Top vision

czen

Obranné mechanismy, které řídí naši mysl

Přiznat si pravdu o sobě může být ohrožující pro naši identitu. Nechceme se totiž vzdát našeho sebeobrazu. Nechceme si připustit, že nejsme tak skvělí, jak jsme doufali. Kouč Ján Dubnička ve svém článku popisuje obranné mechanismy, které upravují nepříjemnou pravdu v náš prospěch.

Je přirozené, že se v našich životech vyskytují nepříjemné situace. Stupňuje se v nás napětí a frustrace, následkem čehož přichází určitá reakce na podnět. Někdy však náš pohled na věc neodpovídá realitě. Mysl člověka je obdařená obrannými mechanismy, které nám pomáhají zachovat si duševní rovnováhu a chrání nás před úzkostí. Zkreslují skutečnost a předpokládá se, že fungují na úrovni nevědomí.

Pokud se používají dlouhodobě, situace se zhoršuje a osoba se vyhýbá řešení problému. Dnes si přiblížíme několik základních obranných reakcí.

1. Racionalizace

Racionalizace je způsob obrany, při kterém jedinec zdánlivě rozumně vysvětluje svoje nerozumné, nepřijatelné chování. To, co je ve skutečnosti iracionální, prezentuje sobě i ostatním jako racionální. Pokud člověk jednal impulzivně a později toho lituje, často si pro své chování vymyslí dobrý důvod.

TIP: Buďte k sobě upřímní a přijměte fakt, že i vy se můžete dopustit chyby.

2. Přesunutí

Přesunutí je přesměrování energie na alternativní činnost, pokud není možné dosáhnout požadovaného cíle. Pokud se dlouhodobě snažíme něčeho dosáhnout a nedaří se nám to, změníme původní záměr na jiný.

TIP: Ano, někdy je vhodné přehodnotit cíle. Nezapomínejte však, že každý úspěch vyžaduje trpělivost.

3. Sublimace

Sublimace je obranný mechanismus s pozitivním důsledkem. Jedná se o přesunutí, které vyústí do prospěšné, produktivní činnosti. Jako příklad můžeme uvést obézního člověka, který je zvyklý jíst nezdravě. Čokoláda, pizza, chipsy, burgery, to všechno mu přináší potěšení. Když se rozhodne svou situaci změnit, přesune svou energii z přejídání se do cvičení a zdravého životního stylu.

TIP: Zvažte, kam investujete svoji energii.

4. Identifikace

Identifikace je přisvojení si vlastností druhé osoby. Může sloužit k odstranění strachu z osoby, která má větší moc. Například dítě se mimo domov může chovat jako jeho agresivní otec.
Identifikaci můžeme pozorovat i u lidí, kteří přišli o někoho blízkého. Osvojením si vlastností osoby, která odešla, se nevědomě snažíme obnovit její přítomnost v sobě samém.

Identifikaci jako obranný mechanismus používáme i v případě prohry. Jedinec, který nedosáhl určitého cíle, se ztotožní se skupinou, která daného cíle dosáhla.

TIP: Učte se od nejlepších.

5. Vytěsnění

Při vytěsnění vyloučíme z vědomí všechno, co nedokážeme přijmout. Myšlenky, pocity, vzpomínky... Je to přirozená reakce mysli, která se snaží potlačit nepříjemné impulzy.

TIP: Ztráty patří k našemu životu tak, jako nálezy.

6. Reaktivní formace

Myšlenka či pocit, které jsou nepřijatelné, se nahradí jejich opakem. Nenávist nahradí láska, odpor nahradí náklonnost. Původní emoce však nezmizí, jen se skrývá pod maskou. Následkem reaktivní formace může člověk vyjadřovat druhé osobě tolik lásky, až je to dotyčnému nepříjemné, pakliže původní vztah není právě nejideálnější.

TIP: Upřímnost je to, co buduje vztahy.

7. Projekce

Projekce je pokus jedince zbavit se svých negativních rysů tím, že je přisoudíme někomu jinému. Při projekci může člověk obviňovat své okolí z toho, že ho nenávidí, jsou nepřátelští, chtějí ho využít... Přitom jsou to právě jeho myšlenky.

TIP: Zamyslete sa nad svými nedostatky. Nečekejte od lidí to, co sami nedokážete dát.

8. Anulace

Anulace je pokus mysli zrekonstruovat minulé události tak, aby nevyvolávaly úzkost. Přejeme si, aby konkrétní situace nikdy nenastala, a proto ji podvědomě upravíme tak, aby byla méně nepříjemná. V procesu anulace dochází k výraznému zkreslení pravdy, kterému člověk nakonec uvěří.

TIP: Ptejte se sami sebe: „Jak to vlastně bylo?"

9. Popření

Pokud mysl nedokáže řešit ohrožující situaci, jednoduše ji neguje. Pokud popřeme skutečnost, které nejsme schopni čelit, dočasně to zmírní naši úzkost. Například manželé odmítají vnímat příznaky manželské krize a chovají se tak, jako by byli šťastní a spokojení.

TIP: Některé věci nezměníme.

10. Regrese

Pokud člověk není schopen čelit stresu, může se vrátit do předchozího vývojového stádia a k předchozím vzorcům chování. Upadá do regrese. Příkladem je novomanželka, která utíká k rodičům poté, co se objeví první manželské problémy, nebo manžel, který v novém zaměstnání náhle onemocní, aby se o něj doma mohla starat manželka.

TIP: Zkušenost je název, který dáváme svým chybám a omylům. 

Obranné mechanismy pomáhají člověku zmírnit pocity ohrožení a nejistoty bez toho, aby jim přímo čelil. Jsou přirozenou součástí každého z nás a chrání naši identitu. Situaci však nezmění.

Pokud chcete lépe porozumět mechanismům své mysli, přijměte pozvání do mého kurzu Sabotéři v naší hlavě. Pochopení vás povede k efektivnějšímu jednání. 

Mgr. Ján Dubnička, PCC 

e-book Naučte se vstávat dřív

Naučte se vstávat dřív

Dozvíte se, jak si zautomatizovat brzké ranní vstávání a proměnit jej ve výhodu. Poradíme vám, jak se vyvarovat prokrastinaci a jak je to s ranní kávou.

nahoru