Top vision

czen

AGILNÍ LÍDR? Není to protimluv?

Slovní spojení AGILNÍ LÍDR může na první pohled působit jako protimluv. Vždyť lídr je ten, kdo vede tým, a agilní organizace je ta, v níž se týmy řídí samy. Ale není to utopie? Je vůbec reálné, aby týmy pracovaly naprosto samostatně a současně synchronně bez osobnosti lídra, který určuje vizi společnosti?

Role agilního lídra

Jaká je role lídra v organizaci, která je založena na sebeřízení? Stal se postavou, která firmu pouze reprezentuje navenek? Rozhodně ne. Agilní lídr reprezentuje smysl společnosti především pro ty, kteří se nacházejí uvnitř. Vystupuje jako:

TVŮRCE: Agilní lídr vytváří firemní kulturu, která podporuje svobodné experimentování. V agilních organizacích mají jednotlivci i týmy velkou míru autonomie. Vzniká tak prostor pro iniciativu a inovace, které nepřicházejí jako nařízení shora, ale vycházejí přímo od jednotlivců a týmů.

VIZIONÁŘ: Agilní lídr je ten, kdo lidem předává hlavní vizi organizace. Vytyčuje společné cíle tak, aby byly motivační a inspirující. Pomáhá lidem spatřovat v jejich práci skutečný smysl. V tom je jeho role nenahraditelná.

KOUČ: Úlohou agilního lídra je také navrhovat, monitorovat a optimalizovat celý systém tak, aby se neustále zdokonaloval. Agilní týmy žijí vlastním životem, vyvíjejí se a jsou stále vyspělejší. Agilní lídr podporuje rozvoj projektových týmů ve všech stádiích. Sám vstupuje do role kouče, nebo se obrací na zkušenější agilní kouče a facilitátory, s nimiž spolupracuje.

Vlastnosti agilního lídra

Agilní lídr se neobejde bez vlastností, jako jsou flexibilita, adaptabilita a rychlé rozhodování:

RYCHLOST: Rychlost je důležitou vlastností pro úspěch v byznysu. Organizace, které dokáží nejrychleji najít řešení problému, nejrychleji reagovat na novou poptávku na trhu nebo nejrychleji vyvinout nový výrobek, patří k těm nejúspěšnějším.

ADAPTABILITA: Lídři by měli být připraveni neustále přezkoumávat a přetvářet své plány. To, co fungovalo včera, už zítra fungovat nemusí. Dlouhodobé strategie ukazují směr, ale je nutné sledovat aktuální situaci na trhu a počítat s nepřetržitou přítomností změn.

FLEXIBILITA: Každý den přináší lídrům nové výzvy. Silní lídři by měli být schopni vyhodnocovat nové situace. Měli by mít prorůstové myšlení, měli by se neustále učit a snažit se zdokonalovat nejen své produkty a služby, ale i sami sebe.

Chtěli byste proniknout do principů agile? Pokud přemýšlíte o přechodu na agilní systém řízení nebo pokud chcete převzít jen některé prvky agilu, zkuste začít s naším startovacím balíčkem Agilní svět a jeho nástrahy. Kurzy, které jsou součástí balíčku, vás vybaví metodikou, s níž dokážete agile aplikovat v praxi.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru