Top vision

Výrobní controlling teoreticky i prakticky

VÝROBNÍ CONTROLLING. Žádný výrobní podnik se bez něj neobejde. Spočívá v plánování a řízení výrobního procesu. Porovnává plánovaný a skutečný stav a dokáže odhalit slabé a silné stránky podniku.

Jak dosáhnout konkurenceschopnosti na trhu? Taktika LEVNĚ KOUPIT suroviny a DRAZE PRODAT výrobky není samospásná. Pokud chceme dosáhnout vyšší produktivity, potřebujeme se primárně naučit efektivněji využívat strojní a pracovní kapacity. Je tedy nutné soustředit se na racionalizaci výroby, především na snižování neproduktivních nákladů.

Výroba totiž nejen generuje veškeré výnosy, ale také vykazuje nejvíce nákladových položek. Výrobní controlling může najít prostor pro úspory. Proto by se dal definovat také jako nákladový controlling výrobní společnosti.

Výrobní controlling teoreticky

Podstatou controllingu je analytická práce. V první fázi sledujeme vybrané ukazatele: ukazatele spotřeby materiálu, ukazatele využití výrobních strojů nebo ukazatele výkonu pracovníků a další. Ve druhé fázi provádíme jejich analýzu.

Můžeme analyzovat například prostoje. Ptát se po jejich typické příčině nebo se podívat, na kterém místě a v jakém čase k nim nejčastěji dochází.

Hlavním úkolem výrobního controllingu je zprůhlednění výrobních procesů. Veškeré odstraněné problémy pak vedou ke zvýšení výkonnosti podniku.

Výrobní controlling prakticky

Co všechno můžeme v rámci výrobního controllingu sledovat?

VYUŽITÍ PRACOVNÍKŮ: Můžeme sledovat, jak efektivně pracují dělníci ve výrobě z hlediska počtu vyrobených kusů a norem práce.

PROSTOJE VÝROBNÍCH LINEK: Můžeme zjistit dobu prostojů, jejich příčiny a místa vzniku.

SPOTŘEBA MATERIÁLU: Můžeme analyzovat spotřebu materiálu na prodané množství produkce. Přijdeme tak na to, zda nedochází k odchylkám ve spotřebě materiálu oproti rozpočtu.

NÁKLADY NA ZMETKOVITOST: Můžeme se zaměřit na vyrobené zmetky a zmapovat si nejčastější příčiny zmetkovitosti nebo nejčastější viníky.

REŽIJNÍ NÁKLADY: Můžeme sledovat náklady na opravu a údržbu strojů, pohonné hmoty, energie.

Díky výrobnímu controllingu můžeme efektivněji využívat lidské, strojní i materiálové zdroje. Chtěli byste se dozvědět více? Přijměte pozvání do kurzu Výrobní controlling. Pochopíte roli výrobního controllingu v rámci podniku a naučíte se nastavit si ukazatele pro řízení výkonu výroby.

Nový komentář

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru