Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Akademie pro začínající manažery

Akademie pro začínající manažery

Máte v týmu pracovníky, kteří se kariérně posunuli do manažerských pozic a nemají dostatečné zkušenosti s vedením lidí? Manažerská akademie je postavena tak, aby dosáhla rychlé a trvalé změny v jejich dovednostech.

Co můžete od MANAŽERSKÉ AKADEMIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ MANAŽERY očekávat?

 • diagnostiku vstupní úrovně dovedností vašich manažerů pro lepší zacílení akademie
 • vypracování komplexního rozvojového plánu pro vaše začínající manažery
 • workshopy s těmi nejlepšími lektory - úspěšnými lidmi z praxe
 • navazující follow-up workshopy, ve kterých dotáhneme, co se manažerům nedařilo
 • individuální rozvoj manažerů formou koučinku a mentorinku

Jak bude MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ MANAŽERY probíhat?

Manažerská akademie je sestavena ze sedmi modulů. Vy sami si rozhodnete o skladbě vaší akademie výběrem konkrétních aktivit. Na akademii se podílí vybraný tým lektorů, který zajišťuje kontinuitu a provázanost jednotlivých aktivit.

1

STARTOVACÍ WORKSHOP

Ve startovacím workshopu účastníkům představíme program a lektory. Současně si zmapujeme jejich očekávání. Součástí workshopu je i ukázková lekce.

2

DIAGNOSTIKA

Diagnostikujeme vstupní úroveň dovedností manažerů, abychom akademii co nejlépe zacílili. Můžete si vybírat z těchto aktivit:

 • Analýza potřeb
  dotazníkové šetření mapující vzdělávací potřeby manažerů
 • 360° zpětná vazba
  zpětná vazba pro manažera od jeho kolegů, podřízených a nadřízených
 • Development centrum
  hodnocení manažerů během modelových situací v development centru
 • Strukturované rozhovory
  skupinové a individuální rozhovory s manažery a jejich nadřízenými
3

SÉRIE WORKSHOPŮ - VEDENÍ LIDÍ

Zorganizujeme pro vás workshopy, které se věnují komplexnímu rozvoji manažerských dovedností. Zvolte si kterékoliv z těchto workshopů:

 • ZÁKLADNÍ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
  Jaká je role lídra? Co by měl a neměl dělat dobrý lídr? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
 • STYLY VEDENÍ LIDÍ
  Jak najít svůj individuální styl vedení? Proč je nutné přizpůsobovat styl vedení situaci?
 • EFEKTIVNÍ ZPĚTNÁ VAZBA
  Jak sdělovat kritiku, aby nebyla zničující, ale podporující? Jak využít motivační moc pochvaly?
 • MOTIVACE PRACOVNÍKŮ
  Co všechno pracovníka motivuje? Jaké jsou možnosti nefinanční motivace?
 • PREZENTACE A KOMUNIKACE
  Jak vytvořit poutavou prezentaci? Jak zvládnout komunikaci v náročných situacích?
 • MANAŽERSKÉ ROZHOVORY
  Jak se připravit na motivační, hodnotící, vytýkací nebo propouštěcí rozhovor?
 • DALŠÍ MANAŽERSKÁ TÉMATA
  Přejete si další manažerská témata? Co třeba koučování, delegování, zvládání změn nebo vedení porad?
 • OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
  Chcete ještě něco navíc? Zajímá vás stress management, time management nebo work-life balance?
4

HARD SKILLS PRO MANAŽERY

Do akademie můžeme zařadit i odborná témata, jako je pracovní právo, personalistika, finance...

 • Pracovní právo pro manažery
  Základní znalost pracovního práva je podmínkou úspěšné práce liniového manažera. Poznejte právní souvislosti nejobvyklejších situací v pracovněprávních vztazích.
 • Výběrové řízení pro manažery
  Manažer se nezřídka stává součástí náborového procesu, a tak se ocitá v pozici recruitera. Proto by měl vědět, jak se orientovat v CV, jak vést pohovor a jak vybrat ideálního kandidáta.
 • Základy financí pro manažery
  Manažeři by měli být schopni nahlížet na svou práci z hlediska financí. Jedině tak se vyhnou špatným rozhodnutím, která mohou stát firmu nemalé peníze.
 • Základy projektového řízení
  Manažer nejen vede tým, ale mnohdy řídí i nějaký projekt. Proto je pro něj důležité, aby si uměl sestavit projektový tým, dokázal ho motivovat a neztratil ze zřetele cíl projektu.
5

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK A MENTORINK

Workshopy doplňujeme o koučinky a mentorinky, které umožňují věnovat se tématům manažerů individuálně.

 • Koučink
  Pro vašeho manažera najdeme ideálního kouče, který s ním bude individuálně pracovat na vybraném tématu a hledat s ním odpovědi na jeho otázky.
 • Mentorink
  Zkušený mentor stráví část dne s vaším manažerem a poskytne mu zpětnou vazbu přímo v praxi.
6

FOLLOW-UP WORKSHOPY

S absolventy akademie se po čase potkáme a dotáhneme témata, která jsou ještě potřeba.

 • Manažerský workshop 1M
  Setkání a sdílení zkušeností po uplynutí 1 měsíce
 • Manažerský workshop 3M
  Setkání a sdílení zkušeností po uplynutí 3 měsíců
 • Manažerské workshopy na vlastní témata
  Navazující workshopy na témata, se kterými přišli samotní manažeři
7

OSOBNÍ AKČNÍ PLÁNY

Po ukončení akademie provedeme vyhodnocení a vypracujeme osobní akční plány pro další rozvoj vašich manažerů.

nahoru