Top vision

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Jak pracujeme

1 Příprava programu

ZJIŠTĚNÍ POTŘEB

 • workshopy se zadavatelem / jeho managementem
 • analýza vzdělávacích potřeb
 • strukturované rozhovory s účastníky
 • komplexní diagnostické metody (AC/DC)
 • 360stupňová zpětná vazba
 • osobnostní psychodiagnostika účastníků
 • návštěva pracovišť / stínování
 • mystery shopping / mystery calling

Jakou očekáváte změnu? Jak se pozná, že změna nastala? Čeho má program dosáhnout?

Zjištění skutečných potřeb zadavatele a stanovení měřitelných cílů je základem úspěchu a efektivity firemního vzdělávacího programu.

Vše s vámi projedná Key Account Manager při osobním setkání nebo formou telekonference.

NÁVRH A ZACÍLENÍ KONCEPTU

Na základě vstupních informací připravíme návrh rozsahu, obsahu a lektorského zajištění vzdělávacího programu.

Definujeme obsah a zadání případových studií pro praktickou část programu v zájmu dosažení stanovených cílů. Zaměříme se blíže na potřeby konkrétní skupiny účastníků.

 • zjištění očekávání účastníků (testy, dotazníky, workshopy)
 • měření aktuálních dovedností účastníků (znalostní testy, FOCUS workshopy)
 • zjištění očekávání nadřízeného
 • motivace a příprava účastníků na každý program či trénink

NAŠE PLUS: Vzdělávací program odpovídá potřebám a úrovni účastníků. Téma je v souladu s firemní kulturou a strategií. Účastníci vědí, co mohou od tréninku očekávat, přistupují k němu s nadšením a jsou si vědomi jeho přínosu pro svou praxi.

2 Realizace

FORMY PROGRAMŮ

 • katalogové vzdělávání
 • komplexní rozvojové programy
 • akademie s mezinárodním certifikátem
 • e-learning, b-learning
 • on the job learning
 • interaktivní trénink
 • řešitelský workshop
 • koučink – individuální, skupinový a týmový
 • mentoring
 • teambuilding
 • odborný seminář
 • inspirativní a diskusní setkání

Pracujeme s jednotlivci a týmy napříč celou organizací, od nováčků po top management.

Vzdělávací programy vycházejí z potřeb firmy a účastníků tréninku. Jsou postaveny na zadáních z každodenní reality a rozvíjejí zkušenosti a dovednosti, které lze okamžitě využít v praxi.

Přebíráme za Vás VEŠKEROU administrativní zátěž v souvislosti s firemním vzděláváním. Po celou dobu spolupráce je vám k dispozici koordinátor, který zodpovídá za hladký průběh všech akcí.

NAŠE PLUS: Dokážeme účastníky motivovat a aktivně je zapojit do tréninku, a to i tehdy, musí-li při tom překročit svou zónu komfortu. Účastníkům je zřejmé, co a proč se na tréninku děje a jak to budou moci využít ve své praxi.

3 Efektivita a přenos do praxe

 • hodnotící workshopy
 • aplikační dny
 • osobní akční plány
 • úkoly pro praxi
 • vyhodnocení projektů
 • testování
 • osobní a profesní koučink
 • neprezenční podpůrné nástroje
 • mezinárodní certifikace IES

Měřítkem úspěchu firemního vzdělávacího programu je využití nových dovedností v praxi.

Motivujeme účastníky nejen k práci na osobním rozvoji, ale i na rozvoji celé firmy již v průběhu tréninku, abychom skutečně zhodnotili investice vložené do firemního vzdělávání.

Podporujeme účastníky v praktické aplikaci nových poznatků i v zájmu o další rozvoj. Jednoduchými nástroji dokážeme měřit efektivitu firemního vzdělávání a míru transformace.

NAŠE PLUS: Účastníci respektují doporučení z tréninku a s podporou managementu okamžitě zavádějí nové znalosti a dovednosti do praxe. Rozvojové programy motivují účastníky k dalšímu vzdělávání.

Naše služby

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

nahoru