Top vision

czen

Spojení světů: HR a IT

Svět HR a svět IT vypadají na první pohled velmi vzdáleně, ale ve skutečnosti mají potenciál vytvořit dokonalé spojení. Digitální technologie v HR se stávají dominujícím trendem a firmy do nich investují stále více peněz.

 

VÍTEJTE V DIGITÁLNÍ DOBĚ

 

INDUSTRIÁLNÍ SPOLEČNOST se postupně přetransformovala ve SPOLEČNOST INFORMAČNÍ, jejímž charakteristickým rysem je získávání a zpracovávání digitálních informací. Informace přináší pokrok, a proto jim přisuzujeme tu nejvyšší hodnotu. Kdo umí s informacemi pracovat, má obrovskou výhodu.

 

„Digitální znamená tekoucí, je to tok myšlenek, tok dat, tok informací, tok znalostí, tok nápadů a tok byznysu.” Pearl Zhu

 

Digitální technologie v oblasti HR přinesly přinejmenším tyto dva pozitivní důsledky: 1. více času na strategické rozhodování a 2. nové nástroje pro strategické rozhodování. Pojďme se na to podívat podrobněji.


VÍCE ČASU NA STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNÍ

 

Nové technologie dokážou nahradit rutinní a časově náročnou administrativní práci. Personalisté tak mají více času na to, aby se mohli soustředit na řešení problémů a promýšlení nových firemních strategií.

 

HR manažer už není ten, kdo následuje, ale ten, kdo udává směr. Dostává se tak z pozice úředníka plně vytíženého personální agendou do pozice poradce a partnera vedení, který je součástí strategického rozhodování.

 

Role HR manažera je stále komplexnější. Personalisté potřebují marketingové myšlení, aby dokázali budovat silný employer brand se silnou firemní kulturou. Musí rozumět age managementu, protože generace X, Y a Z jsou naprosto odlišné a vyžadují naprosto odlišný přístup. Také se musí orientovat v talent managementu, protože talentovaní lidé potřebují neustále rozvíjet své schopnosti a kariérně růst. A v neposlední řadě...

 

Personalisté by měli být schopni pracovat se statistickými daty. Protože v momentě, kdy mají předkládat své návrhy vedení, je nutné opírat se o neprůstřelná data.

 

NOVÉ NÁSTROJE PRO STRATEGICKÉ ROZHODOVÁNÍ

 

Digitální technologie v HR neslouží jen k automatizaci personálních procesů, ale umožňují pracovat s obrovským množstvím dat. A se schopností analyzovat data vzrůstá i význam HR oddělení pro byznys.

 

Analýza dat umožňuje vidět více než to, co se ve firmě právě děje. Dokáže odhalit příčiny nejrůznějších problémů, jako je například vysoká míra fluktuace, nebo předvídat budoucí vývoj. Můžeme například sledovat kariérní působení zaměstnanců v rámci firmy v průběhu let a odhadnout, kdo by mohl být na odchodu, pokud nedojde k povýšení nebo ke zvýšení platového ohodnocení.  

Bez využívání digitálních technologií pro sběr a analýzu dat se HR oddělení v budoucnosti neobejde. Připravte se na budoucnost v kurzu Digitální inovace pro HR

 

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru