Top vision

czen

Získejte podporu z evropských fondů

Nové příležitosti
pro financování
vzdělávání zaměstnanců

Dotace z evropských fondů na vzdělávací projekty a refundaci mezd účastníků školení

Kvalitní vzdělávání zaměstnanců je jednou z podmínek udržení konkurenceschopnosti každé firmy. Využijte příležitost získat podporu pro své vzdělávací projekty z Evropského sociálního fondu. Provedeme vás aktuálními výzvami, nastavíme správné parametry vašeho vzdělávacího projektu a rádi se staneme vaším realizačním partnerem.

Aktuální výzva k podávání žádostí

Podpora odborného vzdělávání II. (POVEZ II)

V rámci POVEZ II lze získat dotaci na vzdělávání v odborných kurzech realizovaných externím nebo interním dodavatelem, včetně odborné jazykové výuky o maximální délce 6 měsíců. Podpora specifického vzdělávání a vzdělávání měkkých dovedností se předpokládá pouze v odůvodněných případech.

 • Výše dotace: možnost čerpat podporu ve výši 85 % de minimis, 50–70 % v rámci blokové výjimky.
 • Určeno pro: malé, střední a velké podniky i OSVČ. Pražské subjekty mohou žádat o podporu na projekty pro pražské zaměstnance v případě, že místo dopadu a realizace je mimo Prahu.
 • Administrativní zajištění: podpora bude poskytována prostřednictvím úřadů práce, způsobilé výdaje zahrnují náklady na vzdělávání a mzdové náklady za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávací aktivitě.
 • Doba hodnocení žádostí: cca 2 měsíce.

Genderové audity

Prostřednictvím této výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na realizaci auditů, jejichž cílem je snížení segregace trhu práce podle pohlaví, snížení rozdílů v odměňování mužů a žen a odstraňování diskriminace na trhu práce na základě pohlaví.

 • Výše dotace: možnost čerpat podporu až do výše 100 % de minimis (i pro podnikatelské subjekty).
 • Termín pro příjem žádostí: září–prosinec 2016.

Podpora podnikání

Výzva Podpora podnikání je zaměřena na projekty podporující samostatně výdělečnou činnost u osob ohrožených na trhu práce. Jedná se například o podporu podnikání žen ohrožených na trhu práce nebo o podporu návratu mužů na trh práce (po rodičovské dovolené nebo po ukončení péče o závislého člena rodiny), rekvalifikaci a další vzdělávání začínajících podnikatelů.

 • Výše dotace: možnost čerpat podporu až do výše 100 % (i pro podnikatelské subjekty).
 • Termín pro příjem žádostí: listopad–prosinec 2016.

Sociální podnikání

Zde budou podpořeny projekty zaměřené na vznik a rozšíření kapacity podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

 • Výše dotace: možnost čerpat podporu až do výše 85 % de minimis (zejména obchodní společnosti).
 • Termín pro příjem žádostí: červen–září 2016.

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji

V rámci této výzvy získají podporu projekty zaměřené na vzdělávání v oblastech: měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, IT, legislativa, daně a účetnictví, odborné kurzy a kurzy realizované interním lektorem.

 • Určeno pro: vzdělávání zaměstnanců profesních a podnikatelských sdružení.
 • Výše dotace: možnost čerpat podporu až do výše 85 % de minimis pro obchodní společnosti. Určeno pro projekty s náklady 6–30 milionů korun.
 • Termín pro příjem žádostí: září–říjen 2016.

Provedeme vás aktuálními výzvami

1

Orientace ve výzvách

Pomůžeme vám zorientovat se v aktuálních výzvách a vybrat vhodný dotační titul tak, aby budoucí vzdělávací projekt vyhovoval vašim potřebám a měl vysoký potenciál pro získání finanční podpory.

2

Parametry projektu

Nastavíme koncepci a správné parametry vzdělávacího projektu tak, aby cíl a forma projektu zohledňovaly časovou prodlevu mezi vytvořením koncepce a startem projektu. Vzdělávání zaměstnanců tak bude maximálně efektivní i v případě, že ve vaší společnosti dojde ke strategickým změnám.

3

Příprava žádosti

Pomůžeme vám zpracovat administrativně bezchybnou žádost.

4

Realizace

Rádi se staneme vaším partnerem při realizaci podpořeného projektu. Odlehčíme vám od administrativní zátěže a zaručíme hladký průběh vzdělávání i implementace znalostí do praxe.

Proč realizovat projekty s podporou evropských fondů s námi?

 • Budeme s vámi od přípravy projektu a žádosti o dotaci až po hladkou realizaci projektu i implementaci nových znalostí do praxe.
 • Zaštiťujeme rozsáhlé a dlouhodobé projekty realizované za podpory ESF – naše reference mluví za nás.
 • Naši klienti oceňují vysokou kvalitu dodaných služeb, profesionální koordinační podporu a dosažený dlouhodobý přínos a efekt projektů podpořených z ESF, které s námi realizovali.
 • Díky našemu zázemí v EDUA Group, největší vzdělávací skupině v České republice, dovedeme zprostředkovat také jazykové vzdělávání realizované sesterskou společností Caledonian School.

Naše reference

Zkušenosti s realizacemi projektů financovaných dotacemi z Evropského sociálního fondu máme již od roku 2009. Úspěšně jsme realizovali vzdělávací projekty například v těchto společnostech:

 • ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Electro World s.r.o.
 • OKIN GROUP, a.s.
 • PRECIOSA a.s.
 • Grandhotel PUPP Karlovy Vary, a.s.
 • WOODCOTE CZ, a.s.
 • IBA CZ, s.r.o.
 • ISC Communication Czech a.s.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • JLV, a.s.

Mohlo by vás zajímat

Podívejte se na přehled nejčastějších otázek a odpovědí, které se týkají žádostí a podmínek čerpání podpory z Evropského sociálního fondu.

1 Co je to podpora „de minimis “?

De minimis je veřejná podpora malého rozsahu. Je omezena hodnotou 200 000 EUR (přibližně 5,4 mil. Kč) pro jeden podnik v tříletém období (současné a dvě předchozí účetní období).

2 Jakou můžeme očekávat administrativní náročnost při realizaci projektu?

Administrace projektů by měla být značně zjednodušena oproti minulým výzvám. Samozřejmě je stále nutné mít v pořádku veškeré doklady a faktury, nicméně primárně se kontrolovat nebudou. Monitorovací zprávy, závěrečné zprávy z projektu či zajištění fotodokumentace požadovány nebudou. Pravidelně se budou vykazovat prezenční listiny a certifikáty o absolvování kurzu. Na základě těchto dokladů bude aktivita zpětně proplacena.

3 Co je bloková výjimka?

Může se stát, že máte vyčerpané de minimis, a proto se domníváte, že nemůžete zažádat si o projekt. Nicméně je zde možnost realizovat projekt formou blokové výjimky, kde je stanovena dotace ve výši 50–70 %.

4 Je možné zažádat si o dotaci, i když zaměstnanci pracují na IČ?

V rámci výzvy 43 (Podnikové vzdělávání) toto bohužel možné není. Zaměstnanci musí u zaměstnavatele pracovat na hlavní pracovní poměr (HPP) nebo dohodu o provedení činnosti (DPČ). Vzdělávat OSVČ je možné v rámci výzvy POVEZ II. (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.)

5 Co znamená kolová výzva?

V kolovém systému jsou všechny přijaté žádosti vyhodnoceny k jednomu okamžiku a dotace jsou poskytnuty na základě stanoveného pořadí dle dosažených bodů. Může se stát, že např. dvě firmy budou mít zcela stejný počet bodů. V tuto chvíli může rozhodovat i pořadí, ve kterém byly žádosti dodány.

6 Jaká je minimální a maximální výše dotace v rámci výzvy POVEZ II.?

U POVEZ II. není výše dotace omezena. Stále však platí, že podpory jsou poskytovány v rámci de minimis či v režimu blokové výjimky. Míra podpory bude až do výše 85 %.

8 Jaké aktivity jsou podporovány v rámci Podpory odborného vzdělávání II. (POVEZ II.)

V rámci výzvy POVEZ II. bude podpořeno především odborné a technické vzdělávání (v akreditované i neakreditované formě). Dále odborná jazyková výuka v maximální délce do 6 měsíců. Měkké dovednosti je možné do projektu zahrnout jen v případech, kdy je zaměstnanec bezprostředně potřebuje ke své práci.

9 Jaký je harmonogram?

Výzva POVEZ II. je již otevřena a žádosti o schválení je možné podávat již nyní. Schvalovací proces trvá přibližně dva měsíce. Zaměstnanci se mohou vzdělávat po dobu maximálně 18 měsíců od zahájení projektu, nejdéle však do srpna 2020.

Inspirujte se

Vzdělávat s podporou evropských fondů – ano nebo ne?
Vzdělávat s podporou evropských fondů – ano nebo ne?

Je před námi možná úplně poslední dotační období, kdy mají firmy možnost získat finanční podporu na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v takovém rozsahu. V rámci programového období 2014 – 2020 se objevují první větší výzvy pro financování vzdělávání.

Základní přehled podporovaných oblastí vzdělávání

Inspirujte se vybranými tématy pro vaše vzdělávací projekty. Nenašli jste téma, které vás zajímá? Kontaktujte nás a společně navrhneme vzdělávací projekt, který bude vyhovovat vašim potřebám.

1 Manažerské dovednosti

 • Tréninky pro nové manažery
  Nově na manažerské pozici
  Manažerské dovednosti (základy)
  Manažerská komunikace
  Change management – umění řízení změn
  Vedení lidí – leadership (základy)
  Time management a prioritizace práce
  Hodnocení a motivace zaměstnanců
  Poskytování zpětné vazby
  Základy koučinku
  Osobnost manažera a jeho role
 • Tréninky pro zkušené manažery
  Efektivní delegování a empowerment
  Change management – jak zařídit, aby změna byla přijata
  Schopnost přijímání změn
  Manažerské návyky pod lupou – program pro zkušené manažery
  Vyjednávání s komplikovanými osobami
  Vedení lidí – leadership
  Vedení klíčových zaměstnanců
  Řízení času (time management) – sebeřízení a řízení času podřízených
  Work-life balance pro manažery
  Koučink a mentoring pro manažery
  Self coaching
  Principy motivace týmu a sebemotivace
  Rozvoj týmu a týmová spolupráce
  Facilitace workshopů a porad
  7 nejobtížnějších situací manažera
  7 nejčastějších chyb ve vedení lidí

2 Měkké dovednosti

 • Komunikační dovednosti
  Komunikační dovednosti
  Asertivita v pracovní praxi
  Asertivní desatero
  Dospělá komunikace
  Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami
  Small Talk
  Obratná komunikace v konfliktních situacích
  Řeč těla – nonverbální komunikace
  Manipulace a nátlak v praxi
  Argumentace a vyjednávání
  Facilitace a moderování – vedení týmových porad
  Rétorika
  Techniky vyjednávání
  Průlomové “win-win” vyjednávání
 • Prezentační dovednosti
  Prezentační dovednosti
  Práce s trémou
  Storytelling
  Tvorba prezentací
  Vizuální facilitace
  Práce s myšlenkovými mapami
 • Osobnostní rozvoj
  Time management
  Stress management
  Work-life balance
  Práce s potenciálem pamětí
  Trénink kreativity a rozvoje inovativních přístupů
  Life management
  Positive Thinking – trénink pozitivního myšlení a optimistického přístupu
  Emoční inteligence
  Priority management
  Sebepoznání
  Sebemotivace
  Typologie osobnosti

3 Základní a odborné IT dovednosti

 • Kancelářské aplikace
  MS Word
  MS Excel
  MS PowerPoint
  MS Outlook – různé verze a různé úrovně
  ECDL testování
 • Internet a sociální sítě, tvorba webových stránek, redakční programy
 • Databáze, programování, vývoj SW
  Databáze (SQL, relační databáze)
 • Testování SW, agilní testování
 • Serverové služby, počítačové sítě
 • IT management

4 Daně, účetnictví a legislativa

 • Česká účetní daňová soustava
  Manažerské účetnictví
  Cestovní náhrady
  Daňově uznatelné/neuznatelné náklady
  Vedení pokladny a evidence cenin
  Dluhopisy
  Podnikové účetnictví
  Podnikové účetnictví pro neekonomy
  Komplexní průvodce DPH
  Fakturace
  Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly
  Refundace DPH zaplacené ve státech EU
  Novinky v daních a účetnictví pro daný rok
  Spotřební daň
  Intrastat
  Daně právnických a fyzických osob
 • Mezinárodní účetní standardy
  Účetní standardy IAS a IFRS
  Finanční deriváty
  US GAAP
  Daň z příjmů a DPH na Slovensku
 • Legislativa
 • Mezinárodní právo
  Změny v celním řízení v daném roce
  Mezinárodní platební styk
 • Obchodní a občanské právo
  Insolvenční řízení z pohledu práva
  Nový občanský zákoník pro manažery
  Obchodní smlouvy
  Vymáhání pohledávek z právního hlediska
 • Pracovní právo
  Home office – pravidla fungování
  Agenturní zaměstnávání
  Pracovní smlouvy – tvorba
  Pracovní smlouvy – nejčastější chyby
  Safety Leadership
  Zákoník práce pro zaměstnavatele
  Nový občanský zákoník pro personalisty
  Ukončování pracovních poměrů
  Pracovní právo pro manažery
 • Ostatní oblasti
  Ochrana osobních údajů
  Zákon o platebním styku

5 Odborné a jiné technické kurzy

 • Vzdělávací projekty dle specifických požadavků

6 Lektorské dovednosti

 • Lektorské dovednosti
 • Icebreakery pro lektorskou praxi
 • Lektorování “nezáživných a nudných” témat
 • Využití vizuálních pomůcek při výuce

7 Jazykové vzdělávání

Díky našemu zázemí v EDUA Group, největší vzdělávací skupině v ČR, dovedeme zprostředkovat také jazykové vzdělávání realizované sesterskou společností Caledonian School.

Kontaktní formulář

234 718 721

Zajímá vás, zda jsou výzvy novou příležitostí i pro vás?

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru