Top vision

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Obchodní akademie

Lukáš Fejks
Aktivní a příjemný přístup, množství aktivit, spokojenost klienta a obchodní výsledky. Tím vším přispívají profesionální obchodníci k úspěchu každé firmy.

Lukáš Fejks

Managing Director

Rozvoj prodejních dovedností je nutným předpokladem rostoucí úspěšnosti obchodních aktivit, a to nejen u obchodních pozic. Při přípravě vzdělávacích programů máme na zřeteli cíle a změny, kterých chcete dosáhnout. Vzdělávací programy vedou primárně praktici se zkušenostmi s reálným obchodováním v praxi. Obsah kurzu maximálně přizpůsobujeme každodenní obchodní praxi a využíváme efektivní metody rozvoje a měření efektivity, jako jsou on the job trénink, doplňující e-learning, mystery shopping /mystery calling a další. U dobře nastavených projektů garantujeme zvýšení úspěšnosti prodeje.

Konzultativní prodej

Jak zákazníkovi vždy přinášet optimální řešení a jak dosáhnout toho, aby řešení přijal

 • jak přemýšlet o řešeních pro klienta ve smyslu přidané hodny (užitku) pro něj i jeho zákazníky
 • postavení prodeje do úrovně partnerství a spolupráce s klientem
 • konzultativní prodej jako nástroj, který pomáhá při nákupu
 • identifikace situací, ve kterých je vhodné využívat konzultativní přístup
 • ideální průběh, struktura a ukončení úspěšného obchodního jednání pro obě strany
 • rozšíření interpersonálních dovedností
 • zlepšení reálných prodejních výsledků

Prozákaznický přístup

Jak přinášet klientovi užitek a být profesionálem, ke kterému se klienti rádi vrací

 • nadšení pro produkt a firmu, definice užitku, já jako reprezentant firmy
 • obratnost při vedení jednání osobně či po telefonu
 • různé postupy, strategie a psychologické nástroje při jednání
 • výhody a konkrétní užitek pro konkrétního klienta a jak je oddělit od technických parametrů
 • umění klást otázky, práce s emocemi
 • způsoby argumentace pro přesvědčení klienta
 • schopnost klientsky přívětivé odpovědi na různé typy námitek a výmluv
 • zvládání nespokojených a agresivních klientů

Key Account Management

Jak efektivně využít potenciál vybraných klíčových zákazníků

 • určení vize a strategie pro klíčového zákazníka
 • způsob a úrovně řízení vztahů
 • analýza a porozumění zákazníkovi – informační báz
 • výsledky a aktivity v minulých obdobích
 • práce s rozhodovacím modelem
 • potřeby klienta a nákupní rozhodování
 • silné a slabé stránky stávajících dodávaných řešení
 • návrh a realizace řešení pro zákazníka
 • zákaznický tým aneb kdo a jak se zákazníkem pracuje
 • plán pro vybraného klíčového klienta

4MOTION Sales

Projekt 4MOTION – certifikovaná akademie rozvoje klíčových obchodních dovedností

 • jedinečný komplexní program poskytující ucelený přehled stěžejních témat v dané oblasti
 • vytvoření jednotné úrovně znalostí u zkušených i začínajících obchodníků
 • pochopení a rozvoj dvanácti dovedností, jež jsou klíčové pro osobnost obchodníka
 • nejlepší dostupné know-how pro každý tematický blok: umění akvizice, prezentace, umění dohody ve vztahu
 • proces vedoucí k pochopení možností jednotlivých témat a jejich logického propojení

Zlepšování prodejních výsledků

Projekt rozvoje prodejní organizace, zlepšování prodejních výsledků a podpory při řízení firmy

 • audit a analýza prodejní organizace
 • nastavení/vyladění systémů řízení prodeje a jejich praktická aplikace na všech úrovních
 • společné nastavení, sledování a hodnocení klíčových aktivit ve vazbě na výsledky
 • plánování výsledků, aktivit a rozvoje prodejní organizace
 • rozvoj potřebných kompetencí
 • spolupráce vždy vychází z konkrétních potřeb každodenního života firmy a jejích spolupracovníků

4MOTION Management

Certifikovaná akademie rozvoje klíčových manažerských dovedností

 • cílem programu 4MOTION je vytvoření jednotné úrovně znalostí stěžejních témat u začínajících i zkušených manažerů
 • 4MOTION je proces vedoucí k pochopení a rozvoji dvanácti dovedností, které jsou základními stavebními kameny manažerské praxe
 • výběr nejlepšího dostupného know-how pro každý tematický blok: role manažera, priority management, vedení týmu a leadership
 • pochopení možností stěžejních témat a jejich logického propojení

Mystery shopping / mystery calling

Zacílení a měření efektivity rozvojových programů

 • realizace mystery visits/calls pro identifikaci silných a slabých stránek
 • zajištění objektivity nezávislých hodnotitelů – vždy alespoň dvě návštěvy / dva hovory dvou různých hodnotitelů
 • výběr sledovaných oblastí / zaměření dotazníku vždy ve spolupráci se zadavatele
 • seznámení účastníků s výstupy formou krátkých individuálních rozhovorů
 • výstupní zpráva s doporučeními pro individuální rozvoj a návrh tréninkového konceptu

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru