Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Asertivita a obtížné situace v komunikaci, řešení konfliktů

Lukáš Fejks
V rámci projektu ESF jsme na základě vstupní analýzy vzdělávacích potřeb připravili program zaměřený na rozvoj komunikačních a manažerských dovedností vedoucích zaměstnanců Ministerstva pro místní rozvoj a Centra pro regionální rozvoj.

Lukáš Fejks

Managing Director

Hlavní přínosy

  • Kromě zlepšení potřebných dovedností jsme na základě tohoto vstupního programu navrhli systematický koncept dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků.
  • Účastníci hodnotili program jako podnětný pro praxi.

Naše řešení

  • Program se soustředil zejména na přenos teoretických poznatků do praxe a na nastavení systematického zdokonalování a rozvoje dovedností vedoucích zaměstnanců.
  • Program obsahoval témata Time management, Komunikační dovednosti a asertivita, Prezentační dovednosti, Vedení lidí, Situační styly vedení lidí, Řízení podle cílů, Rozhodování a řešení problémů a Zvládání stresu a individuální konzultace s vyšším managementem MMR a CRR.
nahoru