Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Akademie pro zkušené manažery

Akademie pro zkušené manažery

Máte v týmu zkušené manažery, u kterých byste chtěli posílit jejich manažerské dovednosti? Podpořit je v dalším manažerském růstu? Manažerská akademie pro zkušené manažery je postavena tak, aby brala v úvahu zkušenosti manažerů a zároveň jim poskytovala nové impulsy v oblasti vedení lidí a jejich vlastního rozvoje.

Co můžete od MANAŽERSKÉ AKADEMIE očekávat?

 • diagnostiku vstupní úrovně dovedností vašich manažerů pro lepší zacílení akademie
 • vypracování komplexního rozvojového plánu pro vaše začínající manažery
 • workshopy s těmi nejlepšími lektory - úspěšnými lidmi z praxe
 • navazující follow-up workshopy, ve kterých dotáhneme, co se manažerům nedařilo
 • individuální rozvoj manažerů formou koučinku a mentorinku

Jak bude MANAŽERSKÁ AKADEMIE probíhat?

Manažerská akademie je sestavena z několika modulů. Vy sami si rozhodnete o skladbě vaší akademie výběrem konkrétních aktivit. Na akademii se podílí vybraný tým lektorů, který zajišťuje kontinuitu a provázanost jednotlivých aktivit.

1

STARTOVACÍ WORKSHOP

Ve startovacím workshopu účastníkům představíme program a lektory. Současně si zmapujeme jejich očekávání. Součástí workshopu je i ukázková lekce.

2

DIAGNOSTIKA

Diagnostikujeme vstupní úroveň dovedností manažerů, abychom akademii co nejlépe zacílili. Můžete si vybírat z těchto aktivit:

 • Analýza potřeb
  dotazníkové šetření mapující vzdělávací potřeby manažerů
 • 360° zpětná vazba
  zpětná vazba pro manažera od jeho kolegů, podřízených a nadřízených
 • Development centrum
  hodnocení manažerů během modelových situací v development centru
 • Strukturované rozhovory
  skupinové a individuální rozhovory s manažery a jejich nadřízenými
3

SÉRIE WORKSHOPŮ - LEADERSHIP

Zorganizujeme pro vás workshopy, které se věnují rozvoji pokročilých manažerských dovedností. Zvolte si kterékoliv z těchto workshopů:

 • CHANGE MANAGEMENT
  Jak vzbudit v lidech pozitivní přístup ke změnám? Co lidé v průběhu změn potřebují a jak jim to můžeme dodat?
 • NÁROČNÉ MANAŽERSKÉ ROZHOVORY
  Jak zvládat náročné rozhovory s problémovými pracovníky? Jak na vytýkací a propouštění rozhovory?
 • SEBEPROSAZENÍ MANAŽERA
  Jak se účinně prosadit v korporátním prostředí? Jak si poradit se „záškodníky“ a dalšími „nepohodlnými“ typy kolegů?
 • REMOTE MANAGEMENT
  Jaká jsou specifika virtuálních týmů? Jak vést lidi v pozici vzdáleného lídra?
 • SUVERENITA VE VEDENÍ LIDÍ
  Jak vystupovat suverénněji a dovést tak tým k lepším výsledkům?
 • TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
  Jaká jsou stádia vývoje a zralosti týmu? Jak zajistit, aby tým fungoval podle vašich představ?
 • NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ
  Překonejte své vnitřní i vnější překážky s pomocí obrazotvornosti a kreativního využití jazyka.
 • OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
  Chcete ještě něco navíc? Zajímá vás stress management, time management nebo work-life balance?
 • DALŠÍ MANAŽERSKÁ TÉMATA
  Přejete si další manažerská témata? Co třeba strategické řízení, nebo facilitační dovednosti v práci manažera?
4

HARD SKILLS PRO MANAŽERY

Do akademie můžeme zařadit i odborná témata, jako je projektové řízení, agilní řízení nebo strategické plánování…

 • Projektové řízení
  Jak vést projekty? Jaké techniky řízení projektů lze využít? Kdo je pro projekt důležitý a jak s ním během projektu komunikovat?
 • Agilní řízení
  Jaká jsou specifika agilního světa? Jaké výzvy na vás čekají, pokud se do něj odvážíte vstoupit?
 • Jak sestavit marketingový a business plán
  Strategické plánování je nezbytné pro fungování byznysu jako celku. Naučte se sestavit efektivní business plán.
5

INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ

Pro vaše zkušené manažery zorganizujeme inspirativní setkání se zajímavými českými i zahraničními osobnostmi z oboru. Setkání se mohou věnovat nejrůznějším manažerským tématům. Cenná je především příležitost diskutovat s úspěšnými lidmi z praxe.

6

MANAŽERSKÝ KOUČINK

Workshopy doplňujeme o koučování. Pro vašeho manažera najdeme ideálního kouče, který s ním bude individuálně pracovat na vybraném tématu a hledat s ním odpovědi na jeho otázky.

Více informací
7

FOLLOW-UP WORKSHOPY

S absolventy akademie se po čase potkáme a dotáhneme témata, která jsou ještě potřeba.

 • Manažerský follow-up workshop
  Setkání a sdílení zkušeností po uplynutí 1 měsíce
 • Skupinový koučink
  Skupinové hledání řešení konkrétních problémů manažerů
 • Manažerské workshopy na vlastní témata
  Navazující workshopy na témata, se kterými přišli samotní manažeři
nahoru