Top vision

czen
         

Manažerské dovednosti

ervenLtoZjenCena
Advanced     
Certified Manager - 21 NEJ pro manažerskou praxi - certifikovan cyklus14 990 K
7 nejužitečnějších principů v praxi manažera 11.7.
20.9.
31.10.
5 990 K
7 nejčastějších chyb ve vedení lidí 29.7.
6.9.
25.10.
5 990 K
7 nejobtížnějších situací manažera 29.8.
 3.10.
5 990 K
Nově na manažerské pozici 2.-3.8.
20.-21.7.
 5.-6.10.
11 990 K
Efektivní delegování 25.8.
 13.10.
5 990 K
Koučování pro manažery  15.9.
 5 990 K
Fenomén úspěchu    12 990 K
Trénink suverenity a techniky vedení lidí    12 990 K
Basic     
Krotitelé času 12.-13.7.
30.-31.8.
12.-13.9.
25.-26.10.
5 990 K
Rozhodování 20.7.
 21.10.
2 990 K
Úspěšná manažerka 20.-21.7.
 24.-25.10.
9 990 K
Klíč k úspěšnému leadershipu 3.-4.8.
13.-14.9.
10.-11.10.
5 990 K
Osobnost pod drobnohledem 11.8.
 7.10.
1 990 K
Manažer na startovní čáře 24.-25.8.
26.-27.9.
19.-20.10.
5 990 K
Change Management  19.-20.9.
 5 990 K
Leadership na dálku
nov
  20.9.
 3 490 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
  23.9.
 3 990 K
Firewalking
nov
  23.9.
 6 990 K
Vedení klíčových zaměstnanců   4.10.
5 990 K
Zázračná otázka   13.10.
5 990 K
Hodnocení a motivace zaměstnanců   18.-19.10.
5 990 K
Základy koučinku   20.-21.10.
5 990 K
Icebreakery a energizery pro (nejen) lektorskou praxi    2 990 K
Time Management II    3 490 K
(Ne)typické obtížné situace leadera v korporaci
nov
    5 990 K
Manažer do naha    12 990 K
Manažer na cestě k úspěchu    5 990 K
Neurolingvistické programování (NLP)    11 990 K

Komunikační dovednosti

Advanced     
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami 9.-10.8.
13.-14.9.
5.-6.10.
12 990 K
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem 23.-24.8.
  12 990 K
Facilitace a moderování   6.10.
5 990 K
Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi   18.-19.10.
9 990 K
Keep Cool   24.-25.10.
9 990 K
Brain Control    12 990 K
Detektor lži    11 990 K
Řečnické triky    5 990 K
Basic     
Obratná komunikace v konfliktních situacích30.6.
31.8.
  3 490 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů 13.7.
21.9.
 6 990 K
Průlomové „win-win“ vyjednávání 14.7.
 4.10.
5 990 K
Jak se stát skutečným mistrem slova 25.-26.7.
5.-6.9.
20.-21.10.
5 990 K
Asertivní desatero v praxi 18.8.
19.9.
 2 990 K
Umění prosadit vlastní názor  12.-13.9.
24.-25.10.
5 990 K
Small Talk   10.10.
5 990 K
Řeč těla    2 990 K

Osobnostní rozvoj

Advanced     
Mind Mapping 25.7.
  5 990 K
Umění přesvědčit a získat druhé na svou stranu  13.-14.9.
 9 990 K
Positive Thinking  19.9.
18.10.
5 990 K
Mozkový Jogging    9 990 K
Self Coaching    5 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I    8 990 K
Basic     
Krotitelé času 12.-13.7.
30.-31.8.
12.-13.9.
25.-26.10.
5 990 K
Průvodce světem financí pro zaměstnance i podnikatele
nov
 14.7.
  2 990 K
Stress Management 8.-9.8.
 10.-11.10.
5 990 K
Life Management 18.8.
20.9.
 5 990 K
Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu 24.8.
 26.10.
5 990 K
Jak rozvinout potenciál paměti  7.-8.9.
 5 990 K
Emoční inteligence  15.9.
17.10.
5 990 K
Myslet jinak
nov
  14.-15.9.
 9 990 K
Myšlenkové mapy
nov
  21.9.
 5 990 K
Firewalking
nov
  23.9.
 6 990 K
Cesta k sobě   4.-5.10.
9 990 K
Jak dlouhodobě podávat excelentní výkon a nezbláznit se   11.10.
4 990 K
7 klíčových dovedností pro osobní restart
nov
   19.10.
5 990 K
Efektivní práce s informacemi a strategie rychlého čtení   26.10.
6 990 K
Psaní na klávesnici deseti prsty  8.9.-24.11.
5.10.-21.12.
4 590 K
Time Management II    3 490 K

Prezentační dovednosti

Advanced     
Suverénní vystupování před kritickým publikem 19.7.
 7.10.
5 990 K
Basic     
Storytelling
nov
 11.-12.7.
7.-8.9.
 9 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů 13.7.
21.9.
 6 990 K
Tvorba prezentace v 21. století 3.-4.8.
 4.-5.10.
9 990 K
Tajemství nejlepších spíkrů 24.-25.8.
 11.-12.10.
5 990 K
Akademie prezentačních a rétorických dovedností   19.10.-23.11.
7 690 K
Jak se úspěšně vypořádat s trémou    5 990 K

Finance / Ekonomika / Controlling

Vron fra     
CFO Forum    7 900 K
Advanced     
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow   11.10.
8 990 K
Profesionální Risk Management    8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic    8 990 K
Finance pro nefinanční manažery 18.8.
19.7.
  8 990 K
Basic     
Základy Risk Managementu 11.-12.7.
8.-9.9.
 5 990 K
Finanční a investiční controlling 12.-13.7.
5.-6.9.
19.-20.10.
5 990 K
Fakturace od A do Z 13.7.
  2 990 K
Základní orientace v controllingu 13.-14.7.
30.-31.8.
 3.-4.10.
5 990 K
Průvodce světem financí pro zaměstnance i podnikatele
nov
 14.7.
  2 990 K
Základy řízení cash flow prakticky 19.7.
 26.10.
2 990 K
Manažerský reporting 20.-21.7.
  5 990 K
Základy finančního řízení 25.-26.7.
8.-9.8.
  5 990 K
Vyznejte se ve finančních výkazech 26.7.
23.9.
 1 990 K
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice 3.-4.8.
  5 990 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma 9.-10.8.
  4 290 K
Financování od A do Z 16.8.
  2 990 K
Výrobní controlling  6.9.
5.10.
3 990 K
Marketingový controlling  7.9.
 4 290 K
Řízení firmy podle finančních ukazatelů  8.9.
 2 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku  12.9.
 2 990 K
Finanční deriváty  14.9.
 8 990 K
Nástroje finančního trhu  14.9.
 3 490 K
Oceňování firem  15.9.
 1 990 K
Nákladový controlling   5.-6.10.
5 990 K
Analýza návratnosti projektů (Business Case)   10.10.
5 990 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly   11.10.
2 990 K
Účinné řízení pohledávek   18.-19.10.
5 990 K
Než pustíte investora do dveří
nov
   25.10.
3 990 K
Efektivní kalkulace nákladů    2 990 K
Snižování rizik pomocí interních kontrol    4 290 K

Obchodní dovednosti

Vron fra     
Purchase Management Forum    6 900 K
Sales Excellence Forum    6 900 K
Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
Key Account Management   6.10.
8 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu    9 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí 14.7.
12.9.
 5 990 K
Nákup v praxi    8 990 K
Basic     
Purchase Professional - certifikovan cyklus10 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu  1.9.
25.10.
3 990 K
Náklady a úspory v nákupu  26.9.
 3 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu   24.10.
3 990 K
10 triků superprodejců 13.-14.7.
23.-24.8.
14.-15.9.
19.-20.10.
5 990 K
Obchodní korespondence 9.8.
 5.10.
2 990 K
Vydělávejte na doplňkovém prodeji
nov
  8.9.
4.10.
3 490 K
Nové trendy v obchodním jednání s firemními nákupčími
nov
  21.-22.9.
 9 990 K
Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany   11.-12.10.
9 990 K
Techniky pro Sales Closing   13.10.
5 990 K
Řízení prodejní organizace    5 990 K
Vedení obchodního jednání    5 990 K

Setkání s osobnostmi

Advanced     
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem 23.-24.8.
  12 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I    8 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II    8 990 K
Basic     
Rekondiční trénink rétoriky s Janem Přeučilem 20.7.
  8 990 K
Profesionální image ženy manažerky s Helenou Bedrnovou  20.9.
 5 990 K
Základy argumentace s Milenou Steinmasslovou   6.10.
5 990 K
Moderní etiketa s Evou Filipovou    6 590 K
Rétorika s Milenou Steinmasslovou    7 990 K

Management / Strategie

Vron fra     
SME Forum    5 900 K
Strategické fórum    13 900 K
Advanced     
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow   11.10.
8 990 K
Profesionální Risk Management    8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic    8 990 K
Finance pro nefinanční manažery 18.8.
19.7.
  8 990 K
Jednatel společnosti s ručením omezeným  14.9.
 8 900 K
Basic     
Základy Risk Managementu 11.-12.7.
8.-9.9.
 5 990 K
Finanční a investiční controlling 12.-13.7.
5.-6.9.
19.-20.10.
5 990 K
Základy řízení cash flow prakticky 19.7.
 26.10.
2 990 K
Základy projektového řízení 16.-17.8.
20.-21.7.
 11.-12.10.
5 990 K
Manažerský reporting 20.-21.7.
  5 990 K
Praktické řízení projektů 2.-3.8.
21.-22.9.
24.-25.10.
6 990 K
Financování od A do Z 16.8.
  2 990 K
Řízení firmy podle finančních ukazatelů  8.9.
 2 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku  12.9.
 2 990 K
Ochrana osobních údajů  13.9.
26.10.
2 990 K
Manažerské účetnictví  14.9.
6.10.
3 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
  23.9.
 3 990 K
Techniky interního auditu   3.-4.10.
6 990 K
Nákladový controlling   5.-6.10.
5 990 K
Personální controlling   11.-12.10.
5.-6.10.
9 990 K
Softwarové nástroje pro řízení projektů
nov
   5.-6.10.
6 990 K
Pracovní právo pro manažery   14.10.
2 190 K
Štíhlá administrativa   18.10.
4 290 K
Jak budovat značku zaměstnavatele
nov
   18.10.
3 990 K
Než pustíte investora do dveří
nov
   25.10.
3 990 K
Agilní přístup k realizaci projektu
nov
    6 990 K
Management smluv v IT    8 990 K
Personální a organizační audit    3 490 K
Procesní analýza rizik
nov
    3 490 K
Snižování rizik pomocí interních kontrol    4 290 K
Základy procesního řízení    5 990 K

Asistent(ka) manažera

Vron fra     
Úspěšná asistentka manažera   6.10.
7 900 K
Advanced     
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I    12 990 K
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II    12 990 K
Basic     
Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky 16.-17.8.
 25.-26.10.
5 990 K
Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů  13.9.
4.10.
3 490 K
Efektivní telefonická konverzace pro asistentky   14.10.
2 990 K
Největší chyby a omyly písemné komunikace v praxi asistentky    2 990 K

HR / Interní komunikace / Mzdy

Vron fra     
Human Power Forum    7 900 K
IN Communication Forum    6 900 K
Training & Development Forum    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky   6.10.
6 990 K
Compensation & Benefits Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Compensation & Benefits Manager  20.-21.9.
 14 990 K
Compensation & Benefits Manager    14 990 K
Internal Communication Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Internal Communications Manager  14.-15.9.
 14 990 K
Internal Communications Manager    14 990 K
Recruitment Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Recruitment Manager   18.-19.10.
14 990 K
Recruitment Manager    14 990 K
Training & Development Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Training & Development Manager  6.-7.9.
 14 990 K
Training & Development Manager    14 990 K
Firemní časopis   25.10.
8 990 K
Talent Management   25.10.
8 990 K
Basic     
Mzdová agenda krok za krokem 10.-11.8.
11.-12.7.
 5.-6.10.
4 290 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele 13.-14.7.
15.-16.9.
11.-12.10.
4 290 K
Behaviorální pohovor 15.7.
23.9.
3.10.
1 990 K
HR manažer 19.7.
  3 490 K
Ukončování pracovních poměrů 22.7.
  2 190 K
BOZP a prevence rizik 26.7.
21.9.
25.10.
2 990 K
Psychodiagnostické nástroje 26.7.
  3 490 K
Zdravá firma
nov
 28.7.
 12.10.
3 290 K
Home office jako moderní forma práce
nov
 2.8.
 31.10.
2 990 K
Osobnost pod drobnohledem 11.8.
 7.10.
1 990 K
Nový občanský zákoník pro personalisty 12.8.
  1 990 K
Personální agenda 16.8.
 5.10.
2 990 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby
nov
 17.8.
  2 190 K
Průvodce personálními procesy  7.9.
20.10.
2 990 K
Nábor zaměstnanců na sociálních sítích  8.9.
18.10.
4 290 K
Agenturní zaměstnávání od A do Z  14.9.
24.10.
3 490 K
Výběrové řízení  20.-21.9.
 5 990 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP  23.9.
6.10.
3 290 K
Řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách  27.9.
12.10.
3 490 K
Základy interní komunikace   3.-4.10.
5 990 K
Personální controlling   11.-12.10.
5.-6.10.
9 990 K
Cestovní náhrady 2016/2017   14.10.
2 990 K
Pracovní právo pro manažery   14.10.
2 190 K
Jak budovat značku zaměstnavatele
nov
   18.10.
3 990 K
Štíhlá administrativa   18.10.
4 290 K
Případové studie z řízení lidských zdrojů   24.-25.10.
9 990 K
Controlling vzdělávání   26.10.
3 490 K
Tvorba kompetenčních modelů   31.10.
3 490 K
Intenzivní trénink interview s kandidáty v různých situacích    1 990 K
Personální a organizační audit    3 490 K
Systém firemního vzdělávání    5 990 K
Základy personalistiky    5 990 K

Lektorské dovednosti

Advanced     
Train the Trainers 11.8.
 3.10.
5 990 K
Basic     
Lektorské dovednosti I 27.-28.7.
21.-22.9.
12.-13.10.
5 990 K
Icebreakery a energizery pro (nejen) lektorskou praxi    2 990 K
Lektorské dovednosti II    5 990 K

IT

Basic     
Microsoft Word 2010 praktické tipy a příklady 12.-13.7.
 12.-13.10.
3 490 K
Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky 20.-21.7.
 25.-26.10.
3 490 K
Microsoft Excel 2010 pro začátečníky 25.-26.7.
26.-27.9.
 2 490 K
Microsoft Excel 2010 pro ekonomy 2.8.
 20.10.
3 190 K
Tvorba prezentace v 21. století 3.-4.8.
 4.-5.10.
9 990 K
Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA 10.-11.8.
 10.-11.10.
4 490 K
Microsoft Excel 2010 pro pokročilé 17.8.
 27.10.
1 990 K
Microsoft Excel 2010 kontingenční tabulky 23.8.
23.9.
 3 290 K
Microsoft Excel 2010 pro středně pokročilé 24.-25.8.
 6.-7.10.
3 490 K
LinkedIn 30.8.
14.9.
 3 490 K
Office 365 - firemní on-line kancelář 30.-31.8.
  4 490 K
Jazyk SQL pro databázový systém Oracle  6.-7.9.
 6 990 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - základy  7.-8.9.
 7 490 K
Kalkulace IT služeb  13.-14.9.
 9 990 K
Základy počítačových sítí a protokolu TCP/IP  14.-15.9.
 6 990 K
COBIT Introduction  15.9.
11.10.
7 490 K
Microsoft PowerPoint 2010 základy  19.-20.9.
 3 490 K
Agilní testování  21.9.
13.10.
3 290 K
Postavte si svůj e-shop  21.-22.9.
 4 490 K
OpenOffice.org/LibreOffice - využití ve firmách   3.-4.10.
2 990 K
Jazyk SQL a MySQL základy   5.-6.10.
5 990 K
XML   18.10.
3 290 K
On-line marketing   18.10.
3 490 K
PL/SQL   17.-19.10.
10 490 K
Základy testování softwaru   24.10.
3 290 K
Controlling vzdělávání   26.10.
3 490 K
ITIL Introduction V3    7 490 K
Management smluv v IT    8 990 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - pokročilé techniky    7 490 K
PPC kampaně    2 490 K
SharePoint Online    4 490 K
Sítě a TCP/IP pokročilé techniky    6 990 K
WordPress    4 490 K

Marketing / PR

Vron fra     
Marketing Challenge Forum    6 900 K
The Best of Global Digital Marketing    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Event Management  8.9.
 8 990 K
Aktuální trendy marketingové komunikace   31.10.
8 990 K
Kreativní psaní ve firemní praxi 19.7.
7.9.
26.10.
5 990 K
Firemní časopis   25.10.
8 990 K
Basic     
Firemní komunikace na Twitteru
nov
 27.7.
  2 490 K
Facebook a firemní komunikace 12.8.
 24.10.
2 490 K
Marketing pro 21. století 17.-18.8.
  5 990 K
Kreativita v marketingu 23.-24.8.
 20.-21.10.
5 990 K
LinkedIn 30.8.
14.9.
 3 490 K
Marketingový controlling  7.9.
 4 290 K
Základy marketingu  15.-16.9.
 5 990 K
Výkonný web díky webové analytice
nov
  21.9.
 3 990 K
Marketingové analýzy  23.9.
 3 490 K
Inzerujte na Facebooku a Instagramu
nov
  26.9.
 3 990 K
E-mailujte, nespamujte a prodávejte
nov
   4.10.
3 490 K
Business networking na LinkedInu   13.10.
3 490 K
On-line marketing   18.10.
3 490 K
Visual Merchandising   18.10.
3 990 K
Marketingová akademie  6.9.-15.11.
 7 690 K
B2B marketing    8 990 K
PPC kampaně    2 490 K
Sociální sítě za den    4 290 K

Obchod / Prodej / Nákup

Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
Key Account Management   6.10.
8 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu    9 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí 14.7.
12.9.
 5 990 K
Nákup v praxi    8 990 K
CRM systémy v praxi   20.10.
6 990 K
Basic     
Purchase Professional - certifikovan cyklus10 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu  1.9.
25.10.
3 990 K
Náklady a úspory v nákupu  26.9.
 3 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu   24.10.
3 990 K
Obchodní korespondence 9.8.
 5.10.
2 990 K
Celní problematika pro deklaranty  6.-7.9.
12.-13.10.
5 990 K
Postavte si svůj e-shop  21.-22.9.
 4 490 K
Business networking na LinkedInu   13.10.
3 490 K
Visual Merchandising   18.10.
3 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi    3 990 K

Právo / Legislativa

Basic     
Vymáhání pohledávek z právního hlediska 11.7.
 31.10.
2 990 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele 13.-14.7.
15.-16.9.
11.-12.10.
4 290 K
Ukončování pracovních poměrů 22.7.
  2 190 K
BOZP a prevence rizik 26.7.
21.9.
25.10.
2 990 K
Zdravá firma
nov
 28.7.
 12.10.
3 290 K
Home office jako moderní forma práce
nov
 2.8.
 31.10.
2 990 K
Obchodní smlouvy 10.8.
26.9.
 2 990 K
Nový občanský zákoník pro personalisty 12.8.
  1 990 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby
nov
 17.8.
  2 190 K
Novela zákona o obchodních korporacích
nov
  6.9.
4.10.
3 490 K
Ochrana osobních údajů  13.9.
26.10.
2 990 K
Zákon o platebním styku  13.9.
 3 490 K
Agenturní zaměstnávání od A do Z  14.9.
24.10.
3 490 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP  23.9.
6.10.
3 290 K
Změny v celním řízení v roce 2016   10.10.
3 990 K
Aktuální otázky nového občanského zákoníku
nov
   11.10.
3 490 K
Mezinárodní platební styk   12.10.
3 490 K
Pracovní právo pro manažery   14.10.
2 190 K
Nový občanský zákoník pro manažery   19.10.
3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele    2 490 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele    2 490 K

Doprava / Logistika / Výroba

Vron fra     
Setkání mistrů  22.9.
 7 900 K
Manufacturing Management Forum    11 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky   6.10.
6 990 K
Hledání úspor a zlepšování ve výrobě    6 990 K
Basic     
Skladová logistika pro vedoucí skladu 11.8.
26.7.
26.9.
13.10.
3 290 K
Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky 17.8.
20.9.
24.10.
3 290 K
Výrobní controlling  6.9.
5.10.
3 990 K
Celní problematika pro deklaranty  6.-7.9.
12.-13.10.
5 990 K
Plánování údržby  14.9.
 3 990 K
Řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách  27.9.
12.10.
3 490 K
Změny v celním řízení v roce 2016   10.10.
3 990 K
Případové studie z řízení lidských zdrojů   24.-25.10.
9 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi    3 990 K
Procesní analýza rizik
nov
    3 490 K

Daně / Účetnictví

Basic     
Fakturace od A do Z 13.7.
  2 990 K
Daně právnických a fyzických osob od A do Z 18.-19.7.
  3 490 K
Účetní standardy IAS a IFRS I 21.-22.7.
 18.-19.10.
5 490 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma 9.-10.8.
  4 290 K
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady 18.8.
  2 990 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU  9.9.
 1 990 K
Manažerské účetnictví  14.9.
6.10.
3 990 K
Finanční deriváty  14.9.
 8 990 K
US GAAP I  20.-21.9.
 5 490 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly   11.10.
2 990 K
Cestovní náhrady 2016/2017   14.10.
2 990 K
US GAAP II   18.10.
3 990 K
Komplexní průvodce DPH   26.-27.10.
4 290 K
Účetní standardy IAS a IFRS II    5 490 K
Novinky v daních a účetnictví 2017    2 990 K
Spotřební daň    2 990 K

Ostatní profesní kurzy

Basic     
BOZP a prevence rizik 26.7.
21.9.
25.10.
2 990 K
Zdravá firma
nov
 28.7.
 12.10.
3 290 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU  9.9.
 1 990 K
Zákon o platebním styku  13.9.
 3 490 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP  23.9.
6.10.
3 290 K
Mezinárodní platební styk   12.10.
3 490 K
Psaní na klávesnici deseti prsty  8.9.-24.11.
5.10.-21.12.
4 590 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele    2 490 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele    2 490 K

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

nahoru