Psychiatrické léčebně v Bohnicích při léčbě závislostí. Pracovala jsem jako manažerka pro lidské zdroje v soukromém sektoru a také jako poradkyně a spolupracovnice personálně poradenských společností. Od roku 1996 působím jako nezávislá poradkyně, lektorka a koučka manažerských a sociálních dovedností. Jako lektorka se zaměřuji na rozmanitá témata: komunikační dovednosti, vedení a motivaci lidí, týmovou spolupráci, zvládání konfliktů, stresu a relaxační techniky, prezentační dovednosti, time management aj. Pracovala jsem na projektech pro společnosti Generali Pojišťovna, Tatra Banka Slovenská republika, Ikea, Baxter BioScience, Copy General, Česká Rafinérská, Mora Top a dalších. Publikuji a spolupracuji s nakladatelstvím Burda Media. V roce 2006 jsem vydala knihu Týmová spolupráce v nakladatelství Grada Publishing.

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,18 Celkový dojem z kurzu

90 %

Uplatnění poznatků v praxi

93 %

Akci bych doporučil známým

Zpětná vazba a diskuze pro mě byly velkým přínosem.

Filip Nádvorník, Air Dispatch

Líbilo se mi naslouchání lektora mým potřebám a přizpůsobení obsahu tréninku.

Jitka Škorpíková, Tyco Electronics Czech s.r.o.

Potěšila mě perfektní organizace, lektorka vstřícná, profesionální chování s širokým orzhledem. Komunikace před školením vstřícná a milá.

Stanislava Hudíková

Dovednosti lze uplatnit nejen v profesním životě, ale i v osobní komunikaci - v rodině, s dětmi, s přáteli atd.

Jiří Šedý, Groz-Beckert Czech s.r.o.

Zcela novým pozitivním myšlením. Nové nápady. Nové způsoby řešení situací. Nové motivace pro svůj osobní život a nejen svůj.

Antonín Ungermann, Groz-Beckert Czech s.r.o.

Velmi profesionálně vedený kurz.

Michal Plot, Air Dispatch

Opravdu super, užitečné teoretické i praktické informace.

Martina Smutná, Občanské sdružení Rozum a Cit

Užitečně strávený čas s prima lidmi.

Michal Stratil, Seznam.cz, a.s.

Vynikající, zábavný, díky počtu účastníků velmi individuální.

Leštianská Veronika, Telefónica Czech Republic, a. s.

Výborně zvolená forma kurzu - interaktivní, hry, zapojení do děje.

Tužinský Juraj, Bohemia energy entity s. r. o.

Termíny konání

 TermínČasMístoZáruka konáníCena
 22. - 23. 11. 2017
St, Čt
9 - 17 hod.Praha Křižíkova 237/36a 7 990 Kč9 668 Kč s DPH
18. - 19. 12. 2017
Po, Út
9 - 17 hod.Praha Křižíkova 237/36a 7 990 Kč9 668 Kč s DPH
17. - 18. 1. 2018
St, Čt
9 - 16 hod.Praha Křižíkova 237/36a 7 990 Kč9 668 Kč s DPH
27. - 28. 2. 2018
Út, St
9 - 16 hod.Brno  7 990 Kč9 668 Kč s DPH

9 - 17 hod.

Praha, Křižíkova 237/36a

garantovaný termín

7 990 Kč
9 668 Kč s DPH

18. - 19. 12. 2017

9 - 17 hod.

Praha, Křižíkova 237/36a

7 990 Kč
9 668 Kč s DPH

17. - 18. 1. 2018

9 - 16 hod.

Praha, Křižíkova 237/36a

7 990 Kč
9 668 Kč s DPH

27. - 28. 2. 2018

9 - 16 hod.

Brno,

7 990 Kč
9 668 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

top vision PLUS - s top vision získáte více

Chceme Vás inspirovat k dalšímu rozvoji, a proto se nyní zúčastněte našich kurzů za těch nejvýhodnějších podmínek. Jen na vás záleží, zda si vyberete některý z dárků nebo slevu.

Množstevní sleva

Více účastníků z jedné firmy nebo více objednaných akcí pro jednoho účastníka.

Věrnostní sleva nebo dárky

Účast jedné osoby na více akcích v průběhu jednoho kalendářního roku.

5% sleva2 účastníci nebo 2. akce

10% sleva3 účastníci nebo 3. akce

15% sleva4 účastníci nebo 4. akce

Trénujte s námi a držte tempo! Sestavte akademii Vaší firmě na míru.

Kurz na míru

Chcete připravit školení pro celý tým? Preferujete přizpůsobit program kurzu vašim potřebám? Rádi vám připravíme nabídku firemního školení na míru.

Chcete připravit školení pro celý tým? Preferujete přizpůsobit program kurzu vašim potřebám? Rádi vám připravíme nabídku firemního školení na míru.

mám zájem
Kurz na míru

Akci pro vás připravila

Markéta Šůstková
Doporučuji všem, kteří si chtějí osvojit základy nejen teoreticky, ale i pomocí praktického tréninku.

Markéta Šůstková

Training & Development Junior Manager

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

10 237 spokojených účastníků
každý rok

1 863 tréninkových dnů
a kurzů ročně

16 úspěšných let
na trhu

Lektorské dovednosti
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
7990

Zaujměte své posluchače, aby si z Vašeho školení odnesli maximum!

Máte na starosti vedení školení pro své kolegy? Uvědomujete si, že je rozdíl mezi prezentací a výukou a nevíte, jak začít? V tomto kurzu získáte komplexní přehled vedení kurzu od přípravné fáze až po vyhodnocení a zpětnou vazbu. Dostanete návod, jak si připravit scénář školení,  pracovat s různými typy publika, doručit jim potřebné znalosti, vyvolat zájem, otázky a diskusi a další snadno uchopitelné nástroje a tipy, aby si z Vašeho školení Vaši posluchači odnesli maximum.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru