Nabízíme kurzy zaměřené na rozvoj komunikačních, organizačních či vůdčích schopností účastníků.
Pořádáme kurzy zaměřené na rozvoj technických, odborných a profesních dovedností či znalostí.
Poskytujeme kurzy v oblasti informačních technologií, rozdělené do tří kategorií náročnosti.
Každoročně pořádáme řadu výročních setkání těch nejlepších z oboru.
Vzdělávání šité na míru potřebám Vaší společnosti s propracovanou metodikou zacílení a měření efektivity, HR poradenství, diagnostika.

Zákaznická linka
234 718 721
Po-Pá: 8:30-17:00
Registrace odběru novinek


Specifikace pozice je důležitá pro zasílání relevantních novinek.
Novinky zasíláme max. 4x měsíčně.
Z odběru je možné se kdykoli odhlásit.

Přehled akcí

         

Manažerské dovednosti

ListopadProsinecÚnorBřezenCena
Advanced     
Certified Manager - 21 NEJ pro manažerskou praxi - certifikovaný cyklus14 990 Kč
7 nejužitečnějších principů v praxi manažera24.11.
   5 990 Kč
7 nejobtížnějších situací manažera25.11.
2.12.
 3.3.
9.3.
5 990 Kč
7 nejčastějších chyb ve vedení lidí  19.2.
 5 990 Kč
Nově na manažerské pozici26.-27.11.
 23.-24.2.
2.-3.3.
11 990 Kč
Klíčové manažerské rozhovory 1.12.
  5 990 Kč
NLP v manažerské praxi 9.-10.12.
 2.-3.3.
9 990 Kč
Umění přesvědčit a získat druhé na svou stranu 10.-11.12.
  9 990 Kč
Vedení lidí podle situačních stylů 16.12.
25.2.
 5 990 Kč
Koučování pro manažery  16.2.
 5 990 Kč
Efektivní delegování   19.3.
5 990 Kč
Firemní systemické konstelace    12 990 Kč
Mentoring    5 990 Kč
Měření v manažerské praxi    5 990 Kč
Rozvoj týmu    5 990 Kč
Trénink suverenity a techniky vedení lidí    12 990 Kč
Basic     
Manažerské dovednosti II. 1.-2.12.
8.-9.12.
  5 990 Kč
Nevědomí a mozek ve službách managementu
nové
 10.-11.12.
  12 990 Kč
Mikromanagement
nové
 15.12.
 12.3.
5 990 Kč
Time Management II. 15.12.
  3 490 Kč
Zpětná vazba
nové
 16.12.
 20.3.
5 990 Kč
Time Management I.    5 990 Kč
Manažerské dovednosti I.   25.-26.3.
5 990 Kč
Change Management  4.-5.2.
 5 990 Kč
Leadership  10.-11.2.
 5 990 Kč
Manažerská akademie II. 10.12.-11.2.
  6 990 Kč
Proč lidé nedělají, co jejich nadřízení očekávají
nové
  18.2.
 2 990 Kč
Hodnocení a motivace zaměstnanců   4.-5.3.
5 990 Kč
Základy koučinku   10.-11.3.
17.-18.3.
5 990 Kč
Manažerská akademie  12.2.-2.4.
 6 990 Kč
Úspěšná manažerka
nové
    9 990 Kč
Vedení klíčových zaměstnanců
nové
    5 990 Kč

Komunikační dovednosti

Advanced     
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami24.-25.11.
  17.-18.3.
4.-5.3.
12 990 Kč
Řečnické triky 4.12.
  5 990 Kč
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem I. 9.-10.12.
16.-17.2.
 12 990 Kč
Brain Control 15.-16.12.
  12 990 Kč
Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi  9.-10.2.
 9 990 Kč
Asertivita jako tvořivý komunikační styl   23.-24.3.
9 990 Kč
Trénink restrukturalizačních rozhovorů   31.3.
5 990 Kč
Basic     
Asertivita v pracovní praxi 1.-2.12.
8.-9.12.
26.-27.2.
 5 990 Kč
Řeč těla
nové
 4.12.
  2 999 Kč
Small Talk
nové
 5.12.
 11.3.
5 990 Kč
Komunikační dovednosti   23.-24.3.
5 990 Kč
Asertivní desatero v praxi
nové
    2 990 Kč
Obratná komunikace v konfliktních situacích  3.2.
 3 490 Kč
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů
nové
  17.2.
 6 990 Kč
Průlomové „win - win“ vyjednávání
nové
  25.2.
 5 990 Kč
Trénink profesionální telefonické komunikace   2.-3.3.
5 990 Kč
Trénink účinné neasertivní komunikace   19.-20.3.
5 990 Kč

Osobnostní rozvoj

Advanced     
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I.24.11.
 12.2.
 8 990 Kč
Self Coaching25.11.
   5 990 Kč
Positive Thinking 2.12.
 2.3.
5 990 Kč
Mind Mapping 12.12.
 11.3.
5 990 Kč
Detektor lži  24.-25.2.
 11 990 Kč
Strategie rychlého čtení a práce s informacemi   3.-4.3.
9 990 Kč
Fenomén úspěchu    12 990 Kč
Keep Cool    9 990 Kč
Mozkový Jogging    9 990 Kč
Basic     
Emoční inteligence27.11.
 6.2.
 5 990 Kč
Life Management
nové
 1.12.
 23.3.
5 990 Kč
Stress Management 3.-4.12.
10.-11.2.
24.-25.2.
 5 990 Kč
Základy grafologie 9.12.
 26.3.
3 490 Kč
Jak rozvinout potenciál paměti 9.-10.12.
 5.-6.3.
5 990 Kč
První dojem nezná druhou šanci
nové
 11.12.
 18.3.
5 990 Kč
Time Management II. 15.12.
  3 490 Kč
Time Management I.    5 990 Kč
Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu    5 990 Kč
Trénink typologie osobnosti
nové
  23.2.
 5 990 Kč
Sebehodnota a sebepoznání
nové
   3.-4.3.
9 990 Kč
Rozhodování
nové
   31.3.
2 990 Kč
Psaní všemi deseti prsty na klávesnici  10.2.-28.4.
 4 590 Kč
Priority Management & Work Life Balance    4 990 Kč
Psychologie v pracovní praxi    5 990 Kč

Prezentační dovednosti

Advanced     
Prezentační design24.11.
  26.3.
5 990 Kč
Suverénní vystupování před kritickým publikem  9.2.
 5 990 Kč
Basic     
Prezentační dovednosti 10.-11.12.
18.-19.2.
 5 990 Kč
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů
nové
  17.2.
 6 990 Kč
Tvorba prezentace v 21. století
nové
  25.-26.2.
 9 990 Kč
Prezentační dovednosti v AJ   11.-12.3.
9 990 Kč
Prezentování s moderními technologiemi
nové
   18.3.
5 990 Kč
Akademie prezentačních a rétorických dovedností  11.2.-20.5.
 7 690 Kč

Obchodní dovednosti

Advanced     
Key Account Manager - certifikovaný cyklus15 990 Kč
10 kroků k posílení suverenity v obchodu25.-26.11.
   9 990 Kč
Key Account Management 9.12.
  8 990 Kč
Purchase Manager - certifikovaný cyklus12 990 Kč
Nákup v praxi 15.12.
  8 990 Kč
Techniky vyjednávání pro nákupčí  3.2.
 5 990 Kč
5 + 1 nejvíce stresových situací v obchodní praxi   16.3.
4 990 Kč
5 pilířů dlouhodobě úspěšného vztahu se zákazníky    4 990 Kč
Akvizice    4 990 Kč
Basic     
Prodejní dovednosti I.25.-26.11.
  25.-26.3.
5 990 Kč
Prodejní dovednosti II. 16.12.
9.12.
  3 490 Kč
Obchodní rozhovor
nové
 11.12.
 12.3.
3 490 Kč
Vedení obchodního jednání  19.-20.2.
 5 990 Kč

Finance / Ekonomika / Controlling

Výroční fóra     
CFO Forum    7 900 Kč
Advanced     
Acquisition Manager - certifikovaný cyklus18 990 Kč
Poakviziční integrace 9.12.
  8 990 Kč
Mergers & Acquisitions   4.3.
8 990 Kč
Due Diligence    8 990 Kč
Treasury Manager - certifikovaný cyklus18 990 Kč
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic 17.12.
  8 990 Kč
Optimalizace řízení a plánování cash flow    8 990 Kč
Profesionální Risk Management    8 990 Kč
Finance pro nefinanční manažery27.11.
  17.3.
8 990 Kč
Credit Management   25.3.
8 990 Kč
Basic     
Cost Cutting26.-27.11.
   7 990 Kč
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly 2.12.
  2 990 Kč
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice 3.-4.12.
11.-12.2.
25.-26.3.
5 990 Kč
Účinné řízení pohledávek 3.-4.12.
17.-18.2.
 6 990 Kč
Zákon Sarbanes-Oxley (SOX) 4.12.
 5.3.
4 290 Kč
Výrobní controlling 4.-5.12.
  8 990 Kč
Dluhopisy 9.12.
 20.3.
1 990 Kč
Nákladový controlling   3.-4.3.
5 990 Kč
Základní orientace v controllingu 9.-10.12.
18.-19.2.
24.-25.3.
5 990 Kč
Efektivní kalkulace nákladů 11.12.
 11.3.
2 990 Kč
Vyznejte se ve finančních výkazech
nové
 11.12.
 6.3.
1 990 Kč
AML 11.12.
 4.3.
3 490 Kč
Základy účetnictví pro neekonomy 10.-11.12.
 25.-26.3.
4 290 Kč
Optimalizace cash flow 11.-12.12.
  5 990 Kč
Analýza návratnosti projektů  24.-25.2.
 5 990 Kč
Marketingový controlling 16.-17.12.
  8 990 Kč
Manažerský reporting  11.-12.2.
 5 990 Kč
Finanční a investiční controlling  17.-18.2.
 5 990 Kč
Základy Risk Managementu  18.-19.2.
 5 990 Kč
Základy řízení cash flow prakticky
nové
  25.2.
 2 990 Kč
Nejdůležitější finanční ukazatele a základní kroky k optimalizaci finanční stability podniku  25.2.
 2 990 Kč
EVA (Economic Value Added)   6.3.
1 990 Kč
Základy finančního řízení   10.-11.3.
5 990 Kč
Finanční řízení   11.-12.3.
5 990 Kč
Pokladna a operace s platebními kartami   18.3.
2 990 Kč
Financování od A do Z
nové
   31.3.
2 990 Kč
Finanční a ekonomická situace podniku    2 990 Kč
Finanční deriváty    3 490 Kč
Kapitálové trhy od A do Z    4 990 Kč
Oceňování firem
nové
    1 990 Kč

