Top vision

czen

Nezávazná konzultace

Seznamte se s možnostmi firemního vzdělávání.

Akademie pro obchodníky

Akademie pro obchodníky

Pozice obchodníka je pro každou organizaci klíčová. Obchodník je ten, kdo přináší peníze do firmy. Aby byl ve své práci úspěšný, potřebuje k tomu široké spektrum kompetencí. Musí umět vyjednávat a vyvolávat u klientů nové potřeby. Akademie vybaví vaše obchodníky praktickými poznatky, které jim pomohou k navýšení prodeje.

Co můžete od OBCHODNÍ AKADEMIE očekávat?

 • diagnostiku vstupní úrovně dovedností vašich obchodníků pro lepší zacílení akademie
 • vypracování komplexního rozvojového plánu pro vaše začínající i zkušené obchodníky
 • workshopy s těmi nejlepšími lektory - úspěšnými lidmi z praxe
 • navazující follow-up workshopy, ve kterých dotáhneme, co se obchodníkům nedařilo
 • individuální rozvoj obchodníků formou koučinku a mentorinku

Jak bude OBCHODNÍ AKADEMIE probíhat?

Obchodní akademie je sestavena z několika modulů. Vy sami si rozhodnete o skladbě vaší akademie výběrem konkrétních aktivit. Na akademii se podílí vybraný tým lektorů, který zajišťuje kontinuitu a provázanost jednotlivých aktivit.

1

STARTOVACÍ WORKSHOP

Ve startovacím workshopu účastníkům představíme program a lektory. Současně si zmapujeme jejich očekávání. Součástí workshopu je i ukázková lekce sloužící k motivaci do práce na vlastním rozvoji.

2

IDENTIFIKACE POTŘEB PRODEJCŮ

Diagnostikujeme vstupní úroveň dovedností obchodníků, abychom akademii co nejlépe zacílili. Můžete si vybírat z těchto aktivit:

 • Analýza potřeb
  dotazníkové šetření mapující vzdělávací potřeby obchodníků
 • Stínování obchodníka přímo v terénu
  zpětná vazba na prodejní dovednosti vašich obchodníků v praxi
 • Strukturované rozhovory s obchodníky a teamleadery
  skupinové a individuální rozhovory s obchodníky a jejich nadřízenými
3

WORKSHOPY

Zorganizujeme pro vás workshopy zaměřené na rozvoj jednotlivých obchodních dovedností. Součástí všech workshopů je i nácvik prodejních dovedností formou hraní rolí.

 • Vedení obchodního jednání
  Struktura prodejního rozhovoru | Taktiky pro uzavření obchodu | Vyjednávání o ceně
 • Vyvolávání potřeb
  Význam vyvolávání nových potřeb | Zjišťování skutečných potřeb zákazníka
 • Efektivní prezentace nabídky
  Prezentační dovednosti v práci obchodníka
 • Zvládání námitek s námitkami
  Námitky v obchodním jednání | Trénink argumentačních dovedností
 • Vyjednávání
  Vyjednávání pod tlakem protistrany | Průlomové WIN-WIN vyjednávání
 • Techniky uzavření obchodu
  Jak dotáhnout obchod do úspěšného konce?
4

WORKSHOPY PRO TEAMLEADERY

Pro výkon obchodníků má význam vedení a motivace jejich teamleaderů. Pro vaše týmové lídry připravíme workshopy zaměřené na základní manažerské dovednosti.

 • Manažer salesového týmu
  Klíčové aktivity lídra obchodního týmu - porady, koučování, individuální rozhovory, breefingy atd.
 • Efektivní zpětná vazba
  Jak podávat zpětnou vazbu, aby byla pro obchodníka motivující a podpořila změnu v prodejích?
 • Motivace
  Jak motivovat obchodníky k lepšímu výkonům?
5

INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK A MENTORINK

Workshopy doplňujeme o koučinky a mentorinky, které umožňují věnovat se obchodníkům individuálně.

 • Koučink
  Pro vašeho obchodníka najdeme ideálního kouče, který s ním bude individuálně pracovat na vybraném tématu a hledat s ním odpovědi na jeho otázky.
 • Mentorink
  Zkušený mentor stráví část dne s vaším obchodníkem a poskytne mu zpětnou vazbu přímo v praxi.
6

FOLLOW-UP PRODEJNÍ WORKSHOPY

V praxi se stává, že ne všechno funguje hned. Proto se s absolventy akademie po čase potkáme a zjistíme, co se z tréninku osvědčilo a co naopak nešlo a proč. Společně dotáhneme témata, která jsou ještě potřeba.

 • Workshop pro obchodníky 1M
  Setkání a sdílení zkušeností po uplynutí 1 měsíce
 • Workshop pro obchodníky 3M
  Setkání a sdílení zkušeností po uplynutí 3 měsíců
7

OSOBNÍ AKČNÍ PLÁNY

Po ukončení akademie provedeme vyhodnocení a vypracujeme osobní akční plány pro další rozvoj vašich obchodníků.

nahoru