Top vision

czen

Daně / Účetnictví

Potřebujete poradit?

234 718 721
filtrovat a řadit
Řazení: Datum

Daně / Účetnictví

Počet nalezených akcí: 9

Topvision představuje

Fakturace od A do Z

Zvládněte fakturaci s přehledem

7. 3. 2018Praha
Pro začátečníkyPorovnat
3 990 Kč bez DPHZobrazit
Fakturace od A do Z
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
3990

Naučte se, jak správně vystavovat faktury a daňové doklady

Správné vystavování daňových dokladů a faktur je jedním z předpokladů úspěšného podnikání. Získejte komplexní přehled o vystavování daňových i účetních dokladů a faktur, o začlenění a výpočtu DPH, systému archivace i o souvisejících předpisech. Naučte se, jak kontrolovat doklady od jiných podnikatelských subjektů a poznejte rozdíl mezi fakturou, účetním a daňovým dokladem. Díky mnoha praktickým příkladům se na tomto kurzu naučíte správně vystavovat daňové doklady a faktury v obchodním styku v rámci ČR, EU a třetích zemí, a to v obchodní společnosti, výrobní společnosti nebo ve společnosti zaměřené na služby.

Manažerské účetnictví

Nástroj finančního řízení podniku

15. 3. 2018Brno
13. 6. 2018Praha
Pro začátečníkyPorovnat
4 990 Kč bez DPHZobrazit
Manažerské účetnictví
Brno
4990

Využijte manažerské účetnictví k finančnímu řízení firmy

Ke správnému rozhodování v otázkách finančního řízení podniku potřebují manažeři důležitá data o nákladech, výnosech i zisku. Komplexní informace k rozhodování jim může přinášet manažerské účetnictví, jež zahrnuje a využívá všechny složky informačního systému v účetní jednotce – účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví i statistiky. Seznamte se s tímto nástrojem, který se orientuje na řízení nákladů, výnosů i peněžních toků. Manažerské účetnictví vám umožní efektivní finanční řízení vaší společnosti a ukáže vám cesty, jak se úspěšně podílet na finančním řízení podniku.

IAS/IFRS v porovnání s českými účetními předpisy

Nejdůležitější standardy a hlavní rozdíly oproti českým účetním předpisům

22. 3. 2018Praha
Pro začátečníkyPorovnat
6 990 Kč bez DPHZobrazit
IAS/IFRS v porovnání s českými účetními předpisy
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
6990

Seznamte se s mezinárodními účetními standardy IAS a IFRS

Díky tomuto kurzu se seznámíte s mezinárodními účetními standardy IAS a IFRS. Mimo jiné poznáte principy regulace a harmonizace účetnictví, koncepční rámec IFRS, a základní principy vykazování podle mezinárodních standardů včetně jejich výhod i omezení. To vše praktickou formou s cílem uplatnění nabytých znalostí v praxi.

IAS a IFRS II.

Pokročilé účtování a vykazování podle mezinárodních standardů

23. 3. 2018Praha
Pro pokročiléPorovnat
6 990 Kč bez DPHZobrazit
IAS a IFRS II.
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
6990

Prohlubte si své znalosti z oblasti IAS/IFRS a seznamte se s konkrétními účetními problémy

V rámci českých účetních standardů se dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem zabývá Český účetní standard CÚS 13 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Dle IFRS/IAS se dlouhodobému majetku věnují standardy IFRS 5, IAS 16, IAS 17, IAS 36 a IAS 40. Prohlubte si své znalosti, týkající se účtování nejen hmotného a nehmotného majetku, ale i dalších účetních položek účastí v tomto odborném semináři, který rozšiřuje rámec kurzu IAS/IFRS  a česká účetní pravidla.

New

Zdaňování benefitů

Jak rozdělit rozpočet, aby na lidi zbylo co nejvíc

28. 3. 2018Praha
Pro začátečníkyPorovnat
3 490 Kč bez DPHZobrazit
Zdaňování benefitů
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
3490

Přehled daní a odvodů spojených s odměňováním

Proč je výhodné mít poukázky do fitness, ale ne do obchodu? Proč vše nefunguje jako stravenky? Proč všude nutí DPP? Mám zaměstnance motivovat výhrou v soutěži? Jaké dárky můžeme rozdávat? Vysvětlíme si, jak se zdaňují jednotlivé typy benefitů, a ukážeme, kolik benefity stojí firmu celkově. Ilustrujeme na jednoduchých číslech, proč je vhodné užívat některé benefity více, některé méně. Popíšeme názorně, co to znamená, když dáte zaměstnanci dar a když vyhraje v soutěži organizované firmou. Vytvoříme přehled daní spojených s jinými typy smluv než s hlavním pracovním poměrem. Projdeme výpočet celkových nákladů spojených s novým pracovníkem či s novým systémem odměňování.

Mzdová agendaHodnocení: 1,18

Cestovní náhrady 2017/2018

Proplácení cestovních výdajů v praxi

10. 4. 2018Praha
Pro začátečníkyPorovnat
4 990 Kč bez DPHZobrazit
Cestovní náhrady 2017/2018
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
4990

Poznejte všechny aspekty výpočtu a poskytování cestovních náhrad

Náhrady cestovních výdajů jsou nejrozšířenějším druhem náhrad poskytovaných zaměstnancům v podnikatelské a příspěvkové sféře. Poznejte detailně problematiku cestovních náhrad, jejich účtování a daňové uplatnění po změně občanského zákoníku, zrušení obchodního zákoníku a řady zákonů týkajících se neziskové sféry, zrušení zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním a dalších změnách legislativy včetně novely zákona o dani silniční.

Daňově uznatelné/neuznatelné náklady

Jak předejít problémům při finanční kontrole

12. 4. 2018Praha
Pro začátečníkyPorovnat
3 990 Kč bez DPHZobrazit
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
3990

Naučte se správně stanovit základ daně a daňovou povinnost

Problematice daňových nákladů je třeba věnovat patřičnou pozornost. Správné stanovení základu daně je důležité pro následné určení daňové povinnosti účetní jednotky. Za nesprávně stanovenou výši daňové povinnosti hrozí nemalé sankce od finančního úřadu. Získejte přehled v oblasti daňově uznatelných a neuznatelných nákladů, poučte se z nejčastějších chyb a z výsledků kontrol finančních úřadů a předejděte tak možným komplikacím.

IFRS 9 - finanční nástroje

Významné změny v účtování a vykazování finančních nástrojů

17. 4. 2018Praha
Pro pokročiléPorovnat
6 990 Kč bez DPHZobrazit
IFRS 9 - finanční nástroje
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
6990

Seznamte se s novým standardem, který má dopad na všechny účetní jednotky

V roce 2018 se významně změní vykazování a účtování finančních nástrojů. Již v roce 2017 je nutné shromažďovat některé nové informace pro správné zveřejnění srovnávacího období. Změny se týkají nejen finančních institucí, ale i těch účetních jednotek, které mají pohledávky. Odlišný způsob tvorby opravných položek zasáhne téměř všechny společnosti. Seznamte se s novými požadavky v rámci tohoto odborného semináře.

Trénujte s námi a držte tempo! Sestavte akademii Vaší firmě na míru.
FinanceHodnocení: 1,44

Finanční deriváty

Měnové a úrokové deriváty z hlediska obchodu i účetnictví

12. 6. 2018Praha
Pro pokročiléZ praxePorovnat
9 990 Kč bez DPHZobrazit
Finanční deriváty
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha18600
9990

Využijte v praxi finanční deriváty a seznamte se se zajišťovacím účetnictvím

Finanční deriváty jsou účinným nástrojem k zajištění různých druhů rizik, v České republice nejčastěji k zajištění měnového rizika. Pokud přicházíte i jen vzdáleně do styku s měnovými a úrokovými deriváty, budou pro vás bezpochyby zajímavé reálné zkušenosti s jejich využitím v podnikové praxi. Poskytneme vám oboustranný pohled ze strany treasury či finančního manažera i účetní – poznáte jak obchodní stránku věci, tak i způsob, jak finanční deriváty účtovat a zdanit podle českých i mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS).

Bohužel pro zvolená kritéria nyní nemáme žádné akce.
Kategorie

Město

Úroveň

Termín konání

Délka trvání

Zobrazit pouze:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru