Top vision

Komunikace na úrovni | Jak na to?

„Ze všech vašich znalostí a dovedností patří mezi nejdůležitější a nejužitečnější ty, které se týkají KOMUNIKACE. Dobrá schopnost KOMUNIKACE je vždy vaším nejdůležitějším aktivem, ať jde o osobní, společenský nebo pracovní život." (J. DeVito)

Není možné nekomunikovat. I nekomunikace je totiž komunikace. I svým mlčením něco sdělujeme. Tichý protest, nesouhlas, nátlak, nebo naopak neúčast, nezainteresovanost, neangažovanost... Konkrétní význam pak vyplývá z kontextu. Pokud mlčíme, mluví za nás naše akce.

Pokud tedy chceme rozvíjet své komunikační dovednosti, je nutné, abychom pracovali na všech složkách komunikace - verbální, paraverbální i té neverbální.

 

Vybroušená verbální komunikace

Verbální komunikace se uskutečňuje prostřednictvím slov. A právě způsob, jakým používáme slova, vypovídá o naší inteligenci a sečtělosti, prozrazuje nemálo o naší příslušnosti k dané sociální vrstvě a o našem společenském statusu.

Proto využívejte slova, která vám pomohou vypadat chytřeji. Vybrali jsme pro vás 15 slov, která váš verbální projev pozvednou o několik úrovní výš.

SUBSTANTIVA

demagogie - používání působivých, ale polopravdivých argumentů k ovlivňování lidí
fenomén - pozorovaný jev
nuance - odstín, malá odlišnost
nonšalance - nenucenost, neformálnost, nedbalost
patos - prudké hnutí mysli, stav dojetí

ADJEKTIVA

vágní - nejasné, nejednoznačné vyjádření
pregnantní - výstižné, přesné vyjádření
pejorativní - nesoucí negativní citové zabarvení
obligátní - nutný, povinný
prozaický - prostý, všední

ADVERBIA

bryskně - rychle, svižně
promptně - okamžitě, pohotově
apriori - předem
explicitně - výslovně, jasně, přímo
analogicky - obdobně

 

Propracovaná paraverbální komunikace

Paraverbální komunikace tvoří přechod mezi verbálním a neverbálním sdělením. Patří sem rychlost řeči, výška hlasu, tón hlasu, síla hlasu...

Je tedy jasné, že hlas netlumočí jen obsah sdělení. Tlumočí také psychický stav hovořící osoby. Silný hlas vyjadřuje jistotu, slabý hlas nejistotu. Překotné tempo řeči značí nadšení a netrpělivost, ospalé tempo řeči nudu a nezúčastněnost. Vysoký hlas působí nedospěle, hluboký hlas důstojně.

 

Neodolatelná neverbální komunikace

Neverbální komunikace vyjadřuje především naše emoce, jež se materializují v těle. Komunikujeme tím, jak se tváříme, jak gestikulujeme, jak sedíme, jak stojíme... Patří sem však také naše akce. Například to, jaké oblečení nakupujeme a nosíme. I to je forma sebevyjádření. Chceme být buď nepřehlédnutelní, nebo naopak neviditelní.

Je jednoduché mít pod kontrolou svůj slovní projev. S tím mimoslovním je to složitější. Chtěli byste odhalit, co říkáte řečí svého těla? V tom případě přijměte pozvání do kurzu Efektivní komunikace. Držíme vám místo.

Nový komentář

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru