Top vision

czen
         

Manažerské dovednosti

KvtenervenLtoZCena
Advanced     
Certified Manager - 21 NEJ pro manažerskou praxi - certifikovan cyklus14 990 K
7 nejobtížnějších situací manažera 1.6.
29.8.
 5 990 K
7 nejužitečnějších principů v praxi manažera  11.7.
 5 990 K
7 nejčastějších chyb ve vedení lidí  29.7.
 5 990 K
Rozvoj týmu 6.6.
  5 990 K
Trénink suverenity a techniky vedení lidí 15.-16.6.
  12 990 K
Fenomén úspěchu 27.-28.6.
  12 990 K
Nově na manažerské pozici  2.-3.8.
20.-21.7.
 11 990 K
Efektivní delegování  25.8.
 5 990 K
Koučování pro manažery   15.9.
5 990 K
Basic     
Klíč k úspěšnému leadershipu30.-31.5.
 3.-4.8.
 5 990 K
Neurolingvistické programování (NLP)30.-31.5.
   11 990 K
Hodnocení a motivace zaměstnanců 8.-9.6.
  5 990 K
Icebreakery a energizery pro (nejen) lektorskou praxi 10.6.
  2 990 K
Manažer na cestě k úspěchu 13.-14.6.
14.-15.6.
  5 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
 17.6.
  3 990 K
Základy koučinku 23.-24.6.
  5 990 K
Time Management II 30.6.
  3 490 K
Krotitelé času23.-24.5.
 12.-13.7.
30.-31.8.
 5 990 K
Rozhodování  20.7.
 2 990 K
Úspěšná manažerka  20.-21.7.
 9 990 K
Osobnost pod drobnohledem
nov
  11.8.
 1 990 K
Manažer na startovní čáře  24.-25.8.
 5 990 K
Change Management   19.-20.9.
5 990 K
Leadership na dálku
nov
   20.9.
3 490 K
(Ne)typické obtížné situace leadera v korporaci
nov
    5 990 K
Manažer do naha    12 990 K
Vedení klíčových zaměstnanců    5 990 K
Zázračná otázka    5 990 K

Komunikační dovednosti

Advanced     
Brain Control 1.-2.6.
  12 990 K
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem 7.-8.6.
  12 990 K
Řečnické triky 17.6.
  5 990 K
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami  9.-10.8.
 12 990 K
Detektor lži    11 990 K
Facilitace a moderování    5 990 K
Keep Cool    9 990 K
Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi    9 990 K
Basic     
Jak se stát skutečným mistrem slova24.-25.5.
 25.-26.7.
 5 990 K
Řeč těla 10.6.
  2 990 K
Umění prosadit vlastní názor 27.-28.6.
  5 990 K
Obratná komunikace v konfliktních situacích 30.6.
31.8.
 3 490 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů  13.7.
 6 990 K
Průlomové „win-win“ vyjednávání  14.7.
 5 990 K
Asertivní desatero v praxi  18.8.
 2 990 K
Small Talk    5 990 K

Osobnostní rozvoj

Advanced     
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I 15.6.
  8 990 K
Mind Mapping  25.7.
 5 990 K
Umění přesvědčit a získat druhé na svou stranu   13.-14.9.
9 990 K
Positive Thinking   19.9.
5 990 K
Mozkový Jogging    9 990 K
Self Coaching    5 990 K
Basic     
Stress Management 15.-16.6.
8.-9.8.
 5 990 K
Cesta k sobě
nov
 29.-30.6.
  9 990 K
Time Management II 30.6.
  3 490 K
Krotitelé času23.-24.5.
 12.-13.7.
30.-31.8.
 5 990 K
Průvodce světem financí pro zaměstnance i podnikatele
nov
  14.7.
 2 990 K
Life Management24.5.
 18.8.
 5 990 K
Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu  24.8.
 5 990 K
Jak rozvinout potenciál paměti   7.-8.9.
5 990 K
Myslet jinak
nov
   14.-15.9.
9 990 K
Emoční inteligence   15.9.
5 990 K
Myšlenkové mapy
nov
   21.9.
5 990 K
Psaní na klávesnici deseti prsty   8.9.-24.11.
4 590 K
Grafologie v praxi    3 490 K
7 klíčových dovedností pro osobní restart
nov
    5 990 K
Efektivní práce s informacemi a strategie rychlého čtení    6 990 K
Priority Management & Work Life Balance    4 990 K

Prezentační dovednosti

Advanced     
Suverénní vystupování před kritickým publikem  19.7.
 5 990 K
Basic     
Jak se úspěšně vypořádat s trémou
nov
 6.6.
  5 990 K
Tajemství nejlepších spíkrů 6.-7.6.
24.-25.8.
 5 990 K
Tvorba prezentace v 21. století 21.-22.6.
3.-4.8.
 9 990 K
Storytelling
nov
  11.-12.7.
 9 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů  13.7.
 6 990 K
ZENová prezentace a vizuální facilitace    5 990 K
Akademie prezentačních a rétorických dovedností    7 690 K

Finance / Ekonomika / Controlling

Vron fra     
CFO Forum    7 900 K
Advanced     
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Profesionální Risk Management    8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic 23.6.
  8 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow    8 990 K
Finance pro nefinanční manažery  18.8.
19.7.
 8 990 K
Basic     
Základní orientace v controllingu24.-25.5.
 13.-14.7.
30.-31.8.
 5 990 K
Financování od A do Z 8.6.
16.8.
 2 990 K
Nákladový controlling 8.-9.6.
  5 990 K
Účinné řízení pohledávek 9.-10.6.
  5 990 K
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice 14.-15.6.
3.-4.8.
 5 990 K
Základy řízení cash flow prakticky 16.6.
19.7.
 2 990 K
Finanční deriváty
nov
 16.6.
  8 990 K
Efektivní kalkulace nákladů 22.6.
  2 990 K
Výrobní controlling 23.6.
  3 990 K
Nástroje finančního trhu 23.6.
  3 490 K
Základy Risk Managementu  11.-12.7.
 5 990 K
Finanční a investiční controlling  12.-13.7.
 5 990 K
Fakturace od A do Z  13.7.
 2 990 K
Průvodce světem financí pro zaměstnance i podnikatele
nov
  14.7.
 2 990 K
Manažerský reporting  20.-21.7.
 5 990 K
Základy finančního řízení  25.-26.7.
8.-9.8.
 5 990 K
Vyznejte se ve finančních výkazech  26.7.
 1 990 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma  9.-10.8.
 4 290 K
Marketingový controlling   7.9.
4 290 K
Řízení firmy podle finančních ukazatelů   8.9.
2 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku   12.9.
2 990 K
Oceňování firem   16.9.
1 990 K
Analýza návratnosti projektů (Business Case)    5 990 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly    2 990 K
Než pustíte investora do dveří
nov
    3 990 K
Snižování rizik pomocí interních kontrol    4 290 K

Obchodní dovednosti

Vron fra     
Purchase Management Forum    6 900 K
Sales Excellence Forum    6 900 K
Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu 7.-8.6.
  9 990 K
Key Account Management    8 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí  14.7.
 5 990 K
Nákup v praxi    8 990 K
Basic     
Purchase Professional - certifikovan cyklus10 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu24.5.
   3 990 K
Náklady a úspory v nákupu 15.6.
  3 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu 16.6.
  3 990 K
Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany25.-26.5.
   9 990 K
Vedení obchodního jednání 14.-15.6.
  5 990 K
Obchodní korespondence 22.6.
9.8.
 2 990 K
10 triků superprodejců  13.-14.7.
23.-24.8.
14.-15.9.
5 990 K
Vydělávejte na doplňkovém prodeji
nov
   8.9.
3 490 K
Nové trendy v obchodním jednání s firemními nákupčími
nov
   21.-22.9.
9 900 K
Řízení prodejní organizace    5 990 K
Techniky pro Sales Closing    5 990 K

Setkání s osobnostmi

Advanced     
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem 7.-8.6.
  12 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I 15.6.
  8 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II 23.6.
  8 990 K
Basic     
Rekondiční trénink rétoriky s Janem Přeučilem  20.7.
 8 990 K
Profesionální image ženy manažerky s Helenou Bedrnovou   20.9.
5 990 K
Trénink výjimečných rétorických schopností s Valérií Zawadskou    4 990 K
Moderní etiketa s Evou Filipovou    6 590 K
Rétorika s Milenou Steinmasslovou    7 990 K
Základy argumentace s Milenou Steinmasslovou    5 990 K

