Manažerské dovednosti

LtoZjenListopadCena
Advanced     
Certified Manager - 21 NEJ pro manažerskou praxi - certifikovan cyklus14 990 K
7 nejobtížnějších situací manažera13.8.
 12.10.
27.10.
 5 990 K
7 nejčastějších chyb ve vedení lidí 16.9.
3.9.
 19.11.
9.11.
5 990 K
7 nejužitečnějších principů v praxi manažera  15.10.
2.11.
24.11.
5 990 K
Nově na manažerské pozici11.-12.8.
5.-6.8.
 13.-14.10.
21.-22.10.
 11 990 K
Koučování pro manažery 9.9.
 5.11.
5 990 K
Rozvoj týmu 15.9.
  5 990 K
Umění přesvědčit a získat druhé na svou stranu  5.-6.10.
 9 990 K
Efektivní delegování  7.10.
23.11.
5 990 K
Trénink suverenity a techniky vedení lidí   10.-11.11.
12 990 K
Basic     
Time Management I.11.-12.8.
22.-23.9.
12.-13.10.
23.-24.11.
5 990 K
Zpětná vazba18.8.
25.8.
 15.10.
19.10.
 5 990 K
Základy koučinku24.-25.8.
 29.-30.10.
7.-8.10.
 5 990 K
Manažerské dovednosti I. 1.-2.9.
9.-10.9.
 11.-12.11.
3.-4.11.
5 990 K
Icebreakery a energizery pro (nejen) lektorskou praxi 11.9.
  2 990 K
Úspěšná manažerka 15.-16.9.
22.-23.9.
 26.-27.11.
9 990 K
Change Management 16.-17.9.
23.-24.9.
 19.-20.11.
4.-5.11.
5 990 K
Proč lidé nedělají, co jejich nadřízení očekávají 24.9.
  2 990 K
Hodnocení a motivace zaměstnanců 29.-30.9.
 24.-25.11.
5 990 K
Vedení klíčových zaměstnanců  1.10.
 5 990 K
Leadership  22.-23.10.
6.-7.10.
 5 990 K
Osobnost pod drobnohledem
nov
  19.10.
25.11.
1 990 K
Neurolingvistické programování (NLP)
nov
  21.-22.10.
 11 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
  22.10.
 3 990 K
Manažer do naha
nov
   11.-12.11.
12 990 K
Manažerské dovednosti II.    5 990 K
Time Management II.    3 490 K

Komunikační dovednosti

Advanced     
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem17.-18.8.
   12 990 K
Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi18.-19.8.
 12.-13.10.
25.-26.11.
9 990 K
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami 8.-9.9.
14.-15.10.
10.-11.11.
12 990 K
Trénink restrukturalizačních rozhovorů  1.10.
 5 990 K
Facilitace a moderování
nov
  15.10.
 5 990 K
Řečnické triky   30.11.
5 990 K
Brain Control    12 990 K
Basic     
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů10.8.
 13.10.
 6 990 K
Asertivita v pracovní praxi11.-12.8.
2.-3.9.
21.-22.10.
3.-4.11.
5 990 K
Komunikační dovednosti12.-13.8.
17.-18.9.
6.-7.10.
24.-25.11.
5 990 K
Obratná komunikace v konfliktních situacích17.8.
21.9.
8.10.
30.11.
3 490 K
Small Talk 9.9.
 5.11.
5 990 K
Řeč těla 11.9.
  2 990 K
Asertivní desatero v praxi 30.9.
 13.11.
2 990 K
Průlomové „win-win“ vyjednávání   3.11.
5 990 K

