Top vision

czen

Kdo je připraven, není překvapen, říká Martin Sarnovský o změně celních předpisů

Možná jste již zaznamenali, že se v oblasti celní problematiky něco „chystá“. Nemusíme si nic nalhávat, změny skutečně nastanou od května příštího roku, a to jak na evropské, tak i národní úrovni. A nebude jich zas tak málo.

Nový celní kodex Unie (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie), který zcela nahradí dosavadní celní kodex Společenství (nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění), je již platný a jeho plná účinnost nastane v květnu příštího roku.

V současné době probíhá závěrečné schvalování předpisů EU, které nový celní kodex Unie doplňují (jedná se o tzv. delegované a implementované akty). Poslední „horké zprávy“ z Bruselu naznačují, že by schvalovací proces mohl být ukončen do konce tohoto roku, ale znáte to, neříkej hop, dokud….

Dochází rovněž k zásadním změnám v národní legislativě. Stávající celní zákon (zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů) bude nahrazen celním řádem, a nepůjde pouze o kosmetickou úpravu v názvu tohoto předpisu.

Nový národní předpis pro oblast celní problematiky vzniká z důvodu adaptace tuzemského právního řádu na celní kodex Unie, primárně se zaměřuje na sjednocení postupů pro výkon celního dohledu, celní kontroly, celního řízení včetně zajištění cla, jeho vyměření a následný výběr za současného maximálního využití moderních nástrojů a technologií, zcela v souladu s dlouhodobou strategií EU.

V úvodu tohoto článku jsem se zmínil, že změn nebude málo. Nechci Vás nijak strašit, ale právě v oblasti celního řízení bude v následujícím období platit známé rčení, které říká „kdo je připraven, není překvapen“.

Změny se dotknou téměř všech oblastí provádění celního řízení, a nepůjde jen o leckdy proklamovanou změnu terminologie, neboť skutečnost, že dojde ke zrušení režimů s hospodářskými účinky, že již nebudeme používat celně-schválená určení nebo že nepůjde propustit zboží do režimu přepracování zboží pod celním dohledem, opravdu zásadní změny do této oblasti nepřináší.

Změny je především nutné hledat uvnitř právních předpisů, a to jak na evropské, tak i národní úrovni, přičemž dotčená problematika je negativně ovlivněna zejména skutečností, že legislativní proces ještě nebyl ukončen.

V příštím roce dojde k zásadním změnám již v okamžiku provádění vstupních operací, dále v oblasti dočasného uskladnění, podávání celních prohlášení, používání zjednodušených postupů, centralizovaného celního řízení nebo v zajišťování celního dluhu. Změny nastanou i v oblasti kontrol, a to jak běžného typu, tak i kontrol po propuštění zboží, dále v oblasti celní hodnoty zboží a celního statusu zboží, ušetřena nezůstane ani oblasti vývozu a tranzitu zboží.

Zdá se Vám, že už se v tom začínáte ztrácet? Nevěště hlavu, neztrácejte naději, ale zamyslete se nad tím, zda byste si o všech těchto novinkách nechtěli přijít popovídat do příjemného prostřední top vision, kde na Vás bude čekat komplexní výklad zamřený na všechno nové, co vás v oblasti celního řízení příští rok čeká a nemine.

Nebojte se, nečeká Vás žádné nudné čtení paragrafů, ale sdílení praktických zkušeností s lektorem získaných jeho dlouholetým působením v této oblasti.

Těším se na Vás!

Martin Sarnovský

Specializuje na celní a daňové právo, a to jak z pohledu národní legislativy, tak i z pohledu práva Evropské unie. Kromě kurzu Změny v celním řízení v roce 2016 v top vision vedu kurzy Celní problematika pro deklaranty a Celní problematika pro podnikovou praxi

Martin Sarnovský

Martin Sarnovský

Expert na celní a daňovou problematiku

e-book Odcházejte z práce včas

Odcházejte z práce včas

Pracujte efektivněji, vyhněte se přesčasům a odcházejte z práce včas!

nahoru