Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Hypoteční banka, a.s.

Koučování pro manažery

Aneta Soldánová
Ve společnosti Hypoteční banka jsme partnerem pro vzdělávání manažerů a pobočkové sítě. Připravujeme tematická školení, praktické workshopy a tréninky a rozvíjíme spolupráci na bázi koučinku.

Aneta Soldánová

Training & Development Manager

Hlavní přínosy

  • Tréninky zaměřené na každodenní praxi poskytují účastníkům potřebné know-how zážitkovou formou s cílem osobního prožitku.

Naše řešení

  • Uspořádali jsme například školení rétoriky pro vybrané manažery, inspirativní workshopy (Vítězný tým! Trénink vůdčích schopností s Mirkem Cabanem) či interaktivní tréninky asertivity, prezentačního designu či time managementu.
  • Od podzimu 2013 realizujeme projekt proškolení pobočkové sítě (cca 100 zaměstnanců) v oblasti time a priority managementu. Školení vždy zahrnuje jednodenní trénink a jednodenní follow-up. Na podzim 2014 jsme připravili pilotní trénink profesionální komunikace i v obchodním businessu pro celou pobočkovou síť.
  • Rozvíjíme rovněž spolupráci na bázi koučinku, která zahrnuje individuální koučink i tréninky koučinku (osvojení si koučovacích principů pro zvyšování výkonnosti).

Hodnocení programu

Výborně vedené setkání, vzájemné sdílení zkušeností, nasměrování pryč z emocí, praktické zkušenosti, pochopení náhledu pro stanovení plánu. Výrazně mě posunulo kupředu.

Magdaléna Sodomková

Výborná atmosféra, důvěra, výměna zkušeností. Podpora + předání zkušeností pro další využití. Mám podněty k přemýšlení a uplatnění do praxe.

Alice Andresová

Dobrá atmosféra. Otevřené jednání. Téma mě posunulo jako ředitele i jako člověka.

František Mareček

nahoru