Top vision

czen
         

Manažerské dovednosti

jenListopadProsinecnorCena
Advanced     
Certified Manager - 21 NEJ pro manažerskou praxi - certifikovan cyklus14 990 K
7 nejobtížnějších situací manažera3.10.
3.11.
30.11.
  5 990 K
7 nejčastějších chyb ve vedení lidí25.10.
21.11.
  5 990 K
7 nejužitečnějších principů v praxi manažera31.10.
 14.12.
 5 990 K
Nově na manažerské pozici5.-6.10.
9.-10.11.
1.-2.12.
 11 990 K
Efektivní delegování 14.11.
  5 990 K
Koučování pro manažery  8.12.
 5 990 K
Fenomén úspěchu  7.-8.12.
 12 990 K
Trénink suverenity a techniky vedení lidí  12.-13.12.
 12 990 K
Basic     
Vedení klíčových zaměstnanců4.10.
9.11.
  5 990 K
Osobnost pod drobnohledem7.10.
1.11.
1.12.
 1 990 K
Klíč k úspěšnému leadershipu10.-11.10.
24.-25.11.
  5 990 K
Hodnocení a motivace zaměstnanců18.-19.10.
 13.-14.12.
 5 990 K
Manažer na startovní čáře19.-20.10.
8.-9.11.
  5 990 K
Základy koučinku20.-21.10.
 7.-8.12.
 5 990 K
Rozhodování21.10.
   2 990 K
Úspěšná manažerka24.-25.10.
   9 990 K
Krotitelé času25.-26.10.
14.-15.11.
5.-6.12.
 5 990 K
Leadership na dálku
nov
 1.11.
2.12.
 3 490 K
Manažer do naha 1.-2.11.
  12 990 K
Neurolingvistické programování (NLP) 9.-10.11.
  11 990 K
(Ne)typické obtížné situace leadera v korporaci
nov
 28.11.
  5 990 K
Manažer na cestě k úspěchu 29.-30.11.
5.-6.12.
 5 990 K
Vedení a motivace projektového týmu  6.12.
 3 990 K
Zázračná otázka    5 990 K

Komunikační dovednosti

Advanced     
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami5.-6.10.
29.-30.11.
  12 990 K
Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi18.-19.10.
1.-2.11.
  9 990 K
Keep Cool24.-25.10.
   9 990 K
Detektor lži 7.-8.11.
  11 990 K
Facilitace a moderování 8.11.
1.12.
 5 990 K
Řečnické triky 22.11.
  5 990 K
Brain Control 23.-24.11.
  12 990 K
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem  1.-2.12.
 12 990 K
Basic     
Průlomové „win-win“ vyjednávání4.10.
 13.12.
 5 990 K
Asertivní desatero v praxi14.10.
2.11.
  2 990 K
Jak se stát skutečným mistrem slova20.-21.10.
14.-15.11.
  5 990 K
Umění prosadit vlastní názor24.-25.10.
22.-23.11.
5.-6.12.
 5 990 K
Small Talk 10.11.
  5 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů 24.11.
7.12.
 6 990 K
Obratná komunikace v konfliktních situacích 28.11.
9.12.
 3 490 K

Osobnostní rozvoj

Advanced     
Positive Thinking18.10.
29.11.
  5 990 K
Self Coaching 3.11.
  5 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I 8.11.
  8 990 K
Umění přesvědčit a získat druhé na svou stranu  1.-2.12.
 9 990 K
Mozkový Jogging  13.-14.12.
 9 990 K
Basic     
Jak dlouhodobě podávat excelentní výkon a nezbláznit se11.10.
18.11.
14.12.
 4 990 K
Efektivní práce s informacemi a strategie rychlého čtení14.10.
   6 990 K
7 klíčových dovedností pro osobní restart
nov
19.10.
22.11.
8.12.
 5 990 K
Emoční inteligence20.10.
   5 990 K
Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu26.10.
30.11.
7.12.
 5 990 K
Krotitelé času25.-26.10.
14.-15.11.
5.-6.12.
 5 990 K
Jak rozvinout potenciál paměti 1.-2.11.
  5 990 K
Myslet jinak
nov
 1.-2.11.
  9 990 K
Myšlenkové mapy
nov
 10.11.
  5 990 K
Life Management 23.11.
  5 990 K
Cesta k sobě  1.-2.12.
 9 990 K
Stress Management  14.-15.12.
 5 990 K
Psaní na klávesnici deseti prsty    4 590 K

Prezentační dovednosti

Advanced     
Suverénní vystupování před kritickým publikem 22.11.
  5 990 K
Basic     
Tajemství nejlepších spíkrů11.-12.10.
1.-2.11.
6.-7.12.
 5 990 K
Storytelling 9.-10.11.
8.-9.12.
 9 990 K
Jak se úspěšně vypořádat s trémou 21.11.
  5 990 K
Akademie prezentačních a rétorických dovedností19.10.-23.11.
   7 690 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů 24.11.
7.12.
 6 990 K
Jak nakreslit myšlenku
nov
 25.11.
  3 990 K
Tvorba prezentace v 21. století  12.-13.12.
 9 990 K

Finance / Ekonomika / Controlling

Vron fra     
CFO Forum    7 900 K
Advanced     
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow11.10.
   8 990 K
Profesionální Risk Management 16.11.
  8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic  14.12.
 8 990 K
Finance pro nefinanční manažery24.10.
28.11.
1.12.
 8 990 K
Basic     
Výrobní controlling5.10.
22.11.
  3 990 K
Účinné řízení pohledávek18.-19.10.
14.-15.11.
  5 990 K
Finanční a investiční controlling19.-20.10.
 8.-9.12.
 5 990 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma19.-20.10.
   4 290 K
Než pustíte investora do dveří s Margaretou Křížovou
nov
25.10.
 6.12.
 3 990 K
Základy řízení cash flow prakticky26.10.
30.11.
  2 990 K
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice 1.-2.11.
  5 990 K
Základy Risk Managementu 1.-2.11.
5.-6.12.
 5 990 K
Řízení firmy podle finančních ukazatelů 3.11.
  2 990 K
Základní orientace v controllingu 7.-8.11.
14.-15.12.
 5 990 K
Nákladový controlling 10.-11.11.
  5 990 K
Nástroje finančního trhu 14.11.
  3 490 K
Marketingový controlling 14.11.
5.12.
 4 290 K
Efektivní kalkulace nákladů 21.11.
  2 990 K
Analýza návratnosti projektů (Business Case) 22.11.
  5 990 K
Snižování rizik pomocí interních kontrol 28.11.
  4 290 K
Finanční deriváty  7.12.
 8 990 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly    2 990 K

Obchodní dovednosti

Vron fra     
Purchase Management Forum    6 900 K
Sales Excellence Forum    6 900 K
Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
Key Account Management6.10.
   8 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu 15.-16.11.
  9 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Nákup v praxi 8.11.
  8 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí  1.12.
 5 990 K
Basic     
Purchase Professional - certifikovan cyklus10 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu24.10.
30.11.
13.12.
 3 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu25.10.
23.11.
  3 990 K
Náklady a úspory v nákupu 15.11.
2.12.
 3 990 K
10 triků superprodejců19.-20.10.
   5 990 K
Řízení prodejní organizace 1.11.
  5 990 K
Techniky pro Sales Closing 3.11.
  5 990 K
Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany 2.-3.11.
  9 990 K
Obchodní korespondence 7.11.
12.12.
 2 990 K
Vedení obchodního jednání 29.-30.11.
1.-2.12.
 5 990 K
Vydělávejte na doplňkovém prodeji
nov
  8.12.
 3 490 K
Nové trendy v obchodním jednání s firemními nákupčími
nov
  14.-15.12.
 9 990 K

Setkání s osobnostmi

Advanced     
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I 8.11.
  8 990 K
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem  1.-2.12.
 12 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II  8.12.
 8 990 K
Basic     
Moderní etiketa s Evou Filipovou25.10.
   6 590 K
Základy argumentace s Milenou Steinmasslovou    5 990 K
Rétorika s Milenou Steinmasslovou    7 990 K

Management / Strategie

Vron fra     
SME Forum    5 900 K
Strategické fórum    13 900 K
Advanced     
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow11.10.
   8 990 K
Profesionální Risk Management 16.11.
  8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic  14.12.
 8 990 K
Finance pro nefinanční manažery24.10.
28.11.
1.12.
 8 990 K
Jednatel společnosti s ručením omezeným 30.11.
  8 900 K
Basic     
Manažerské účetnictví6.10.
 12.12.
 3 990 K
Personální controlling 14.-15.11.
  9 990 K
Základy projektového řízení11.-12.10.
9.-10.11.
1.-2.12.
 5 990 K
Pracovní právo pro manažery14.10.
   2 190 K
Jak budovat značku zaměstnavatele
nov
18.10.
 5.12.
 3 990 K
Finanční a investiční controlling19.-20.10.
 8.-9.12.
 5 990 K
Štíhlá administrativa25.10.
 13.12.
 4 290 K
Než pustíte investora do dveří s Margaretou Křížovou
nov
25.10.
 6.12.
 3 990 K
Praktické řízení projektů24.-25.10.
   6 990 K
Ochrana osobních údajů26.10.
29.11.
  2 990 K
Základy řízení cash flow prakticky26.10.
30.11.
  2 990 K
Základy Risk Managementu 1.-2.11.
5.-6.12.
 5 990 K
Personální a organizační audit 3.11.
  3 490 K
Řízení firmy podle finančních ukazatelů 3.11.
  2 990 K
Nákladový controlling 10.-11.11.
  5 990 K
Techniky interního auditu 15.-16.11.
  6 990 K
Procesní analýza rizik
nov
 22.11.
12.12.
 3 490 K
Snižování rizik pomocí interních kontrol 28.11.
  4 290 K
Management smluv v IT  6.12.
 8 990 K
Vedení a motivace projektového týmu  6.12.
 3 990 K
Základy procesního řízení  7.-8.12.
 5 990 K
Softwarové nástroje pro řízení projektů
nov
  15.-16.12.
 6 990 K
Agilní přístup k realizaci projektu
nov
    6 990 K

Asistent(ka) manažera

Vron fra     
Úspěšná asistentka manažera6.10.
   7 900 K
Advanced     
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I 9.-10.11.
  12 990 K
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II  7.-8.12.
 12 990 K
Basic     
Efektivní telefonická konverzace pro asistentky14.10.
   2 990 K
Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky25.-26.10.
2.-3.11.
12.-13.12.
 5 990 K
Největší chyby a omyly písemné komunikace v praxi asistentky 28.11.
  2 990 K
Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů  1.12.
 3 490 K

HR / Interní komunikace / Mzdy

Vron fra     
Training & Development Forum20.10.
   6 900 K
Human Power Forum    7 900 K
IN Communication Forum    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky6.10.
   6 990 K
Compensation & Benefits Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Compensation & Benefits Manager 23.-24.11.
  14 990 K
Internal Communication Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Internal Communications Manager 2.-3.11.
  14 990 K
Recruitment Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Recruitment Manager18.-19.10.
   14 990 K
Recruitment Manager  7.-8.12.
 14 990 K
Training & Development Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Training & Development Manager I.    14 990 K
Training & Development Manager II.  14.-15.12.
 14 990 K
Firemní časopis25.10.
   8 990 K
Talent Management25.10.
   8 990 K
Basic     
Základy interní komunikace3.-4.10.
   5 990 K
Osobnost pod drobnohledem7.10.
1.11.
1.12.
 1 990 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele11.-12.10.
22.-23.11.
  4 290 K
Personální controlling 14.-15.11.
  9 990 K
Cestovní náhrady 2016/201714.10.
   2 990 K
Pracovní právo pro manažery14.10.
   2 190 K
Nábor zaměstnanců na sociálních sítích18.10.
 12.12.
 4 290 K
Jak budovat značku zaměstnavatele
nov
18.10.
 5.12.
 3 990 K
Průvodce personálními procesy20.10.
   2 990 K
Případové studie z řízení lidských zdrojů24.-25.10.
29.-30.11.
  9 990 K
BOZP a prevence rizik25.10.
 8.12.
 2 990 K
Štíhlá administrativa25.10.
 13.12.
 4 290 K
Agenturní zaměstnávání od A do Z26.10.
   3 490 K
Controlling vzdělávání26.10.
   3 490 K
Home office jako moderní forma práce27.10.
 2.12.
 2 990 K
Tvorba kompetenčních modelů31.10.
4.11.
  3 490 K
Personální agenda 1.11.
  2 990 K
Behaviorální pohovor 1.11.
9.12.
 1 990 K
Intenzivní trénink interview s kandidáty v různých situacích 2.11.
  1 990 K
Personální a organizační audit 3.11.
  3 490 K
Nový občanský zákoník pro personalisty 4.11.
  1 990 K
Mzdová agenda krok za krokem 8.-9.11.
6.-7.12.
 4 290 K
HR manažer 9.11.
16.12.
 3 490 K
Výběrové řízení 8.-9.11.
  5 990 K
Zdravá firma 21.11.
  3 290 K
Systém firemního vzdělávání 21.-22.11.
  5 990 K
Základy personalistiky 23.-24.11.
13.-14.12.
 5 990 K
Ukončování pracovních poměrů 28.11.
  2 190 K
Psychodiagnostické nástroje 30.11.
  3 490 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby  15.12.
 2 190 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP    3 290 K
Pracovní doba, překážky v práci a dovolená
nov
    2 990 K
Řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách    3 490 K

Lektorské dovednosti

Advanced     
Train the Trainers    5 990 K
Basic     
Lektorské dovednosti II 28.-29.11.
  5 990 K
Lektorské dovednosti I    5 990 K

IT

Basic     
Jazyk SQL a MySQL základy6.-7.10.
   5 990 K
Microsoft Excel 2010 pro středně pokročilé6.-7.10.
28.-29.11.
  3 490 K
Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA10.-11.10.
 13.-14.12.
 4 490 K
Agilní testování13.10.
11.11.
  3 290 K
On-line marketing18.10.
   3 490 K
PL/SQL17.-19.10.
 7.-9.12.
 10 490 K
Microsoft Excel 2010 pro ekonomy20.10.
 5.12.
 3 190 K
Základy testování softwaru24.10.
   3 290 K
XML25.10.
22.11.
  3 290 K
Controlling vzdělávání26.10.
   3 490 K
Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky25.-26.10.
   3 490 K
Microsoft Excel 2010 pro pokročilé27.10.
 6.12.
 1 990 K
Office 365 - firemní on-line kancelář 1.-2.11.
  4 490 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - pokročilé techniky 8.-9.11.
  7 490 K
SharePoint Online 9.-10.11.
  4 490 K
ITIL Introduction V3 14.11.
1.12.
 7 490 K
Microsoft Excel 2010 pro začátečníky 15.-16.11.
  2 490 K
Základy počítačových sítí a protokolu TCP/IP 23.-24.11.
  6 990 K
Microsoft Excel 2010 kontingenční tabulky 24.11.
  3 290 K
PPC kampaně 29.11.
  2 490 K
WordPress 29.-30.11.
  4 490 K
Management smluv v IT  6.12.
 8 990 K
LinkedIn  7.12.
 3 490 K
Sítě a TCP/IP pokročilé techniky  12.-13.12.
 6 990 K
Tvorba prezentace v 21. století  12.-13.12.
 9 990 K
Jazyk SQL pro databázový systém Oracle  14.-15.12.
 6 990 K
OpenOffice.org/LibreOffice - využití ve firmách    2 990 K
COBIT Introduction    7 490 K
Microsoft Word 2010 praktické tipy a příklady    3 490 K

Marketing / PR

Vron fra     
Marketing Challenge Forum    6 900 K
The Best of Global Digital Marketing    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Aktuální trendy marketingové komunikace31.10.
 1.12.
 8 990 K
Event Management 22.11.
  8 990 K
Firemní časopis25.10.
   8 990 K
Kreativní psaní ve firemní praxi26.10.
14.11.
  5 990 K
Basic     
Visual Merchandising18.10.
22.11.
  3 990 K
On-line marketing18.10.
   3 490 K
Kreativita v marketingu20.-21.10.
2.-3.11.
  5 990 K
Facebook a firemní komunikace24.10.
 9.12.
 2 490 K
B2B marketing 1.11.
  8 990 K
Sociální sítě za den 3.11.
  4 290 K
Marketing pro 21. století 7.-8.11.
  5 990 K
Inzerujte na Facebooku a Instagramu
nov
 10.11.
  3 990 K
Základy marketingu 9.-10.11.
  5 990 K
Marketingový controlling 14.11.
5.12.
 4 290 K
Firemní komunikace na Twitteru 25.11.
  2 490 K
PPC kampaně 29.11.
  2 490 K
E-mailujte, nespamujte a prodávejte
nov
  2.12.
 3 490 K
LinkedIn  7.12.
 3 490 K
Business networking na LinkedInu  12.12.
 3 490 K
Výkonný web díky webové analytice
nov
  15.12.
 3 990 K
Marketingové analýzy  16.12.
 3 490 K
Marketingová akademie    7 690 K

Obchod / Prodej / Nákup

Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
Key Account Management6.10.
   8 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu 15.-16.11.
  9 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Nákup v praxi 8.11.
  8 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí  1.12.
 5 990 K
CRM systémy v praxi20.10.
   6 990 K
Basic     
Purchase Professional - certifikovan cyklus10 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu24.10.
30.11.
13.12.
 3 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu25.10.
23.11.
  3 990 K
Náklady a úspory v nákupu 15.11.
2.12.
 3 990 K
Visual Merchandising18.10.
22.11.
  3 990 K
Obchodní korespondence 7.11.
12.12.
 2 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi 30.11.
7.11.
  3 990 K
Business networking na LinkedInu  12.12.
 3 490 K
Celní problematika pro deklaranty    5 990 K

Právo / Legislativa

Basic     
Zákoník práce pro zaměstnavatele11.-12.10.
22.-23.11.
  4 290 K
Pracovní právo pro manažery14.10.
   2 190 K
Nový občanský zákoník pro manažery19.10.
   3 490 K
BOZP a prevence rizik25.10.
 8.12.
 2 990 K
Agenturní zaměstnávání od A do Z26.10.
   3 490 K
Ochrana osobních údajů26.10.
29.11.
  2 990 K
Home office jako moderní forma práce27.10.
 2.12.
 2 990 K
Vymáhání pohledávek z právního hlediska31.10.
24.11.
  2 990 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele 3.11.
  2 490 K
Nový občanský zákoník pro personalisty 4.11.
  1 990 K
Aktuální otázky nového občanského zákoníku
nov
 8.11.
12.12.
 3 490 K
Zákon o platebním styku 9.11.
  3 490 K
Mezinárodní platební styk 15.11.
  3 490 K
Zdravá firma 21.11.
  3 290 K
Obchodní smlouvy 23.11.
  2 990 K
Ukončování pracovních poměrů 28.11.
  2 190 K
Změny v celním řízení v roce 2016  1.12.
 3 990 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele  7.12.
 2 490 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby  15.12.
 2 190 K
Aktuální judikatura k zákonu o obchodních korporacích
nov
    3 490 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP    3 290 K
Pracovní doba, překážky v práci a dovolená
nov
    2 990 K

Doprava / Logistika / Výroba

Vron fra     
Manufacturing Management Forum 10.-11.11.
  11 900 K
Setkání mistrů    7 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky6.10.
   6 990 K
Hledání úspor a zlepšování ve výrobě 29.11.
  6 990 K
Basic     
Výrobní controlling5.10.
22.11.
  3 990 K
Skladová logistika pro vedoucí skladu13.10.
1.11.
  3 290 K
Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky24.10.
 13.12.
 3 290 K
Případové studie z řízení lidských zdrojů24.-25.10.
29.-30.11.
  9 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi 30.11.
7.11.
  3 990 K
Plánování údržby 8.11.
  3 990 K
Procesní analýza rizik
nov
 22.11.
12.12.
 3 490 K
Změny v celním řízení v roce 2016  1.12.
 3 990 K
Řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách    3 490 K
Celní problematika pro deklaranty    5 990 K

Daně / Účetnictví

Basic     
Manažerské účetnictví6.10.
 12.12.
 3 990 K
Cestovní náhrady 2016/201714.10.
   2 990 K
US GAAP II18.10.
 13.12.
 3 990 K
Účetní standardy IAS a IFRS I18.-19.10.
22.-23.11.
  5 490 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma19.-20.10.
   4 290 K
Komplexní průvodce DPH26.-27.10.
   4 290 K
Novinky v daních a účetnictví 2017 2.11.
  2 990 K
Daně právnických a fyzických osob od A do Z 9.-10.11.
  3 490 K
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady 16.11.
1.12.
 2 990 K
Spotřební daň 21.11.
6.12.
 2 990 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU 22.11.
  1 990 K
US GAAP I 24.-25.11.
  5 490 K
Finanční deriváty  7.12.
 8 990 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly    2 990 K

Ostatní profesní kurzy

Basic     
BOZP a prevence rizik25.10.
 8.12.
 2 990 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele 3.11.
  2 490 K
Zákon o platebním styku 9.11.
  3 490 K
Mezinárodní platební styk 15.11.
  3 490 K
Zdravá firma 21.11.
  3 290 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU 22.11.
  1 990 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele  7.12.
 2 490 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP    3 290 K
Psaní na klávesnici deseti prsty    4 590 K

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru