Top vision

czen

Jak vést vytýkací a propouštěcí rozhovor

Termín a místo konání bude upřesněno.

Jak vést vytýkací a propouštěcí rozhovor

Racionálně, věcně a bez stresu

Termín a místo konání bude upřesněno.
Pro všechny

Nevyhýbejte se vytýkacím a propouštěcím rozhovorům s lidmi, kteří pro firmu přestali být přínosem  

Umění účinně vytknout či propustit je disciplína vyžadující jak chladná fakta, tak práci s bouřlivými emocemi. Základním předpokladem úspěchu je několik klíčových principů přípravy. Po jejich osvojení si pak s komunikací poradíme mnohem lépe (a bez přehnaných emocí). Výtka se stane účinným nástrojem pro formování postojů a chování a rovněž i samotné propuštění bude pro vás profesně  i lidsky uchopitelné . 

 

Program

09:00 - 16:30

Role manažera/personalisty v náročných komunikačních situacích

 • odpovědnost za komunikaci - personalista nebo manažer
 • síla argumentů v obou rolích

Příprava na rozhovor – klíčový faktor úspěchu

 • správný výběr dat – fakta, příklady, argumenty
 • jak lidé reagují ve stresových situacích a proč

Realizace rozhovoru

 • jak formulovat negativní sdělení/kritiku
 • zvládání námitek + jak se vyhnout konfliktu
 • práce s emocemi

Výtka/propuštění

 • specifika rozhovorů - cíl, účel, účinek
 • parametry formální a neformální
 • co ošetřit na obou stranách – zaměstnanec a zaměstnavatel
 • účinná vizualizace při rozhovoru

Co mi kurz přinese?

 • dostanete pod kontrolu stres v situacích, které vyžadují pevný, racionální postoj
 • naučíte se připravit a vést vytýkací/propouštěcí rozhovor - jasně a srozumitelně
 • vymezit chyby či situaci a důvody k propuštění
 • dokážete formulovat očekávané pracovní výsledky a nastavit podmínky pro
 • ukončení pracovního poměru se zaměstnancem 
 • osvojíte si postup konstruktivní kritiky pro svou praxi
 • budete umět reagovat na výroky zaměstnance  
 • získáte větší sebejistotu pro sdělování kritických míst spolupráce
 • udržíte vztahy na úrovni vzájemného respektu

Komu je kurz určený?

 • manažerům na všech úrovních řízení, mistrům a vedoucím, kteří ovlivňují prostřednictvím svých podřízených pracovní výsledky
 • personalistům, kteří jsou v roli hodnotitele či v roli, kdy mají propustit zaměstnance

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,05 Celkový dojem z kurzu

95 %

Uplatnění poznatků v praxi

98 %

Akci bych doporučil známým

Termíny konání

Termín a místo konání bude upřesněno.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

21 úspěšných let
na trhu

Jak vést vytýkací a propouštěcí rozhovor
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36a18600
5990

Nevyhýbejte se vytýkacím a propouštěcím rozhovorům s lidmi, kteří pro firmu přestali být přínosem  

Umění účinně vytknout či propustit je disciplína vyžadující jak chladná fakta, tak práci s bouřlivými emocemi. Základním předpokladem úspěchu je několik klíčových principů přípravy. Po jejich osvojení si pak s komunikací poradíme mnohem lépe (a bez přehnaných emocí). Výtka se stane účinným nástrojem pro formování postojů a chování a rovněž i samotné propuštění bude pro vás profesně  i lidsky uchopitelné . 

 

https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
nahoru