Osobnostní rozvoj

Advanced     
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I. 29.9.
 11.11.
8 990 K
Positive Thinking 30.9.
  5 990 K
Mind Mapping  8.10.
 5 990 K
Self Coaching  19.10.
 5 990 K
Mozkový Jogging  21.-22.10.
 9 990 K
Keep Cool  22.-23.10.
 9 990 K
Detektor lži   3.-4.11.
11 990 K
Fenomén úspěchu    12 990 K
Basic     
Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu3.8.
 14.10.
2.11.
5 990 K
Time Management I.11.-12.8.
22.-23.9.
12.-13.10.
23.-24.11.
5 990 K
Rozhodování17.8.
 13.10.
 2 990 K
Life Management18.8.
 5.10.
23.11.
5 990 K
Emoční inteligence20.8.
27.8.
  12.11.
5.11.
5 990 K
Finanční gramotnost
nov
25.8.
 22.10.
 2 990 K
První dojem nezná druhou šanci 9.9.
15.10.
19.11.
5 990 K
Trénink typologie osobnosti 14.9.
20.10.
3.11.
5 990 K
Jak se úspěšně vypořádat s trémou
nov
 15.9.
  5 990 K
Jak rozvinout potenciál paměti 16.-17.9.
1.-2.10.
26.-27.11.
5 990 K
Stress Management 16.-17.9.
13.-14.10.
11.-12.11.
5 990 K
Grafologie v praxi  7.10.
 3 490 K
Priority Management & Work Life Balance  8.10.
 4 990 K
Psaní všemi deseti prsty na klávesnici 2.9.-18.11.
6.10.-22.12.
 4 590 K
Sebehodnota a sebepoznání    9 990 K
Time Management II.    3 490 K

Prezentační dovednosti

Advanced     
Prezentační design 22.9.
 19.11.
5 990 K
Suverénní vystupování před kritickým publikem 30.9.
6.10.
23.11.
5 990 K
Basic     
Prezentační dovednosti5.-6.8.
14.-15.9.
21.-22.10.
3.-4.11.
5 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů10.8.
 13.10.
 6 990 K
Jak se úspěšně vypořádat s trémou
nov
 15.9.
  5 990 K
ZENová prezentace a vizuální facilitace
nov
 17.9.
  5 990 K
Prezentování s moderními technologiemi
nov
 24.9.
  5 990 K
Tvorba prezentace v 21. století
nov
  14.-15.10.
20.-21.10.
 9 990 K
Akademie prezentačních a rétorických dovedností 10.9.-22.10.
 4.11.-9.12.
7 690 K

Obchodní dovednosti

Vron fra     
Sales Excellence Forum   11.11.
6 900 K
Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu 23.-24.9.
  9 990 K
Key Account Management   26.11.
8 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Nákup v praxi 16.9.
 3.11.
8 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí  15.10.
 5 990 K
5 pilířů dlouhodobě úspěšného vztahu se zákazníky 7.9.
13.10.
 4 990 K
Vedení obchodních týmů  7.10.
 4 990 K
Akvizice   19.11.
4 990 K
Basic     
Obchodní korespondence
nov
12.8.
 14.10.
10.11.
1 990 K
Obchodní rozhovor19.8.
 1.10.
 3 490 K
Prodejní dovednosti25.-26.8.
 20.-21.10.
4.-5.11.
5 990 K
Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany
nov
 2.-3.9.
 24.-25.11.
9 990 K
Vedení obchodního jednání 15.-16.9.
8.-9.9.
 24.-25.11.
5 990 K

Finance / Ekonomika / Controlling

Vron fra     
CFO Forum    7 900 K
Advanced     
Acquisition Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Mergers & Acquisitions  20.10.
 8 990 K
Due Diligence   10.11.
8 990 K
Poakviziční integrace    8 990 K
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow  14.10.
 8 990 K
Profesionální Risk Management   11.11.
8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic    8 990 K
Finance pro nefinanční manažery4.8.
 21.10.
11.11.
8 990 K
Credit Management 24.9.
 26.11.
8 990 K
Basic     
Základy Risk Managementu4.-5.8.
15.-16.9.
19.-20.10.
 5 990 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma11.-12.8.
 21.-22.10.
11.-12.11.
4 290 K
Finanční a investiční controlling17.-18.8.
 14.-15.10.
25.-26.11.
5 990 K
Finanční gramotnost
nov
25.8.
 22.10.
 2 990 K
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice26.-27.8.
9.-10.9.
14.-15.10.
 5 990 K
Výrobní controlling 2.9.
13.10.
 3 990 K
Analýza návratnosti projektů 2.9.
 11.11.
5 990 K
Vyznejte se ve finančních výkazech 3.9.
 12.11.
1 990 K
Základy řízení cash flow prakticky 9.9.
 4.11.
2 990 K
Manažerský reporting 9.-10.9.
 18.-19.11.
5 990 K
Efektivní kalkulace nákladů 14.9.
 2.11.
2 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku 15.9.
  2 990 K
Fakturace od A do Z 15.9.
6.10.
 2 990 K
Nákladový controlling 16.-17.9.
20.-21.10.
 5 990 K
Základní orientace v controllingu 22.-23.9.
19.-20.10.
4.-5.11.
5 990 K
Oceňování firem 24.9.
 27.11.
1 990 K
Financování od A do Z  5.10.
19.11.
2 990 K
Finanční deriváty  6.10.
 3 490 K
Základy finančního řízení  7.-8.10.
11.-12.11.
5 990 K
Zákon Sarbanes-Oxley (SOX)  12.10.
 4 290 K
AML, aneb stop podezřelým transakcím  15.10.
 3 490 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly  15.10.
 2 990 K
Účinné řízení pohledávek  20.-21.10.
 5 990 K
Finanční řízení  22.-23.10.
25.-26.11.
5 990 K
Marketingový controlling  29.10.
11.11.
4 290 K
Pokladna a operace s platebními kartami   11.11.
2 990 K
Dluhopisy   12.11.
1 990 K
Nástroje finančního trhu   24.11.
3 490 K
Nejdůležitější finanční ukazatele a základní kroky k optimalizaci finanční stability podniku   30.11.
2 990 K

Setkání s osobnostmi

Advanced     
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem17.-18.8.
   12 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I. 29.9.
 11.11.
8 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II.    8 990 K
Basic     
Rétorika s Milenou Steinmasslovou 14.-15.9.
 25.-26.11.
7 990 K
Profesionální image ženy manažerky s Helenou Bedrnovou  1.10.
 5 990 K
Trénink výjimečných rétorických schopností s Valérií Zawadskou  6.10.
 4 990 K
Základy argumentace s Milenou Steinmasslovou  14.10.
 5 990 K
Moderní etiketa s Evou Filipovou
nov
  20.10.
 9 990 K
Rekondiční trénink rétoriky s Janem Přeučilem   3.11.
8 990 K

Management / Strategie

Vron fra     
SME Forum    4 900 K
Strategické forum    13 900 K
Advanced     
Acquisition Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Mergers & Acquisitions  20.10.
 8 990 K
Due Diligence   10.11.
8 990 K
Poakviziční integrace    8 990 K
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow  14.10.
 8 990 K
Profesionální Risk Management   11.11.
8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic    8 990 K
Finance pro nefinanční manažery4.8.
 21.10.
11.11.
8 990 K
Mapování konkurence 21.-22.9.
  9 990 K
Jednatel společnosti s ručením omezeným 23.9.
 25.11.
8 900 K
Basic     
Základy Risk Managementu4.-5.8.
15.-16.9.
19.-20.10.
 5 990 K
Finanční a investiční controlling17.-18.8.
 14.-15.10.
25.-26.11.
5 990 K
Praktické řízení projektů 22.-23.9.
5.-6.10.
25.-26.11.
6 990 K
Základy řízení cash flow prakticky 9.9.
 4.11.
2 990 K
Základy projektového řízení 9.-10.9.
 3.-4.11.
5 990 K
Manažerský reporting 9.-10.9.
 18.-19.11.
5 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku 15.9.
  2 990 K
Nákladový controlling 16.-17.9.
20.-21.10.
 5 990 K
Manažerské účetnictví 21.9.
 3.11.
3 990 K
Personální controlling 29.-30.9.
 10.-11.11.
9 990 K
Financování od A do Z  5.10.
19.11.
2 990 K
Management smluv v IT  6.10.
 8 990 K
Pracovní právo pro manažery  16.10.
 2 190 K
Cloud Computing  21.10.
 6 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
  22.10.
 3 990 K
Základy procesního řízení  21.-22.10.
 5 990 K
Techniky interního auditu   3.-4.11.
6 990 K
Řízení bezpečnosti informací   12.11.
3 990 K
Personální a organizační audit
nov
   25.11.
3 490 K
Nejdůležitější finanční ukazatele a základní kroky k optimalizaci finanční stability podniku   30.11.
2 990 K

HR / Interní komunikace / Mzdy

Vron fra     
IN Communication Forum  8.10.
 6 900 K
Training & Development Forum  20.10.
 6 900 K
Human Power Forum    11 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky 3.9.
  6 990 K
Compensation & Benefits Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Compensation & Benefits Manager  21.-22.10.
 14 990 K
Compensation & Benefits Manager    14 990 K
Internal Communication Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Internal Communications Manager 22.-23.9.
  14 990 K
Internal Communications Manager   24.-25.11.
14 990 K
Recruitment Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Recruitment Manager  13.-14.10.
 14 990 K
Recruitment Manager    14 990 K
Training & Development Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Training & Development Manager 16.-17.9.
  14 990 K
Training & Development Manager   10.-11.11.
14 990 K
Talent Management 8.9.
 4.11.
8 990 K
Trénink restrukturalizačních rozhovorů  1.10.
 5 990 K
Nábor zaměstnanců na sociálních sítích  15.10.
 6 990 K
Firemní časopis   5.11.
8 990 K
Trainee programy   26.11.
8 990 K
Basic     
Základy personalistiky26.-27.8.
 21.-22.10.
4.-5.11.
5 990 K
HR manažer 8.9.
 24.11.
3 490 K
Personální agenda 8.-9.9.
14.-15.10.
2.-3.11.
4 290 K
Výběrové řízení 9.-10.9.
 3.-4.11.
5 990 K
Psychodiagnostické nástroje 10.9.
  3 490 K
Mzdová agenda krok za krokem 22.-23.9.
20.-21.10.
 4 290 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele 23.-24.9.
21.-22.10.
25.-26.11.
4 290 K
Proč lidé nedělají, co jejich nadřízení očekávají 24.9.
  2 990 K
Personální controlling 29.-30.9.
 10.-11.11.
9 990 K
Grafologie v praxi  7.10.
 3 490 K
Systém firemního vzdělávání  6.-7.10.
 5 990 K
Home office jako moderní forma práce
nov
  8.10.
18.11.
2 990 K
Průvodce personálními procesy
nov
  8.10.
23.11.
2 990 K
Cestovní náhrady 2014/2015  12.10.
 2 990 K
Controlling vzdělávání  14.10.
 3 490 K
Ukončování pracovních poměrů  15.10.
 2 190 K
Pracovní právo pro manažery  16.10.
 2 190 K
Profesionální poskytování referencí  19.10.
 1 990 K
Osobnost pod drobnohledem
nov
  19.10.
25.11.
1 990 K
Behaviorální pohovor   6.11.
1 990 K
Základy interní komunikace   10.-11.11.
5 990 K
Agenturní zaměstnávání od A do Z
nov
   16.11.
3 490 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby
nov
   19.11.
2 190 K
Personální a organizační audit
nov
   25.11.
3 490 K

Asistent(ka) manažera

Vron fra     
Úspěšná asistentka manažera 30.9.
  6 900 K
Advanced     
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I. 2.-3.9.
 3.-4.11.
12 990 K
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II.    12 990 K
Basic     
Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky19.-20.8.
9.-10.9.
14.-15.10.
11.-12.11.
5 990 K
Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů 23.9.
6.10.
 3 490 K
Efektivní telefonická konverzace pro asistentky  20.10.
 2 990 K
Největší chyby a omyly písemné komunikace v praxi asistentky   25.11.
2 990 K

Lektorské dovednosti

Advanced     
Train the Trainers  7.10.
 5 990 K
Basic     
Lektorské dovednosti I.12.-13.8.
  10.-11.11.
4.-5.11.
5 990 K
Icebreakery a energizery pro (nejen) lektorskou praxi 11.9.
  2 990 K
Lektorské dovednosti II.    5 990 K

IT

Basic     
Microsoft Excel 2010 pro středně pokročilé4.-5.8.
 21.-22.10.
 3 490 K
LinkedIn11.8.
 19.10.
 3 490 K
Microsoft Excel 2010 kontingenční tabulky13.8.
 1.10.
30.11.
3 290 K
Microsoft Outlook 2010 plánování18.8.
 8.10.
 1 290 K
Microsoft Outlook 2010 pošta18.8.
 8.10.
 1 290 K
Microsoft Outlook 201018.8.
 8.10.
 2 190 K
Microsoft Excel 2010 pro ekonomy20.8.
 14.10.
 3 190 K
Microsoft Excel 2010 pro pokročilé25.8.
 7.10.
 1 990 K
Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA 8.-9.9.
 25.-26.11.
4 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 12 10.9.
 12.11.
1 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 7 11.9.
 4.11.
790 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 2 11.9.
 4.11.
790 K
Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky 14.-15.9.
  3 490 K
Jazyk SQL pro databázový systém Oracle 16.-17.9.
 23.-24.11.
6 990 K
On-line marketing 17.9.
 5.11.
3 490 K
Microsoft Word 2010 praktické tipy a příklady 22.-23.9.
  3 490 K
OpenOffice.org/LibreOffice využití ve firmách 23.-24.9.
  2 990 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 3 30.9.
 26.11.
1 490 K
WordPress  1.-2.10.
 4 490 K
PPC kampaně  5.10.
19.11.
2 490 K
Test ECDL Start pro školství a zdravotně postižené  6.10.
3.11.
1 290 K
Management smluv v IT  6.10.
 8 990 K
Test ECDL Certificate pro školství a zdravotně postižené  6.10.
3.11.
1 990 K
Test ECDL zkouška  6.10.
3.11.
290 K
Test ECDL Start  6.10.
3.11.
1 490 K
Test ECDL Certificate  6.10.
3.11.
2 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 4  7.10.
 1 490 K
Jazyk SQL a MySQL základy  8.-9.10.
 5 990 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - základy  12.-13.10.
 7 490 K
Základy testování softwaru  13.10.
 3 290 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 5  14.10.
 1 490 K
Controlling vzdělávání  14.10.
 3 490 K
COBIT Introduction  15.10.
 7 490 K
Tvorba prezentace v 21. století
nov
  14.-15.10.
20.-21.10.
 9 990 K
Microsoft PowerPoint 2010 základy  19.-20.10.
 3 490 K
SharePoint Online
nov
  20.-21.10.
 4 490 K
PL/SQL  19.-21.10.
 10 490 K
Cloud Computing  21.10.
 6 990 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 6  22.10.
 1 490 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - pokročilé techniky   2.-3.11.
7 490 K
IT Services   4.-5.11.
9 990 K
Sítě a TCP/IP základy   9.-10.11.
6 990 K
XML   11.11.
3 290 K
Řízení bezpečnosti informací   12.11.
3 990 K
Postavte si svůj e-shop
nov
   11.-12.11.
4 490 K
Microsoft Excel 2010 pro úplné začátečníky   12.11.
1 490 K
Microsoft Excel 2010 pro začátečníky   12.-13.11.
2 490 K
Relační databáze   23.-24.11.
5 990 K
Service Level Management a optimalizace IT procesů   25.11.
8 990 K
Agilní testování
nov
    3 290 K
ITIL Introduction V3    7 490 K
Microsoft Access 2010 pokročilé techniky    6 490 K
Sítě a TCP/IP pokročilé techniky    6 990 K

Marketing / PR

Vron fra     
#eventforum  13.10.
 14 900 K
Marketing Challenge Forum  15.10.
 6 900 K
The Best of Global Digital Marketing    5 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Event Management 8.9.
 19.11.
8 990 K
Aktuální trendy marketingové komunikace  8.10.
 8 990 K
Kreativní psaní ve firemní praxi 24.9.
 26.11.
5 990 K
Marketingové kampaně   2.11.
8 990 K
Firemní časopis   5.11.
8 990 K
Brand Management   12.11.
8 990 K
Product Management   30.11.
8 990 K
Basic     
LinkedIn11.8.
 19.10.
 3 490 K
Základy marketingu26.-27.8.
  3.-4.11.
5 990 K
Facebook a firemní komunikace 11.9.
7.10.
9.11.
2 490 K
On-line marketing 17.9.
 5.11.
3 490 K
B2B marketing 23.9.
  8 990 K
Marketing pro 21. století 29.-30.9.
 11.-12.11.
5 990 K
PPC kampaně  5.10.
19.11.
2 490 K
Firemní komunikace na Twitteru
nov
  15.10.
 2 490 K
Corporate Identity v praxi  20.-21.10.
 5 990 K
Kreativita v marketingu  20.-21.10.
24.-25.11.
5 990 K
Personalizace digitální komunikace  21.10.
 8 990 K
Marketingový controlling  29.10.
11.11.
4 290 K
Visual Merchandising   3.11.
2 990 K
Marketingová akademie I. 3.9.-12.11.
  7 690 K
Video marketing   25.11.
8 990 K
Marketingová akademie II.   18.11.-10.2.
7 690 K
Marketingové analýzy    3 490 K

Obchod / Prodej / Nákup

Vron fra     
Purchase Management Forum    6 900 K
Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu 23.-24.9.
  9 990 K
Key Account Management   26.11.
8 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Nákup v praxi 16.9.
 3.11.
8 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí  15.10.
 5 990 K
Strategické řízení nákupu  6.10.
 8 990 K
Marketingové kampaně   2.11.
8 990 K
CRM    6 990 K
Basic     
Obchodní korespondence
nov
12.8.
 14.10.
10.11.
1 990 K
Celní problematika pro deklaranty19.-20.8.
24.-25.9.
19.-20.10.
24.-25.11.
5 990 K
Náklady a úspory v nákupu27.8.
  25.11.
4 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu
nov
 9.9.
 12.11.
4 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi 23.9.
 4.11.
3 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu  22.10.
 4 990 K
Visual Merchandising   3.11.
2 990 K
Postavte si svůj e-shop
nov
   11.-12.11.
4 490 K

Právo / Legislativa

Basic     
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele 16.9.
 4.11.
2 490 K
BOZP a prevence rizik 17.9.
8.10.
19.11.
2 990 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele 23.-24.9.
21.-22.10.
25.-26.11.
4 290 K
Insolvenční řízení z pohledu práva  1.10.
 2 990 K
Nový zákon o obchodních korporacích  7.10.
 2 990 K
Obchodní smlouvy  13.10.
15.10.
 2 990 K
Ochrana osobních údajů - obchod, marketing a personalistika  13.10.
 2 990 K
Nový občanský zákoník pro manažery  20.10.
 3 490 K
Ochrana osobních údajů - finanční služby  22.10.
9.11.
2 990 K
Mezinárodní platební styk - právní aspekty  22.10.
 3 490 K
Zákon o platebním styku   4.11.
3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele   5.11.
2 490 K
Vymáhání pohledávek z právního hlediska   11.11.
2 990 K
Ochrana osobních údajů - zabezpečovací systémy    2 990 K

Doprava / Logistika / Výroba

Vron fra     
Setkání mistrů 22.9.
  6 900 K
Manufacturing Management Forum   5.-6.11.
11 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky 3.9.
  6 990 K
Hledání úspor a zlepšování ve výrobě  22.10.
 6 990 K
Basic     
Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky19.8.
 1.10.
11.11.
3 290 K
Celní problematika pro deklaranty19.-20.8.
24.-25.9.
19.-20.10.
24.-25.11.
5 990 K
Výrobní controlling 2.9.
13.10.
 3 990 K
7 základních nástrojů řízení kvality
nov
 8.9.
8.10.
 3 290 K
Skladová logistika pro vedoucí skladu 9.9.
 24.11.
3 290 K
Plánování údržby 15.9.
 12.11.
3 990 K
Intrastat v praktických příkladech 22.9.
  3 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi 23.9.
 4.11.
3 990 K
Procesní a výrobkový audit  6.-7.10.
25.-26.11.
4 990 K
Nástroje pro řízení kvality v logistice  14.10.
 3 290 K

Daně / Účetnictví

Basic     
Podnikové účetnictví očima neekonoma11.-12.8.
 21.-22.10.
11.-12.11.
4 290 K
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady 9.9.
12.10.
 2 990 K
Fakturace od A do Z 15.9.
6.10.
 2 990 K
Účetní standardy IAS a IFRS I. 16.-17.9.
 24.-25.11.
5 490 K
Manažerské účetnictví 21.9.
 3.11.
3 990 K
Intrastat v praktických příkladech 22.9.
  3 990 K
Daně právnických a fyzických osob od A do Z 22.-23.9.
 19.-20.11.
3 490 K
Finanční deriváty  6.10.
 3 490 K
Daň z příjmů a DPH na Slovensku  8.10.
 3 490 K
Cestovní náhrady 2014/2015  12.10.
 2 990 K
Účetní standardy IAS a IFRS II.  12.-13.10.
 5 490 K
Organizační složka na Slovensku
nov
  14.10.
26.11.
3 490 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly  15.10.
 2 990 K
Spotřební daň  16.10.
 2 990 K
US GAAP I.  21.-22.10.
 5 490 K
Komplexní průvodce DPH   9.-10.11.
4 290 K
Pokladna a operace s platebními kartami   11.11.
2 990 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU   11.11.
1 990 K
US GAAP II.   12.11.
3 990 K
Novinky v daních a účetnictví 2015   12.11.
2 990 K
Dluhopisy   12.11.
1 990 K

Ostatní profesní kurzy

Basic     
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele 16.9.
 4.11.
2 490 K
AML, aneb stop podezřelým transakcím  15.10.
 3 490 K
Mezinárodní platební styk - právní aspekty  22.10.
 3 490 K
Zákon o platebním styku   4.11.
3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele   5.11.
2 490 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU   11.11.
1 990 K
Psaní všemi deseti prsty na klávesnici 2.9.-18.11.
6.10.-22.12.
 4 590 K
nahoru