Top vision

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Manažerská akademie

Manažerské programy top vision mají skutečný dopad na výkonnost vašeho businessu. Víme, jak změnit zažité postupy a myšlenkové vzorce tak, aby se i zkušení manažeři naučili řídit své lidi účinněji a efektivněji. V programech pro manažery si účastníci osvojí důležité zásady řízení a vedení lidí přímo při řešení vlastních praktických situací, nikoliv na umělých příkladech. Poznatky tak budou moct okamžitě uplatnit ve své praxi. Vedle tréninků jsou pro rozvoj manažerských dovedností důležité i řešitelské workshopy a skupinová koučování, jejichž cílem je posílit schopnost efektivně uplatnit získané dovednosti v praxi. Investice vložené do manažerských rozvojových programů se tak klientům brzy vrátí.

Manažerské akademie s certifikátem

Komplexní rozvojové programy klíčových manažerských kompetencí (i pro talenty)

Manažer v hlavní roli

Komplexní program systémového přístupu k řízení firmy nejen pro talenty /„mini-MBA“

Team Leader™

Ucelený program rozvoje základních dovedností leadera s možností certifikace

Cesta na Everest

Najděte znovu sílu a smysl dobýt svůj „Everest“ – unikátní program pro top management s Milanem Pryponěm

4MOTION Management

Certifikovaná akademie rozvoje klíčových manažerských dovedností

Leadership a situační styly vedení lidí

Interaktivní tréninky rozvoje klíčových manažerských kompetencí

Vedení porad, delegování a empowerment

Nutné dovednosti manažerů pro dosahování výsledků

Motivace, hodnocení a klíčové manažerské rozhovory

Správná a jasná komunikace při všech typech manažerských rozhovorů

Koučování pro manažery

Trénink rozvoje koučujících dovedností manažerů jako nejefektivnější způsob vedení lidí

Change management – manažer jako nositel změny

Změny jako každodenní realita manažera

Řešitelské workshopy / skupinový koučink

Aplikace dovedností do praxe – proč pouze tréninky dovedností již nestačí

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

nahoru