Top vision

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Akademie pro mistry

Lukáš Fejks
Konkurenceschopnost výroby stojí především na lidech. Proto se soustředíme nejen na znalosti, ale i rozvoj komunikačních a manažerských dovedností.

Lukáš Fejks

Managing Director

Vzdělávání ve výrobních firmách má své specifické aspekty – prioritami jsou vždy odbornost, výkonnost, efektivita a kvalita práce. Vedle rozvoje osobnosti a odbornosti účastníků se soustředíme také na procesní řízení a metody zeštíhlování výroby a nabízíme v těchto oblastech nové přístupy.

MISTR ve výrobě

Komplexní akademie manažerských dovedností (nejen) pro mistry

 • programy šité na míru s ohledem na specifika vedení lidí ve výrobě a na realitu firmy
 • vyvážená kombinace hard a soft skills či zaměření pouze na odborná témata z oblasti řízení výroby nebo na komunikaci a vedení lidí podle preferencí klienta
 • případové studie a reálný trénink vycházející z každodenní praxe namísto modelových situací
 • kombinace tréninků a řešitelských workshopů
 • používáme osvědčené nástroje pro zacílení a podporu přenosu znalostí a dovedností do praxe
 • volitelný rozsah programu s návazností a postupným rozvíjením témat
 • možnost mezinárodní certifikace každého unikátního programu

Value Stream Mapping

Programy mapování hodnotových toků a zeštíhlování procesů na základě aplikace tzv. „štíhlých principů“

 • cesty k úsporám nákladů – k vyšší materiálové produktivitě a tedy lepší EBIT-DA
 • podpora týmové práce (rozvoj dodavatelsko-odběratelského myšlení)
 • adaptace na sezónní výkyvy výroby
 • vyšší robustnost procesů v rámci hodnotových toků (tzv. „samoopravitelnost“ procesu na základě odchylek)
 • permanentní změnové řízení – účastníci si vytvářejí užitečné návyky vedoucí ke stálému zlepšování klíčových procesů
 • 3 úrovně programu
  • Associate – jednodenní workshop pro pochopení podstaty jednotlivých LEAN principů
  • Practicioner – třídenní praktický VSM event, na němž si účastníci prakticky vyzkoušejí implementaci LEAN principů a budou schopni tuto zkušenost pod vedením VSM leadera aplikovat i v jiných procesech / hodnotových tocích
  • Master – desetidenní výcvik budoucích VSM leaderů s následnou supervizí

LEAN-ou [línou] cestou

LEAN principy v praxi a jejich implementace

 • jednorázové či komplexní programy s cílem osvojení si LEAN principů pro každodenní praxi
 • standardní praktické workshopy s výkladem a diskuzí i zábavné prožitkové tréninky pro pochopení zákonitostí material flow a LEAN principů
 • flexibilita a její pojetí v průmyslové praxi
 • principy a metody štíhlé výroby – přehled a využití v praxi
 • vizualizace, standardizace práce
 • nivelizace výroby, tok jednoho kusu, materiálové toky, tahové systémy – Kanban, Just in Time, kvalita – princip Zero Defects (nulové vady), shop floor management, Štíhlý servis TPM, administrativa, vývoj
 • chyby, problémy a jejich řešení a hodnocení úspěchu zavedení nových principů

Výuková a instruktážní videa (nejen pro výrobní procesy)

Pro vstupní školení zaměstnanců, pro e-learning či k promítání přímo na pracovišti

 • kompletní výroba audiovizuálních děl od jejich zadání až po postprodukci včetně napsání scénáře, dramaturgie, grafického zpracování procesu a práce s herci, k dispozici je profesionální štáb
 • pro zdokumentování výrobního či prodejního procesu efektivním a současně efektním způsobem
 • instruktážních videa pro zkrácení procesu zaškolování nových zaměstnanců či snížení chybovosti agenturních zaměstnanců
 • využití názorných videí přímo na konkrétním pracovišti v provozu – zachycení skutečné situace z praxe, nástroj pro seberozvíjení zaměstnanců

Individuální rozvoj a manažerské programy pro výrobní společnosti

Rozvoj manažerských a komunikačních dovedností

 • jednorázové tréninky, katalogové vzdělávání či komplexní programy rozvoje manažerských a komunikačních dovedností s důrazem na specifika, omezení i výhody práce ve výrobní společnosti
 • konzultačně-poradenská práce s vybraným manažerem – konzultant/kouč s praxí ve výrobě a na top manažerských pozicích nastaví na základě diagnostiky další individuální rozvoj top managera a následně i celého manažerského týmu, s dopadem na utváření firemní kultury

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

nahoru