Manažerské dovednosti

DubenKvtenervenLtoCena
Advanced     
Certified Manager - 21 NEJ pro manažerskou praxi - certifikovan cyklus14 990 K
7 nejčastějších chyb ve vedení lidí 11.5.
  5 990 K
7 nejužitečnějších principů v praxi manažera 15.5.
22.6.
23.6.
 5 990 K
7 nejobtížnějších situací manažera 18.5.
27.5.
  5 990 K
Nově na manažerské pozici27.-28.4.
   11 990 K
Mentoring29.4.
   5 990 K
Koučování pro manažery 11.5.
  5 990 K
Efektivní delegování 20.5.
  5 990 K
Trénink suverenity a techniky vedení lidí  2.-3.6.
 12 990 K
Rozvoj týmu    5 990 K
Vedení lidí podle situačních stylů    5 990 K
Umění přesvědčit a získat druhé na svou stranu    9 990 K
Basic     
Change Management29.-30.4.
   5 990 K
Leadership 5.-6.5.
  5 990 K
Manažerské dovednosti I. 12.-13.5.
  5 990 K
Úspěšná manažerka 19.-20.5.
  9 990 K
Základy koučinku 20.-21.5.
27.-28.5.
  5 990 K
Zpětná vazba 25.5.
  5 990 K
Icebreakery a energizery pro lektorskou praxi  2.6.
 2 990 K
Manažerské dovednosti II.  16.-17.6.
3.-4.6.
 5 990 K
Time Management I.  3.-4.6.
 5 990 K
Hodnocení a motivace zaměstnanců  23.-24.6.
9.-10.6.
 5 990 K
Vedení klíčových zaměstnanců  11.6.
 5 990 K
Time Management II.  23.6.
 3 490 K
Manažer do naha
nov
    12 990 K
Osobnost pod drobnohledem
nov
    1 990 K
Proč lidé nedělají, co jejich nadřízení očekávají    2 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
    3 990 K

Komunikační dovednosti

Advanced     
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami 13.-14.5.
21.-22.5.
  12 990 K
Asertivita jako tvořivý komunikační styl 14.-15.5.
  9 990 K
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem  3.-4.6.
 12 990 K
Řečnické triky  10.6.
 5 990 K
Brain Control  16.-17.6.
 12 990 K
Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi    9 990 K
Basic     
Obratná komunikace v konfliktních situacích29.4.
26.5.
23.6.
 3 490 K
Komunikační dovednosti 5.-6.5.
15.-16.6.
 5 990 K
Trénink profesionální telefonické komunikace 12.-13.5.
  5 990 K
Small Talk 20.5.
  5 990 K
Průlomové „win - win“ vyjednávání
nov
 27.5.
  5 990 K
Asertivní desatero v praxi 29.5.
  2 990 K
Řeč těla  2.6.
 2 990 K
Asertivita v pracovní praxi  1.-2.6.
8.-9.6.
 5 990 K
Trénink účinné neasertivní komunikace    5 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů
nov
    6 990 K

Osobnostní rozvoj

Advanced     
Keep Cool 13.-14.5.
  9 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I. 14.5.
  8 990 K
Fenomén úspěchu 19.-20.5.
  12 990 K
Positive Thinking  11.6.
 5 990 K
Strategie rychlého čtení a práce s informacemi  25.-26.6.
 9 990 K
Self Coaching    5 990 K
Detektor lži    11 990 K
Mozkový Jogging    9 990 K
Basic     
Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu27.4.
   5 990 K
Jak rozvinout potenciál paměti27.-28.4.
26.-27.5.
29.-30.6.
 5 990 K
Grafologie v praxi 12.5.
  3 490 K
Rozhodování 12.5.
  2 990 K
Stress Management 14.-15.5.
28.-29.5.
  5 990 K
Life Management 18.5.
  5 990 K
Trénink typologie osobnosti 25.5.
  5 990 K
Sebehodnota a sebepoznání
nov
 26.-27.5.
  9 990 K
Time Management I.  3.-4.6.
 5 990 K
První dojem nezná druhou šanci  10.6.
 5 990 K
Psaní všemi deseti prsty na klávesnici1.4.-17.6.
   4 590 K
Time Management II.  23.6.
 3 490 K
Priority Management & Work Life Balance  25.6.
 4 990 K
Emoční inteligence    5 990 K

Prezentační dovednosti

Advanced     
Suverénní vystupování před kritickým publikem 19.5.
26.5.
  5 990 K
Prezentační design  8.6.
 5 990 K
Basic     
Tvorba prezentace v 21. století
nov
28.-29.4.
 9.-10.6.
 9 990 K
Prezentování s moderními technologiemi
nov
 28.5.
  5 990 K
Prezentační dovednosti  11.-12.6.
25.-26.6.
 5 990 K
Akademie prezentačních a rétorických dovedností  4.6.-13.8.
 7 690 K
ZENová prezentace a vizuální facilitace    5 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů
nov
    6 990 K

Obchodní dovednosti

Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
Key Account Management28.4.
   8 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu  2.-3.6.
 9 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí 15.5.
11.6.
 5 990 K
Nákup v praxi  24.6.
 8 990 K
5 pilířů dlouhodobě úspěšného vztahu se zákazníky 19.5.
  4 990 K
Vedení obchodních týmů  23.6.
 4 990 K
Akvizice    4 990 K
Basic     
Obchodní rozhovor
nov
 22.5.
  3 490 K
Prodejní dovednosti 27.-28.5.
  5 990 K
Obchodní korespondence
nov
  3.6.
 1 990 K
Vedení obchodního jednání    5 990 K

Finance / Ekonomika / Controlling

Vron fra     
CFO Forum 13.5.
  7 900 K
Advanced     
Acquisition Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Due Diligence    8 990 K
Poakviziční integrace 20.5.
  8 990 K
Mergers & Acquisitions    8 990 K
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow    8 990 K
Profesionální Risk Management 27.5.
  8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic  10.6.
 8 990 K
Finance pro nefinanční manažery  3.6.
 8 990 K
Basic     
Nástroje finančního trhu
nov
29.4.
 23.6.
 3 490 K
Pokladna a operace s platebními kartami 6.5.
  2 990 K
AML 12.5.
  3 490 K
Fakturace od A do Z 13.5.
  2 990 K
Vyznejte se ve finančních výkazech 13.5.
  1 990 K
Základy řízení cash flow prakticky
nov
 20.5.
  2 990 K
Marketingový controlling 20.-21.5.
  8 990 K
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice 20.-21.5.
  5 990 K
Efektivní kalkulace nákladů 27.5.
16.6.
 2 990 K
Nákladový controlling 27.-28.5.
  5 990 K
Základní orientace v controllingu 27.-28.5.
  5 990 K
Finanční řízení 27.-28.5.
  5 990 K
Finanční deriváty  1.6.
 3 490 K
Dluhopisy  2.6.
 1 990 K
Oceňování firem  4.6.
 1 990 K
Zákon Sarbanes-Oxley (SOX)  5.6.
 4 290 K
Financování od A do Z
nov
  9.6.
 2 990 K
Výrobní controlling  9.6.
 3 990 K
Analýza návratnosti projektů  10.6.
 3 290 K
Základy finančního řízení  10.-11.6.
 5 990 K
Finanční a investiční controlling  16.-17.6.
 5 990 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly  18.6.
 2 990 K
Základy účetnictví pro neekonomy  17.-18.6.
 4 290 K
Účinné řízení pohledávek  30.6.-1.7.
 5 990 K
Základy Risk Managementu    5 990 K
Nejdůležitější finanční ukazatele a základní kroky k optimalizaci finanční stability podniku    2 990 K
Manažerský reporting    5 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku    2 990 K

Setkání s osobnostmi

Advanced     
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I. 14.5.
  8 990 K
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem  3.-4.6.
 12 990 K
Moderování se Štěpánkou Duchkovou  9.6.
 5 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II.  24.6.
 8 990 K
Basic     
Rétorika s Milenou Steinmasslovou 19.-20.5.
  7 990 K
Moderní etiketa s Evou Filipovou
nov
  17.6.
 9 990 K
Základy argumentace s Milenou Steinmasslovou
nov
  18.6.
 5 990 K
Trénink výjimečných rétorických schopností s Valérií Zawadskou    4 990 K
Rekondiční trénink rétoriky s Janem Přeučilem    8 990 K

Management / Strategie

Vron fra     
SME Forum 26.5.
  4 900 K
Strategické fórum    19 900 K
Advanced     
Acquisition Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Due Diligence    8 990 K
Poakviziční integrace 20.5.
  8 990 K
Mergers & Acquisitions    8 990 K
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow    8 990 K
Profesionální Risk Management 27.5.
  8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic  10.6.
 8 990 K
Jednatel společnosti s ručením omezeným 19.5.
  8 990 K
Finance pro nefinanční manažery  3.6.
 8 990 K
Mapování konkurence  3.-4.6.
 9 990 K
Basic     
Cloud Computing    6 990 K
Základy projektového řízení 13.-14.5.
  5 990 K
Základy řízení cash flow prakticky
nov
 20.5.
  2 990 K
Nákladový controlling 27.-28.5.
  5 990 K
Management smluv v IT  1.6.
 8 990 K
Praktické řízení projektů
nov
  3.-4.6.
 6 990 K
Personální controlling  3.-4.6.
 9 990 K
Financování od A do Z
nov
  9.6.
 2 990 K
Systém managementu kvality podle normy ISO 9001  9.-10.6.
 5 990 K
Finanční a investiční controlling  16.-17.6.
 5 990 K
Základy procesního řízení  16.-17.6.
 5 990 K
Manažerské účetnictví  29.-30.6.
 4 290 K
Systém BOZP dle normy OHSAS 18001    4 990 K
Základy Risk Managementu    5 990 K
Řízení bezpečnosti informací    3 990 K
Nejdůležitější finanční ukazatele a základní kroky k optimalizaci finanční stability podniku    2 990 K
Manažerský reporting    5 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku    2 990 K
Personální a organizační audit
nov
    3 490 K
Techniky interního auditu    6 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
    3 990 K

HR / Interní komunikace / Mzdy

Vron fra     
Human Power Forum    11 900 K
Training & Development Forum    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Interní kampaně a eventy  23.6.
 8 990 K
Compensation & Benefits Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Compensation & Benefits Manager    14 990 K
Compensation & Benefits Manager    14 990 K
Internal Communication Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Internal Communications Manager 27.-28.5.
  14 990 K
Internal Communications Manager    14 990 K
Recruitment Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Recruitment Manager 19.-20.5.
  14 990 K
Recruitment Manager    14 990 K
Training & Development Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Training & Development Manager    14 990 K
Training & Development Manager  9.-10.6.
 14 990 K
Mentoring29.4.
   5 990 K
Talent Management 14.5.
  8 990 K
Firemní časopis  2.6.
 8 990 K
Trainee programy  3.6.
 8 990 K
Nábor zaměstnanců na sociálních sítích    6 990 K
Basic     
Intenzivní trénink interview s kandidáty v různých situacích
nov
 5.5.
  1 990 K
Controlling vzdělávání 12.5.
  3 490 K
Grafologie v praxi 12.5.
  3 490 K
Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí 13.5.
  3 990 K
Personální agenda 13.-14.5.
24.-25.6.
 4 290 K
Cestovní náhrady 2014/2015 21.5.
  2 990 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele 20.-21.5.
  4 290 K
Systém firemního vzdělávání 20.-21.5.
17.-18.6.
 5 990 K
Behaviorální pohovor 26.5.
  1 990 K
Profesionální poskytování referencí 26.5.
  1 990 K
Psychodiagnostické nástroje 27.5.
  3 490 K
Základy interní komunikace  1.-2.6.
 5 990 K
Personální controlling  3.-4.6.
 9 990 K
Komplikované případy z pracovního práva  5.6.
 2 990 K
Základy personalistiky  10.-11.6.
 5 990 K
Nový občanský zákoník pro personalisty  17.6.
 1 990 K
Ukončování pracovních poměrů  25.6.
 1 990 K
Mzdová agenda krok za krokem  24.-25.6.
 4 290 K
Výběrové řízení  30.6.-1.7.
 5 990 K
Průvodce personálními procesy
nov
   11.8.
2 990 K
Mzdová agenda - nejčastější chyby a omyly    2 990 K
Personální marketing    3 990 K
HR manažer    3 490 K
Osobnost pod drobnohledem
nov
    1 990 K
Personální a organizační audit
nov
    3 490 K
Proč lidé nedělají, co jejich nadřízení očekávají    2 990 K

Asistent(ka) manažera

Vron fra     
Úspěšná asistentka manažera    6 900 K
Advanced     
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II.  10.-11.6.
 12 990 K
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I.    12 990 K
Basic     
Největší chyby a omyly písemné komunikace v praxi asistentky 13.5.
  2 990 K
Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky 27.-28.5.
  5 990 K
Efektivní telefonická konverzace pro asistentky  2.6.
 2 990 K
Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů  23.6.
 3 490 K

Lektorské dovednosti

Advanced     
Train the Trainers 12.5.
  5 990 K
Basic     
Icebreakery a energizery pro lektorskou praxi  2.6.
 2 990 K
Lektorské dovednosti II.  2.-3.6.
 5 990 K
Lektorské dovednosti I.    5 990 K

IT

Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Mobilní marketing 26.5.
  8 990 K
Basic     
Cloud Computing    6 990 K
Tvorba prezentace v 21. století
nov
28.-29.4.
 9.-10.6.
 9 990 K
Microsoft PowerPoint 2010 základy28.-29.4.
   3 490 K
PPC kampaně 5.5.
  2 490 K
Controlling vzdělávání 12.5.
  3 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 3 12.5.
  1 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 4 13.5.
  1 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 6 14.5.
  1 490 K
Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA 13.-14.5.
  4 490 K
Service Level Management a optimalizace IT procesů 20.5.
  8 990 K
Microsoft Excel 2010 pro středně pokročilé 19.-20.5.
  3 490 K
LinkedIn 21.5.
  3 490 K
Google Analytics 21.5.
  3 490 K
Sítě a TCP/IP základy 26.-27.5.
  6 990 K
OpenOffice.org/LibreOffice využití ve firmách 27.-28.5.
  2 990 K
Základy testování softwaru 28.5.
  3 290 K
Management smluv v IT  1.6.
 8 990 K
SEO  2.6.
 2 690 K
Microsoft Excel 2010 kontingenční tabulky  2.6.
13.8.
3 290 K
XML  3.6.
 3 290 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - pokročilé techniky  2.-3.6.
 7 490 K
Agilní testování
nov
  5.6.
 3 290 K
Microsoft Excel 2010 pro pokročilé  9.6.
 1 990 K
Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky  9.-10.6.
 3 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 12  10.6.
 1 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 7  11.6.
 790 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 2  11.6.
 790 K
Microsoft Outlook 2010 pošta  16.6.
 1 290 K
Microsoft Outlook 2010  16.6.
 2 190 K
ITIL Introduction V3  16.6.
 7 490 K
Microsoft Excel 2010 pro ekonomy  16.6.
 3 190 K
Microsoft Outlook 2010 plánování  16.6.
 1 290 K
Mobilní marketing  16.6.
 3 490 K
PL/SQL  15.-17.6.
 10 490 K
Sítě a TCP/IP pokročilé techniky  23.-24.6.
 6 990 K
On-line marketing  24.6.
 3 490 K
Microsoft Word 2010 praktické tipy a příklady  30.6.-1.7.
 3 490 K
Microsoft Excel 2010 pro úplné začátečníky    1 490 K
Microsoft Excel 2010 pro začátečníky    2 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 5    1 490 K
Řízení bezpečnosti informací    3 990 K
IT Services    9 990 K
Konverzní schopnost webu    3 490 K
Jazyk SQL pro databázový systém Oracle    6 990 K
Relační databáze    5 990 K
Test ECDL Start pro školství a zdravotně postižené    1 290 K
Test ECDL Certificate pro školství a zdravotně postižené    1 990 K
Test ECDL zkouška    290 K
Test ECDL Start    1 490 K
Test ECDL Certificate    2 490 K
COBIT Introduction    7 490 K
Jazyk SQL a MySQL základy    5 990 K
Microsoft Access 2010 pokročilé techniky    6 490 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - základy    7 490 K
WordPress    4 490 K

Marketing / PR

Vron fra     
#eventforum    14 900 K
IN Communication Forum    7 900 K
Marketing Challenge Forum    6 900 K
The Best of Global Digital Marketing    5 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Event Management 12.5.
  8 990 K
Aktuální trendy marketingové komunikace  24.6.
 8 990 K
Cenov vhodn balek14 990 K
Mobilní marketing 26.5.
  8 990 K
Cenov vhodn balek14 990 K
Interní kampaně a eventy  23.6.
 8 990 K
Kreativní psaní ve firemní praxi 11.5.
  5 990 K
Marketingové kampaně 22.5.
  8 990 K
Firemní časopis  2.6.
 8 990 K
Media Relations  30.6.
 8 990 K
Product Management    8 990 K
Brand Management    8 990 K
Basic     
PPC kampaně 5.5.
  2 490 K
Facebook a firemní komunikace
nov
 12.5.
19.6.
 2 490 K
Základy public relations 12.-13.5.
1.-2.6.
 5 990 K
Tisková zpráva
nov
 19.5.
  3 490 K
Visual Merchandising 19.5.
  2 990 K
Google Analytics 21.5.
  3 490 K
Marketingový controlling 20.-21.5.
  8 990 K
LinkedIn 21.5.
  3 490 K
Marketing pro 21. století 27.-28.5.
4.-5.6.
 5 990 K
SEO  2.6.
 2 690 K
Kreativita v marketingu  9.-10.6.
 5 990 K
Corporate Identity v praxi  10.-11.6.
 5 990 K
Mobilní marketing  16.6.
 3 490 K
Základy marketingu  16.-17.6.
 5 990 K
Marketingové analýzy  23.6.
 3 490 K
On-line marketing  24.6.
 3 490 K
Video marketing
nov
    8 990 K
B2B marketing
nov
    8 990 K
Konverzní schopnost webu    3 490 K
Marketingová akademie I.    7 690 K
Marketingová akademie II.    7 690 K

Obchod / Prodej / Nákup

Vron fra     
Purchase Management Forum    6 900 K
Sales Excellence Forum    6 900 K
Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
Key Account Management28.4.
   8 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu  2.-3.6.
 9 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí 15.5.
11.6.
 5 990 K
Nákup v praxi  24.6.
 8 990 K
Marketingové kampaně 22.5.
  8 990 K
Strategické řízení nákupu 27.5.
  8 990 K
CRM  2.6.
 6 990 K
Basic     
Celní problematika pro deklaranty 13.-14.5.
3.-4.6.
 5 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu
nov
 18.5.
  3 990 K
Visual Merchandising 19.5.
  2 990 K
Obchodní korespondence
nov
  3.6.
 1 990 K
Náklady a úspory v nákupu
nov
  15.6.
 3 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi    3 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu
nov
    3 990 K

Právo / Legislativa

Basic     
BOZP 6.5.
2.6.
 1 590 K
Vymáhání pohledávek z právního hlediska 20.5.
30.6.
 2 990 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele 20.-21.5.
  4 290 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele 21.5.
  2 490 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele 21.5.
10.6.
 2 490 K
Nový zákon o obchodních korporacích 22.5.
  2 990 K
Ochrana osobních údajů - obchod, marketing a personalistika 27.5.
10.6.
 2 990 K
Obchodní smlouvy 27.5.
  2 990 K
Mezinárodní platební styk - právní aspekty 28.5.
  3 490 K
Nový občanský zákoník - závazkové právo 29.5.
11.6.
 2 990 K
Nový občanský zákoník pro podnikovou praxi 29.5.
  2 990 K
Prevence rizik a vzniku pracovních úrazů  2.6.
 1 590 K
BOZP a prevence rizik  2.6.
 2 990 K
Insolvenční řízení z pohledu práva  3.6.
 2 990 K
Nový občanský zákoník - věcná práva  3.6.
 2 990 K
Komplikované případy z pracovního práva  5.6.
 2 990 K
Ochrana osobních údajů - finanční služby  5.6.
 2 990 K
Nový občanský zákoník pro manažery  9.6.
 3 490 K
Společenská smlouva  9.6.
 2 990 K
Zákon o platebním styku  11.6.
 3 490 K
Ochrana osobních údajů - zabezpečovací systémy  17.6.
 2 990 K
Mediace jako způsob řešení sporů    2 990 K
Stanovy obchodních společností    2 990 K

Doprava / Logistika / Výroba

Vron fra     
Efficient Logistics Forum    6 900 K
Manufacturing Management Forum    11 900 K
Setkání mistrů    6 900 K
Advanced     
Moderní přístupy k plánování výroby 12.5.
  6 990 K
Hledání úspor a zlepšování ve výrobě  10.6.
 6 990 K
Basic     
Celní problematika pro deklaranty 13.-14.5.
3.-4.6.
 5 990 K
Intrastat 19.5.
  3 990 K
7 základních nástrojů řízení kvality
nov
 20.5.
  3 290 K
Skladová logistika pro vedoucí skladu 28.5.
9.6.
28.7.
2 990 K
Nástroje pro řízení kvality v logistice  3.-4.6.
 4 990 K
Výrobní controlling  9.6.
 3 990 K
Procesní a výrobkový audit
nov
  9.-10.6.
 4 990 K
Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky  17.6.
 3 290 K
Plánování údržby  24.6.
 3 990 K
Systém BOZP dle normy OHSAS 18001    4 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi    3 990 K

Daně / Účetnictví

Basic     
Komplexní průvodce DPH 5.-6.5.
  4 290 K
Daně právnických a fyzických osob od A do Z 5.-6.5.
  3 490 K
Pokladna a operace s platebními kartami 6.5.
  2 990 K
Fakturace od A do Z 13.5.
  2 990 K
Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí 13.5.
  3 990 K
Novinky v daních a účetnictví 2015 20.5.
  2 990 K
Hmotný a nehmotný majetek 20.-21.5.
  4 290 K
Cestovní náhrady 2014/2015 21.5.
  2 990 K
US GAAP I. 27.-28.5.
  5 490 K
Finanční deriváty  1.6.
 3 490 K
Daň z příjmů a DPH na Slovensku  2.6.
 3 490 K
Dluhopisy  2.6.
 1 990 K
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady  3.6.
 2 990 K
US GAAP II.  4.6.
 3 990 K
Účetní minimum pro office manažery/-ky  3.-4.6.
 4 290 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU  4.6.
 1 990 K
Spotřební daň  9.6.
 2 990 K
IAS a IFRS II.  9.-10.6.
 5 490 K
Základy účetnictví pro neekonomy  17.-18.6.
 4 290 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly  18.6.
 2 990 K
Manažerské účetnictví  29.-30.6.
 4 290 K
IAS a IFRS I.    5 490 K

Ostatní profesní kurzy

Advanced     
Strategie rychlého čtení a práce s informacemi  25.-26.6.
 9 990 K
Basic     
AML 12.5.
  3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele 21.5.
  2 490 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele 21.5.
10.6.
 2 490 K
Mezinárodní platební styk - právní aspekty 28.5.
  3 490 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU  4.6.
 1 990 K
Zákon o platebním styku  11.6.
 3 490 K
Psaní všemi deseti prsty na klávesnici1.4.-17.6.
   4 590 K