Top vision

czen

Budoucnost má být CHYTRÁ

Michala Orsága z neziskové organizace EDUkační LABoratoř, podporující rozvoj inovativních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky jsme se zeptali, jakým způsobem s touto předpovědí pracují při vývoji nových způsobů výuky a ve své práci s učiteli.

Stále častěji skloňovaná čtvrtá průmyslová revoluce je tu! S výkonnějšími technologiemi, automatizovanými provozy, drony a roboty. Má usnadnit práci, přinést časovou i nákladovou úsporu, a tak je nutné se logicky zamyslet nad tím, jak se na nový standard připravit? Podle studie „Budoucnost práce“ (Future of Jobs Report), vydané v lednu 2016 Světovým ekonomickým fórem (WEF), bude více než třetina důležitých pracovních dovedností značně rozdílná. Jde o první hlubší studii mapující změny v oblasti zaměstnání. Opírá se o konzultace s personalisty a stratégy. Objeví se nové kategorie zaměstnání, nahrazující některá stávající. V řadě povolání bude potřeba jiných schopností či dovedností, než jaké byly důležité ještě včera. Jaké dovednosti budou firmy od svých zaměstnanců vyžadovat? A jak tedy připravovat generaci předškolních a školních dětí na svět, o kterém přesně nevíme, jaký bude?
 

Co charakterizuje tzv. Vzdělávání 4.0?

Jde o koncept vzdělávání v digitální době. Záměrně je použito slovo vzdělávání, nikoliv školství. Velké množství informací je dostupných online 24/7, a proces učení se tak nemusí probíhat pouze v budově školy, jedná se o celoživotní proces. Dnešní děti, tzv. digitální domorodci, se do online světa narodili, jsou zvyklí v něm fungovat, je ale potřeba, abychom je naučili rozlišovat, které informace na internetu jsou relevantní, a které vymyšlené. To souvisí s pojmy jako kritické myšlení, digitální inteligence či dalšími kompetencemi, které u dětí musíme rozvíjet.

Ve výčtu top 10 důležitých dovedností (kompetencí) pro budoucí zaměstnance jsou na předních místech právě „komplexní řešení problémů“, „kritické myšlení“, „kreativita“, „vedení lidí“ nebo „koordinace s ostatními“. Proč jsou tyto dovednosti důležité?

Já bych k nim ještě zcela určitě připojil pojmy jako respekt, disciplína, spolupráce nebo empatie. Mohli bychom si rozebrat každou z daných dovedností zvlášť, ale obecně lze říci, že právě tyto klíčové kompetence budou pro budoucí uplatnění dnešních žáků a studentů zásadní. Svět se mění velice rychle a dnes máme velké množství pracovních pozic, které jsme před deseti, patnácti lety vůbec neznali. A právě proto se musíme zaměřit se na rozvoj dovedností.

Je potřeba nově nahlížet proces vzdělávání od úplného začátku a to od vzdělávání pedagogů.. Jak vidíte současnou přípravu budoucích učitelů?

Učitel je a bude ve škole nenahraditelný. Není ale potřeba, aby byl nositelem všech informací, je spíše takovým průvodcem vzdělávání. Osobností, která rozhoduje, jakým směrem se bude výuka ubírat. To vše samozřejmě souvisí i s přípravou budoucích učitelů. Máme téměř 40 fakult, na kterých připravujeme studenty na učitelskou profesi, je tedy nutné definovat, co od budoucích učitelů očekáváme. My spolupracujeme s několika univerzitami a pořádáme pro studenty workshopy, semináře, školení a konference, na kterých je praktickou formou seznamujeme s inovativními postupy ve vzdělávání.

Jaký chceme, aby byl ve Vzdělávání 4.0, zaměstnanec ve školství - „učitel/průvodce“?

V první řadě to musí být člověk, který ve školství pracovat chce.  Zároveň by se měl pravidelně vzdělávat a posouvat profesně dál, musí umět využívat moderní technologie a vhodný způsob hodnocení, tedy spíše formativní než sumativní, je pro své žáky inspirativní osobností, která je otevřená změnám. Požadavků na dobrého učitele je mnoho, je ale velmi důležité vytvořit učitelům vhodné pracovní prostředí.

Přijďte se dozvědět více na konferenci Chytrá budoucnost Česka. Těšíme se na vás! 

e-book Plánujte

Plánujte

Naučte se lépe si naplánovat pracovní týden tak, aby Vám zbyl čas na osobní záležitosti. Stáhněte si náš eBook zdarma a pusťte se do toho.

nahoru