Top vision

czen

Vlastnosti nejlepších lídrů

Nejlepší lídři jsou ti, kteří inspirují své lidi k tomu, aby ze sebe denně dávali to nejlepší. Mají své velké vize ve stylu MAKE AMERICA GREAT AGAIN a dokážou dát dohromady lidi, kteří jim ty vize pomohou uskutečnit.

V době, kdy byla Amerika ještě skvělá, pronesl Ronald Reagan tuto myšlenku: „Lídr nemusí být ten, kdo pracuje nejlépe. Lídr je ten, kdo dokáže dovést druhé k tomu, aby pracovali nejlépe." Skutečně skvělí lídři ví, že to není o nich, ale o potenciálu jejich týmu.

Od kontrolování ke koučování 

Inspirativní CEO není Chief Executive Officer, ale Chief Energy Officer. Nenařizuje ani nekontroluje, ale koučuje. Vystupuje jako PROFESNÍ KOUČ, který rozvíjí talenty svých lidí, a TÝMOVÝ KOUČ, který podporuje iniciativu a inovace.

Podle Liz Wisemanové je nejhorší lídr ten, který svým lidem nedává prostor k tomu, aby mohli projevit své vlastní nápady. Nevyužívá duševní potenciál svého týmu a věří, že od myšlení je tady pouze on. Názory ostatních ho nezajímají. Komunikace proudí pouze jedním směrem. Lidé pod jeho vedením ztrácí svůj zápal a zájem. 

Liz Wisemanová byla v roce 2019 prohlášena za světově nejlepšího ideologa v oblasti leadershipu. Věnuje se výzkumu v Silicon Valley a své poznatky shrnuje v knize Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter. Podívejte se na ROZHOVOR s autorkou.  

Objevte genialitu svých lidí

Pokud lídr lidem pouze diktuje, co mají dělat a jak to mají dělat, tak jim v podstatě brání v tom, aby svou práci udělali lépe. Pod tímto vedením lidé nemohou používat 100 % svého tvůrčího potenciálu. Je jim dovoleno využívat nanejvýš 10 % jejich kapacity.

Máte tým inteligentních lidí? Získejte přístup k jejich inteligenci prostřednictvím společných brainstormingů, diskusí a workshopů. S geniálním nápadem může přijít i člověk, do kterého byste to nikdy neřekli. Každý má totiž jiný druh inteligence. Někdo má praktickou inteligenci, někdo kreativní inteligenci, někdo sociální inteligenci...

Motivující pracovní prostředí

Lídr je tím, kdo určuje firemní kulturu. Vždy si můžete vybrat, jestli budete na lidi tlačit, nebo je budete táhnout. Každý úkol lze formulovat buď jako příkaz, nebo jako skvělou příležitost.

Motivující pracovní prostředí je takové, v němž mohou lidé samostatně myslet, svobodně tvořit a rozvíjet svůj talent. Když dáte lidem důvěru v jejich kompetence, dáte jim současně i sebedůvěru.

Paul David Hewson kdysi řekl: „Britský premiér William Gladstone ve vás dokáže vyvolat dojem, že on je ten nejchytřejší člověk na světě. Avšak jeho protivník Benjamin Disraeli vám dokáže dát pocit, že to vy jste ten nejchytřejší člověk." 

Chcete ještě více inspirace? Najdete ji v kurzu Klíč k úspěšnému leadershipu nebo v jeho anglické verzi The Key to Successful Leadership

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru