Top vision

czen

Nákladový controlling

Termín a místo konání bude upřesněno.

Nákladový controlling

Praktické řízení nákladů

Termín a místo konání bude upřesněno.
Pro všechny

Naučte se efektivně řídit své náklady a dosahovat úspor
Pečlivé sledování nákladů a pravidelné vyhodnocování jejich efektivity vám umožní dosahovat požadovaných hospodářských výsledků. Seznamte se s osvědčenými metodami nákladového controllingu na praktických ukázkách. Naučte se identifikovat nositele nákladů a posuzovat efektivitu interních pracovních postupů a procesů. Poznejte, jak odhalit oblasti s největším potenciálem úspor a jak zavést účinná úsporná opatření s dlouhodobým pozitivním dopadem.

Program

1. den 09:00 - 16:30

Controlling v širším kontextu

 • úloha controllingu s ohledem na cíle firmy
 • formy a metody
 • kritéria a měřítka

Základní pojmy z oblasti financí

 • manažerské účetnictví
 • výsledovka, rozvaha a cash flow – jejich propojení

Náklady a možnosti jejich řízení

 • členění nákladů – přímé a nepřímé
 • členění nákladů – variabilní a fixní
 • nákladová alokace

Modelování nákladů

 • bod zvratu a jeho využití
 • analýza citlivosti
 • provozní páka
2. den 09:00 - 16:30

ABC – Activity Based Costing

 • Activity Based Costing – vztah nákladů k aktivitám
 • etapy tvorby ABC systému

Strategické nástroje nákladového řízení

 • Target Costing
 • Life Cycle Costing

Úspory a úsporná opatření v podniku

 • příklady plánování úspor nákladů
 • oblasti s nejvyšším potenciálem úspor

Finanční plánování a rozpočtování

 • pravidla sestavování finančního rozpočtu a jeho efektivní vyhodnocování
 • nastavení účinné kontroly – odpovědnost za jednotlivé části rozpočtu
 • nastavení motivace

Co mi kurz přinese?

 • osvojíte si základní pojmy spojené s nákladovým controllingem
 • pochopíte úlohu controllingu a seznámíte se s metodami snižování nákladů
 • uvědomíte si význam ekonomického vnímání procesů ve firmě
 • zjistíte, jak zefektivnit interní pracovní postupy a procesy v oblasti řízení nákladů
 • seznámíte se s problematikou kalkulací a s jejich využitím při rozhodování
 • pochopíte dopady různých druhů úsporných opatření na budoucí rozvoj firmy

Komu je kurz určený?

 • finančním manažerům a vedoucím pracovníkům z menších společností
 • pracovníkům controllingu se zodpovědností za náklady
 • finančním specialistům se zodpovědností za efektivitu nákladů
 • majitelům a jednatelům malých a středních firem

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,17 Celkový dojem z kurzu

85 %

Uplatnění poznatků v praxi

94 %

Akci bych doporučil známým

Akce mě potěšila odborností a individuálním rozborem názorů.

Lukáš Šíma, Geis Solution CZ, s.r.o.

Rozsáhlé, vyčerpávající.

Martin Jandourek, Magna Automotive

Srozumitelné vysvětlení, příklady, návaznost na reálný přístup v praxi.

Lenka Vašková, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

Praktické poznatky od kolegů, včetně lektora a jeho příjemné a klidné mentorování. Zkušenosti převedené do praxe.

Michala Beranová, AMI Communications, spol. s r.o.

Termíny konání

Termín a místo konání bude upřesněno.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

20 úspěšných let
na trhu

Nákladový controlling
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36a18600
9990

Naučte se efektivně řídit své náklady a dosahovat úspor
Pečlivé sledování nákladů a pravidelné vyhodnocování jejich efektivity vám umožní dosahovat požadovaných hospodářských výsledků. Seznamte se s osvědčenými metodami nákladového controllingu na praktických ukázkách. Naučte se identifikovat nositele nákladů a posuzovat efektivitu interních pracovních postupů a procesů. Poznejte, jak odhalit oblasti s největším potenciálem úspor a jak zavést účinná úsporná opatření s dlouhodobým pozitivním dopadem.

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
nahoru