Top vision

czen
         

Manažerské dovednosti

LtoZjenListopadCena
Advanced     
Certified Manager - 21 NEJ pro manažerskou praxi - certifikovan cyklus14 990 K
7 nejobtížnějších situací manažera29.8.
 3.10.
3.11.
30.11.
5 990 K
7 nejčastějších chyb ve vedení lidí 6.9.
25.10.
21.11.
5 990 K
7 nejužitečnějších principů v praxi manažera 20.9.
31.10.
 5 990 K
Koučování pro manažery 15.9.
  5 990 K
Nově na manažerské pozici  5.-6.10.
9.-10.11.
11 990 K
Efektivní delegování  13.10.
14.11.
5 990 K
Fenomén úspěchu    12 990 K
Trénink suverenity a techniky vedení lidí    12 990 K
Basic     
Krotitelé času30.-31.8.
12.-13.9.
25.-26.10.
14.-15.11.
5 990 K
Klíč k úspěšnému leadershipu 13.-14.9.
10.-11.10.
24.-25.11.
5 990 K
Change Management 19.-20.9.
  5 990 K
Leadership na dálku
nov
 20.9.
 1.11.
3 490 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
 23.9.
  3 990 K
Firewalking
nov
 23.9.
  6 990 K
Manažer na startovní čáře 26.-27.9.
19.-20.10.
8.-9.11.
5 990 K
Vedení klíčových zaměstnanců  4.10.
9.11.
5 990 K
Osobnost pod drobnohledem  7.10.
1.11.
1 990 K
Zázračná otázka  13.10.
 5 990 K
Hodnocení a motivace zaměstnanců  18.-19.10.
 5 990 K
Rozhodování  21.10.
 2 990 K
Základy koučinku  20.-21.10.
 5 990 K
Úspěšná manažerka  24.-25.10.
 9 990 K
Manažer do naha   1.-2.11.
12 990 K
Neurolingvistické programování (NLP)   9.-10.11.
11 990 K
(Ne)typické obtížné situace leadera v korporaci
nov
   28.11.
5 990 K
Manažer na cestě k úspěchu   29.-30.11.
5 990 K

Komunikační dovednosti

Advanced     
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami 13.-14.9.
5.-6.10.
29.-30.11.
12 990 K
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem 13.-14.9.
  12 990 K
Facilitace a moderování  6.10.
8.11.
5 990 K
Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi  18.-19.10.
1.-2.11.
9 990 K
Keep Cool  24.-25.10.
 9 990 K
Detektor lži   7.-8.11.
11 990 K
Řečnické triky   22.11.
5 990 K
Brain Control   23.-24.11.
12 990 K
Basic     
Obratná komunikace v konfliktních situacích31.8.
  28.11.
3 490 K
Jak se stát skutečným mistrem slova 5.-6.9.
20.-21.10.
14.-15.11.
5 990 K
Umění prosadit vlastní názor 12.-13.9.
24.-25.10.
22.-23.11.
5 990 K
Asertivní desatero v praxi 19.9.
 2.11.
2 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů 21.9.
 24.11.
6 990 K
Průlomové „win-win“ vyjednávání  4.10.
 5 990 K
Small Talk  10.10.
10.11.
5 990 K

Osobnostní rozvoj

Advanced     
Umění přesvědčit a získat druhé na svou stranu 13.-14.9.
  9 990 K
Positive Thinking 19.9.
18.10.
29.11.
5 990 K
Self Coaching   3.11.
5 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I   8.11.
8 990 K
Mozkový Jogging    9 990 K
Basic     
Krotitelé času30.-31.8.
12.-13.9.
25.-26.10.
14.-15.11.
5 990 K
Emoční inteligence 15.9.
17.10.
 5 990 K
Myslet jinak
nov
 14.-15.9.
 1.-2.11.
9 990 K
Life Management 20.9.
 23.11.
5 990 K
Myšlenkové mapy
nov
 21.9.
 10.11.
5 990 K
Firewalking
nov
 23.9.
  6 990 K
Cesta k sobě  4.-5.10.
 9 990 K
Jak dlouhodobě podávat excelentní výkon a nezbláznit se  11.10.
 4 990 K
Stress Management  10.-11.10.
 5 990 K
Efektivní práce s informacemi a strategie rychlého čtení  14.10.
 6 990 K
7 klíčových dovedností pro osobní restart
nov
  19.10.
22.11.
5 990 K
Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu  26.10.
30.11.
5 990 K
Jak rozvinout potenciál paměti   1.-2.11.
5 990 K
Psaní na klávesnici deseti prsty 8.9.-24.11.
5.10.-21.12.
 4 590 K
Jak dlouhodobě podávat excelentní výkon a nezbláznit se z toho    3 490 K

Prezentační dovednosti

Advanced     
Suverénní vystupování před kritickým publikem  7.10.
22.11.
5 990 K
Basic     
Storytelling 7.-8.9.
 9.-10.11.
9 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů 21.9.
 24.11.
6 990 K
Tvorba prezentace v 21. století  4.-5.10.
 9 990 K
Tajemství nejlepších spíkrů  11.-12.10.
1.-2.11.
5 990 K
Jak se úspěšně vypořádat s trémou   21.11.
5 990 K
Akademie prezentačních a rétorických dovedností  19.10.-23.11.
 7 690 K

Finance / Ekonomika / Controlling

Vron fra     
CFO Forum    7 900 K
Advanced     
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow  11.10.
 8 990 K
Profesionální Risk Management   16.11.
8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic    8 990 K
Finance pro nefinanční manažery    8 990 K
Basic     
Základní orientace v controllingu30.-31.8.
 3.-4.10.
7.-8.11.
5 990 K
Výrobní controlling 6.9.
5.10.
22.11.
3 990 K
Finanční a investiční controlling 5.-6.9.
19.-20.10.
 5 990 K
Marketingový controlling 7.9.
 14.11.
4 290 K
Řízení firmy podle finančních ukazatelů 8.9.
 3.11.
2 990 K
Základy Risk Managementu 8.-9.9.
 1.-2.11.
5 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku 12.9.
  2 990 K
Nástroje finančního trhu 14.9.
 14.11.
3 490 K
Finanční deriváty 14.9.
  8 990 K
Oceňování firem 15.9.
  1 990 K
Vyznejte se ve finančních výkazech 23.9.
  1 990 K
Nákladový controlling  5.-6.10.
10.-11.11.
5 990 K
Analýza návratnosti projektů (Business Case)  10.10.
22.11.
5 990 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly  11.10.
 2 990 K
Účinné řízení pohledávek  18.-19.10.
14.-15.11.
5 990 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma  19.-20.10.
 4 290 K
Než pustíte investora do dveří
nov
  25.10.
 3 990 K
Základy řízení cash flow prakticky  26.10.
30.11.
2 990 K
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice   1.-2.11.
5 990 K
Efektivní kalkulace nákladů   21.11.
2 990 K
Snižování rizik pomocí interních kontrol   28.11.
4 290 K
Fakturace od A do Z    2 990 K

Obchodní dovednosti

Vron fra     
Purchase Management Forum    6 900 K
Sales Excellence Forum    6 900 K
Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
Key Account Management  6.10.
 8 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu   15.-16.11.
9 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí 12.9.
  5 990 K
Nákup v praxi   8.11.
8 990 K
Basic     
Purchase Professional - certifikovan cyklus10 990 K
Náklady a úspory v nákupu 26.9.
 15.11.
3 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu  24.10.
30.11.
3 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu  25.10.
23.11.
3 990 K
Vydělávejte na doplňkovém prodeji
nov
 8.9.
4.10.
 3 490 K
10 triků superprodejců 14.-15.9.
19.-20.10.
 5 990 K
Nové trendy v obchodním jednání s firemními nákupčími
nov
 21.-22.9.
  9 990 K
Obchodní korespondence  5.10.
7.11.
2 990 K
Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany  11.-12.10.
2.-3.11.
9 990 K
Techniky pro Sales Closing  13.10.
3.11.
5 990 K
Řízení prodejní organizace   1.11.
5 990 K
Vedení obchodního jednání   29.-30.11.
5 990 K

Setkání s osobnostmi

Advanced     
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem 13.-14.9.
  12 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I   8.11.
8 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II    8 990 K
Basic     
Profesionální image ženy manažerky s Helenou Bedrnovou 20.9.
  5 990 K
Základy argumentace s Milenou Steinmasslovou  6.10.
 5 990 K
Moderní etiketa s Evou Filipovou  25.10.
 6 590 K
Rétorika s Milenou Steinmasslovou   15.-16.11.
7 990 K

Management / Strategie

Vron fra     
SME Forum    5 900 K
Strategické fórum    13 900 K
Advanced     
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow  11.10.
 8 990 K
Profesionální Risk Management   16.11.
8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic    8 990 K
Jednatel společnosti s ručením omezeným 14.9.
 30.11.
8 900 K
Finance pro nefinanční manažery    8 990 K
Basic     
Finanční a investiční controlling 5.-6.9.
19.-20.10.
 5 990 K
Řízení firmy podle finančních ukazatelů 8.9.
 3.11.
2 990 K
Základy Risk Managementu 8.-9.9.
 1.-2.11.
5 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku 12.9.
  2 990 K
Ochrana osobních údajů 13.9.
26.10.
29.11.
2 990 K
Manažerské účetnictví 14.9.
6.10.
 3 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
 23.9.
  3 990 K
Techniky interního auditu  3.-4.10.
15.-16.11.
6 990 K
Softwarové nástroje pro řízení projektů
nov
  5.-6.10.
 6 990 K
Personální controlling  11.-12.10.
5.-6.10.
14.-15.11.
9 990 K
Nákladový controlling  5.-6.10.
10.-11.11.
5 990 K
Základy projektového řízení  11.-12.10.
9.-10.11.
5 990 K
Pracovní právo pro manažery  14.10.
 2 190 K
Štíhlá administrativa  18.10.
 4 290 K
Jak budovat značku zaměstnavatele
nov
  18.10.
 3 990 K
Praktické řízení projektů  24.-25.10.
10.-11.11.
6 990 K
Než pustíte investora do dveří
nov
  25.10.
 3 990 K
Základy řízení cash flow prakticky  26.10.
30.11.
2 990 K
Personální a organizační audit   3.11.
3 490 K
Procesní analýza rizik
nov
   22.11.
3 490 K
Agilní přístup k realizaci projektu
nov
   22.-23.11.
6 990 K
Snižování rizik pomocí interních kontrol   28.11.
4 290 K
Management smluv v IT    8 990 K
Základy procesního řízení    5 990 K

Asistent(ka) manažera

Vron fra     
Úspěšná asistentka manažera  6.10.
 7 900 K
Advanced     
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I   9.-10.11.
12 990 K
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II    12 990 K
Basic     
Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů 13.9.
4.10.
 3 490 K
Efektivní telefonická konverzace pro asistentky  14.10.
 2 990 K
Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky  25.-26.10.
2.-3.11.
5 990 K
Největší chyby a omyly písemné komunikace v praxi asistentky   28.11.
2 990 K

HR / Interní komunikace / Mzdy

Vron fra     
Training & Development Forum  20.10.
 6 900 K
Human Power Forum    7 900 K
IN Communication Forum    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky  6.10.
 6 990 K
Compensation & Benefits Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Compensation & Benefits Manager 20.-21.9.
  14 990 K
Compensation & Benefits Manager   23.-24.11.
14 990 K
Internal Communication Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Internal Communications Manager 14.-15.9.
  14 990 K
Internal Communications Manager   2.-3.11.
14 990 K
Recruitment Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Recruitment Manager  18.-19.10.
 14 990 K
Recruitment Manager    14 990 K
Training & Development Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Training & Development Manager I. 6.-7.9.
  14 990 K
Training & Development Manager II.    14 990 K
Talent Management  25.10.
 8 990 K
Firemní časopis  25.10.
 8 990 K
Basic     
Průvodce personálními procesy 7.9.
20.10.
 2 990 K
Nábor zaměstnanců na sociálních sítích 8.9.
18.10.
 4 290 K
Výběrové řízení 13.-14.9.
 8.-9.11.
5 990 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele 15.-16.9.
11.-12.10.
22.-23.11.
4 290 K
BOZP a prevence rizik 21.9.
25.10.
 2 990 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP 23.9.
6.10.
 3 290 K
Behaviorální pohovor 23.9.
3.10.
 1 990 K
Základy interní komunikace  3.-4.10.
 5 990 K
Personální agenda  5.10.
1.11.
2 990 K
Personální controlling  11.-12.10.
5.-6.10.
14.-15.11.
9 990 K
Mzdová agenda krok za krokem  5.-6.10.
8.-9.11.
4 290 K
Osobnost pod drobnohledem  7.10.
1.11.
1 990 K
Pracovní doba, překážky v práci a dovolená
nov
  7.10.
 2 990 K
Zdravá firma  12.10.
21.11.
3 290 K
Pracovní právo pro manažery  14.10.
 2 190 K
Cestovní náhrady 2016/2017  14.10.
 2 990 K
Jak budovat značku zaměstnavatele
nov
  18.10.
 3 990 K
Štíhlá administrativa  18.10.
 4 290 K
Případové studie z řízení lidských zdrojů  24.-25.10.
29.-30.11.
9 990 K
Controlling vzdělávání  26.10.
 3 490 K
Agenturní zaměstnávání od A do Z  26.10.
 3 490 K
Home office jako moderní forma práce  27.10.
 2 990 K
Tvorba kompetenčních modelů  31.10.
4.11.
3 490 K
Intenzivní trénink interview s kandidáty v různých situacích   2.11.
1 990 K
Personální a organizační audit   3.11.
3 490 K
Nový občanský zákoník pro personalisty   4.11.
1 990 K
HR manažer   9.11.
3 490 K
Systém firemního vzdělávání   21.-22.11.
5 990 K
Základy personalistiky   23.-24.11.
5 990 K
Ukončování pracovních poměrů   28.11.
2 190 K
Psychodiagnostické nástroje   30.11.
3 490 K
Řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách    3 490 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby    2 190 K

Lektorské dovednosti

Advanced     
Train the Trainers  3.10.
 5 990 K
Basic     
Lektorské dovednosti I 21.-22.9.
12.-13.10.
 5 990 K
Lektorské dovednosti II   28.-29.11.
5 990 K

IT

Basic     
Jazyk SQL pro databázový systém Oracle 6.-7.9.
  6 990 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - základy 7.-8.9.
  7 490 K
Kalkulace IT služeb 13.-14.9.
  9 990 K
LinkedIn 14.9.
  3 490 K
Základy počítačových sítí a protokolu TCP/IP 14.-15.9.
 23.-24.11.
6 990 K
COBIT Introduction 15.9.
11.10.
 7 490 K
Microsoft PowerPoint 2010 základy 19.-20.9.
  3 490 K
Agilní testování 21.9.
13.10.
11.11.
3 290 K
Postavte si svůj e-shop 21.-22.9.
  4 490 K
Microsoft Excel 2010 kontingenční tabulky 23.9.
 24.11.
3 290 K
Microsoft Excel 2010 pro začátečníky 26.-27.9.
 15.-16.11.
2 490 K
OpenOffice.org/LibreOffice - využití ve firmách  3.-4.10.
 2 990 K
Tvorba prezentace v 21. století  4.-5.10.
 9 990 K
Jazyk SQL a MySQL základy  5.-6.10.
 5 990 K
Microsoft Excel 2010 pro středně pokročilé  6.-7.10.
28.-29.11.
3 490 K
Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA  10.-11.10.
 4 490 K
Microsoft Word 2010 praktické tipy a příklady  12.-13.10.
 3 490 K
XML  18.10.
22.11.
3 290 K
On-line marketing  18.10.
 3 490 K
PL/SQL  17.-19.10.
 10 490 K
Microsoft Excel 2010 pro ekonomy  20.10.
 3 190 K
Základy testování softwaru  24.10.
 3 290 K
Controlling vzdělávání  26.10.
 3 490 K
Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky  25.-26.10.
 3 490 K
Microsoft Excel 2010 pro pokročilé  27.10.
 1 990 K
Office 365 - firemní on-line kancelář   1.-2.11.
4 490 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - pokročilé techniky   8.-9.11.
7 490 K
SharePoint Online   9.-10.11.
4 490 K
ITIL Introduction V3   14.11.
7 490 K
PPC kampaně   29.11.
2 490 K
WordPress   29.-30.11.
4 490 K
Management smluv v IT    8 990 K
Sítě a TCP/IP pokročilé techniky    6 990 K

Marketing / PR

Vron fra     
Marketing Challenge Forum    6 900 K
The Best of Global Digital Marketing    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Event Management 8.9.
 22.11.
8 990 K
Aktuální trendy marketingové komunikace  31.10.
 8 990 K
Kreativní psaní ve firemní praxi 7.9.
26.10.
14.11.
5 990 K
Firemní časopis  25.10.
 8 990 K
Basic     
Marketingový controlling 7.9.
 14.11.
4 290 K
LinkedIn 14.9.
  3 490 K
Základy marketingu 15.-16.9.
 9.-10.11.
5 990 K
Výkonný web díky webové analytice
nov
 21.9.
  3 990 K
Marketingové analýzy 23.9.
  3 490 K
Inzerujte na Facebooku a Instagramu
nov
 26.9.
 10.11.
3 990 K
E-mailujte, nespamujte a prodávejte
nov
  4.10.
 3 490 K
Business networking na LinkedInu  13.10.
 3 490 K
On-line marketing  18.10.
 3 490 K
Visual Merchandising  18.10.
22.11.
3 990 K
Kreativita v marketingu  20.-21.10.
2.-3.11.
5 990 K
Facebook a firemní komunikace  24.10.
 2 490 K
B2B marketing   1.11.
8 990 K
Sociální sítě za den   3.11.
4 290 K
Marketing pro 21. století   7.-8.11.
5 990 K
Marketingová akademie 6.9.-15.11.
  7 690 K
Firemní komunikace na Twitteru   25.11.
2 490 K
PPC kampaně   29.11.
2 490 K

Obchod / Prodej / Nákup

Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
Key Account Management  6.10.
 8 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu   15.-16.11.
9 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí 12.9.
  5 990 K
Nákup v praxi   8.11.
8 990 K
CRM systémy v praxi  20.10.
 6 990 K
Basic     
Purchase Professional - certifikovan cyklus10 990 K
Náklady a úspory v nákupu 26.9.
 15.11.
3 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu  24.10.
30.11.
3 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu  25.10.
23.11.
3 990 K
Celní problematika pro deklaranty 6.-7.9.
12.-13.10.
 5 990 K
Postavte si svůj e-shop 21.-22.9.
  4 490 K
Obchodní korespondence  5.10.
7.11.
2 990 K
Business networking na LinkedInu  13.10.
 3 490 K
Visual Merchandising  18.10.
22.11.
3 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi   30.11.
7.11.
3 990 K

Právo / Legislativa

Basic     
Aktuální judikatura k zákonu o obchodních korporacích
nov
 6.9.
4.10.
 3 490 K
Ochrana osobních údajů 13.9.
26.10.
29.11.
2 990 K
Zákon o platebním styku 13.9.
 9.11.
3 490 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele 15.-16.9.
11.-12.10.
22.-23.11.
4 290 K
BOZP a prevence rizik 21.9.
25.10.
 2 990 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP 23.9.
6.10.
 3 290 K
Obchodní smlouvy 26.9.
 23.11.
2 990 K
Pracovní doba, překážky v práci a dovolená
nov
  7.10.
 2 990 K
Změny v celním řízení v roce 2016  10.10.
 3 990 K
Aktuální otázky nového občanského zákoníku
nov
  11.10.
8.11.
3 490 K
Zdravá firma  12.10.
21.11.
3 290 K
Mezinárodní platební styk  12.10.
15.11.
3 490 K
Pracovní právo pro manažery  14.10.
 2 190 K
Nový občanský zákoník pro manažery  19.10.
 3 490 K
Agenturní zaměstnávání od A do Z  26.10.
 3 490 K
Home office jako moderní forma práce  27.10.
 2 990 K
Vymáhání pohledávek z právního hlediska  31.10.
24.11.
2 990 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele   3.11.
2 490 K
Nový občanský zákoník pro personalisty   4.11.
1 990 K
Ukončování pracovních poměrů   28.11.
2 190 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby    2 190 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele    2 490 K

Doprava / Logistika / Výroba

Vron fra     
Setkání mistrů 22.9.
  7 900 K
Manufacturing Management Forum   10.-11.11.
11 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky  6.10.
 6 990 K
Hledání úspor a zlepšování ve výrobě   29.11.
6 990 K
Basic     
Výrobní controlling 6.9.
5.10.
22.11.
3 990 K
Celní problematika pro deklaranty 6.-7.9.
12.-13.10.
 5 990 K
Plánování údržby 14.9.
 8.11.
3 990 K
Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky 20.9.
24.10.
 3 290 K
Skladová logistika pro vedoucí skladu 26.9.
13.10.
1.11.
3 290 K
Změny v celním řízení v roce 2016  10.10.
 3 990 K
Případové studie z řízení lidských zdrojů  24.-25.10.
29.-30.11.
9 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi   30.11.
7.11.
3 990 K
Procesní analýza rizik
nov
   22.11.
3 490 K
Řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách    3 490 K

Daně / Účetnictví

Basic     
Refundace DPH zaplacené ve státech EU 9.9.
 22.11.
1 990 K
Manažerské účetnictví 14.9.
6.10.
 3 990 K
Finanční deriváty 14.9.
  8 990 K
US GAAP I 20.-21.9.
 24.-25.11.
5 490 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly  11.10.
 2 990 K
Cestovní náhrady 2016/2017  14.10.
 2 990 K
US GAAP II  18.10.
 3 990 K
Účetní standardy IAS a IFRS I  18.-19.10.
22.-23.11.
5 490 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma  19.-20.10.
 4 290 K
Komplexní průvodce DPH  26.-27.10.
 4 290 K
Novinky v daních a účetnictví 2017   2.11.
2 990 K
Daně právnických a fyzických osob od A do Z   9.-10.11.
3 490 K
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady   16.11.
2 990 K
Spotřební daň   21.11.
2 990 K
Fakturace od A do Z    2 990 K

Ostatní profesní kurzy

Basic     
Refundace DPH zaplacené ve státech EU 9.9.
 22.11.
1 990 K
Zákon o platebním styku 13.9.
 9.11.
3 490 K
BOZP a prevence rizik 21.9.
25.10.
 2 990 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP 23.9.
6.10.
 3 290 K
Zdravá firma  12.10.
21.11.
3 290 K
Mezinárodní platební styk  12.10.
15.11.
3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele   3.11.
2 490 K
Psaní na klávesnici deseti prsty 8.9.-24.11.
5.10.-21.12.
 4 590 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele    2 490 K

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru