Top vision

czen

Základy personalistiky

7 990 Kč9 668 Kč s DPH7 990 Kč9 668 Kč s DPH7 990 Kč9 668 Kč s DPH7 990 Kč9 668 Kč s DPH

Základy personalistiky

Nezbytné minimum pro HR praxi

14. - 15. 12. 2017
23. - 24. 1. 2018
Praha
Brno
Pro začátečníky

Poznejte základy všech důležitých oblastí personalistiky

Začínáte kariéru v oblasti personalistiky, potřebujete základní orientaci v personální problematice jako manažer, nebo se vaše pracovní náplň rozšířila o personální činnosti? Vybudujte si pevné základy znalostí v oblasti personalistiky a propojte je s reálnými situacemi z praxe. Projděte si spolu se zkušeným lektorem celým životním cyklem zaměstnance od náboru až po ukončení pracovního poměru.

Co mi kurz přinese?

 • poznáte základní postupy personální práce
 • projdete celým životním cyklem zaměstnance od náboru přes řešení různých situací v průběhu zaměstnání až po ukončení pracovního poměru
 • naučíte se orientovat v základních personálních činnostech
 • seznámíte se s nejčastějšími problémy z praxe
 • získáte praktické tipy od zkušeného lektora pro svůj další rozvoj
 • porozumíte základním principům motivace zaměstnanců a vlivům, které na ni působí

Komu je kurz určený?

 • pracovníkům oddělení lidských zdrojů
 • manažerům z nižších úrovní řízení
 • pracovníkům, jejichž pracovní náplň se nově rozšířila o oblast personalistiky
 • všem zájemcům o základní orientaci v problematice personalistiky

Program

1. den 09:00 - 17:00

Východiska personální práce: historie, přístupy

 • úkoly a obsah personální práce, role personalisty

Firemní kultura

Personální strategie: nastavení a vyhodnocení

 • plán personálních potřeb
 • personální controlling – nástroj hodnocení personální strategie
 • personální marketing

Odměňování zaměstnanců

Analýza pracovní pozice

 • kompetence – předpoklady pro úspěšné plnění pracovních úkolů
 • popis pracovní pozice

Nábor a výběr nového zaměstnance

 • proces výběru a jeho jednotlivé kroky
 • zákonná ustanovení související s procesem výběru a náboru
 • principy behaviorálního dotazování na kompetence
2. den 09:00 - 17:00

Vznik pracovního poměru, smluvní úpravy dle Zákoníku práce (Zák. 262/2006 Sb., § 34)

Specifika zaměstnance v adaptační fázi

Osobní spis zaměstnance

Vybrané paragrafy

 • běžné situace v zaměstnaneckém vztahu

Motivace pracovníků

 • nástroje motivace

Motivační a hodnotící rozhovor

 • motivační a hodnotící rozhovor: průběh rozhovoru

Ukončení pracovního poměru a zákonné souvislosti 

Lektor

Jana Vávrová

Jana Vávrová

trenérka soft skills a HR konzultantka

Kurz doporučuji každému, kdo se chce či potřebuje zorientovat v hlavních úlohách personální práce a získat základní přehled o souvislostech personalistiky.

Jsem absolventkou oboru sociální politika a sociální práce na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a programu Metody aplikované sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jsem například jako obchodní referentka, dále research konzultantka a také programová ředitelka Mezinárodního festivalu leteckých filmů. Aktivně doposud spolupracuji s některými neziskovými organizacemi (například Linka bezpečí, Centrum aktivizačních programů pro seniory). Lektorskou činností se systematicky zabývám od roku 2002. Jsem certifikovanou trenérkou Situačního vedení®, absolvovala jsem certifikovaný kurz transakční analýzy a dále se vzdělávám například v systemických konstelacích, big mind aj. Jsem spoluautorkou koncepce Akademie projektového řízení a aktivně se podílím na jejím rozvoji a realizaci. Zaměřuji se především na témata související s komunikačními, obchodními a manažerskými dovednostmi, sebeřízením a personalistikou. Při svých trénincích usiluji o aktivní zapojení účastníků a propojení probírané tematiky s jejich vlastními zkušenostmi i praktickými potřebami.

Video lektora

Vybíráme
z blogu
Průvodce personálními procesy
Průvodce personálními procesy

Role personalisty je nesmírně pestrá a současně velmi náročná. Usnadněte si ji alespoň částečně efektivním nastavením rámce personálních procesů a činností a staňte se díky systematickému přístupu strategickým partnerem i důvěryhodnou oporou pro své kolegy.

Lektor

Jan Ertl

Jan Ertl

HR konzultant a lektor soft skills

Jsem absolventem VUT Brno, oboru Průmyslový management. Mám dlouholetou praxi na manažerských postech v českých a zahraničních firmách (např. HAMÉ, ROMIKA Industries, Konica Minolta), kde jsem zodpovídal především za nastavení funkčních personálních procesů, oblast odměňování a interní komunikace. Od roku 2007 pracuji jako externí lektor a konzultant v oblasti řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností. Mými klienty jsou především výrobní a obchodní společnosti z oblasti strojírenství, IT a služeb. Na školení vytvářím přátelskou a otevřenou atmosféru, kladu důraz na aplikaci praktických zkušeností z reálného života, zpětnou vazbu a nácvik nových dovedností formou praktických modelových situací, rozhovorů, her a testů.

Lektor

Jana Vávrová

Jana Vávrová

trenérka soft skills a HR konzultantka

Kurz doporučuji každému, kdo se chce či potřebuje zorientovat v hlavních úlohách personální práce a získat základní přehled o souvislostech personalistiky.

Jsem absolventkou oboru sociální politika a sociální práce na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a programu Metody aplikované sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jsem například jako obchodní referentka, dále research konzultantka a také programová ředitelka Mezinárodního festivalu leteckých filmů. Aktivně doposud spolupracuji s některými neziskovými organizacemi (například Linka bezpečí, Centrum aktivizačních programů pro seniory). Lektorskou činností se systematicky zabývám od roku 2002. Jsem certifikovanou trenérkou Situačního vedení®, absolvovala jsem certifikovaný kurz transakční analýzy a dále se vzdělávám například v systemických konstelacích, big mind aj. Jsem spoluautorkou koncepce Akademie projektového řízení a aktivně se podílím na jejím rozvoji a realizaci. Zaměřuji se především na témata související s komunikačními, obchodními a manažerskými dovednostmi, sebeřízením a personalistikou. Při svých trénincích usiluji o aktivní zapojení účastníků a propojení probírané tematiky s jejich vlastními zkušenostmi i praktickými potřebami.

Video lektora

Vybíráme
z blogu
Průvodce personálními procesy
Průvodce personálními procesy

Role personalisty je nesmírně pestrá a současně velmi náročná. Usnadněte si ji alespoň částečně efektivním nastavením rámce personálních procesů a činností a staňte se díky systematickému přístupu strategickým partnerem i důvěryhodnou oporou pro své kolegy.

Lektor

Jan Ertl

Jan Ertl

HR konzultant a lektor soft skills

Jsem absolventem VUT Brno, oboru Průmyslový management. Mám dlouholetou praxi na manažerských postech v českých a zahraničních firmách (např. HAMÉ, ROMIKA Industries, Konica Minolta), kde jsem zodpovídal především za nastavení funkčních personálních procesů, oblast odměňování a interní komunikace. Od roku 2007 pracuji jako externí lektor a konzultant v oblasti řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností. Mými klienty jsou především výrobní a obchodní společnosti z oblasti strojírenství, IT a služeb. Na školení vytvářím přátelskou a otevřenou atmosféru, kladu důraz na aplikaci praktických zkušeností z reálného života, zpětnou vazbu a nácvik nových dovedností formou praktických modelových situací, rozhovorů, her a testů.

Lektor

Jana Vávrová

Jana Vávrová

trenérka soft skills a HR konzultantka

Kurz doporučuji každému, kdo se chce či potřebuje zorientovat v hlavních úlohách personální práce a získat základní přehled o souvislostech personalistiky.

Jsem absolventkou oboru sociální politika a sociální práce na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a programu Metody aplikované sociální psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala jsem například jako obchodní referentka, dále research konzultantka a také programová ředitelka Mezinárodního festivalu leteckých filmů. Aktivně doposud spolupracuji s některými neziskovými organizacemi (například Linka bezpečí, Centrum aktivizačních programů pro seniory). Lektorskou činností se systematicky zabývám od roku 2002. Jsem certifikovanou trenérkou Situačního vedení®, absolvovala jsem certifikovaný kurz transakční analýzy a dále se vzdělávám například v systemických konstelacích, big mind aj. Jsem spoluautorkou koncepce Akademie projektového řízení a aktivně se podílím na jejím rozvoji a realizaci. Zaměřuji se především na témata související s komunikačními, obchodními a manažerskými dovednostmi, sebeřízením a personalistikou. Při svých trénincích usiluji o aktivní zapojení účastníků a propojení probírané tematiky s jejich vlastními zkušenostmi i praktickými potřebami.

Video lektora

Vybíráme
z blogu
Průvodce personálními procesy
Průvodce personálními procesy

Role personalisty je nesmírně pestrá a současně velmi náročná. Usnadněte si ji alespoň částečně efektivním nastavením rámce personálních procesů a činností a staňte se díky systematickému přístupu strategickým partnerem i důvěryhodnou oporou pro své kolegy.

