Manažerské dovednosti

KvtenervenLtoZCena
Advanced     
Certified Manager - 21 NEJ pro manažerskou praxi - certifikovan cyklus14 990 K
7 nejobtížnějších situací manažera27.5.
 13.8.
 5 990 K
7 nejužitečnějších principů v praxi manažera 22.6.
23.6.
  5 990 K
7 nejčastějších chyb ve vedení lidí  14.7.
 5 990 K
Trénink suverenity a techniky vedení lidí 2.-3.6.
  12 990 K
Efektivní delegování  15.7.
27.7.
 5 990 K
Umění přesvědčit a získat druhé na svou stranu  21.-22.7.
 9 990 K
Nově na manažerské pozici  11.-12.8.
5.-6.8.
 11 990 K
Koučování pro manažery   9.9.
5 990 K
Rozvoj týmu   15.9.
5 990 K
Basic     
Základy koučinku27.-28.5.
 24.-25.8.
 5 990 K
Icebreakery a energizery pro lektorskou praxi 2.6.
  2 990 K
Time Management I. 3.-4.6.
11.-12.8.
21.-22.7.
 5 990 K
Manažerské dovednosti II. 16.-17.6.
3.-4.6.
  5 990 K
Hodnocení a motivace zaměstnanců 23.-24.6.
9.-10.6.
  5 990 K
Vedení klíčových zaměstnanců 11.6.
  5 990 K
Time Management II. 23.6.
  3 490 K
Leadership  1.-2.7.
29.-30.7.
 5 990 K
Zpětná vazba  18.8.
25.8.
 5 990 K
Manažerské dovednosti I.   1.-2.9.
9.-10.9.
5 990 K
Úspěšná manažerka   15.-16.9.
22.-23.9.
9 990 K
Change Management   16.-17.9.
23.-24.9.
5 990 K
Proč lidé nedělají, co jejich nadřízení očekávají   24.9.
2 990 K
Manažer do naha
nov
    12 990 K
Osobnost pod drobnohledem
nov
    1 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
    3 990 K

Komunikační dovednosti

Advanced     
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem 3.-4.6.
  12 990 K
Řečnické triky 10.6.
  5 990 K
Brain Control 16.-17.6.
  12 990 K
Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi  18.-19.8.
 9 990 K
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami   8.-9.9.
12 990 K
Trénink restrukturalizačních rozhovorů    5 990 K
Basic     
Obratná komunikace v konfliktních situacích26.5.
23.6.
17.8.
28.7.
 3 490 K
Průlomové „win - win“ vyjednávání
nov
27.5.
 28.7.
 5 990 K
Asertivní desatero v praxi29.5.
 13.7.
 2 990 K
Asertivita v pracovní praxi 1.-2.6.
8.-9.6.
11.-12.8.
 5 990 K
Řeč těla 2.6.
  2 990 K
Komunikační dovednosti 15.-16.6.
12.-13.8.
15.-16.7.
 5 990 K
Small Talk  4.8.
 5 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů  10.8.
 6 990 K

Osobnostní rozvoj

Advanced     
Positive Thinking 11.6.
  5 990 K
Strategie rychlého čtení a práce s informacemi 25.-26.6.
  9 990 K
Keep Cool  7.-8.7.
 9 990 K
Mozkový Jogging  15.-16.7.
 9 990 K
Self Coaching  27.7.
 5 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I.   29.9.
8 990 K
Detektor lži    11 990 K
Fenomén úspěchu    12 990 K
Mind Mapping    5 990 K
Basic     
Sebehodnota a sebepoznání
nov
26.-27.5.
 29.-30.7.
 9 990 K
Jak rozvinout potenciál paměti26.-27.5.
29.-30.6.
  5 990 K
Stress Management28.-29.5.
 28.-29.7.
4.-5.8.
 5 990 K
Time Management I. 3.-4.6.
11.-12.8.
21.-22.7.
 5 990 K
První dojem nezná druhou šanci 10.6.
  5 990 K
Time Management II. 23.6.
  3 490 K
Priority Management & Work Life Balance 25.6.
  4 990 K
Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu  23.7.
3.8.
 5 990 K
Emoční inteligence  20.8.
27.7.
 5 990 K
Life Management  10.8.
18.8.
 5 990 K
Rozhodování  17.8.
 2 990 K
Finanční gramotnost
nov
  25.8.
 2 990 K
Trénink typologie osobnosti    5 990 K
Jak se úspěšně vypořádat s trémou
nov
   15.9.
5 990 K
Psaní všemi deseti prsty na klávesnici   2.9.-18.11.
4 590 K
Grafologie v praxi    3 490 K

