Top vision

czen

Řízení cash flow v praxi

Termín a místo konání bude upřesněno.

Řízení cash flow v praxi

Podstata a význam peněžních toků firmy

Termín a místo konání bude upřesněno.
Pro všechny

Naučte se zjišťovat, plánovat a řídit cash flow
Kvalitní hospodaření a řízení finančních toků zajistí vaší firmě ekonomickou prosperitu a stabilitu a umožní předcházet finančním problémům. Praktickou formou se naučíte mapovat i regulovat příjmy a výdaje. Pochopíte smysl řízení cash flow a poznáte faktory ovlivňující řízení z pohledu každodenního controllingu i budoucího plánování.

Program

09:00 - 16:30

​​​​​​

 • Základy financí
  • výsledovka
  • rozvaha
  • cash flow
  • ukázka propojení třech pilířů financí na praktickém příkladu
 • Pracovní kapitál
  • řízení pohledávek – credit management
   • čtyři fáze úspěšného vymáhání pohledávek
  • řízení zásob
   • optimalizace zásob
  • řízení závazků z obchodního styku
 • finanční ukazatele
  • finanční ukazatele likvidity
 • plánování cash flow
 • plánování a řízení likvidity v praxi
 • další praktické příklad

Co mi kurz přinese?

 • pochopíte důležitost řízení cash flow
 • naučíte se efektivně řídit finanční toky své firmy a mít tak cash flow pod kontrolou
 • zdokonalíte se ve znalostech jednotlivých položek, které ovlivňují cash flow
 • pochopíte veškeré souvislosti mezi třemi pilíři financí – výsledovkou, rozvahou a cash flow, což vám dá mnohem větší jistotu při rozhodování a zodpovědném řízení firmy
 • řízení finančních toků využijete ke strategickému firemnímu plánování
 • praktické tipy a příklady z praxe zkušeného finančního specialisty

Komu je kurz určený?

 • finančním manažerům menších firem
 • majitelům menších firem
 • drobným podnikatelům
 • účetním specialistům
 • všem, kteří mají ve firmě na starost řízení cash flow

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,14 Celkový dojem z kurzu

92 %

Uplatnění poznatků v praxi

98 %

Akci bych doporučil známým

Termíny konání

Termín a místo konání bude upřesněno.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

20 úspěšných let
na trhu

Řízení cash flow v praxi
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36a18600
4990

Naučte se zjišťovat, plánovat a řídit cash flow
Kvalitní hospodaření a řízení finančních toků zajistí vaší firmě ekonomickou prosperitu a stabilitu a umožní předcházet finančním problémům. Praktickou formou se naučíte mapovat i regulovat příjmy a výdaje. Pochopíte smysl řízení cash flow a poznáte faktory ovlivňující řízení z pohledu každodenního controllingu i budoucího plánování.

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
nahoru