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,21 Celkový dojem z kurzu

90 %

Uplatnění poznatků v praxi

92 %

Akci bych doporučil známým

Lektorka se zaměřila na praxi, věděla o čem mluví! Velice příjemné a hlavně přínosné dva dny.

Romana Císařová, VOP CZ, s.p.

Malým počtem účastníků, neboť díky tomu bylo školení velmi interaktivní a přizpůsobené konkrétním potřebám účastníků.

Kateřina Paskudová, Vendavo CZ, s.r.o.

Lektorka měla perfektní znalosti dané problematiky.

Michaela Skazková

Lektorka byla vynikající a velmi příjemná. Odbornou znalost tématu umí profesionálně a srozumitelně předat.

Markéta Otradovcová, NakedRooster s.r.o.

Celé školení bylo vedeno ve velmi přátelském duchu. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých podnětů především v rámci náborů. Získala jsem podněty pro další školení a upravila jsem své znalosti v oblastech, ve kterých se již pohybuji.

Lucie Hurychová, SCHENKER spol. s r.o.

Přednášející plně ovládá téma a dovede je přiblížit posluchačům srozumitelnou formou.

Svatava Hojná, REKON, spol. s r.o.

Kurz byl užitečný, v malém poštu jsme si zodpověděly všechny otázky. Super!

Janičatová Lucie

Příklady z praxe, rady do praxe, nejednalo se o suchou teorii.

Gabriela Martišová, SychrovNET s.r.o.

Skvělý lektor, naplnění tématu semináře, příjemné prostředí.

Lenka Králová

Jsem velice spokojena, seminář určitě naplnil má očekávání a dopomohl mi k rozvoji mých dovedností.

Lenka Trávníčková

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
14. - 15. 12. 2017
Čt, Pá
9 - 17 hod.Praha Křižíkova 237/36a7 990 Kč9 668 Kč s DPH
23. - 24. 1. 2018
Út, St
9 - 17 hod.Brno 7 990 Kč9 668 Kč s DPH
15. - 16. 2. 2018
Čt, Pá
9 - 17 hod.Praha Křižíkova 237/36a7 990 Kč9 668 Kč s DPH
21. - 22. 3. 2018
St, Čt
9 - 17 hod.Brno 7 990 Kč9 668 Kč s DPH

14. - 15. 12. 2017

9 - 17 hod.

Praha, Křižíkova 237/36a

7 990 Kč
9 668 Kč s DPH

23. - 24. 1. 2018

9 - 17 hod.

Brno,

7 990 Kč
9 668 Kč s DPH

15. - 16. 2. 2018

9 - 17 hod.

Praha, Křižíkova 237/36a

7 990 Kč
9 668 Kč s DPH

21. - 22. 3. 2018

9 - 17 hod.

Brno,

7 990 Kč
9 668 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Zajímáte se o HR?

Zanechte nám svůj e-mail a žádná novinka vám neunikne.

top vision PLUS - s top vision získáte více

Chceme Vás inspirovat k dalšímu rozvoji, a proto se nyní zúčastněte našich kurzů za těch nejvýhodnějších podmínek. Jen na vás záleží, zda si vyberete některý z dárků nebo slevu.

Množstevní sleva

Více účastníků z jedné firmy nebo více objednaných akcí pro jednoho účastníka.

Věrnostní sleva nebo dárky

Účast jedné osoby na více akcích v průběhu jednoho kalendářního roku.

5% sleva2 účastníci nebo 2. akce

10% sleva3 účastníci nebo 3. akce

15% sleva4 účastníci nebo 4. akce

Katalog podzim 2017

Kurz na míru

Chcete připravit školení pro celý tým? Preferujete přizpůsobit program kurzu vašim potřebám? Rádi vám připravíme nabídku firemního školení na míru.

Chcete připravit školení pro celý tým? Preferujete přizpůsobit program kurzu vašim potřebám? Rádi vám připravíme nabídku firemního školení na míru.

mám zájem
Kurz na míru

Akci pro vás připravila

Olga Holá
Účast na tomto kurzu doporučuji všem začínajícím personalistům a zájemcům o tento zajímavý a perspektivní obor.

Olga Holá

Head of Product and Quality

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

10 237 spokojených účastníků
každý rok

1 863 tréninkových dnů
a kurzů ročně

16 úspěšných let
na trhu

Základy personalistiky
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
7990

Poznejte základy všech důležitých oblastí personalistiky

Začínáte kariéru v oblasti personalistiky, potřebujete základní orientaci v personální problematice jako manažer, nebo se vaše pracovní náplň rozšířila o personální činnosti? Vybudujte si pevné základy znalostí v oblasti personalistiky a propojte je s reálnými situacemi z praxe. Projděte si spolu se zkušeným lektorem celým životním cyklem zaměstnance od náboru až po ukončení pracovního poměru.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru