Top vision

czen

HR Controlling

Tento kurz již aktuálně nerealizujeme. Pokud máte o téma zájem obraťte se prosím na naše zákaznické centrum.

HR Controlling

Klíčové ukazatele v personální práci

Tento kurz již aktuálně nerealizujeme. Pokud máte o téma zájem obraťte se prosím na naše zákaznické centrum.
Pro všechny

Do jaké míry je HR přínosem pro vaši firmu a jakými cestami napomáhá naplňování firemních cílů a strategie? To zjistíte zavedením jednoduchého nástroje – HR controllingu.
Pod pojmem HR controlling si často představujeme pouze kontrolu využívání personálních nákladů. Jeho záběr ale může být mnohem širší. Správně zvolené HR ukazatele, poskládané do výstižné HR Balanced Scorecard důkladně prověří kvalitu HR procesů. Jsou srozumitelným nástrojem pro prezentaci plánů i výsledků HR práce. Nasměrují HR činnosti tak, aby podpořily firemní strategii, protože umožňují jasně plánovat, monitorovat a vyhodnocovat kvalitu a efekt HR procesů, klíčových pro aktuální situaci firmy – ať už je to rozvoj, stabilizace, nebo reorganizace.

Program

1. a 2. den 09:00-16:30

Firemní strategie a HR strategie

 • východiska pro HR controlling: „soft“ a „hard“ model a jejich využití pro různé typy firem
 • dva pohledy na efektivitu HR (proaktivní vs. reaktivní) a jejich dopad na personální řízení
 • jak z firemní strategie vytáhnout to podstatné pro tvorbu HR strategie a cílů

Výběr HR ukazatelů

 • cíle a využití HR controllingu
 • nejjednodušší cesta k HR controllingu: jak určit klíčové HR ukazatele v návaznosti na existující HR procesy
 • přehled typů HR ukazatelů: kvantitativní a kvalitativní HR, absolutní a relativní, souhrnné a analytické HR ukazatele
 • dostupnost metrik a sledování HR ukazatelů v čase
 • HR průzkumy, analýzy a audity
 • jak sestavit srozumitelnou a výstižnou HR Balanced Scorecard

Co mi kurz přinese?

 • naučíte se identifikovat klíčové HR procesy podle potřeb vaší firmy a podle situace na trhu
 • seznámíte se se způsoby, jak vyhodnotit efekt nových postupů nebo realizovaných změn
 • vyzkoušíte si nastavení HR ukazatelů pro vaši firmu několika různými způsoby
 • zjistíte, co s HR oblastmi, které se nedají měřit
 • s využitím osvědčeného postupu si vytvoříte vlastní HR Balanced Scorecard
 • a už nikdy vás nezaskočí otázka od kolegů: K čemu to HR ve firmě vlastně máme?  

Komu je kurz určený?

 • HR manažerům a specialistům
 • controllerům a finančním manažerům
 • ​​​​​​všem, kteří se zabývají efektivitou personálního řízení

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,12 Celkový dojem z kurzu

91 %

Uplatnění poznatků v praxi

94 %

Akci bych doporučil známým

Vždy potěší, když si "něco" odnesu do praxe. A to se stalo. Díky.

Jiří Pinďák, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Získali jsme podstatné informace, které jsou i pro začátečníka v této oblasti užitečné. Názorné příklady z praxe.

Andrea Novotná, Webnode CZ s.r.o.

Velmi přínosné jsou poznatky z praxe, za to moc děkuji. Zároveň dal lektor dostatečný prostor k debatě a výměně názorů napříč celým školením. Diskusi nezastavoval, naopak se sám aktivně účastnil, což bylo super.

Ivana Dereninová, TI Group Automotive Systems s.r.o.

Přínosné, příjemné, doporučím kolegům z HR.

Jan Lemfeld, SAVAS spol. s. r.o.

Kurz mi přinesl vizi, kterou se doufám úspěšně pokusím prosadit ve společnosti, ve které pracuji.

Jirkalová Helena

Termíny konání

Tento kurz již aktuálně nerealizujeme. Pokud máte o téma zájem obraťte se prosím na naše zákaznické centrum.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

HR Controlling
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36a18600
6990

Do jaké míry je HR přínosem pro vaši firmu a jakými cestami napomáhá naplňování firemních cílů a strategie? To zjistíte zavedením jednoduchého nástroje – HR controllingu.
Pod pojmem HR controlling si často představujeme pouze kontrolu využívání personálních nákladů. Jeho záběr ale může být mnohem širší. Správně zvolené HR ukazatele, poskládané do výstižné HR Balanced Scorecard důkladně prověří kvalitu HR procesů. Jsou srozumitelným nástrojem pro prezentaci plánů i výsledků HR práce. Nasměrují HR činnosti tak, aby podpořily firemní strategii, protože umožňují jasně plánovat, monitorovat a vyhodnocovat kvalitu a efekt HR procesů, klíčových pro aktuální situaci firmy – ať už je to rozvoj, stabilizace, nebo reorganizace.

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceModehttps://www.topvision.cz/data/pics/feed_images/hr.jpg
Top Vision s.r.o.
nahoru