Top vision

czen

Jak zatočit s fluktuací zaměstnanců

Termín a místo konání bude upřesněno.

Jak zatočit s fluktuací zaměstnanců

Udržte si loajalitu svých lidí

Termín a místo konání bude upřesněno.
Pro všechnyNovinka

90 % HR manažerů a ředitelů považuje řešení fluktuace za prioritu pro následujících 5 let 
Současné průzkumy uvádějí, že čtvrtina zaměstnanců je ve stádiu odchodu. Spočítejte si míru fluktuace své firmy a vyjádřete ji ve formě vzniklých ztrát. A nyní si představte, co všechno by se dalo podniknout, kdybyste dokázali - byť jen část těchto peněz - ušetřit! 

Pravděpodobně už jste vyslechli a vyzkoušeli obvyklá doporučení vztahující se k náboru, k adaptaci nováčků, k rozvoji talentů nebo k motivaci lidí. Problém je však mnohem komplexnější a není řešitelný pouhým zlepšením kterékoliv jedné z uvedených oblastí. 

 

Program

1. a 2. den

Fluktuace vs. stabilita

 • Povaha fluktuace a vlivy pracovního trhu
 • Vymezení rolí – kdo nese zodpovědnost za fluktuaci (vliv HR, manažera a firemní kultury), podíl koncepční personální a každodenní manažerské práce 
 • Dopady – na náklady a výkon

Interní firemní prostředí

 • Motivační a demotivační faktory – hodnotové systémy a jejich význam, co kdo ovlivňuje
 • Hromadný odchod a sílící spirála odchodů – zvládnutí krizových situací
 • Klíčový vliv interní komunikace a nastaveních procesů - co firma říká a co chtějí zaměstnanci slyšet, které procesy mají na nežádoucí fluktuaci přímý vliv

Indikátory a měření

 • Příznaky ohrožujících faktorů, monitoring a controlling – co monitorovat a vyhodnocovat; fluktuace vs. efektivita procesů 
 • Příklady pro uchopení zpětné vazby, dotazníková šetření - kdy je využít a kdy určitě ne; exit interview

Strategie nápravy

 • Správně realizovaná analýza = správná forma opatření 
 • Záchranná brzda - možnosti změny postoje odchodu
 • Realizace opatření – od návrhu k argumentaci a prosazení
 • Práce se stávajícími a udržení klíčových zaměstnanců – samotná stabilita nemusí ještě přinést výkon

Co mi kurz přinese?

 • naučíte se rozpoznávat první příznaky a příčiny fluktuace zaměstnanců
 • budete schopni stanovit výši a povahu fluktuace, eliminujete její vliv
 • dokážete si spočítat náklady na fluktuaci – jako podklad pro argumentaci svých opatření
 • získáte náměty, jak vytvořit stabilní firemní prostředí 
 • osvojíte si metody mapování personální kondice firmy 
 • odnesete si konkrétní příklady z praxe firem na českém trhu
 • dosáhnete návratnosti investic vložených do získávání a zapojení nových zaměstnanců

Komu je kurz určený?

 • profesionálům z oblasti HR – personalistům, specialistům a manažerům
 • jednatelům a ředitelům

Termíny konání

Termín a místo konání bude upřesněno.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

20 úspěšných let
na trhu

Jak zatočit s fluktuací zaměstnanců
0

90 % HR manažerů a ředitelů považuje řešení fluktuace za prioritu pro následujících 5 let 
Současné průzkumy uvádějí, že čtvrtina zaměstnanců je ve stádiu odchodu. Spočítejte si míru fluktuace své firmy a vyjádřete ji ve formě vzniklých ztrát. A nyní si představte, co všechno by se dalo podniknout, kdybyste dokázali - byť jen část těchto peněz - ušetřit! 

Pravděpodobně už jste vyslechli a vyzkoušeli obvyklá doporučení vztahující se k náboru, k adaptaci nováčků, k rozvoji talentů nebo k motivaci lidí. Problém je však mnohem komplexnější a není řešitelný pouhým zlepšením kterékoliv jedné z uvedených oblastí. 

 

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
nahoru