Top vision

czen
         

Manažerské dovednosti

KvtenervenLtoZCena
Advanced     
Certified Manager - 21 NEJ pro manažerskou praxi - certifikovan cyklus14 990 K
7 nejužitečnějších principů v praxi manažera9.5.
 11.7.
 5 990 K
7 nejčastějších chyb ve vedení lidí10.5.
 29.7.
 5 990 K
7 nejobtížnějších situací manažera 1.6.
29.8.
 5 990 K
Nově na manažerské pozici18.-19.5.
 2.-3.8.
20.-21.7.
 11 990 K
Efektivní delegování24.5.
 25.8.
 5 990 K
Rozvoj týmu 6.6.
  5 990 K
Trénink suverenity a techniky vedení lidí 15.-16.6.
  12 990 K
Fenomén úspěchu 27.-28.6.
  12 990 K
Koučování pro manažery5.5.
  15.9.
5 990 K
Basic     
Klíč k úspěšnému leadershipu12.-13.5.
30.-31.5.
 3.-4.8.
 5 990 K
Krotitelé času23.-24.5.
 12.-13.7.
30.-31.8.
 5 990 K
Neurolingvistické programování (NLP)30.-31.5.
   11 990 K
Hodnocení a motivace zaměstnanců 8.-9.6.
  5 990 K
Icebreakery a energizery pro (nejen) lektorskou praxi 10.6.
  2 990 K
Manažer na cestě k úspěchu 13.-14.6.
14.-15.6.
  5 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
    3 990 K
Základy koučinku 23.-24.6.
  5 990 K
Time Management II 30.6.
  3 490 K
Rozhodování  20.7.
 2 990 K
Úspěšná manažerka  20.-21.7.
 9 990 K
Osobnost pod drobnohledem
nov
  11.8.
 1 990 K
Manažer na startovní čáře4.-5.5.
 24.-25.8.
 5 990 K
Change Management   19.-20.9.
5 990 K
E-leadership
nov
   20.9.
2 990 K
(Ne)typické obtížné situace leadera v korporaci
nov
    5 990 K
Manažer do naha    12 990 K
Vedení klíčových zaměstnanců    5 990 K
Zázračná otázka    5 990 K

Komunikační dovednosti

Advanced     
Keep Cool18.-19.5.
   9 990 K
Brain Control 1.-2.6.
  12 990 K
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem 7.-8.6.
  12 990 K
Řečnické triky 17.6.
  5 990 K
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami  9.-10.8.
 12 990 K
Detektor lži    11 990 K
Facilitace a moderování    5 990 K
Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi    9 990 K
Basic     
Obratná komunikace v konfliktních situacích10.5.
30.6.
31.8.
 3 490 K
Asertivní desatero v praxi16.5.
 18.8.
 2 990 K
Small Talk19.5.
   5 990 K
Jak se stát skutečným mistrem slova24.-25.5.
 25.-26.7.
 5 990 K
Řeč těla 10.6.
  2 990 K
Umění prosadit vlastní názor 27.-28.6.
  5 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů  13.7.
 6 990 K
Průlomové „win-win“ vyjednávání  14.7.
 5 990 K

Osobnostní rozvoj

Advanced     
Self Coaching12.5.
   5 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I 15.6.
  8 990 K
Mind Mapping  25.7.
 5 990 K
Mozkový Jogging    9 990 K
Basic     
Emoční inteligence9.5.
  15.9.
5 990 K
Jak rozvinout potenciál paměti16.-17.5.
   5 990 K
Krotitelé času23.-24.5.
 12.-13.7.
30.-31.8.
 5 990 K
Life Management24.5.
 18.8.
 5 990 K
Grafologie v praxi26.5.
   3 490 K
Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu26.5.
 24.8.
 5 990 K
Priority Management & Work Life Balance31.5.
   4 990 K
Stress Management 15.-16.6.
8.-9.8.
 5 990 K
Time Management II 30.6.
  3 490 K
Cesta k sobě
nov
 29.-30.6.
  9 990 K
Průvodce světem financí pro zaměstnance i podnikatele
nov
  14.7.
 2 990 K
Myslet jinak
nov
   14.-15.9.
9 990 K
Myšlenkové mapy
nov
   21.9.
5 990 K
Psaní na klávesnici deseti prsty    4 590 K
7 klíčových dovedností pro osobní restart
nov
    5 990 K
Trénink typologie osobnosti    5 990 K

Prezentační dovednosti

Advanced     
Suverénní vystupování před kritickým publikem  19.7.
 5 990 K
Basic     
Storytelling5.-6.5.
 11.-12.7.
 9 990 K
Tvorba prezentace v 21. století17.-18.5.
21.-22.6.
3.-4.8.
 9 990 K
ZENová prezentace a vizuální facilitace31.5.
   5 990 K
Jak se úspěšně vypořádat s trémou
nov
 6.6.
  5 990 K
Tajemství nejlepších spíkrů 6.-7.6.
24.-25.8.
 5 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů  13.7.
 6 990 K
Akademie prezentačních a rétorických dovedností    7 690 K

Finance / Ekonomika / Controlling

Vron fra     
CFO Forum11.5.
   7 900 K
Advanced     
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Profesionální Risk Management18.5.
   8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic 23.6.
  8 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow    8 990 K
Finance pro nefinanční manažery  18.8.
19.7.
 8 990 K
Basic     
Výrobní controlling11.5.
23.6.
  3 990 K
Finanční a investiční controlling17.-18.5.
 12.-13.7.
 5 990 K
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice18.-19.5.
14.-15.6.
3.-4.8.
 5 990 K
Základy Risk Managementu19.-20.5.
 11.-12.7.
 5 990 K
Analýza návratnosti projektů (Business Case)24.5.
   5 990 K
Základní orientace v controllingu24.-25.5.
 13.-14.7.
30.-31.8.
 5 990 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly26.5.
   2 990 K
Řízení firmy podle finančních ukazatelů31.5.
  8.9.
2 990 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma 1.-2.6.
9.-10.8.
 4 290 K
Financování od A do Z 8.6.
16.8.
 2 990 K
Nákladový controlling 8.-9.6.
  5 990 K
Účinné řízení pohledávek 9.-10.6.
  5 990 K
Základy řízení cash flow prakticky 16.6.
19.7.
 2 990 K
Finanční deriváty
nov
 16.6.
  8 990 K
Efektivní kalkulace nákladů 22.6.
  2 990 K
Nástroje finančního trhu 23.6.
  3 490 K
Fakturace od A do Z  13.7.
 2 990 K
Průvodce světem financí pro zaměstnance i podnikatele
nov
  14.7.
 2 990 K
Manažerský reporting  20.-21.7.
 5 990 K
Základy finančního řízení  25.-26.7.
8.-9.8.
 5 990 K
Vyznejte se ve finančních výkazech  26.7.
 1 990 K
Marketingový controlling   7.9.
4 290 K
Oceňování firem   16.9.
1 990 K
Finanční řízení    5 990 K
Než pustíte investora do dveří
nov
    3 990 K

Obchodní dovednosti

Vron fra     
Purchase Management Forum    6 900 K
Sales Excellence Forum    6 900 K
Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu 7.-8.6.
  9 990 K
Key Account Management    8 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí23.5.
 14.7.
 5 990 K
Nákup v praxi 1.6.
  8 990 K
Basic     
Purchase Professional - certifikovan cyklus10 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu18.5.
24.5.
   3 990 K
Náklady a úspory v nákupu 15.6.
  3 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu 16.6.
  3 990 K
Prodejní dovednosti17.-18.5.
 13.-14.7.
23.-24.8.
 5 990 K
Vedení obchodního jednání24.-25.5.
14.-15.6.
  5 990 K
Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany25.-26.5.
   9 990 K
Řízení prodejní organizace
nov
 2.6.
  5 990 K
Obchodní korespondence 22.6.
9.8.
 2 990 K
Doplňkový prodej v maloobchodě
nov
   8.9.
3 490 K
Nové trendy v obchodním jednání s firemními nákupčími
nov
   21.-22.9.
9 900 K
Techniky pro Sales Closing    5 990 K

Setkání s osobnostmi

Advanced     
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem 7.-8.6.
  12 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I 15.6.
  8 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II 23.6.
  8 990 K
Basic     
Trénink výjimečných rétorických schopností s Valérií Zawadskou    4 990 K
Profesionální image ženy manažerky s Helenou Bedrnovou18.5.
   5 990 K
Rétorika s Milenou Steinmasslovou18.-19.5.
   7 990 K
Moderní etiketa s Evou Filipovou24.5.
   6 590 K
Základy argumentace s Milenou Steinmasslovou 8.6.
  5 990 K
Rekondiční trénink rétoriky s Janem Přeučilem  20.7.
 8 990 K

Management / Strategie

Vron fra     
SME Forum26.5.
   5 900 K
Strategické fórum    13 900 K
Advanced     
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Profesionální Risk Management18.5.
   8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic 23.6.
  8 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow    8 990 K
Finance pro nefinanční manažery  18.8.
19.7.
 8 990 K
Jednatel společnosti s ručením omezeným   14.9.
8 900 K
Basic     
Základy projektového řízení10.-11.5.
 16.-17.8.
20.-21.7.
 5 990 K
Ochrana osobních údajů
nov
16.5.
   2 990 K
Finanční a investiční controlling17.-18.5.
 12.-13.7.
 5 990 K
Praktické řízení projektů17.-18.5.
14.-15.6.
2.-3.8.
 6 990 K
Personální controlling18.-19.5.
21.-22.6.
  9 990 K
Základy Risk Managementu19.-20.5.
 11.-12.7.
 5 990 K
Řízení firmy podle finančních ukazatelů31.5.
  8.9.
2 990 K
Financování od A do Z 8.6.
16.8.
 2 990 K
Nákladový controlling 8.-9.6.
  5 990 K
Manažerské účetnictví 9.6.
  3 990 K
Management smluv v IT 15.6.
  8 990 K
Základy řízení cash flow prakticky 16.6.
19.7.
 2 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
    3 990 K
Štíhlá administrativa
nov
 28.6.
  4 290 K
Manažerský reporting  20.-21.7.
 5 990 K
Agilní přístup k realizaci projektu
nov
    6 990 K
Jak budovat značku zaměstnavatele
nov
    3 990 K
Než pustíte investora do dveří
nov
    3 990 K
Pracovní právo pro manažery    2 190 K
Procesní analýza rizik
nov
    3 490 K
Softwarové nástroje pro řízení projektů
nov
    6 990 K

Asistent(ka) manažera

Vron fra     
Úspěšná asistentka manažera    6 900 K
Advanced     
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I24.-25.5.
   12 990 K
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II 22.-23.6.
  12 990 K
Basic     
Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky11.-12.5.
 16.-17.8.
 5 990 K
Největší chyby a omyly písemné komunikace v praxi asistentky 6.6.
  2 990 K
Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů 14.6.
  3 490 K
Efektivní telefonická konverzace pro asistentky    2 990 K

HR / Interní komunikace / Mzdy

Vron fra     
Human Power Forum    7 900 K
IN Communication Forum    6 900 K
Training & Development Forum    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky    6 990 K
Compensation & Benefits Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Compensation & Benefits Manager 14.-15.6.
  14 990 K
Compensation & Benefits Manager   20.-21.9.
14 990 K
Internal Communication Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Internal Communications Manager   14.-15.9.
14 990 K
Internal Communications Manager    14 990 K
Recruitment Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Recruitment Manager11.-12.5.
   14 990 K
Recruitment Manager    14 990 K
Training & Development Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Training & Development Manager 8.-9.6.
  14 990 K
Training & Development Manager   6.-7.9.
14 990 K
Firemní časopis10.5.
   8 990 K
Talent Management17.5.
   8 990 K
Basic     
Agenturní zaměstnávání od A do Z
nov
18.5.
   3 490 K
Personální controlling18.-19.5.
21.-22.6.
  9 990 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele18.-19.5.
 13.-14.7.
 4 290 K
HR manažer24.5.
 19.7.
 3 490 K
Controlling vzdělávání25.5.
   3 490 K
Grafologie v praxi26.5.
   3 490 K
Nábor zaměstnanců na sociálních sítích
nov
31.5.
   4 290 K
Případové studie z řízení lidských zdrojů
nov
 1.-2.6.
  9 990 K
Personální agenda 7.6.
16.8.
 2 990 K
Tvorba kompetenčních modelů
nov
 15.6.
  3 490 K
Nový občanský zákoník pro personalisty 17.6.
12.8.
 1 990 K
Home office jako moderní forma práce
nov
 22.6.
2.8.
 2 990 K
Štíhlá administrativa
nov
 28.6.
  4 290 K
Systém firemního vzdělávání 28.-29.6.
  5 990 K
Mzdová agenda krok za krokem 29.-30.6.
10.-11.8.
 4 290 K
Behaviorální pohovor  15.7.
 1 990 K
Ukončování pracovních poměrů  22.7.
 2 190 K
Psychodiagnostické nástroje  26.7.
 3 490 K
BOZP a prevence rizik  26.7.
 2 990 K
Zdravá firma
nov
  28.7.
 3 290 K
Osobnost pod drobnohledem
nov
  11.8.
 1 990 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby
nov
  17.8.
 2 190 K
Průvodce personálními procesy
nov
    2 990 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP
nov
    3 290 K
Jak budovat značku zaměstnavatele
nov
    3 990 K
Pracovní právo pro manažery    2 190 K
Základy interní komunikace    5 990 K
Základy personalistiky    5 990 K

