Top vision

czen

Příprava na certifikační zkoušku IPMA

Tento kurz již aktuálně nerealizujeme. Pokud máte o téma zájem obraťte se prosím na naše zákaznické centrum.

Příprava na certifikační zkoušku IPMA

Certifikát zvýší vaši cenu na trhu práce

Tento kurz již aktuálně nerealizujeme. Pokud máte o téma zájem obraťte se prosím na naše zákaznické centrum.
Pro všechnyNovinka

V rámci tohoto kurzu se připravíte na úspěšné složení certifikační zkoušky IPMA
Tento kurz probíhá jako praktická příprava na zkoušku k certifikaci IPMA. Po jeho absolvování vás v průběhu zkoušky už nic nezaskočí. Budete mít možnost si „nanečisto“ vyzkoušet, jak reagujete na písemné zadání pod časovým tlakem, jak pohotově dokážete řešit případové studie a nakolik jste schopni prokázat své zkušenosti z projektového řízení. Tento praktický nácvik vám pomůže s volbou vhodné taktiky a postupu pro úspěšné absolvování certifikace IPMA.

Program

Průběh zkoušky pro certifikaci IPMA

 • Průběh zkoušky a kritéria úspěchu
 • 28 elementů kompetencí ve 3 oblastech – kontextové, behaviorální a technické
 • Písemná zkouška, simulační workshop, pohovor, shrnutí 
 • Platnost certifikátu a uplatnění 

Příprava na písemnou část

 • Praktický nácvik písemné zkoušky
 • Řešení případového zadání s časovým limitem
 • Případová studie zaměřená na technické kompetence
 • Logický rámec, WBS, registr rizik, řízení kvality a další

Příprava na simulační workshop

 • Praktický nácvik simulačního workshopu
 • Behaviorální kompetence v průběhu případové studie
 • Prezentace projektu top managementu ke schválení
 • Kick-off, vyjednávání, prosazení změny, řešení konfliktu

Úspěšný postup při certifikaci

 • Praktický nácvik pohovoru
 • Shrnutí zkušeností z celého dne – co se povedlo a co dělat lépe
 • Společná diskuse o taktice a strategii pro úspěšné složení zkoušky

Co mi kurz přinese?

 • seznámíte se s organizací a průběhem jednotlivých fází certifikační zkoušky IPMA
 • vyzkoušíte si na vlastní kůži, jak se vypracovávají odpovědi na písemná zadání v časovém limitu
 • procvičíte si své dovednosti při ovlivňování skupiny řešící případovou studii
 • ukážete své schopnosti při řešení praktických úkolů v rámci případové studie
 • budete vědět, jak představit své technické, behaviorální a kontextové kompetence během pohovoru
 • získáte praktické zkušenosti a společně prodiskutujete slabá místa při certifikační zkoušce

Komu je kurz určený?

 • projektovým manažerům, kteří mají za sebou přípravný kurz a chtějí se seznámit s průběhem, postupem a pravidly zkoušky 
 • vedoucím projektů, kteří si chtějí udělat „refresh“ před zkouškou
 • všem, kteří se připravují na certifikační zkoušku IPMA 

Termíny konání

Tento kurz již aktuálně nerealizujeme. Pokud máte o téma zájem obraťte se prosím na naše zákaznické centrum.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

Příprava na certifikační zkoušku IPMA
0

V rámci tohoto kurzu se připravíte na úspěšné složení certifikační zkoušky IPMA
Tento kurz probíhá jako praktická příprava na zkoušku k certifikaci IPMA. Po jeho absolvování vás v průběhu zkoušky už nic nezaskočí. Budete mít možnost si „nanečisto“ vyzkoušet, jak reagujete na písemné zadání pod časovým tlakem, jak pohotově dokážete řešit případové studie a nakolik jste schopni prokázat své zkušenosti z projektového řízení. Tento praktický nácvik vám pomůže s volbou vhodné taktiky a postupu pro úspěšné absolvování certifikace IPMA.

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Top Vision s.r.o.
nahoru