Top vision

SKETCHNOTING: kombinace verbálního a vizuálního

SKETCHNOTING je hravý způsob pořizování poznámek kombinující text s obrázky a symboly. Ilustrované poznámky nám pomáhají zakreslovat i složitější myšlenkové koncepty tak, abychom jim byli schopni porozumět i tehdy, když se k nim vracíme po delší době. SKETCHNOTING je tak vhodný především pro kreativce, kteří si potřebují zaznamenávat své nápady.

Využití obrázkových schémat usnadňuje také zapamatování textů. SKETCHNOTING proto využívají i lektoři, kteří si potřebují zapamatovat obsahy svých přednášek a prezentací.

Zapojte obě hemisféry

SKETCHNOTING je zajímavý tím, že se jedná o jednu z mála aktivit, při níž zapojujete obě mozkové hemisféry současně. Levou hemisféru využíváte při snaze porozumět logickým myšlenkovým systémům a pravou hemisféru uplatňujete při jejich kreativním zakreslování pomocí obrázků a znaků.

SKETCHNOTING je pro nás v podstatě přirozenější než pořizování poznámek prostřednictvím vět a souvětí. Vždyť i první písma, která vznikala ve starých kulturách, byla obrázková a následně znaková.

Výhody vizuálních poznámek

Možná si říkáte, že při pořizování poznámek na poradách nebo přednáškách na kreslení obrázků opravdu nemáte čas. Pořizování poznámek prostřednictvím abstraktních symbolů je však mnohem rychlejší než zapisování dlouhých slov a vět.

SKETCHNOTING je vhodný pro všechny typy lidí. VIZUÁLNÍMU TYPU se budou líbit obrázky, které mu usnadní dekódování informací a jejich zapamatování. LOGICKÝ TYP ocení možnost graficky zaznamenávat logické vztahy a vazby. KINESTETICKÝ TYP si pamatuje pohyb ruky po papíře při kreslení grafických schémat.

Odstraňte poslední bariéry

Obavy z používání SKETCHNOTINGU jsou dvojího druhu. Za prvé, při kreslení obrázků si můžeme připadat nedospěle. Obrázky přece patří k dětem, dospělí mají k dispozici slova a čísla. Za druhé, můžeme si myslet, že SKETCHNOTING je jen pro ty, kteří umí kreslit. A my se za Picassa rozhodně nepovažujeme.

Odhoďte tyto obavy stranou. Spousta profesionálů z oblasti designu nebo logistiky by se bez obrázkových poznámek neobešla. V těchto profesích jsou nejrůznější náčrty mnohonásobně srozumitelnější než slova. Nemusíte si dělat starosti ani s tím, že neumíte kreslit. Vždyť vaším cílem není vytvořit umělecké dílo, které vstoupí do historie výtvarné kultury. Vaším cílem je vytvořit si vizuální poznámky pomocí srozumitelných symbolů a schémat.

Chtěli byste si SKETCHNOTING vyzkoušet v praxi? V kurzu Sketchnoting Boost načerpáte inspiraci nejen od lektora, ale také od skupiny stejně nadšených lidí.

Nový komentář

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru