Top vision

czen

7 klíčových dovedností pro osobní restart

Žijeme v době, jež nás obklopuje bezpočtem know-how a instrukcí k detoxikaci svého bytí. Je snad sáhodlouhý návod „Jak na to“ potřeba? Pojďme si představit pouhých sedm bodů nového začátku.   

Vytrvalost

Při čtení biografií si uvědomuji, že v každé době úspěšní lidé „disponovali sadou určitých dovedností“. Jako úspěšné definuji ty, kdo dokážou jít poctivě neprošlapanou cestou, umí se rozhodovat a vytrvají až do cíle, jsou sami sobě nejvyšší autoritou. Zvládají překážky, přežili svoje úspěchy i neúspěchy. Charakterizuje je to, že se dokázali opět zvednout a začít znovu. Kromě velké vnitřní motivace mají dostatečně rozvinuté klíčové dovednosti, o které se opírají v dobách dobrých i zlých.
Často v hlavách míváme předpoklad lineárního průběhu dějů ve světě. Vše se ale odvíjí v cyklech, které jsou charakteristické vrcholy a pády, krizemi a novými začátky.

Krize

Mám ráda krize, mohou vést k ozdravění, a k něčemu více tvůrčímu. Když se ztratíme, když se zapomeneme ve složitosti světa, pomohou nám zpět na zem, do reality, k jednoduchým zákonitostem, principům a dovednostem. Krizím se nejde zcela vyhnout, je možné jim vyjít naproti. Výzvou je rozhodnout se začít znovu, nemusí to být na podnět vnějšího světa, může to být naše vnitřní rozhodnutí.

Restart

Restart není začátkem v pravém slova smyslu. Jsme v plusu daleko za bodem nula. Máme již k dispozici svoji moudrost /poučení z našich předchozích zkušeností/, víme, co umíme, čeho jsme dosáhli, a známe více sami sebe. Tento začátek, další z mnoha, je o tom, jak to, co umíme, použijeme jinak v dalším cyklu.

Kritické myšlení

Mezi klíčové kvality řadím dovednost kriticky myslet, správně se rozhodovat a konat, opakovaně a vytrvale, až k dosažení cíle.

Vůle

Vůle je devizou, která v dnešní době je tím, co často rozhoduje o úspěchu. Je také dovedností, kterou lze rozvíjet, stejně jako odolnost a vytrvalost.

Empatie

Empatie rozvinutá na určitou úroveň slouží nejen k tomu, abychom se dokázali vcítit do druhých, ale také abychom dokázali vnímat dobře to, co se kolem nás děje. Abychom v tom rychle se měnícím prostředí dokázali zachytit důležité impulsy a chopili se zajímavých příležitostí.

 

Lenka Olšanská

Lenka Olšanská

konzultantka a koučka osobního a týmového rozvoje

Další články autora

DVOJROZHOVOR: Zaostřeno na manažery
DVOJROZHOVOR: Zaostřeno na manažery

Manažer, vedoucí, vůdce, či lídr. Říká se jim různě, jací by ale lidé ve vedoucím postavení měli být, jak by se měli chovat a co by rozhodně měli ovládat? Na to jsme se ptali našich zkušených lektorek Lenky Olšanské a Yvony Charouzdové. 

Leadership na dálku
Leadership na dálku

Nová generace manažerů v globálním světě musí umět řídit týmy složené z lidí, kteří se nachází v odlišných koutech světa, nebo z různých zemí pocházejí. K tomu je zapotřebí e-leadership, tedy leadership na dálku. Pojďme se na něj podívat.

e-book Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Vytvořte nezapomenutelnou prezentaci

Naučte se s námi opustit nudné stereotypy v prezentování, proměňte trému ve svou výhodu a odrovnejte kolegy i nadřízené perfektním projevem.

nahoru