Top vision

czen

CSRD: Nefinanční reporting prakticky

9 990 Kč12 088 Kč s DPH

Karel Kotoun

CSRD: Nefinanční reporting prakticky
Karel Kotoun, Zakladatel společnosti Green0meter, inovátor a lektor

Buďte v obraze v oblasti EU Taxonomie, Materiality Assessment a CSRD

Pro všechnyNovinka

Tento kurz je navržen tak, aby Vás provedl klíčovými aspekty přípravy a vytvoření Vašeho prvního CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) reportu. Během školení získáte důkladné porozumění požadavkům a metodikám nezbytným pro splnění nových legislativních povinností v oblasti udržitelnosti. Kurz je určen pro manažery, analytiky a další profesionály, kteří jsou zodpovědní za tvorbu a správu udržitelnostních reportů ve svých organizacích.

Kurz je kombinací teoretické přednášky, praktického workshopu a diskuse, má interaktivní formát s důrazem na reálné příklady a aplikace. Po kurzu je možnost konzultace a řešení individuálních dotazů s lektorem.

Program

9:00 - 16:30

Analýza EU Taxonomie:

 • Seznámíte se s evropskou taxonomií udržitelnosti.
 • Naučíte se identifikovat relevantní ekonomické aktivity a hodnotit jejich soulad s kritérii taxonomie.
 • Pochopíte, jak aplikovat taxonomii na konkrétní sektory a aktivity Vaší společnosti.

Analýza hodnotového řetězce:

 • Prozkoumáte metodiky pro analýzu celého hodnotového řetězce Vaší organizace.
 • Identifikujete klíčové body, kde má Vaše společnost významný dopad na udržitelnost.
 • Naučíte se mapovat a hodnotit udržitelnostní aspekty v dodavatelském řetězci.

Analýza dvojí materiality:

 • Seznámíte se s konceptem dvojí materiality, který zohledňuje jak finanční, tak nefinanční faktory.
 • Naučíte se provádět hodnocení materiality ve Vaší společnosti, identifikovat klíčové rizika a příležitosti.
 • Aplikace dvojí materiality na přípravu reportu pro zajištění komplexního pohledu na udržitelnost.

Příprava reportu:

 • Krok za krokem projdete procesem přípravy CSRD reportu.
 • Naučíte se, jak strukturovat report, jaké informace a data jsou nezbytné.
 • Získáte praktické tipy pro psaní a prezentaci reportu, včetně příkladů z praxe.

Audit:  

 • Pochopíte význam a proces auditu CSRD reportu.
 • Seznámíte se s požadavky na externí ověřování a způsoby, jak se na audit připravit.
 • Diskuse o nejlepších postupech a zkušenostech z reálných auditů.

Co mi kurz přinese?

 • Praktické dovednosti a znalosti potřebné k přípravě CSRD reportu.
 • Osvojení principů a cílů EU Taxonomie.
 • Pochopení a schopnost aplikovat relevantní legislativní a metodické požadavky.
 • Příprava na audit a zajištění vysoké kvality a transparentnost reportu.
 • Prohloubení znalostí díky konkrétním prezentacím a interaktivním cvičením.

Komu je kurz určený?

 • manažerům odpovědným za udržitelnost a CSR
 • pracovníkům v oblasti reportingu a regulace
 • konzultantům v oblasti životního prostředí a sociálních otázek
 • osobám, pro které tato oblast není primárním zaměřením, ale chtějí rozšířit své vědomosti

Lektor

Karel Kotoun

Karel Kotoun

Zakladatel společnosti Green0meter, inovátor a lektor

Jako výkonný ředitel Green0meter.studio nejenže představuje nové a inovativní metody hodnocení a reportování udržitelnosti, ale také inspiruje celou řadu profesionálů v oboru k tomu, aby přemýšleli jinak a hleděli za tradiční metody a standardy. Jeho přístup k udržitelnosti je holistický, což znamená, že se nesoustředí pouze na jednu stránku problému, ale na celý ekosystém. Za svůj přínos v oboru byl nedávno oceněn zařazením mezi Top 50 tváří udržitelnosti. Toto ocenění samo o sobě mluví o jeho významu v oblasti a o jeho neúnavném úsilí prosazovat změny k lepšímu. Kromě toho byl také uznán Hospodářskými novinami, když byl zařazen mezi Top 10 inovátorů za rok 2023. Toto zařazení ukazuje, že jeho práce má dopad nejen na svět udržitelnosti, ale také na byznys a inovace. Jeho vize, odvaha a neúnavné úsilí dělají z něj jednoho z nejvýznamnějších hráčů na scéně udržitelného rozvoje v České republice a za hranicemi.

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
1. 10. 2024
Út
09:00 - 16:30 hod.Praha 1 Národní 416/379 990 Kč12 088 Kč s DPH

1. 10. 2024

09:00 - 16:30 hod.

Praha 1, Národní 416/37

9 990 Kč
12 088 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

6 117 spokojených účastníků
každý rok

1 432 tréninkových dnů
a kurzů ročně

22 úspěšných let
na trhu

CSRD: Nefinanční reporting prakticky
Palác Platýz
Národní 416/37Praha 111000
9990

Tento kurz je navržen tak, aby Vás provedl klíčovými aspekty přípravy a vytvoření Vašeho prvního CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) reportu. Během školení získáte důkladné porozumění požadavkům a metodikám nezbytným pro splnění nových legislativních povinností v oblasti udržitelnosti. Kurz je určen pro manažery, analytiky a další profesionály, kteří jsou zodpovědní za tvorbu a správu udržitelnostních reportů ve svých organizacích.

Kurz je kombinací teoretické přednášky, praktického workshopu a diskuse, má interaktivní formát s důrazem na reálné příklady a aplikace. Po kurzu je možnost konzultace a řešení individuálních dotazů s lektorem.

https://schema.org/EventScheduledhttps://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
Karel Kotoun
https://www.topvision.cz/data/pics/feed_images/1.png
Top Vision s.r.o.
nahoru