Prezentační dovednosti

Advanced     
Suverénní vystupování před kritickým publikem26.5.
  30.9.
5 990 K
Prezentační design 4.6.
  5 990 K
Basic     
Tvorba prezentace v 21. století 9.-10.6.
22.-23.7.
 9 990 K
Prezentační dovednosti 11.-12.6.
25.-26.6.
5.-6.8.
 5 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů  10.8.
 6 990 K
Jak se úspěšně vypořádat s trémou
nov
   15.9.
5 990 K
ZENová prezentace a vizuální facilitace   17.9.
5 990 K
Prezentování s moderními technologiemi   24.9.
5 990 K
Akademie prezentačních a rétorických dovedností   10.9.-22.10.
7 690 K

Obchodní dovednosti

Vron fra     
Sales Excellence Forum    6 900 K
Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu 2.-3.6.
  9 990 K
Key Account Management    8 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí 11.6.
  5 990 K
Nákup v praxi 24.6.
  8 990 K
Vedení obchodních týmů 23.6.
  4 990 K
5 pilířů dlouhodobě úspěšného vztahu se zákazníky   7.9.
4 990 K
Akvizice    4 990 K
Basic     
Prodejní dovednosti  14.-15.7.
25.-26.8.
 5 990 K
Obchodní korespondence  12.8.
 1 990 K
Obchodní rozhovor  19.8.
 3 490 K
Vedení obchodního jednání   15.-16.9.
8.-9.9.
5 990 K

Finance / Ekonomika / Controlling

Vron fra     
CFO Forum    7 900 K
Advanced     
Acquisition Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Mergers & Acquisitions    8 990 K
Due Diligence    8 990 K
Poakviziční integrace    8 990 K
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic 10.6.
  8 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow    8 990 K
Profesionální Risk Management    8 990 K
Finance pro nefinanční manažery 3.6.
4.8.
 8 990 K
Credit Management   24.9.
8 990 K
Basic     
Efektivní kalkulace nákladů27.5.
16.6.
  2 990 K
Nákladový controlling27.-28.5.
  16.-17.9.
5 990 K
Základní orientace v controllingu27.-28.5.
 13.-14.7.
 5 990 K
Výrobní controlling 9.6.
 2.9.
3 990 K
Financování od A do Z 9.6.
  2 990 K
Analýza návratnosti projektů 10.6.
  3 290 K
Základy finančního řízení 10.-11.6.
  5 990 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly 17.6.
  2 990 K
Finanční a investiční controlling 16.-17.6.
17.-18.8.
 5 990 K
Základy účetnictví pro neekonomy 17.-18.6.
11.-12.8.
 4 290 K
Nástroje finančního trhu
nov
 23.6.
  3 490 K
Účinné řízení pohledávek 30.6.-1.7.
  5 990 K
Fakturace od A do Z  21.7.
 2 990 K
Základy Risk Managementu  4.-5.8.
 5 990 K
Finanční gramotnost
nov
  25.8.
 2 990 K
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice  26.-27.8.
 5 990 K
Vyznejte se ve finančních výkazech    1 990 K
Základy řízení cash flow prakticky   9.9.
2 990 K
Manažerský reporting   9.-10.9.
5 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku   15.9.
2 990 K
Oceňování firem    1 990 K
AML    3 490 K
Dluhopisy    1 990 K
Finanční deriváty    3 490 K
Finanční řízení    5 990 K
Marketingový controlling    4 290 K
Nejdůležitější finanční ukazatele a základní kroky k optimalizaci finanční stability podniku    2 990 K
Pokladna a operace s platebními kartami    2 990 K
Zákon Sarbanes-Oxley (SOX)    4 290 K

Setkání s osobnostmi

Advanced     
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem 3.-4.6.
  12 990 K
Moderování se Štěpánkou Duchkovou 9.6.
  5 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II. 24.6.
  8 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I.   29.9.
8 990 K
Basic     
Moderní etiketa s Evou Filipovou
nov
 17.6.
  9 990 K
Základy argumentace s Milenou Steinmasslovou
nov
 18.6.
  5 990 K
Trénink výjimečných rétorických schopností s Valérií Zawadskou  23.7.
 4 990 K
Rétorika s Milenou Steinmasslovou    7 990 K
Profesionální image ženy manažerky s Helenou Bedrnovou    5 990 K
Rekondiční trénink rétoriky s Janem Přeučilem    8 990 K

Management / Strategie

Vron fra     
SME Forum26.5.
   4 900 K
Strategické forum    13 900 K
Advanced     
Acquisition Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Mergers & Acquisitions    8 990 K
Due Diligence    8 990 K
Poakviziční integrace    8 990 K
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic 10.6.
  8 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow    8 990 K
Profesionální Risk Management    8 990 K
Finance pro nefinanční manažery 3.6.
4.8.
 8 990 K
Jednatel společnosti s ručením omezeným 23.6.
9.6.
  8 990 K
Mapování konkurence    9 990 K
Basic     
Nákladový controlling27.-28.5.
  16.-17.9.
5 990 K
Praktické řízení projektů
nov
 3.-4.6.
  6 990 K
Financování od A do Z 9.6.
  2 990 K
Systém managementu kvality podle normy ISO 9001 9.-10.6.
  5 990 K
Základy procesního řízení 16.-17.6.
  5 990 K
Finanční a investiční controlling 16.-17.6.
17.-18.8.
 5 990 K
Manažerské účetnictví 29.6.
  3 990 K
Základy projektového řízení  21.-22.7.
 5 990 K
Základy Risk Managementu  4.-5.8.
 5 990 K
Základy řízení cash flow prakticky   9.9.
2 990 K
Manažerský reporting   9.-10.9.
5 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku   15.9.
2 990 K
Personální controlling    9 990 K
Cloud Computing    6 990 K
Management smluv v IT    8 990 K
Nejdůležitější finanční ukazatele a základní kroky k optimalizaci finanční stability podniku    2 990 K
Personální a organizační audit
nov
    3 490 K
Pracovní právo pro manažery    2 190 K
Řízení bezpečnosti informací    3 990 K
Techniky interního auditu    6 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
    3 990 K

HR / Interní komunikace / Mzdy

Vron fra     
Human Power Forum    11 900 K
IN Communication Forum    6 900 K
Training & Development Forum    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Interní kampaně a eventy 23.6.
  8 990 K
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky   3.9.
6 990 K
Compensation & Benefits Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Compensation & Benefits Manager 16.-17.6.
  14 990 K
Compensation & Benefits Manager    14 990 K
Internal Communication Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Internal Communications Manager27.-28.5.
   14 990 K
Internal Communications Manager   22.-23.9.
14 990 K
Recruitment Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Recruitment Manager    14 990 K
Recruitment Manager    14 990 K
Training & Development Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Training & Development Manager 9.-10.6.
  14 990 K
Training & Development Manager   16.-17.9.
14 990 K
Talent Management    8 990 K
Firemní časopis    8 990 K
Nábor zaměstnanců na sociálních sítích    6 990 K
Trainee programy    8 990 K
Trénink restrukturalizačních rozhovorů    5 990 K
Basic     
Behaviorální pohovor26.5.
   1 990 K
Základy personalistiky 10.-11.6.
26.-27.8.
 5 990 K
Nový občanský zákoník pro personalisty 17.6.
  1 990 K
Systém firemního vzdělávání 17.-18.6.
  5 990 K
Mzdová agenda krok za krokem 24.-25.6.
  4 290 K
Ukončování pracovních poměrů 25.6.
  1 990 K
Personální agenda 25.-26.6.
  4 290 K
Výběrové řízení 30.6.-1.7.
 9.-10.9.
5 990 K
Průvodce personálními procesy
nov
  11.8.
 2 990 K
HR manažer   8.9.
3 490 K
Psychodiagnostické nástroje   10.9.
3 490 K
Proč lidé nedělají, co jejich nadřízení očekávají   24.9.
2 990 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele   23.-24.9.
4 290 K
Personální controlling    9 990 K
Komplikované případy z pracovního práva    2 990 K
Cestovní náhrady 2014/2015    2 990 K
Controlling vzdělávání    3 490 K
Grafologie v praxi    3 490 K
Intenzivní trénink interview s kandidáty v různých situacích
nov
    1 990 K
Osobnost pod drobnohledem
nov
    1 990 K
Personální a organizační audit
nov
    3 490 K
Pracovní právo pro manažery    2 190 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby
nov
    2 190 K
Profesionální poskytování referencí    1 990 K
Základy interní komunikace    5 990 K

Asistent(ka) manažera

Vron fra     
Úspěšná asistentka manažera   30.9.
6 900 K
Advanced     
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II. 10.-11.6.
  12 990 K
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I.   2.-3.9.
12 990 K
Basic     
Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky27.-28.5.
 19.-20.8.
 5 990 K
Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů 23.6.
  3 490 K
Největší chyby a omyly písemné komunikace v praxi asistentky  31.7.
 2 990 K
Efektivní telefonická konverzace pro asistentky    2 990 K

Lektorské dovednosti

Advanced     
Train the Trainers    5 990 K
Basic     
Icebreakery a energizery pro lektorskou praxi 2.6.
  2 990 K
Lektorské dovednosti I.  12.-13.8.
5.-6.8.
 5 990 K
Lektorské dovednosti II.    5 990 K

IT

Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Mobilní marketing    8 990 K
Basic     
Sítě a TCP/IP základy26.-27.5.
16.-17.6.
  6 990 K
Agilní testování
nov
 5.6.
  3 290 K
Microsoft Excel 2010 pro pokročilé 9.6.
  1 990 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 12 10.6.
  1 490 K
Tvorba prezentace v 21. století 9.-10.6.
22.-23.7.
 9 990 K
Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky 9.-10.6.
  3 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 7 11.6.
  790 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 2 11.6.
  790 K
Microsoft Excel 2010 pro ekonomy 16.6.
20.8.
 3 190 K
ITIL Introduction V3 16.6.
  7 490 K
Microsoft Outlook 2010 pošta 16.6.
18.8.
 1 290 K
Microsoft Outlook 2010 plánování 16.6.
18.8.
 1 290 K
Microsoft Outlook 2010 16.6.
18.8.
 2 190 K
Mobilní marketing 16.6.
  3 490 K
PL/SQL 15.-17.6.
  10 490 K
Sítě a TCP/IP pokročilé techniky 23.-24.6.
  6 990 K
On-line marketing 24.6.
  3 490 K
Microsoft Word 2010 praktické tipy a příklady 30.6.-1.7.
29.-30.7.
 3 490 K
Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA  14.-15.7.
 4 490 K
Microsoft Excel 2010 pro úplné začátečníky  22.7.
 1 490 K
Microsoft Excel 2010 pro začátečníky  22.-23.7.
 2 490 K
Microsoft Excel 2010 pro středně pokročilé  4.-5.8.
 3 490 K
LinkedIn  11.8.
 3 490 K
Microsoft Excel 2010 kontingenční tabulky  13.8.
 3 290 K
Jazyk SQL pro databázový systém Oracle   16.-17.9.
6 990 K
OpenOffice.org/LibreOffice využití ve firmách    2 990 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 3    1 490 K
SEO    2 690 K
Cloud Computing    6 990 K
COBIT Introduction    7 490 K
Controlling vzdělávání    3 490 K
IT Services    9 990 K
Jazyk SQL a MySQL základy    5 990 K
Management smluv v IT    8 990 K
Microsoft Access 2010 pokročilé techniky    6 490 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - pokročilé techniky    7 490 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - základy    7 490 K
Microsoft PowerPoint 2010 základy    3 490 K
Postavte si svůj e-shop
nov
    4 490 K
PPC kampaně    2 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 4    1 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 5    1 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 6    1 490 K
Relační databáze    5 990 K
Řízení bezpečnosti informací    3 990 K
Service Level Management a optimalizace IT procesů    8 990 K
SharePoint Online
nov
    4 490 K
Test ECDL Certificate    2 490 K
Test ECDL Certificate pro školství a zdravotně postižené    1 990 K
Test ECDL Start    1 490 K
Test ECDL Start pro školství a zdravotně postižené    1 290 K
Test ECDL zkouška    290 K
WordPress    4 490 K
XML    3 290 K
Základy testování softwaru    3 290 K

Marketing / PR

Vron fra     
#eventforum    14 900 K
Marketing Challenge Forum    6 900 K
The Best of Global Digital Marketing    5 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Aktuální trendy marketingové komunikace 24.6.
  8 990 K
Event Management   15.9.
8 990 K
Cenov vhodn balek14 990 K
Mobilní marketing    8 990 K
Cenov vhodn balek14 990 K
Interní kampaně a eventy 23.6.
  8 990 K
Media Relations 30.6.
  8 990 K
Kreativní psaní ve firemní praxi  21.7.
24.9.
5 990 K
Brand Management    8 990 K
Firemní časopis    8 990 K
Marketingové kampaně    8 990 K
Product Management    8 990 K
Basic     
Marketing pro 21. století27.-28.5.
4.-5.6.
  5 990 K
Základy public relations 1.-2.6.
  5 990 K
Kreativita v marketingu 9.-10.6.
  5 990 K
Corporate Identity v praxi 10.-11.6.
  5 990 K
Mobilní marketing 16.6.
  3 490 K
Základy marketingu 16.-17.6.
26.-27.8.
 5 990 K
Facebook a firemní komunikace
nov
 19.6.
30.7.
 2 490 K
Marketingové analýzy 23.6.
  3 490 K
On-line marketing 24.6.
  3 490 K
LinkedIn  11.8.
 3 490 K
B2B marketing   23.9.
8 990 K
Marketingová akademie I.   3.9.-12.11.
7 690 K
SEO    2 690 K
Firemní komunikace na Twitteru
nov
    2 490 K
Marketingová akademie II.    7 690 K
Marketingový controlling    4 290 K
Personalizace digitální komunikace    8 990 K
PPC kampaně    2 490 K
Video marketing    8 990 K
Visual Merchandising    2 990 K

Obchod / Prodej / Nákup

Vron fra     
Purchase Management Forum    6 900 K
Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu 2.-3.6.
  9 990 K
Key Account Management    8 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí 11.6.
  5 990 K
Nákup v praxi 24.6.
  8 990 K
Strategické řízení nákupu27.5.
   8 990 K
CRM    6 990 K
Marketingové kampaně    8 990 K
Basic     
Náklady a úspory v nákupu
nov
 15.6.
  3 990 K
Obchodní korespondence  12.8.
 1 990 K
Celní problematika pro deklaranty  19.-20.8.
 5 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu   9.9.
3 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi   23.9.
3 990 K
Postavte si svůj e-shop
nov
    4 490 K
Visual Merchandising    2 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu    3 990 K

Právo / Legislativa

Basic     
Obchodní smlouvy27.5.
   2 990 K
Mezinárodní platební styk - právní aspekty28.5.
   3 490 K
BOZP a prevence rizik 2.6.
  2 990 K
Společenská smlouva 9.6.
  2 990 K
Nový občanský zákoník pro manažery 9.6.
  3 490 K
Ochrana osobních údajů - obchod, marketing a personalistika 10.6.
  2 990 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele 10.6.
  2 490 K
Nový občanský zákoník - závazkové právo 11.6.
  2 990 K
Zákon o platebním styku 11.6.
  3 490 K
Ochrana osobních údajů - zabezpečovací systémy 17.6.
  2 990 K
Vymáhání pohledávek z právního hlediska 30.6.
  2 990 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele   16.9.
2 490 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele   23.-24.9.
4 290 K
Nový občanský zákoník pro podnikovou praxi    2 990 K
BOZP    1 590 K
Prevence rizik a vzniku pracovních úrazů    1 590 K
Nový občanský zákoník - věcná práva    2 990 K
Komplikované případy z pracovního práva    2 990 K
Insolvenční řízení z pohledu práva    2 990 K
Nový zákon o obchodních korporacích    2 990 K
Ochrana osobních údajů - finanční služby    2 990 K

Doprava / Logistika / Výroba

Vron fra     
Setkání mistrů   22.9.
6 900 K
Efficient Logistics Forum    6 900 K
Manufacturing Management Forum    11 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky   3.9.
6 990 K
Hledání úspor a zlepšování ve výrobě 10.6.
  6 990 K
Basic     
Skladová logistika pro vedoucí skladu28.5.
9.6.
28.7.
 2 990 K
Výrobní controlling 9.6.
 2.9.
3 990 K
Procesní a výrobkový audit
nov
 9.-10.6.
  4 990 K
Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky 17.6.
19.8.
 3 290 K
Plánování údržby 24.6.
 15.9.
3 990 K
Celní problematika pro deklaranty  19.-20.8.
 5 990 K
7 základních nástrojů řízení kvality   8.9.
3 290 K
DPH pro intrakomunitární dodávky a INTRASTAT v praktických příkladech   22.9.
3 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi   23.9.
3 990 K
Nástroje pro řízení kvality v logistice    4 990 K

Daně / Účetnictví

Basic     
Spotřební daň 9.6.
  2 990 K
IAS a IFRS II. 9.-10.6.
  5 490 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly 17.6.
  2 990 K
Základy účetnictví pro neekonomy 17.-18.6.
11.-12.8.
 4 290 K
Manažerské účetnictví 29.6.
  3 990 K
Fakturace od A do Z  21.7.
 2 990 K
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady    2 990 K
IAS a IFRS I.   16.-17.9.
5 490 K
DPH pro intrakomunitární dodávky a INTRASTAT v praktických příkladech   22.9.
3 990 K
Daně právnických a fyzických osob od A do Z   22.-23.9.
3 490 K
Účetní minimum pro office manažery/-ky    4 290 K
Cestovní náhrady 2014/2015    2 990 K
Daň z příjmů a DPH na Slovensku    3 490 K
Dluhopisy    1 990 K
Finanční deriváty    3 490 K
Komplexní průvodce DPH    4 290 K
Novinky v daních a účetnictví 2015    2 990 K
Pokladna a operace s platebními kartami    2 990 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU    1 990 K
US GAAP I.    5 490 K
US GAAP II.    3 990 K

Ostatní profesní kurzy

Advanced     
Strategie rychlého čtení a práce s informacemi 25.-26.6.
  9 990 K
Basic     
Mezinárodní platební styk - právní aspekty28.5.
   3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele 10.6.
  2 490 K
Zákon o platebním styku 11.6.
  3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele   16.9.
2 490 K
Psaní všemi deseti prsty na klávesnici   2.9.-18.11.
4 590 K
AML    3 490 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU    1 990 K