Lektorské dovednosti

Advanced     
Train the Trainers  11.8.
 5 990 K
Basic     
Lektorské dovednosti II25.-26.5.
   5 990 K
Lektorské dovednosti I 8.-9.6.
27.-28.7.
 5 990 K
Icebreakery a energizery pro (nejen) lektorskou praxi 10.6.
  2 990 K

IT

Basic     
Jazyk SQL pro databázový systém Oracle4.-5.5.
   6 990 K
Tvorba prezentace v 21. století17.-18.5.
21.-22.6.
3.-4.8.
 9 990 K
SharePoint Online17.-18.5.
   4 490 K
Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky19.-20.5.
 20.-21.7.
 3 490 K
OpenOffice.org/LibreOffice - využití ve firmách23.-24.5.
   2 990 K
Controlling vzdělávání25.5.
   3 490 K
Základy testování softwaru25.5.
   3 290 K
Office 365 - firemní on-line kancelář
nov
30.-31.5.
 30.-31.8.
 4 490 K
Agilní testování 1.6.
  3 290 K
Test ECDL Certificate 7.6.
  2 490 K
Sítě a TCP/IP pokročilé techniky 6.-7.6.
  6 990 K
Test ECDL Start pro školství a zdravotně postižené 7.6.
  1 290 K
Test ECDL Certificate pro školství a zdravotně postižené 7.6.
  1 990 K
Test ECDL zkouška 7.6.
  290 K
Test ECDL Start 7.6.
  1 490 K
ITIL Introduction V3 9.6.
  7 490 K
Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA 8.-9.6.
10.-11.8.
 4 490 K
Microsoft Excel 2010 kontingenční tabulky 14.6.
23.8.
 3 290 K
Management smluv v IT 15.6.
  8 990 K
LinkedIn 21.6.
30.8.
 3 490 K
PL/SQL 20.-22.6.
  10 490 K
Microsoft Excel 2010 pro pokročilé 28.6.
17.8.
 1 990 K
Microsoft Excel 2010 pro středně pokročilé 27.-28.6.
24.-25.8.
 3 490 K
Microsoft Word 2010 praktické tipy a příklady  12.-13.7.
 3 490 K
Microsoft Excel 2010 pro začátečníky  25.-26.7.
 2 490 K
Microsoft Excel 2010 pro ekonomy  2.8.
 3 190 K
Kalkulace IT služeb   13.-14.9.
9 990 K
Postavte si svůj e-shop   21.-22.9.
4 490 K
PPC kampaně    2 490 K
Service Level Management a optimalizace IT procesů    8 990 K
Sítě a TCP/IP základy    6 990 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - pokročilé techniky    7 490 K

Marketing / PR

Vron fra     
Marketing Challenge Forum    6 900 K
The Best of Global Digital Marketing    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Aktuální trendy marketingové komunikace 7.6.
  8 990 K
Event Management 21.6.
  8 990 K
Firemní časopis10.5.
   8 990 K
Kreativní psaní ve firemní praxi  19.7.
 5 990 K
Product Management    8 990 K
Basic     
Facebook a firemní komunikace16.5.
1.6.
12.8.
 2 490 K
Visual Merchandising17.5.
   2 990 K
Firemní komunikace na Twitteru
nov
20.5.
 27.7.
 2 490 K
Business networking na LinkedIn
nov
23.5.
   3 490 K
Marketing pro 21. století23.-24.5.
 17.-18.8.
 5 990 K
Sociální sítě za den
nov
26.5.
   4 290 K
Kreativita v marketingu 15.-16.6.
23.-24.8.
 5 990 K
LinkedIn 21.6.
30.8.
 3 490 K
B2B marketing 28.6.
  8 990 K
Marketingový controlling   7.9.
4 290 K
Výkonný web díky webové analytice
nov
   21.9.
3 990 K
Inzerujte na Facebooku a Instagramu
nov
   26.9.
3 990 K
PPC kampaně    2 490 K
Marketingová akademie    7 690 K
E-mail marketing a tvorba newsletterů
nov
    3 490 K

Obchod / Prodej / Nákup

Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu 7.-8.6.
  9 990 K
Key Account Management    8 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí23.5.
 14.7.
 5 990 K
Nákup v praxi 1.6.
  8 990 K
CRM systémy v praxi    6 990 K
Basic     
Purchase Professional - certifikovan cyklus10 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu18.5.
24.5.
   3 990 K
Náklady a úspory v nákupu 15.6.
  3 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu 16.6.
  3 990 K
Visual Merchandising17.5.
   2 990 K
Business networking na LinkedIn
nov
23.5.
   3 490 K
Celní problematika pro deklaranty25.-26.5.
   5 990 K
Obchodní korespondence 22.6.
9.8.
 2 990 K
Postavte si svůj e-shop   21.-22.9.
4 490 K

Právo / Legislativa

Basic     
Ochrana osobních údajů
nov
16.5.
   2 990 K
Agenturní zaměstnávání od A do Z
nov
18.5.
   3 490 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele18.-19.5.
 13.-14.7.
 4 290 K
Vymáhání pohledávek z právního hlediska24.5.
 11.7.
 2 990 K
Nový občanský zákoník pro manažery 1.6.
  3 490 K
Změny v celním řízení v roce 2016
nov
 2.6.
  3 990 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele 7.6.
  2 490 K
Nový občanský zákoník pro personalisty 17.6.
12.8.
 1 990 K
Zákon o platebním styku 21.6.
  3 490 K
Home office jako moderní forma práce
nov
 22.6.
2.8.
 2 990 K
Insolvenční řízení z pohledu práva 23.6.
  2 990 K
Obchodní smlouvy 27.6.
10.8.
26.9.
2 990 K
Ukončování pracovních poměrů  22.7.
 2 190 K
BOZP a prevence rizik  26.7.
 2 990 K
Zdravá firma
nov
  28.7.
 3 290 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby
nov
  17.8.
 2 190 K
Novela zákona o obchodních korporacích
nov
   6.9.
3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele    2 490 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP
nov
    3 290 K
Aktuální otázky nového občanského zákoníku
nov
    3 490 K
Mezinárodní platební styk    3 490 K
Pracovní právo pro manažery    2 190 K

Doprava / Logistika / Výroba

Vron fra     
Manufacturing Management Forum    11 900 K
Setkání mistrů    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky    6 990 K
Hledání úspor a zlepšování ve výrobě19.5.
   6 990 K
Basic     
Výrobní controlling11.5.
23.6.
  3 990 K
Nástroje pro řízení kvality v logistice16.5.
   3 290 K
7 základních nástrojů řízení kvality17.5.
   3 290 K
Celní problematika pro deklaranty25.-26.5.
   5 990 K
Plánování údržby31.5.
   3 990 K
Skladová logistika pro vedoucí skladu 1.6.
11.8.
26.7.
 3 290 K
Změny v celním řízení v roce 2016
nov
 2.6.
  3 990 K
Případové studie z řízení lidských zdrojů
nov
 1.-2.6.
  9 990 K
Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky 15.6.
17.8.
 3 290 K
Procesní analýza rizik
nov
    3 490 K

Daně / Účetnictví

Basic     
Účetní standardy IAS a IFRS I11.-12.5.
 21.-22.7.
 5 490 K
US GAAP II19.5.
29.6.
  3 990 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly26.5.
   2 990 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU30.5.
   1 990 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma 1.-2.6.
9.-10.8.
 4 290 K
Novinky v daních a účetnictví 2016 7.6.
  2 990 K
Spotřební daň 8.6.
  2 990 K
Manažerské účetnictví 9.6.
  3 990 K
Účetní standardy IAS a IFRS II    5 490 K
Finanční deriváty
nov
 16.6.
  8 990 K
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady 21.6.
18.8.
 2 990 K
Fakturace od A do Z  13.7.
 2 990 K
Daně právnických a fyzických osob od A do Z  18.-19.7.
 3 490 K
Komplexní průvodce DPH    4 290 K

Ostatní profesní kurzy

Basic     
Refundace DPH zaplacené ve státech EU30.5.
   1 990 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele 7.6.
  2 490 K
Zákon o platebním styku 21.6.
  3 490 K
BOZP a prevence rizik  26.7.
 2 990 K
Zdravá firma
nov
  28.7.
 3 290 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele    2 490 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP
nov
    3 290 K
Psaní na klávesnici deseti prsty    4 590 K
Mezinárodní platební styk    3 490 K

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

nahoru