Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.

Work-life Balance / osobnostní rozvoj

Lukáš Fejks
Pro pracovníky sítě prodejen společnosti Česká lékárna Holding v celé České republice pořádáme tréninky zaměřené na zvládání stresu, relaxaci a komunikační schopnosti.

Lukáš Fejks

Managing Director

Hlavní přínosy

  • Podařilo se naplnit cíle tréninku, tj. prohloubit schopnosti účastníků relaxovat a odpočívat tak, aby předešli syndromu vyhoření, a poskytnout návody a konkrétní postupy, jak akutní i dlouhodobý zvládat stres. Účastníci si vyzkoušeli rozmanité relaxační a pohybové protistresové aktivity.
  • Tréninky mají dlouhodobě skvělé hodnocení a jejich kapacita je vždy velmi rychle obsazena.

Naše řešení

  • Cílem tréninků Stres a jak na něj – prevence syndromu vyhoření je naučit se zvládat práci ve stresových situacích při komunikaci s pacienty a také umění relaxovat v rámci prevence syndromu vyhoření. Program zároveň podporuje motivaci zaměstnanců a loajalitu ke společnosti.
  • Se společností Česká lékárna Holding intenzivně spolupracujeme od roku 2013. V roce 2014 jsme na spolupráci navázali komplexním rozvojovým programem pro střední management společnosti. Součástí vzdělávacího a rozvojového cyklu jsou Komunikační dovednosti (Efektivní komunikace, Asertivita, Prezentační dovednosti), Leadership (Podstata leadershipu, Manažerské vedení), Techniky vyjednávání a Projektový management.
  • V rámci projektu pracujeme s nástroji pro zacílení a zhodnocení efektivity programu. Realizaci tréninků předchází zjišťování očekávání, znalostí a dovedností, po skončení programu následuje sebehodnocení i hodnocení nabytých dovedností a dosaženého posunu k lepšímu ze strany nadřízených.

Hodnocení programu

Odcházím spokojená a pozitivní.

Autor si přál zůstat v anonymitě.

Výborný, zajímavý do praxe, osobního života

Autor si přál zůstat v anonymitě.

Školení bylo velmi přínosné a vedené příjemným a zajímavým způsobem.

Autor si přál zůstat v anonymitě.

Otevřená nálada podporující uvažování do hlubších souvislostí.

Autor si přál zůstat v anonymitě.

Velice pozitivní dojmy, prohloubení informací, i praktické použití v lékárně a školení se.

Autor si přál zůstat v anonymitě.

nahoru