Management / Strategie

Vron fra     
SME Forum26.5.
   5 900 K
Strategické fórum    13 900 K
Advanced     
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Profesionální Risk Management    8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic 23.6.
  8 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow    8 990 K
Finance pro nefinanční manažery  18.8.
19.7.
 8 990 K
Jednatel společnosti s ručením omezeným   14.9.
8 900 K
Basic     
Financování od A do Z 8.6.
16.8.
 2 990 K
Nákladový controlling 8.-9.6.
  5 990 K
Manažerské účetnictví 9.6.
  3 990 K
Praktické řízení projektů 14.-15.6.
2.-3.8.
 6 990 K
Management smluv v IT 15.6.
  8 990 K
Základy řízení cash flow prakticky 16.6.
19.7.
 2 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
 17.6.
  3 990 K
Personální controlling 21.-22.6.
  9 990 K
Štíhlá administrativa
nov
 28.6.
  4 290 K
Základy Risk Managementu  11.-12.7.
 5 990 K
Finanční a investiční controlling  12.-13.7.
 5 990 K
Základy projektového řízení  16.-17.8.
20.-21.7.
 5 990 K
Manažerský reporting  20.-21.7.
 5 990 K
Řízení firmy podle finančních ukazatelů   8.9.
2 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku   12.9.
2 990 K
Agilní přístup k realizaci projektu
nov
    6 990 K
Jak budovat značku zaměstnavatele
nov
    3 990 K
Než pustíte investora do dveří
nov
    3 990 K
Ochrana osobních údajů
nov
    2 990 K
Personální a organizační audit    3 490 K
Pracovní právo pro manažery    2 190 K
Procesní analýza rizik
nov
    3 490 K
Snižování rizik pomocí interních kontrol    4 290 K
Softwarové nástroje pro řízení projektů
nov
    6 990 K
Techniky interního auditu    6 990 K
Základy procesního řízení    5 990 K

Asistent(ka) manažera

Vron fra     
Úspěšná asistentka manažera    6 900 K
Advanced     
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I24.-25.5.
   12 990 K
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II 15.-16.6.
  12 990 K
Basic     
Největší chyby a omyly písemné komunikace v praxi asistentky 6.6.
  2 990 K
Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů 14.6.
  3 490 K
Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky  16.-17.8.
 5 990 K
Efektivní telefonická konverzace pro asistentky    2 990 K

HR / Interní komunikace / Mzdy

Vron fra     
Human Power Forum    7 900 K
IN Communication Forum    6 900 K
Training & Development Forum    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky    6 990 K
Compensation & Benefits Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Compensation & Benefits Manager 14.-15.6.
  14 990 K
Compensation & Benefits Manager   20.-21.9.
14 990 K
Internal Communication Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Internal Communications Manager   14.-15.9.
14 990 K
Internal Communications Manager    14 990 K
Recruitment Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Recruitment Manager    14 990 K
Recruitment Manager    14 990 K
Training & Development Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Training & Development Manager 8.-9.6.
  14 990 K
Training & Development Manager   6.-7.9.
14 990 K
Firemní časopis    8 990 K
Talent Management    8 990 K
Basic     
Controlling vzdělávání25.5.
   3 490 K
Nábor zaměstnanců na sociálních sítích
nov
31.5.
   4 290 K
Personální agenda 7.6.
16.8.
 2 990 K
Tvorba kompetenčních modelů
nov
 15.6.
  3 490 K
Nový občanský zákoník pro personalisty 17.6.
12.8.
 1 990 K
Home office jako moderní forma práce
nov
 22.6.
2.8.
 2 990 K
Personální controlling 21.-22.6.
  9 990 K
Štíhlá administrativa
nov
 28.6.
  4 290 K
Systém firemního vzdělávání 28.-29.6.
  5 990 K
Mzdová agenda krok za krokem 29.-30.6.
10.-11.8.
 4 290 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele  13.-14.7.
 4 290 K
Behaviorální pohovor  15.7.
 1 990 K
HR manažer24.5.
 19.7.
 3 490 K
Ukončování pracovních poměrů  22.7.
 2 190 K
Psychodiagnostické nástroje  26.7.
 3 490 K
BOZP a prevence rizik  26.7.
21.9.
2 990 K
Zdravá firma
nov
  28.7.
 3 290 K
Osobnost pod drobnohledem
nov
  11.8.
 1 990 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby
nov
  17.8.
 2 190 K
Průvodce personálními procesy   7.9.
2 990 K
Výběrové řízení   20.-21.9.
5 990 K
Řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách   27.9.
3 490 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP
nov
    3 290 K
Grafologie v praxi    3 490 K
Agenturní zaměstnávání od A do Z
nov
    3 490 K
Cestovní náhrady 2016/2017    2 990 K
Intenzivní trénink interview s kandidáty v různých situacích    1 990 K
Jak budovat značku zaměstnavatele
nov
    3 990 K
Personální a organizační audit    3 490 K
Pracovní právo pro manažery    2 190 K
Případové studie z řízení lidských zdrojů    9 990 K
Základy interní komunikace    5 990 K
Základy personalistiky    5 990 K

