Top vision

czen

Lektoři

Potřebujete poradit?

234 718 721
filtrovat a řadit
Řazení: Datum

Počet nalezených akcí: 0

Lenka Baková

lektor, poradce a kouč

Hodnocení: 1,33
Zkušenosti získané za 17 let praxe ve výrobních i obchodních společnostech nyní plně využívám při vedení seminářů, externím poradenství a koučinku, zaměřených především na projektové řízení, výrobní procesy, efektivní řízení a hodnocení zaměstnanců. Jako kouč a mentor se aktivně zapojuji do podpůrných programů pro začínající podnikatelky v mém regionu.

Výrobní controlling
Řízení výkonu a kvality výroby

Oldřich Baroch

partner,Baroch Sobota advokátní kancelář

Hodnocení: 1,13
V současnosti působím v advokacii jako partner advokátní kanceláře Baroch Sobota. Zabývám se zejména obchodním a společenským právem a právem v oblasti IT a nemovitostí.

Jednatel společnosti s ručením omezeným
Práva a povinnosti statutárního orgánu

Nákup v praxi
Pokročilé nástroje firemního nákupu

Jiří Beran

HR konzultant, interim manažer a trenér soft skills

Hodnocení: 1,25
V posledních letech se specializuji na individuální vzdělávání manažerů, na výuku koučinku, na zdokonalování hodnotících systémů a na modifikaci a propojení firemní kultury s personálními procesy. Využívám nejnovější a někdy i nestandardní, avšak efektivní postupy a řešení. Preferuji metody nedirektivního managementu, vzájemného respektu se zaměřením na vysoký výkon a skutečnou vnitřní motivaci všech zaměstnanců.

7 nejužitečnějších principů v praxi manažera
Ovlivňujte spokojenost, motivaci a výkon podřízených

Hodnocení, motivace a vedení klíčových zaměstnanců
Jak nepřijít o nejlepší pracovníky

Dana Blažková

expertka a konzultantka v oblasti pracovního práva a personalistiky

Hodnocení: 1,08
V současné době působím především jako lektorka a poradkyně v oblasti pracovního práva a personalistiky. Účastníci mých kurzů většinou kladně hodnotí živou formu výkladu, množství příkladů z vlastní praxe a poradny a také ochotu pomoci a vyřešit i nestandardní situace.

Pracovní právo (nejen) pro manažery
Osvojte si základy pracovního práva

Ukončování pracovních poměrů
Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty

Zákoník práce pro zaměstnavatele
Pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)

Eva Bobková

trenérka soft skills a lektorka etikety

Hodnocení: 1,09
Lektorování se věnuje trvale od roku 2000 a zaměřuje se především na komunikační, manažerské a prezentační techniky. Její kurzy jsou charakteristické tím, že maximálně využívá simulační techniky, přizpůsobuje styl školení co nejvíce potřebám účastníků, dává jim prostor zkoušet nové postupy, vyjadřovat se k nim a interaktivně je rozvíjet.

Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů
Jak se vyvarovat pracovních i společenských faux pas

Positive Thinking
Trénink pozitivního myšlení a optimistického přístupu

Tomáš Bušek

lektor, kouč a konzultant top managementu

Hodnocení: 1,00
Ovlivňuji výkony firem a obchodních týmů. Rozumím obchodu a zajímají mě rituály přírodních kmenů. A také jsem zjistil, jak obojí spojit, protože se mohou nádherně skloubit. Pouhým důrazem na racionalitu, procesy a dovednosti již nejsme v dnešní době schopni dosahovat vyšších cílů. Rituály firmám totiž chybí a kde jinde se učit než tam, kde vznikly.

Dýmka míru aneb jak být šťastný
Intenzivní a prožitkový workshop postavený na racionálním základě a šamanských rituálech

Dana Čerebová

trenérka obchodních, komunikačních a manažerských dovedností

Hodnocení: 1,32
V současnosti působím jako lektorka se specializací na komunikaci, obchodní a manažerské dovednosti, vedení týmu, týmovou spolupráci, interní komunikaci a jednání s interním zákazníkem. Na trénincích, které vedu, kladu důraz zejména na využitelnost znalostí, dovedností a vhodných nástrojů v praxi a také na aktivní práci účastníků.

Vedení obchodního jednání
Taktiky pro uzavření výhodného businessu

Vydělávejte na doplňkovém prodeji
Jak zvýšit tržby díky doplňkovému sortimentu

Vladimír Černý

lektor a expert v oblastech pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání

Hodnocení: 1,00
Specializuji se na kolektivní vyjednávání, tvorbu kolektivních smluv a komunikaci s odbory na straně zaměstnavatelů. Podávám přesné a zasvěcené informace, stanoviska k problematice z praxe a k dopadům nových požadavků a změn zákona ve vztahu k praxi ve firmách.

Agenturní zaměstnávání od A do Z
Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnanců v roce 2018

Kolektivní vyjednávání s odbory
Jak jako zaměstnavatel zvládnout komunikaci s odborovou organizací

Yvona Charouzdová

Konzultantka managementu a HR, trenérka soft skills a koučka

Hodnocení: 1,08
Byla první headhunterkou v Československu a s talent managementem má bohaté a dlouhodobé zkušenosti. Po lektorské stránce se specializuje na semináře zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů, a to především v mezinárodních společnostech. Věnuje se také koučinku manažerů a dalším soft skills.

Behaviorální pohovor
Vyberte nejvhodnějšího kandidáta namísto nejlepšího

Efektivní adaptační proces pro nové zaměstnance
Získejte loajální a spokojené zaměstnance, kteří si cení „své“ firmy

Manažer na cestě k úspěchu
Zdokonalte se ve své manažerské praxi

Osobnost pod drobnohledem
Personalista v roli psychologa

Psychodiagnostické nástroje
Odhalte potenciál uchazečů o práci i zaměstnanců

Stress & Life Management
Jak předcházet syndromu vyhoření

Úspěšná manažerka
Žena ve vedoucí pozici

Vedení výběrového pohovoru od A do Z
Připravte se na každou fázi náboru zaměstnanců

Magdaléna Chvalinová

konzultantka v oblasti interní komunikace

Hodnocení: 1,13
Specializuji se především na oblast interní komunikace. Zkušenosti jsem získala jako specialistka interní komunikace v Českém Telecomu a dále ve společnosti České aerolinie, kde jsem působila na pozici manažerky interní komunikace a šéfredaktorky interního magazínu OKNO a klientského in-flight magazínu ČSA Review. Mám zkušenosti s velkými projekty interní komunikace. Například za interní imageovou kampaň v Českých aeroliniích jsem obdržela zlatou medaili Asociace komunikačních agentur v oblasti podnikových kampaní za rok 2005.

Základy interní komunikace
Efektivní interní PR jako podpora firemní strategie

Kateřina Chvátalová

Director of Sales and Events,Lobkowicz Events Management

Hodnocení: 1,22
Mám zkušenosti se supervizí projektových manažerů (aktuálně jich vedu osm), věnuji se business developmentu, prezentačním a sales aktivitám. Specializuji se též na vedení inspekcí, famtripů a prezentací společnosti. Oblasti event managementu se věnuji od roku 2007 se specializací na italskou, francouzskou, skandinávskou a anglicky hovořící klientelu.

Patricie Chvojková

lektorka soft skills, koučka, facilitátorka a diagnostička

Hodnocení: 1,09
Od roku 2006 se věnuje lektorské činnosti, diagnostice a koučování. Kombinuje své bohaté zkušenosti z firemního prostředí s psychologickým vzděláním. Její hlavní specializací jsou tréninky zaměřené na komunikaci, osobní rozvoj a typologii osobnosti, time management, prodejní a manažerské dovednosti. Má zkušenosti také s tréninkem interních lektorů a koučů. Při vedení kurzů se snaží o to, aby účastníci odešli nejen s informacemi, ale také se zážitkem, a dozvěděli se o sobě něco nového.

7 nejobtížnějších situací manažera
Řešení s nadhledem a rozmyslem

Emoce pod kontrolou
Poznejte se lépe a těžte z toho

Tajemství nejlepších spíkrů
Prezentační dovednosti krok za krokem

Ondřej Čihař

Marketing inspirátor & postrkovač

Hodnocení: 1,37
Na svých kurzech se snažím inspirovat posluchače a předat jim zkušenosti, které mohou okamžitě využít v praxi.

Aktuální trendy marketingové komunikace
Načerpejte inspiraci od zkušených manažerů marketingu

Jiří Dohnal

firemní konzultant, interim manažer a lektor soft skills

Hodnocení: 1,19
Do oblasti firemního vzdělávání přešel v roce 2001. Úspěšně asistoval při rozvoji celé řady obchodních a manažerských týmů a pracoval s jednotlivci na všech stupních řízení malých i velkých firem. V jeho portfoliu figurují firmy jako Motorola, Škoda Auto nebo Česká pojišťovna.

Jan Dolejš

lektor osobní produktivity a moderních nástrojů Digiskills

Hodnocení: 1,04
Jsem nadšenec do moderních technologií všeho druhu. Pomáhám lidem vybrat a správně uchopit digitální nástroje, které jim šetří čas a usnadňují život.

Digitální produktivita pro moderní asistentky
Jak ovládnout technologie a zjednodušit tím život sobě i svým kolegům

Ludmila Doležalová

nezávislá konzultantka a lektorka marketingu a merchandisingu

Hodnocení: 1,20
Od roku 2003 působím jako nezávislá lektorka a poradkyně pro malé a střední firmy. Moje kurzy stojí nejen na kvalitních teoretických základech, ale i na bohatých praktických zkušenostech z mnohaletého působení na manažerských pozicích u českých a nadnárodních firem.

Kreativita v marketingu
Jak najít správný marketingový mix

Visual Merchandising
Aranžujte své zboží lépe než konkurence

Filip Dřímalka

konzultant v oblasti digitalizace, CEO ve společnosti DigiSkills

Pomáhám firmám objevit a realizovat příležitosti v digitalizaci. Vytvářím koncepty nových digitálních projektů, produktů a služeb a přednáším na téma digitálních inovací. Jsem autorem 1-2-3-4 Innovation FrameworkTM – prvního reálného návodu pro digitální transformaci.

Ján Dubnička

Brain Based a Team Coach, trenér soft skills a facilitátor

Pomáhá lidem klást si náročné výzvy, které vyžadují napnout všechny síly a dělat věci jinak – objevovat cesty, které vedou k spokojenějšímu, výkonnějšímu a motivovanějšímu životu. Absolvoval výcviky Result Coaching System (NeuroLeadership Group), Inner Game Coaching (Timothy Gallewey), Brief Coaching (SolutionSurfers). Má za sebou také kurzy v oblastech týmového koučování, mentoringu koučů a transakční analýzy.

Mistrovská zpětná vazba
Zpětná vazba nejen s dopadem, ale i respektem

Sabotéři v naší hlavě
Poznejte ty, kteří vás okrádají o spokojený a šťastný život

Time, priority & self management
Zdravé řízení sebe samých i svého života

Týmové koučování
Nástroj na budování výkonných a efektivních týmů

David Dvořák

lektor IT a systémový administrátor

Hodnocení: 1,18
Působím jako lektor IT kurzů s rozsáhlou specializací na databáze, webdesign, Windows i Linux servery, počítačové sítě a telekomunikace a práci s grafikou. Lektorskou činností se systematicky zabývám od roku 2005.

Sítě a TCP/IP pokročilé techniky
Počítačové sítě a protokol TCP/IP komplexně

Renata Dvořáková

expertka na komunikaci a rozvoj lidí, trenérka soft skills a koučka

Hodnocení: 1,09
Jsem akreditovaný profesionální kouč a pracuji jak s týmy, tak s jednotlivci na rozvoji jejich pracovních i osobních kompetencí. Zároveň se věnuji lektorování a tréninkům soft skills. Mám dlouholeté zkušenosti také s mediálními tréninky, mediací, vyjednáváním a krizovou komunikací.

Brain Control
Umění řídit svůj mozek jako klíč k efektivní komunikaci

Jak dlouhodobě podávat excelentní výkon a nezbláznit se
Priority Management & Work Life Balance

Jan Ertl

HR konzultant a lektor soft skills

Hodnocení: 1,12
Mám dlouholetou praxi na manažerských postech v českých a zahraničních firmách (např. HAMÉ, ROMIKA Industries, Konica Minolta), kde jsem zodpovídal především za nastavení funkčních personálních procesů, oblast odměňování a interní komunikace. Od roku 2007 pracuji jako externí lektor a konzultant v oblasti řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností.

Základy personalistiky
Nezbytné minimum pro HR praxi

Daniel Gamrot

lektor osobní produktivity

Jsem lektorem osobní produktivity a šéfredaktorem základny osobního růstu Mít vše hotovo. Naučím vás vytvořit si systém pro produktivní práci, používat myšlenkové mapy v byznysu, efektivně pracovat s mobilními technologiemi nebo vybudovat bezpapírovou kancelář díky Evernote.

Chytrá mobilní kancelář
Nejmodernější nástroje a aplikace pro efektivní sebeřízení

Myšlenkové mapy
Perfektní vstup do světa vizualizace myšlenek

Martin Grau

HR leader, Recruitment & social media lecturer

Hodnocení: 1,13
Od samého začátku své kariéry se pohybuji v bankovním sektoru. Po absolvování trainee programu v UniCredit Bank jsem působil jako osobní bankéř obchodu s klienty. Následně jsem ve stejné společnosti měl na starosti zejména navyšování prodejní efektivity distribuční sítě. Poté jsem zamířil do oblasti řízení lidských zdrojů v rámci České spořitelny. V současné době se specializuji především na sociální sítě, budování značky zaměstnavatele a tvorbu náborových inovací.

LinkedIn s Martinem Grauem
Efektivní a praktický úvod do světa největší profesní sítě

Nábor zaměstnanců na sociálních sítích
Hledání špičkových kandidátů v digitálním světě

Zuzana Hanáková

lektorka rozvoje soft skills

Hodnocení: 1,12
Jsem lektor, kouč a psychoterapeut (v oblasti závislostí). Svou lektorskou činnost, které se věnuji od roku 2007, stavím na manažerských zkušenostech (vedení obchodního týmu – společnost top vision, vedení produkčního týmu v oblasti vzdělávání – společnost top vision, vedení jazykové školy – Empire). Působila jsem jako lektor a kouč pro střední management v České Spořitelně. Ve svých kurzech propojuji tyto zkušenosti s odbornými znalostmi v oblasti psychoterapie a koučování.

3 + 1 osvědčené koučovací techniky
Praktické techniky pro rozvoj jednotlivce a týmu

Cesta k sobě
Poznejte sami sebe a naučte se řídit svůj život

Koučování pro manažery
Nejúčinnější styl vedení lidí

Michael Hanzelka

poradce pro oblast ekonomiky, financí a vzdělávání

Hodnocení: 1,39
Zaměřuji se na propracování technik některých marketingových metrik a šíření haptického prodeje jako revolučního obchodního nástroje. Zabývám se také problematikou penzijní reformy a zaměstnaneckými benefity. V oblasti lektorské činnosti se věnuji rozvoji obchodních a manažerských dovedností, dále oblasti ekonomicko-finanční a marketingu.

Finance pro nefinanční manažery
Zapojte se do finančního managementu

Manažerské účetnictví
Nástroj finančního řízení podniku

Marketingový controlling
Jak měřit náklady na marketing a jejich návratnost

Zdeněk Hašek

marketingový konzultant

Ve svých prezentacích používám spousty modelů, schémat a obrázků. Snažím se o co největší sepětí s praxí, pracují s vlastními case studies i úspěšnými projekty známých firem. Klienty vnímám jako partnery a mám rád diskuse, které jsou těmi nejlepšími zrdoji nápadů.

Jak sestavit marketingový a byznys plán
Naučte se sestavit efektivní plán pro svůj byznys

Marketing pro 21. století
Jak s moderním know-how dosáhnout vysokých cílů

Základy marketingu
Nastartujte svou kariéru v marketingu

Matej Hochel

kouč, lektor a konzultant, MindArt s.r.o.

Hodnocení: 1,10
Nejvíc mě baví pomáhat lidem vybočit ze zajetých kolejí a nacházet nová řešení v pracovním i osobním životě. Mezi má oblíbená témata patří kreativita a inovativní myšlení, využití sebepoznávacích metod pro rozvoj lidí v pracovním kontextu a facilitace jako nástroj podpory týmové práce.

Myslet jinak
Staňte se studnicí originálních nápadů

Eva Hof Krocová

trenérka sales a soft skills, koučka

Hodnocení: 1,15
V současné době jsem akreditovanou lektorkou a koučkou. V roce 2015 jsem dokončila výcvik Enneagramického koučování na Institut für systemisches Enneagram a jsem terapeutkou pro odstranění životních traumat. Jsem specialistkou na neurolingvistické programování, enneagramický koučink a pracuji na odstranění stresu z těla.

10 kroků k posílení suverenity v obchodu
Trénink okamžitě aplikovatelných metod

Vedení obchodního jednání
Taktiky pro uzavření výhodného businessu

Kateřina Horynová

Creative Director,EVENT ARENA s.r.o.

Hodnocení: 1,13
Hlavní náplní mé práce je supervize akcí a projektů, kreativní návrhy řešení a komunikace s klíčovými klienty. Podílím se na významných zakázkách společnosti, mezi jejíž klienty patří například ČSOB, Telefónica, Partners, Česká spořitelna, Seznam.cz, AVG a řada dalších.

Alena Jáchimová

lektorka, koučka a poradkyně v oblasti řízení lidských zdrojů

Od roku 2003 psůobím jako lektorka, koučka a konzultantka. Vedla jsem více než 800 kurzů a mám za sebou 1000 koučovacích hodin. Mám výcvik v procesně orientované pschylogii (International Association of Process Oriented Psychology), mám lincnci Enneagram Professional Training Program (Veva, USA), mám výcvik NLP (INLPTA) a výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychologii (SUR). Jsem ceritifkikovaným koučem ICF a členkou Mezinárodní federace koučů.

Konflikty jako příležitost k růstu
Aneb jak se s nimi spřátelit

Jiří Jandečka

konzultant pro oblast kvality, ISO a štíhlé výroby

Hodnocení: 1,37
V kurzech využívám zkušeností certifikačního auditora, na modelových situacích demonstruji využití různých nástrojů řízení a účastníkům dávám dostatečný prostor ke konzultaci reálných problémů a situací v praxi.

Základy projektového řízení
Principy a pravidla pro úspěšný projekt

Jiřina Alex Juranková

lektorka firemní písemné komunikace

Hodnocení: 1,07
Veškeré poznatky, které účastníkům svých kurzů předávám, jsou zaměřeny především na praktické využití a z praxe také vycházejí. Kromě lektorské činnosti se zabývám i kreativním psaním a literaturou.

Obchodní korespondence
Pište e-maily a obchodní dopisy správně a zajímavě

Petr Kaňka

odborník v oblasti řízení pracovního lékařství, ochrany zdraví, bezpečnosti práce a environmentální legislativy

Hodnocení: 1,02
Poslední dva roky vedu v roli jednatele vlastní poradenskou společnost. Přednáším na českých i zahraničních konferencích, zaměřuji se na problematiku rozvoje kultury BOZP, efektivních metod řízení a změn chování zaměstnanců i na rozvoj koučovacích metod u manažerů.

BOZP a prevence rizik
Jak na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zdravá firma
Nástroje pro měření a zvyšování zdraví zaměstnanců

Michaela Karsten

paměťová expertka a držitelka světového rekordu v paměťových schopnostech

Hodnocení: 1,04
V roce 2010 založila vlastní společnost MindKarat®, mezinárodně činnou v tréninku mentálních a paměťových schopností. Je také držitelkou mnoha rekordů, trojnásobnou mistryní světa v paměťových schopnostech a za jeden ze svých paměťových výkonů je zapsána v Guinnessově knize rekordů. Je autorkou knihy Úspěšná paměť a mnoha dalších článků o paměti.

Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I
Zdokonalte svou paměť a schopnost se učit

Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II
Paměťové tipy a mnemotechniky pro efektivní učení

Monika Klucová

právnička a zapsaná mediátorka

Hodnocení: 1,25
Působím jako právnička v advokátní a mediační kanceláři, kde pomáhám klientům ve všech oblastech práva obchodního, občanského, pracovního, práva obchodních společností, obchodního závazkového práva, corporate governance a compliance včetně ochrany osobních údajů a prevence trestní odpovědnosti právnických osob.

GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Mediace - využití mediačních technik ve vyjednávání
Rychlý a funkční způsob pro řešení konfliktů

Obchodní závazkové vztahy
Právní specifika závazkových vztahů pro podnikatele a korporace

Právní minimum pro neprávníky
Praktické základy práva do běžné praxe

Právo na straně podnikatelů
Postavení podnikatele v právním řádu ČR

Právo obchodních korporací
Právní specifika korporátního prostředí a členů orgánů korporace

Petr Kmošek

poradce a konzultant v oblasti HR

Hodnocení: 1,04
Od roku 2010 podnikám v oboru lidských zdrojů. Rozvíjím firmy, potenciál lidí, jejich osobní předpoklady k uplatnění na podnikatelském trhu a také na trhu práce. Rozvíjím pracovní kolektivy, jejich soudržnost a schopnost efektivní mezilidské spolupráce. Profesně se snažím měnit myšlení firem stran jejich personálního řízení.

Firemní kultura
Klíčový faktor výkonu a úspěchu společností

Osobní brand z 0 na 100
Osobní značka jako faktor úspěchu

Alois Kohout

konzultant v oblasti podnikových financí

Hodnocení: 1,20
Lektorskou činností jsem se začal zabývat v roce 2005, a to jako trenér oboru financí kurzů MBA pořádaných TC Business School, kde jsem se seznámil s metodou „action learning“. Své tréninky vedu se silným důrazem na propojování teorie s praxí.

Finanční a investiční controlling
Mějte ziskovost podniku pod dohledem

Nákladový controlling
Praktické řízení nákladů

Základy řízení cash flow prakticky
Podstata a význam peněžních toků firmy

Lenka Kolajová

psycholožka, terapeutka a trenérka soft skills

Hodnocení: 1,09
Jako lektorka se zaměřuji na rozmanitá témata: komunikační dovednosti, vedení a motivaci lidí, týmovou spolupráci, zvládání konfliktů, stresu a relaxační techniky, prezentační dovednosti, time management aj.

Lektorské dovednosti I
Staňte se i vy profesionálními lektory

Lektorské dovednosti II.
Trénink pro zkušené lektory

Rozvoj a vedení týmu ke společnému úspěchu
Využijte potenciál všech jeho členů

Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I
Buďte oporou manažera i pracovního týmu

Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II
Zvládání náročných pracovních situací

Irena Konečná

HR konzultantka, psycholožka a koučka

Rozvoj lidí je moje srdcová záležitost. Věnuji se mu víc jak 10 let a stále ráda. Pro své klienty připravuji a vedu programy tréninkových a rozvojových aktivit, zvládání stresu, interní komunikace. Mám výcvik v systemických terapiích a také gestalt terapii.

Manažerské styly vedení lidí
Jak dosahovat cílů a získávat lidi

Martin Konečný

Zakladatel MK Consulting

Hodnocení: 1,13
Martin čtrnáct let působil v byznysu na pozici account managera v oblastech vyjednávání, vedení projektů, akviziční činnosti a péče o zákazníky. Na svém kontě má na osm tisíc hodin lektorské praxe při rozvoji a facilitaci práce týmů a jednotlivců, mediaci a řešení konfliktů a rozvoji vrcholových manažerů a top talentů.

Motivujte, kritizujte a chvalte správně!
Jak podat zpětnou vazbu tak, aby byla oboustranně akceptována s Martinem Konečným

David Krajíček

majitel,KRAJÍČEK & PARTNERS s.r.o.

Rodinná firma jako váš klient - jak mu porozumět
Jak provázanost firmy a rodiny ovlivňuje rozhodnutí majitelů

Dagmar Krhůtková

Marketing Manager,True Blue Agency, s.r.o.

Hodnocení: 1,77
Specializuji se zejména na způsoby moderní komunikace a na techniky nízkonákladového marketingu. Své praktické zkušenosti v těchto oblastech předávám i účastníkům vzdělávacích kurzů.

Aktuální trendy marketingové komunikace
Načerpejte inspiraci od zkušených manažerů marketingu

David Kubálek

Sourcing & Procurement Expert,Siemens, s.r.o.

Hodnocení: 1,18
Oblasti nákupu se věnuji od roku 2000 a mám zkušenosti z několika významných společností na českém trhu. Pracoval jsem například pro Eurotel, Simac Technik nebo Českou pojišťovnu. Nyní působím ve společnosti Siemens, kde zodpovídám za strategický nákup přímého/nepřímého materiálu do projektů pro zákazníky a investiční celky u nás.

Nákup v praxi
Pokročilé nástroje firemního nákupu

Michal Kubín

marketingový poradce

Zaměřuji se zejména na strategický marketing a poradenství v oblasti budování značek, byznys modelů a zvyšování konkurenceschopnosti. Pomáhám malým a středním firmám v České republice, které chtějí svým trhům přinést něco nového, získat netradiční konkurenční výhody a nebojovat pouze cenou.

GDPR pro sales a marketing
Jak se nové normy EU na ochranu osobních údajů dotknou speciálně marketérů a obchodníků

Lucie Kudrnová

konzultantka, mentorka a lektorka managementu a soft skills

Hodnocení: 1,00
Za svou praxi jsem potkala stovky manažerů, ale pouze polovina z nich byla spokojená s úrovní svých soft skills. Vedla jsem 10 až 16členné obchodní a marketingové týmy a u svých lidí si ověřila, jak velký vliv soft skills mají. Rozhodla jsem se proto vystoupit z praxe manažerky a specializovat se na poradenství a trénink manažerů a jejich týmu.

Exkurze do manažerského světa pro asistentky
Poznejte lépe práci svého nadřízeného

Vyjednávání v každodenních situacích
Zaměřte se na druhé a vyjednejte víc

Jiří Kula

kouč a krizový manažer, Global Restructuring and Business Integration Vice President ve společnosti ESAB Group

Hodnocení: 1,07
Vedle koučování a konzultací působím současně na pozici Global Restructuring and Business Integration Vice President ve společnosti ESAB Group a mám globální zodpovědnost.V posledních letech jsem působil na pozici generálního ředitele společnosti ESAB Indie, která je kótovaná na burze, se zodpovědností za trhy Indie, Srí Lanky, Bhútánu, Nepálu a Bangladéše.

(Ne)typické obtížné situace leadera v korporaci s Jiřím Kulou
Jak se pohybovat v „pool of crocodiles“

Manažer do naha s Jiřím Kulou
Hloubkový trénink pro manažery a leadery

Multikulturní trénink s Jiřím Kulou
Jak se neutopit v mezinárodních vodách

Jiří Kunz

odborník v oblasti distribuční a výrobní logistiky a procesů spojených s logistikou

Hodnocení: 1,19
V logistice působím dvacet let na pozicích od supervizorských po manažerské. Spolupracoval jsem na logistických projektech se středně velkými společnostmi i nadnárodními korporacemi (P&O Trans European, BLG Logistics, Menlo Worlwide Logistics, DB Schenker, Kraft Foods, Exxon Mobile, Glaxo Smith Kline, Expeditors Interntional, Bobcat, Borgers CS, Douwe Egberts CZ atd.). Jsem držitelem certifikátu ICV Logistika v praxi – suply chain.

Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky
Seznamte se s logistickými procesy

Skladová logistika pro vedoucí skladu
Efektivní organizace skladu a vedení jeho pracovníků

Jiří Landa

Partner & HR Marketing Baker at BrandBakers,BrandBakers s.r.o.

Hodnocení: 1,28
Společně se svými kolegy z BrandBakers pomáhám firmám pochopit sebe sama, poznat, jak je vnímají vlastní zaměstnanci, porozumět kandidátům a jejich kritériím výběru i objevit příležitosti, jak se odlišit od konkurence. Mám za sebou úspěšnou práci na značkových strategiích a kampaních firem z řady odvětví.

Viktor Lelek

terapeut, lektor a Consultant Partner,Brandwise, s.r.o.

Hodnocení: 1,24
Během své bohaté praxe jsem spolupracoval s mnoha významnými společnostmi na jejich kampaních a strategiích, byly to například Madeta, Tchibo, LG Electronics, Fagor, Eta, Danone, City Bank, Vitana, Zlatopramen, Stará myslivecká, Masox, Zlaté stránky aj. Od roku 2008 se věnuji koučinku, lektorování a konzultační činnosti.

Roman Lindauer

IT Quality Manager,Datalynx s.r.o.

Hodnocení: 1,53
Od roku 2003 se zabývám oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle metodologie SOX404 / ISO 31000. Od roku 2013 pracuji jako IT Quality Manager v místním zastoupení švýcarské společnosti Datalynx. Kromě toho se zabývám nezávislou poradenskou a lektorskou činností.

Základy Risk Managementu
Nastavení funkčního procesu řízení rizik

Tomáš Liškutín

odborník na obchodní, pracovní a spotřebitelské právo

Hodnocení: 1,04
Specializuje se na právo občanské, obchodní a pracovní. Věnuje se rovněž odborné publikační činnosti a své příspěvky přednáší na vědeckých konferencích doma i v zahraničí.

Pavel Marek

Managing Director,MARCO reklamní agentura, spol. s r.o.

Hodnocení: 1,68
V posledních letech se zaměřuji na marketing pro B2B segment, akviziční kampaně, posilování pozice značek, podporu obchodních týmů, online marketing.

B2B marketing
Poznejte komunikační strategie, které fungují v B2B segmentu

Eva Marková

trenérka soft skills, mentorka a koučka

Hodnocení: 1,14
Od roku 2013 působím jako nezávislá lektorka. Mezi má hlavní témata patří akvizice, sebeprezentace, emoční inteligence a zpětná vazba. Kurzy vedu vždy zážitkově, s prvky skupinového koučinku pro maximální přínos do praxe účastníků.

5 zlatých pravidel úspěšného obchodu
Techniky, se kterými získáte nové zákazníky

Jak při prezentaci pracovat s publikem
Prezentace je skvělá teprve tehdy, má-li vnímavé a nadšené příjemce

Umění prosadit vlastní názor
Asertivní jednání s kolegy a nadřízenými

Vedení porad efektivně
Naučte se vést porady tak, aby se na ně kolegové těšili

Eva Mašková

lektorka a konzultantka v oblasti finančního vykazování podle IFRS

Eva realizuje na míru šitá školení pro korporátní klienty a banky (např. Česká pojišťovna, Astra Zeneca, T-Mobile, ASA, Exxon Mobil, Honeywell, Komerční banka, Sberbank, ČEB). Klienti si cení především její vysoké kvalifikace a schopnosti předávat své znalosti a dovednosti.

IAS a IFRS II.
Pokročilé účtování a vykazování podle mezinárodních standardů

IAS/IFRS v porovnání s českými účetními předpisy
Nejdůležitější standardy a hlavní rozdíly oproti českým účetním předpisům

IFRS 9 - finanční nástroje
Významné změny v účtování a vykazování finančních nástrojů

Jaromír Mazák

odborník na práci s daty, analytik a sociolog

Data jsou pro mě vášní! Věnuji se výzkumům jak komerčním, tak i státním a akademickým. Vím, že správná interpretace datových analýz umožňuje hlubší vhled do problémů a oporu pro rozhodování. Stejně tak vím, že chybná práce s daty může vést k nesmyslným závěrům a spíše nás svést z cesty, než aby nám pomohla dosáhnout cíle.

Rozumět datům
Rozhodujte se, nastavujte priority a zaměřujte marketing podle faktů a dat

Jana Megelová

HR konzultantka, lektorka a koučka,Lektor

Hodnocení: 1,14

Nové trendy ve firemním vzdělávání
Aneb generace Y a Z již standardní tréninky nezaujmou

Talent Management a plánování nástupnictví
Jak vytvořit efektivní strategii pro získávání, rozvoj a udržení talentu v organizaci

Petr Mejsnar

Creative Coordinator,EVENT ARENA s.r.o.

Hodnocení: 1,15
Mám za sebou více jak 12 let zkušeností v oblasti Event Managementu. Hlavní náplní mé práce v Event Areně je tvorba nabídek, kreativní návrhy řešení eventů, prezentace nabídek u klienta, supervize zakázek a vedení týmu.

Jan Miksa

Operations Manager,JANKA ENGINEERING s.r.o.

Hodnocení: 1,26
Od května 2015 zastávám funkci Operations Manager v závodech Lloyd Coils Europe a Janka Engineering. Hlavním úkolem je zvýšit objem výroby a zefektivnit výrobní procesy. Příležitostně se věnuji i lektorování a přednášení.

Blanka Mikulášková

Digital Marketing Consultant

Hodnocení: 1,10
V online marketingu se pohybuji osmým rokem. Starám se o portfolio firem, kterým pomáhám se strategickým nastavením digitálního marketingu, měřením a zlepšováním výkonu e-shopů, školím a přednáším.

Business networking na LinkedInu
Komunikujte s klienty na největší profesní platformě

E-mailujte, nespamujte a prodávejte
Psaní efektivních newsletterů

Facebook a firemní komunikace
Propagace výrobků a služeb na nejoblíbenější sociální síti

Inzerujte na Facebooku a Instagramu
Reklamní kampaně na sociálních sítích

Sociální sítě za den
Firemní i osobní komunikace na sociálních sítích

Petr Moucha

specialista na veřejné zakázky, elektronická tržiště a podpisy, datové schránky, právní poradce, konzultant a trenér

Hodnocení: 1,14
Věnuji se poradenství a vzdělávání v oblastech práva, veřejných zakázek, elektronických tržišť veřejné správy, elektronické komunikace, datových schránek, spisových služeb, elektronických dokumentů, archivnictví a manažerských dovedností.

Veřejné zakázky z pohledu dodavatele
Jak na veřejné zakázky v roce 2018

Lenka Mrázová

specialistka v oblastech daní a účetnictví, lektorka a mentorka

Hodnocení: 1,06
Od roku 2013 se věnuji tréninkům, vedení kurzů v oblasti osobního rozvoje, byznys mentoringu a koučování. Mám za sebou rozsáhlou praxi v oblasti financí, daní a účetnictví. Baví mě propojování neziskového a komerčního světa.

Finance pro personalisty
Reporting, rozpočet a controlling jako přidaná hodnota HR

Zdaňování benefitů
Jak rozdělit rozpočet, aby na lidi zbylo co nejvíc

René Müller

trenér zlepšování paměťových dovedností

Hodnocení: 1,15
Na kurzech, které vedu, používám a učím paměťové techniky známé již od antiky po současnost. Využívám také vlastní postupy a techniky, které jsem si vytvořil v průběhu dlouhé praxe. Účastníkům nabízím způsoby které vedou k maximálnímu rozvinutí schopností strukturálního myšlení, vizualizace, asociace a fantazie, které jsou motorem kreativity a paměti a na ně navazující techniky či jejich kombinace. Trénink zaměřuji z 95% prakticky.

Jak rozvinout potenciál paměti
Využijte svůj mozek k vyšším výkonům

Monika Nevolová

autorka, koučka, lektorka a kreativní producentka

Hodnocení: 1,06
Monika je certifikovaným exekutivním a životním koučem, trenérem komunikace a improvizačních dovedností a storytellingu. Její celoživotní snahou je objevování potenciálu a podporování pocitu tvůrce v každém z nás. Realizuje firemní workshopy, tréninky a eventy založené na praxi, interaktivitě a efektivní kombinaci nástrojů byznysu a umění.

Storytelling
Vyprávějte příběh a získejte pozornost a zájem

Lenka Olšanská

konzultantka a koučka osobního a týmového rozvoje

Hodnocení: 1,15
Od roku 2008 působím jako koučka a lektorka, především v oblasti týmové práce, vedení týmů, komunikace a rozvoje jednotlivců i skupin. Školila jsem například ve společnostech Heineken, Siemens, STRABAG, ArcelorMittal, REM Technik, IT Solutions CZ, na Mendelově univerzitě v Brně aj. Zákazníci většinou oceňují konkrétní praktické výstupy, přesah do osobnostního rozvoje a inspiraci, kterou jim školení a koučování přináší.

7 klíčových dovedností pro osobní restart
Nastartujte změny a jděte za svým cílem

7 nejčastějších chyb ve vedení lidí
Eliminujte omyly ve svém manažerském jednání

Nově na manažerské pozici
Kompaktní know-how pro úspěšný start

Karel Otýs

expert na firemní nákup a B2B obchod

Hodnocení: 1,10
Ve své práci spojuji unikátní praktické know-how s potenciálem nákupních a obchodních týmů. Díky tomuto spojení se mi daří zvyšovat výkonnost a zlepšovat efektivitu obchodních a nákupních procesů i zlepšovat výsledky vyjednávání.

Náklady a úspory v nákupu
Snižujte firemní náklady díky úspornějším nákupům

Nové trendy v obchodním jednání s firemními nákupčími
Jak úspěšně prodávat podle potřeb nákupčích

Pokročilé techniky vyjednávání pro korporátní nákupčí
Zážitkem k větší jistotě při vyjednávání s dodavateli

Průběh, řízení a organizace nákupního procesu
Nastavte si výkonné nákupní procesy

Techniky vyjednávání pro nákupčí
Položte dodavatele na lopatky

Výběrová řízení a poptávky v nákupu
Vyberte ty nejlepší dodavatele

Richard Papík

expert v oblasti zpracovávání informací a porozumění textu

Hodnocení: 1,25
V rámci mého oboru se věnuji především rešeršním metodám, on-line systémům, informační podpoře vědy a výzkumu, také částečně informačním zdrojům pro competitive intelligence. Vedlejším výstupem, ale nemalým zájmem jsou metody osobní práce s informacemi problematika efektivního čtení. Cílem mého praktického tréninku je účastníky nejen seznámit s metodami rychlého a efektivního čtení, ale také dosáhnout zlepšení rychlosti čtení a míry porozumění textu.

Efektivní práce s informacemi a strategie rychlého čtení
Ušetřete čas při čtení i hledání informací

Tomáš Parobek

expert na sales skills, trenér leaderů a trenérů, kouč

Hodnocení: 1,33
Svých sedmnáct let zkušeností s osobním prodejem dnes zúročuji jako trenér a kouč. Moje tréninky jsou proto postaveny na základech z praxe. Každý účastník získává z tréninku postupy, které skutečně fungují a vedou k reálnému zlepšení obchodních výsledků. Účastním se řady projektů rozvoje firem nejen u nás, ale i na Slovensku, Ukrajině či v Rusku.

Akvizice
Nedílná součást profesionálního obchodu

Pokročilé techniky vyjednávání pro korporátní nákupčí
Zážitkem k větší jistotě při vyjednávání s dodavateli

Techniky pro Sales Closing
Úspěšné uzavření obchodu krok za krokem

Jitka Patríková

konzultantka a koučka v oblasti lidských zdrojů

Hodnocení: 1,07
Zkušenosti z oblasti vzdělávání dále získávala na zahraničních stážích v Brightonu, Paříži, Budapešti a Singapuru, kde prohlubovala své dovednosti. V roce 2000 získala Certifikát pro tréninkovou praxi (CIPD, Londýn) a Certifikát Profiles Int. Od roku 2001 působí jako nezávislá lektorka, konzultantka a koučka. Je členkou Mezinárodní asociace koučů (ICF).

Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky
Staňte se účinnou podporou managementu

Jak se stát skutečným mistrem komunikace
Jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace

Milan Pavelka

Managing Director,Institut pro pracovní psychodiagnostiku s.r.o.

Hodnocení: 1,27
V rámci své práce se věnuji odhalování a rozvíjení znalostí, dovedností a osobnostních vlastností u manažerů. Od roku 2003 jsem partnerem v Institutu pro pracovní psychodiagnostiku. Ve spolupráci s psychology vytváříme nástroje, které lidem pomáhají v rozvoji pracovních kompetencí.

Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů
Trénink s využitím psychodiagnostického testu

Obchodní komunikace podle typu osobnosti
Získejte pozornost a přesvědčte svého zákazníka

Robert Pechač

lektor, programátor a specialista na Microsoft Office

Hodnocení: 1,02
Již 19 let se zabývám školením produktů společnosti Microsoft. Školím jak kurzy pro běžné uživatele, tak pro IT specialisty, programátory. Jsem držitelem prestižních certifikací Microsoft garantující jednak odborné znalosti, jednak prezentační dovednosti a schopnost předávat znalosti dále.

Microsoft Excel 2010 pro ekonomy
Ekonomické výpočty a přehledy

Miloš Pícha

konzultant v oblasti projektového řízení a poradce managementu

Hodnocení: 1,13
Vedle manažerské praxe se věnuji lektorské praxi v oblasti vzdělávání manažerů. Zaměřuji se na řízení týmu při práci na tvorbě marketingových strategií, strategického plánování, controllingu, projektového řízení, leadershipu a motivace pracovníků.

Praktické řízení projektů
Techniky a nástroje pro strategické řízení

Softwarové nástroje pro řízení projektů
Jak využít moderní SW pro projektové řízení

Základy projektového řízení
Principy a pravidla pro úspěšný projekt

Soňa Porupková

lektorka rétoriky a moderátorka

Působím jako moderátorka a redaktorka v České televizi. Vedu také rétorické kurzy – individuální, firemní, online. Některé se věnují vyloženě tomu, jak správně artikulovat a precizovat svůj projev, jiné se spíše orientují na gestilukaci, vystupování, pohyb po pódiu a oční kontakt. Pro zkušenější klienty pak připravuji kurzy, ve kterých se zaměřujeme na mediální vystupování, jak správně vést prezentace, porady atd.

Minutový řečník s Top Vision
Protože kamarádi vás na chyby v projevu neupozorní

Tomáš Průžek

LEAN Manager,Czech Airlines Technics, a.s.

Hodnocení: 1,40
Aktuálně na pozici vedoucího neustálého zlepšování ve společnosti Czech Airlines Technics zavádím metody štíhlého podniku a nástroje training within industry. Věnuji se také lektorování, přednášení a publikování do odborných časopisů.

Štíhlá administrativa
Jak mít náklady pod kontrolou

Gen. Ing. Andor Šándor je uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management. V současné době působí jako soukromý poradce v oblasti bezpečnosti. Věnuje se lektorské činnosti a pravidelně se objevuje v nejsledovanějších médiích.

Martin Sarnovský

expert na celní a daňovou problematiku

Hodnocení: 1,03
Zaměřuji především na řešení komplikovaných právních vztahů v oblasti cla a daní, spolupracuji při tvorbě legislativy zejména v celní oblasti. Můj výklad celní problematiky vychází z teoretických i praktických poznatků, které se snažím uchopitelným způsobem promítnout do uživatelské praxe. V zájmu dosažení maximálního užitku pro posluchače využívám při svých kurzech řadu interaktivních příkladů.

Celní problematika pro deklaranty
Komplexní pohled na celní řízení i aktuality z oboru

Celní problematika pro podnikovou praxi
Celní řízení v kostce

Oswald Schorm

expert na komunikaci a vyjednávání, psycholog a kouč

Hodnocení: 1,08
Od roku 1995 působím jako lektor vzdělávacích kurzů v oblasti aplikované psychologie (obchodní, personální a manažerské psychologie) a působil jsem v privátní psychologické praxi (diagnostika, koučink, poradenství). Jako lektor a konzultant jsem spolupracoval s mnoha významnými českými podniky včetně vzdělávání pro státní správu.

Efektivní delegování
Přirozené a racionální vedení lidí

Neurolingvistické programování (NLP)
Cesta k efektivitě a osobní výkonnosti

Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany
Střet faktorů soupeření a spolupráce

Trénink jednání a komunikace s komplikovanými osobami
Jak se nenechat vyvést z rovnováhy

Trénink suverenity a techniky vedení lidí
Leadership pro pokročilé

Daniel Šmíd

lektor firemní kultury, korektního chování, moderní etikety, oblékání na úrovni a tvorby osobního stylu a firemní image

Pořádám semináře, workshopy a přednášky v Čechách, na Slovensku a v Rakousku. Mými klienty jsou obchodní, servisní a poradenské firmy, pojišťovny a banky, konzultační společnosti a také výrobní firmy, vyučuji na univerzitách.

Naďa Šolcová

Managing Director,win-win institute, s.r.o

Hodnocení: 1,38
Kromě marketingu, který jsem studovala na The Institute of Direct Marketing v Londýně, se věnuji i koučování. V letech 2010–2013 jsem absolvovala akreditovaný výcvik koučů a Pokročilý výcvik koučů u ČNP Consulting. V současné době propojuji své zkušenosti z marketingu a koučování v projektu win-win network, který je unikátní novinkou na českém trhu.

B2B marketing
Poznejte komunikační strategie, které fungují v B2B segmentu

Hodnocení: 1,15
Více než 10 let jsem působil ve výrobě, předtím to byly telekomunikace. Pracoval jsem pro Celesticu a Carrier Refrigeration - nejdříve jako interní trenér a pak jako Continuous Improvement & Development Manager. V Carrieru jsem se stal certifikovaným mezinárodním trenérem pro VSM a získal praktické zkušenosti se zaváděním lean principů nejen ve výrobě a supply chain, ale i v navazujících business procesech.

Vít Špitálský

IT poradce a lektor PC dovedností

Hodnocení: 1,06
Od roku 2010 se aktivně věnuje lektorské a poradenské činnosti pro firmy i živnostníky. Spolupracuje například se společností Coca Cola Central & Southern Europe jako externí analytik. Školí na základě získané praxe a potřeb klientů, aby byly kurzy uživatelsky co nejpřínosnější.

Microsoft Excel 2010 kontingenční tabulky
Variabilní přehledy rychle a jednoduše

Microsoft Excel 2010 pro pokročilé
Praktické metody a funkce

Ondřej Staněk

konzultant prezentačních dovedností, prezentačního designu a komunikace

Hodnocení: 1,05
Pomáhám firmám, které chtějí prezentovat své produkty a služby efektivněji, a jednotlivcům, kteří chtějí a potřebují svou prezentací prosadit sami sebe nebo svou myšlenku. Trénuji obchodníky v oblasti rozpoznávání emočních signálů, lži a klamu z mimických pohybů a řeči těla. Pracuji s řečníky, kteří vystupují na mezinárodních i tuzemských konferencích.

Chytrá vizualizace dat v prezentacích
Přetvořte nudná data v potěchu pro oči

Nové trendy ve firemním vzdělávání
Aneb generace Y a Z již standardní tréninky nezaujmou

Prezentační design budoucnosti
Jak se pozná moderní prezentace? Že diváci hltají každý slide!

Prezentování s Microsoft PowerPointem pro pokročilé
Vytěžte maximum z nejpoužívanějšího programu pro tvorbu prezentací

S mikrovýrazy k úspěšné komunikaci
Odhalte mimické výrazy a zjistěte tak, o co partnerovi vlastně jde

Milena Steinmasslová

herečka a lektorka rétoriky

Hodnocení: 1,04
Aktivně se věnuje lektorování herectví na VOŠ v Michli a rétorických kurzů. Klienti si cení především její profesionality, využitelnosti dovedností v praxi a empatie, kterou vytváří přátelskou atmosféru.

Rétorika s Milenou Steinmasslovou
Zákonitosti rétoriky pod vedením jedné z nejpovolanějších

Základy argumentace s Milenou Steinmasslovou
Staňte se přesvědčivými řečníky

Daniel Štrobl

expert na komunikaci, mezilidské vztahy a jednání v zátěži, psycholog a kouč

Hodnocení: 1,09
Aktuálně působí jako stálý konzultant ředitelství personální sekce Ministerstva obrany ČR, přispívá do celoplošných médií (MF Dnes a Lidové noviny) a jakožto expert na problematiku lidského chování v zátěži je příležitostně zván také do České televize i Českého rozhlasu. Má také vlastní psychoterapeutickou praxi. Lektorování se věnuje několik let a spolupracoval již s řadou významných firem.

Detektor lži
Trénink odhalování pravdy a lži v komunikaci

Rozpoznejte manipulaci a naučte se bránit
Praktické rady, jak nepodléhat nejen citovým útokům

Řečnické triky
Nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku

Veronika Štroblová

lektorka soft skills

Hodnocení: 1,19
Rozvoji soft skills se věnuji od roku 2009. Na trénincích kladu důraz na nedirektivní vedení, sebezkušenost a humor. Umím nadchnout, motivovat, otevřít problémy v bezpečné atmosféře a najít společně s účastníky efektivní řešení.

Dobrá argumentace - proč neposloucháme
Trénink argumentačních dovedností

Keep Cool: obratná komunikace v konfliktních situacích
Bravurní zvládání nesnadných situací

Rozhodování a řešení problémů
Jak se vyvarovat chyb v úsudku

Zdenka Studená

personální ředitelka

Považují mě za neotřelého HR geeka, který propojuje emoční a procesní část HR tak, aby v jádru všeho byl člověk a jeho motivace. Věnuji se posledním trendům v práci s lidmi, flexibilitě a tomu, jak s ní pracovat, aby vedla k vyšší efektivitě a spokojenosti v práci i v životě.

HR FLEXpert: jak na firemní kulturu, která dodá výsledky firmě a flexibilitu lidem
Best Practise seminář se Zdenkou Studenou, zakladatelkou FLEXJOBS.CZ s 15letou praxí v HR

Iva Šubrtová

expertka na rozvoj soft skills, HR konzultantka, koučka a facilitátorka

Hodnocení: 1,15
Věnuje se poradenství pro organizační rozvoj, zejména z pohledu zvyšování efektivity organizací prostřednictvím zlepšování jejich lidského potenciálu. Vychází z vlastní pedagogické praxe a sedmileté zkušenosti ředitelky lidských zdrojů v poradenské společnosti.

Průlomové „win-win“ vyjednávání
Dosáhněte výhodných dohod namísto nevýhodných kompromisů

Self Coaching aneb sám sobě koučem
Má cesta k úplnému využití potenciálu

Hodnocení: 1,06
Vytvořila unikátní koncepci procvičovacích přípravných kurzů češtiny. Do praxe ji uvedla a otestovala její úspěšnost na přípravných kurzech pro adepty univerzitních oborů spojených s bohemistikou. Vedle toho také píše do nejrůznějších periodik na rozmanitá témata, koriguje a edituje texty a působí v PR.

Naučte se konečně psát správně čárky!
Získejte jistotu v nejobtížnější oblasti českého jazyka - interpunkci

Pište gramaticky správně!
Čeština rychle a efektivně pro ty, co potřebují psát zcela bez chyb

Hana Šundová

lektorka komunikace, prezentačních dovedností a především kultury projevu, češtiny, pravopisu, úpravy písemností

Znám pravidla českého pravopisu. Vyznám se v pravidlech technické normy i etikety. Vím, kde vyhledat něco, co nevím. Těší mě, když pěkně napsaný e-mail či dopis přispěje k vyřešení sporu, k porozumění. Vím, že e-mail a dopis jsou naši vyslanci, naši pomocníci při budování kvalitních vztahů v práci i v soukromí.

Jiří Svoboda

ICT odborník, zkušený lektor a poradce v oblasti IT

Hodnocení: 1,23
Vzdělávání dospělých se věnuje od roku 1987 a může tak nabídnout více než 25 let praxe v tomto oboru. Přednáší, vede cvičení, lektoruje a koučuje v oblasti informačních technologií, mezilidské komunikace, prezentací, mezilidských vztahů, teorie vzdělávání, projektového řízení a managementu, mediace a řešení konfliktů.

Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA
Rozšíření funkčnosti a zjednodušení opakujících se postupů

Microsoft Excel 2010 pro středně pokročilé
Postupte v Excelu na vyšší úroveň

Lenka Synečková

koučka, trenérka, mentorka

Dlouhodobě působím jako specialistka vzdělávání, profesionální koučka a lektorka. Od roku 2004 aktivně využívám koučovací přístup při práci s manažery a leadery především v bankách. Koučink považuji za nejefektivnější formu vedení lidí a jejich rozvoje. Poznatky o fungování lidského mozku využívám k tomu, abych pomáhala klientům plně využívat jejich potenciál pro dosažení žádoucích změn.

Leadership podle mozku
Jak využít znalosti o fungování lidského mozku k efektivnímu vedení lidí

Jiří Tuvora

odborník v oblastech financí, oceňování podniků, cenných papírů a investic

Hodnocení: 1,27
Věnuji se především poradenství v oblasti podnikových financí, investic, cash managementu a treasury, fúzí, restrukturalizací, odhadcovské činnosti v oblasti nemovitostí, podniků, cenných papírů a jiného finančního majetku.

Analýza návratnosti projektů (Business Case)
Metody vyhodnocování investic v praxi

Finanční deriváty
Měnové a úrokové deriváty z hlediska obchodu i účetnictví

Nástroje finančního trhu
Jak zhodnotit volný kapitál

Jan Urban

expert v oblasti HR a konzultant managementu

Hodnocení: 1,29
Řadu let se věnuji podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Poradensky i formou lektorování jsem podporoval desítky domácích i mezinárodních podniků.

Controlling vzdělávání
Jak zvýšit efektivitu vzdělávání zaměstnanců

Personální controlling
Jak zefektivnit HR procesy

Dana Vankeová

lektorka podvojného účetnictví a daní pro právnické osoby

Od roku 2009 se plně věnuji lektorské činnosti, a to problematice podvojného účetnictví a daní pro právnické osoby. Založila jsem také vlastní firmu, kde klientům poskytuji vedení účetnictví a účetní poradenství.

Cestovní náhrady 2017/2018
Proplácení cestovních výdajů v praxi

Fakturace od A do Z
Zvládněte fakturaci s přehledem

Jana Vávrová

trenérka soft skills a HR konzultantka

Hodnocení: 1,12
Lektorskou činností se systematicky zabývám od roku 2002. Jsem certifikovanou trenérkou Situačního vedení®, absolvovala jsem certifikovaný kurz transakční analýzy a dále se vzdělávám například v systemických konstelacích, big mind aj. Jsem spoluautorkou koncepce Akademie projektového řízení a aktivně se podílím na jejím rozvoji a realizaci. Zaměřuji se především na témata související s komunikačními, obchodními a manažerskými dovednostmi, sebeřízením a personalistikou.

Asertivní desatero v praxi
Trénink zvládání obtížných situací

Krotitelé času
Time management pro každý den

Personální agenda
Jak správně vést administrativu v oblasti HR

Základy personalistiky
Nezbytné minimum pro HR praxi

Marek Velas

trenér soft skills a HR konzultant

Hodnocení: 1,08
Jako lektor se zaměřuji na kurzy z oblasti soft skills a personalistiky, ve kterých klientům nabízím nejen svou odbornost jako metodik vzdělávání, ale i zkušenosti z praxe. Věnuji se také publikační činnosti.

Systém firemního vzdělávání
Od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů

Libuše Vitáčková

konzultantka a projektová manažerka,3V consult s.r.o.

Hodnocení: 1,32
Mám více než dvacetiletou praxi v řízení projektů u nás i v zahraničí. Od roku 2003 působím jako nezávislá konzultantka a projektová manažerka, a to jak na straně dodavatelů, tak i zákazníků. Pracovala jsem například pro společnosti ING Service Centre Budapest, ING Management Services, ČEZ Distribuce.

Vedení a motivace projektového týmu
Jak vytvořit efektivní projektový tým

Helena Vojáčková

Managing Partner,HEDLEY AUDIT s.r.o.

Hodnocení: 1,16
Řídí společnost Akcento působící v oblasti podnikových financí a auditorskou společnost HEDLEY AUDIT. Je spoluautorkou několika publikací v oblastech Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví.

Finanční deriváty
Měnové a úrokové deriváty z hlediska obchodu i účetnictví

Zdeňka Volencová Žádníková

herečka a lektorka osobnostního rozvoje

Hodnocení: 1,00
Zdeňka se po maturitě na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové přihlásila ke studiu na DAMU, obor loutkové a alternativní herectví. Když přešel celý její ročník do pražského Dejvického divadla, stala se i Zdeňka členkou jeho hereckého souboru. V divadle v Dejvicích působí Zdeňka dodnes. Mohli jsme ji spatřit i v několika televizních pohádkách. Mimo svou hereckou oblast se aktivně věnuje Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové na podporu projektů zpříjemňování prostředí dětských zdravotnických zařízení, který založila.

Umění improvizace se Zdeňkou Volencovou Žádníkovou
Jak překonávat nejrůznější očekáváné i neočekávané situace v komunikaci

Zdenka Volkánová

profesionálka v oblastech daní a účetnictví

Hodnocení: 1,15
Zabývám se především finančním řízením, controllingem a oceňováním podniků. Jsem členkou několika národních i mezinárodních organizací zaměřených na problematiku účetnictví, daní, controllingu pojetí a na segment SME (např. Komora certifikovaných účetních, Český institut interních auditorů, Fraud Forum – PwC ČR – zaměření na podvody v účetnictví, Česká asociace treasury, Klub finančních ředitelů, Association of Certified Fraud Examiners a daší).

Štěpán Vorlíček

Jazykový poradce, novinář a copywriter

Hodnocení: 1,10
Spolupracuji s největší světovou jazykově-poradenskou agenturou The Writer z Londýna, pro níž jsem vedle mnoha napsaných stránek také školil zaměstnance O2 v oblasti tone-of-voice nebo zpracovával jazykové poradenství pro Slovenskou spořitelnu. Pod křídly vydavatelství firemních periodik Boomerang Publishing píšu například pro Volkswagen, Škodu Auto, Knihy Dobrovský.

Kreativní psaní ve firemní praxi
Vytvářejte texty, které neminou cíl

Eliška Vyhnánková

konzultantka v oboru sociálních médií

Hodnocení: 1,09
Živím se jako konzultantka v oboru sociálních médií. Nabízím poradenství a odborně vedená školení využití sociálních sítí Facebook, Twitter, LinkedIn aj. ve firmách i pro jednotlivce. Svým klientům předávám znalosti z dlouholeté praxe.

Minutový řečník s Top Vision
Protože kamarádi vás na chyby v projevu neupozorní

Jan Zadák

expert v oblasti digitalizace

Během své více než dvacetileté praxe ve vrcholovém managementu nasbíral unikátní zkušenosti v oblasti vedení lidí, strategického plánování, zlepšování prodejních schopností a dennodenního řízení businessu v Americe, Evropě, Asii, Africe i Blízkém východu. Díky globální kariéře v IT průmyslu nabízí unikátní náhled do problematiky digitalizace, automatizace a jejich dopadu na byznys.

Petra Zárubová

lektorka manažerských dovednosti, facilitátorka a koučka

Hodnocení: 1,13
Lektorování se věnuje od roku 2007. Působila na několika odborných i manažerských pozicích, například ve společnostech TNT Express Worldwide, Warmpeace a Singing Rock. Aktuálně působí jako facilitátorka a koučka firemního vzdělávání.

Facilitace
Porady a workshopy, které mají smysl i výsledek a řídí myšlenky

Jak úspěšně komunikovat změny
Change management pro ty, kdo změny uvádějí do života

Jak úspěšně řídit změny
Change management pro ty, kdo změny vytvářejí

Klíč k úspěšnému leadershipu
Doveďte svůj tým k vyšší výkonnosti

Martin Zbránek

trenér soft skills

Hodnocení: 1,07
Od roku 2008 se věnuje lektorské činnosti, personalistickému poradenství a koučování. Při vedení kurzů se opírá o principy Kolbeho systému učení, vysoké míry aktivizace a intenzivního zapojení účastníků. Dříve pracoval jako manažer interního vzdělávání ve společnosti American Restaurants, s. r. o., kde se podílel také na vedení assessment center.

Manažer na startovní čáře
Jak uspět v roli manažera

Suverénní vystupování před kritickým publikem
Získejte publikum na svou stranu

Jan Žižka

poradce managementu a konzultant v oblastech firemní strategie, HR a financí

Hodnocení: 1,06
Během své kariéry jsem se věnoval vzdělávání zaměstnanců. Ve společnosti Myllykoski Sales GmbH jsem vedl kurzy finančního řízení, v Mondi Štětí jsem se soustředil na leadership. Se společností top vision spolupracuji od roku 2009. Podílím se na vedení odborných seminářů a vystupuji na konferencích.

Ondřej Zukal

konzultant digitálních dovedností

Školím digitální dovednosti a pomáhám firmám se zaváděním digitálních nástrojů. Jsem nezávislým Apple konzultantem a v rámci projektu Digiskills strategicky připravuji online microlearningové kurzy zaměřené na posilování digitálních dovedností.

Digitální inovace pro HR
Nástroje, aplikace a online služby, bez kterých se v HR neobejdete

Digitální produktivita pro moderní sales
Jak využít moderní technologie pro efektivní obchod a prodej

Bohužel pro zvolená kritéria nyní nemáme žádné akce.
Kategorie

Město

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru