Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Akademie profesionální prezentace

Akademie profesionální prezentace

Umění profesionální prezentace je důležité pro manažery, kteří potřebují upoutat a udržet pozornost posluchačů na poradách, pro obchodníky, kteří představují a prodávají produkty zákazníkům, a pro všechny lídry, kteří prezentují výsledky práce svých týmů. Právě profesionální prezentace vás dokáže oddělit od průměru a pomůže vám vyniknout.

Co můžete od PREZENTAČNÍ AKADEMIE očekávat?

 • diagnostiku prezentačních dovedností vašich pracovníků
 • workshopy s těmi nejlepšími spíkry - úspěšnými lidmi z praxe
 • individuální tréninky s využitím virtuální reality
 • zpětnou vazbu lektora na konkrétní prezentace účastníků
 • vypracování plánu dalšího rozvoje pro účastníky akademie

Jak bude PREZENTAČNÍ AKADEMIE probíhat?

Prezentační akademie je sestavena z několika modulů. Vy sami si rozhodnete o skladbě vaší akademie výběrem konkrétních aktivit.

1

STARTOVACÍ WORKSHOP

Ve startovacím workshopu účastníkům představíme program a lektory. Současně si zmapujeme jejich očekávání. Součástí workshopu je i ukázková lekce sloužící k motivaci účastníků.

2

WORKSHOPY

Zorganizujeme pro vás workshopy, které se věnují komplexnímu rozvoji prezentačních dovedností. Můžete využít všechny workshopy, nebo si vybrat pouze některé z nich.

 • Prezentační dovednosti krok za krokem
  Jak na působivou prezentaci? Jak pracovat s trémou? Praktický nácvik prezentování se zpětnou vazbou.
 • Moderní prezentační design
  Jak vytvořit moderní powerpointovou prezentaci, aby posluchači hltali každý slide?
 • Chytrá vizualizace dat v prezentacích
  Jak přetvořit nudná data v potěchu pro oči? Jak prezentovat data, čísla, grafy, aby jim posluchači rozuměli?
 • Storytelling
  Jak využít příběhy v prezentacích? Jak příběhy vytvářet?
 • Prezentace online
  Jaká jsou specifika online prezentace? Jak zaujmout posluchače prostřednictvím monitoru?
 • Rétorika
  Pozvedněte svůj řečový projev na vyšší úroveň. Zbavte se svých zlozvyků.
 • Vystupování před kritickým publikem
  Jak reagovat pohotově na námitky? Jak přijímat kritiku a působit přesvědčivě?
3

FOLLOW-UP WORKSHOPY

V praxi se stává, že ne všechno funguje hned. Proto se s absolventy akademie po čase potkáme a zjistíme, co se z tréninku osvědčilo a co naopak nešlo a proč. Společně dotáhneme témata, která jsou ještě potřeba.

 • Workshop 1-3M
  Setkání a sdílení zkušeností po uplynutí 1 - 3 měsíce
 • Řečnický klub
  Setkávání v pravidelných intervalech, prezentace a improvizace účastníků, zpětná vazba lektora
4

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK

Workshopy doplňujeme individuálními koučinky, které umožňují věnovat se prezentačním dovednostem účastníků individuálně a intenzivněji.

 • Virtuální koučink
  Pro odstranění bariér v prezentaci nabízíme individuální koučink pomocí virtuální reality.
 • Práce s mikrofonem
  Pod vedením lektora se naučíte mluvit do mikrofonu, ať už se připravujete na konferenci nebo na moderování firemního setkání.
 • Zpětná vazba a mentoring
  Zkušený lektor bude přítomen na pracovní prezentaci zaměstnance a poskytne mu zpětnou vazbu a náměty na zlepšení.
5

OSOBNÍ AKČNÍ PLÁNY

Po ukončení akademie provedeme vyhodnocení a vypracujeme osobní akční plány pro další rozvoj vašich pracovníků. Dle zpětných vazeb a doporučení se můžeme domluvit na dalším rozvoji.

nahoru