Lektorské dovednosti

Advanced     
Train the Trainers  11.8.
 5 990 K
Basic     
Lektorské dovednosti II25.-26.5.
   5 990 K
Lektorské dovednosti I 8.-9.6.
27.-28.7.
 5 990 K
Icebreakery a energizery pro (nejen) lektorskou praxi 10.6.
  2 990 K

IT

Basic     
Controlling vzdělávání25.5.
   3 490 K
Základy testování softwaru25.5.
   3 290 K
Agilní testování 1.6.
  3 290 K
Sítě a TCP/IP pokročilé techniky 6.-7.6.
  6 990 K
ITIL Introduction V3 9.6.
  7 490 K
Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA 8.-9.6.
10.-11.8.
 4 490 K
Microsoft Excel 2010 kontingenční tabulky 14.6.
23.8.
 3 290 K
Management smluv v IT 15.6.
  8 990 K
LinkedIn 21.6.
30.8.
 3 490 K
Tvorba prezentace v 21. století 21.-22.6.
3.-4.8.
 9 990 K
PL/SQL 20.-22.6.
  10 490 K
Microsoft Excel 2010 pro středně pokročilé 27.-28.6.
24.-25.8.
 3 490 K
Microsoft Excel 2010 pro pokročilé 28.6.
17.8.
 1 990 K
Microsoft Word 2010 praktické tipy a příklady  12.-13.7.
 3 490 K
Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky  20.-21.7.
 3 490 K
Microsoft Excel 2010 pro začátečníky  25.-26.7.
26.-27.9.
2 490 K
Microsoft Excel 2010 pro ekonomy  2.8.
 3 190 K
Office 365 - firemní on-line kancelář  30.-31.8.
 4 490 K
Jazyk SQL pro databázový systém Oracle   6.-7.9.
6 990 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - základy   7.-8.9.
7 490 K
Kalkulace IT služeb   13.-14.9.
9 990 K
Základy počítačových sítí a protokolu TCP/IP   14.-15.9.
6 990 K
COBIT Introduction   15.9.
7 490 K
Microsoft PowerPoint 2010 základy   19.-20.9.
3 490 K
Postavte si svůj e-shop   21.-22.9.
4 490 K
OpenOffice.org/LibreOffice - využití ve firmách    2 990 K
Test ECDL Certificate    2 490 K
Test ECDL Start pro školství a zdravotně postižené    1 290 K
Test ECDL Certificate pro školství a zdravotně postižené    1 990 K
Test ECDL zkouška    290 K
Test ECDL Start    1 490 K
Jazyk SQL a MySQL základy    5 990 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - pokročilé techniky    7 490 K
On-line marketing    3 490 K
PPC kampaně    2 490 K
SharePoint Online    4 490 K
WordPress    4 490 K
XML    3 290 K

Marketing / PR

Vron fra     
Marketing Challenge Forum    6 900 K
The Best of Global Digital Marketing    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Aktuální trendy marketingové komunikace 7.6.
  8 990 K
Event Management 21.6.
 8.9.
8 990 K
Kreativní psaní ve firemní praxi  19.7.
7.9.
5 990 K
Product Management    8 990 K
Firemní časopis    8 990 K
Basic     
Kreativita v marketingu 15.-16.6.
23.-24.8.
 5 990 K
LinkedIn 21.6.
30.8.
 3 490 K
B2B marketing 28.6.
  8 990 K
Firemní komunikace na Twitteru
nov
  27.7.
 2 490 K
Facebook a firemní komunikace  12.8.
 2 490 K
Marketing pro 21. století23.-24.5.
 17.-18.8.
 5 990 K
Marketingový controlling   7.9.
4 290 K
Základy marketingu   15.-16.9.
5 990 K
Výkonný web díky webové analytice
nov
   21.9.
3 990 K
Marketingové analýzy   23.9.
3 490 K
Inzerujte na Facebooku a Instagramu
nov
   26.9.
3 990 K
Marketingová akademie    7 690 K
Sociální sítě za den
nov
    4 290 K
Business networking na LinkedIn    3 490 K
E-mailujte, nespamujte a prodávejte
nov
    3 490 K
On-line marketing    3 490 K
PPC kampaně    2 490 K
Visual Merchandising    3 990 K

Obchod / Prodej / Nákup

Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu 7.-8.6.
  9 990 K
Key Account Management    8 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí  14.7.
 5 990 K
Nákup v praxi    8 990 K
CRM systémy v praxi    6 990 K
Basic     
Purchase Professional - certifikovan cyklus10 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu24.5.
   3 990 K
Náklady a úspory v nákupu 15.6.
  3 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu 16.6.
  3 990 K
Celní problematika pro deklaranty25.-26.5.
  6.-7.9.
5 990 K
Obchodní korespondence 22.6.
9.8.
 2 990 K
Postavte si svůj e-shop   21.-22.9.
4 490 K
Business networking na LinkedIn    3 490 K
Celní problematika pro podnikovou praxi    3 990 K
Visual Merchandising    3 990 K

Právo / Legislativa

Basic     
Změny v celním řízení v roce 2016
nov
27.5.
   3 990 K
Nový občanský zákoník pro personalisty 17.6.
12.8.
 1 990 K
Zákon o platebním styku 21.6.
 13.9.
3 490 K
Home office jako moderní forma práce
nov
 22.6.
2.8.
 2 990 K
Insolvenční řízení z pohledu práva 23.6.
  2 990 K
Obchodní smlouvy 27.6.
10.8.
26.9.
2 990 K
Vymáhání pohledávek z právního hlediska  11.7.
 2 990 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele  13.-14.7.
 4 290 K
Ukončování pracovních poměrů  22.7.
 2 190 K
BOZP a prevence rizik  26.7.
21.9.
2 990 K
Zdravá firma
nov
  28.7.
 3 290 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby
nov
  17.8.
 2 190 K
Novela zákona o obchodních korporacích
nov
   6.9.
3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele    2 490 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP
nov
    3 290 K
Nový občanský zákoník pro manažery    3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele    2 490 K
Agenturní zaměstnávání od A do Z
nov
    3 490 K
Aktuální otázky nového občanského zákoníku
nov
    3 490 K
Mezinárodní platební styk    3 490 K
Ochrana osobních údajů
nov
    2 990 K
Pracovní právo pro manažery    2 190 K

Doprava / Logistika / Výroba

Vron fra     
Setkání mistrů   22.9.
7 900 K
Manufacturing Management Forum    11 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky    6 990 K
Hledání úspor a zlepšování ve výrobě    6 990 K
Basic     
Celní problematika pro deklaranty25.-26.5.
  6.-7.9.
5 990 K
Změny v celním řízení v roce 2016
nov
27.5.
   3 990 K
Skladová logistika pro vedoucí skladu 1.6.
11.8.
26.7.
 3 290 K
Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky 15.6.
17.8.
20.9.
3 290 K
Výrobní controlling 23.6.
  3 990 K
Plánování údržby   14.9.
3 990 K
Řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách   27.9.
3 490 K
7 základních nástrojů řízení kvality    3 290 K
Celní problematika pro podnikovou praxi    3 990 K
Procesní analýza rizik
nov
    3 490 K
Případové studie z řízení lidských zdrojů    9 990 K

Daně / Účetnictví

Basic     
Novinky v daních a účetnictví 2016 7.6.
  2 990 K
Spotřební daň 8.6.
  2 990 K
Manažerské účetnictví 9.6.
  3 990 K
Účetní standardy IAS a IFRS II    5 490 K
Finanční deriváty
nov
 16.6.
  8 990 K
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady 21.6.
18.8.
 2 990 K
US GAAP II 29.6.
  3 990 K
Fakturace od A do Z  13.7.
 2 990 K
Daně právnických a fyzických osob od A do Z  18.-19.7.
 3 490 K
Účetní standardy IAS a IFRS I  21.-22.7.
 5 490 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma  9.-10.8.
 4 290 K
US GAAP I   20.-21.9.
5 490 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly    2 990 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU    1 990 K
Cestovní náhrady 2016/2017    2 990 K
Komplexní průvodce DPH    4 290 K

Ostatní profesní kurzy

Basic     
Zákon o platebním styku 21.6.
 13.9.
3 490 K
BOZP a prevence rizik  26.7.
21.9.
2 990 K
Zdravá firma
nov
  28.7.
 3 290 K
Psaní na klávesnici deseti prsty   8.9.-24.11.
4 590 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele    2 490 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP
nov
    3 290 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU    1 990 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele    2 490 K
Mezinárodní platební styk    3 490 K

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

nahoru