Setkání s osobnostmi

Advanced     
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I.24.11.
 12.2.
 8 990 Kč
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem I. 9.-10.12.
16.-17.2.
 12 990 Kč
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II.
nové
 17.12.
  8 990 Kč
Trénink přesvědčivého projevu s Janou Víškovou  4.2.
 8 990 Kč
Moderování se Štěpánkou Duchkovou
nové
   2.3.
5 990 Kč
Basic     
Základy argumentace s Milenou Steinmasslovou
nové
 3.12.
  5 990 Kč
Trénink výjimečných rétorických schopností s Valérií Zawadskou    4 990 Kč
Rétorika s Milenou Steinmasslovou   24.-25.3.
7 990 Kč
Profesionální image ženy manažerky s Helenou Bedrnovou   26.3.
5 990 Kč
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem II.
nové
   31.3.
8 990 Kč

Management / Strategie

Výroční fóra     
Strategické fórum27.-28.11.
   19 900 Kč
SME Forum    4 900 Kč
Advanced     
Acquisition Manager - certifikovaný cyklus18 990 Kč
Poakviziční integrace 9.12.
  8 990 Kč
Mergers & Acquisitions   4.3.
8 990 Kč
Due Diligence    8 990 Kč
Treasury Manager - certifikovaný cyklus18 990 Kč
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic 17.12.
  8 990 Kč
Optimalizace řízení a plánování cash flow    8 990 Kč
Profesionální Risk Management    8 990 Kč
Finance pro nefinanční manažery27.11.
  17.3.
8 990 Kč
Jednatel společnosti s ručením omezeným 3.12.
 19.3.
8 990 Kč
Mapování konkurence 2.-3.12.
24.-25.2.
 9 990 Kč
Basic     
Projektové řízení 2.12.
  4 990 Kč
Systém BOZP dle normy OHSAS 18001 2.-3.12.
3.-4.2.
 4 990 Kč
Interní předpisy zaměstnavatele 4.12.
  3 990 Kč
Nákladový controlling   3.-4.3.
5 990 Kč
Praktické řízení projektů 8.-9.12.
  6 990 Kč
Personální controlling 9.-10.12.
 30.-31.3.
9 990 Kč
Projektové řízení - optimalizace rizik, změn a kvality projektu 10.-11.12.
  5 990 Kč
Manažerské účetnictví 10.-11.12.
  4 290 Kč
Řízení malé a střední firmy 11.-12.12.
 25.-26.3.
5 990 Kč
Manažerský reporting  11.-12.2.
 5 990 Kč
Management smluv v IT  18.2.
 8 990 Kč
Finanční a investiční controlling  17.-18.2.
 5 990 Kč
Základy Risk Managementu  18.-19.2.
 5 990 Kč
Řízení bezpečnosti informací  24.2.
 3 990 Kč
Základy řízení cash flow prakticky
nové
  25.2.
 2 990 Kč
Nejdůležitější finanční ukazatele a základní kroky k optimalizaci finanční stability podniku  25.2.
 2 990 Kč
Praktické řízení projektů
nové
  24.-25.2.
 6 990 Kč
EVA (Economic Value Added)   6.3.
1 990 Kč
Cloud Computing   12.3.
6 990 Kč
Základy procesního řízení   25.-26.3.
5 990 Kč
Financování od A do Z
nové
   31.3.
2 990 Kč
Akademie projektového řízení    6 990 Kč
Logistický audit    3 990 Kč
Finanční a ekonomická situace podniku    2 990 Kč
Sledování technologických trendů    5 990 Kč
Systém managementu kvality podle normy ISO 9001 - úvod do problematiky    5 990 Kč
Techniky interního auditu    6 990 Kč
Základy projektového řízení    5 990 Kč

HR / Interní komunikace / Mzdy

Výroční fóra     
Human Power Forum    11 900 Kč
Training & Development Forum    6 900 Kč
Advanced     
Cenově výhodný balíček14 990 Kč
Firemní intranet   17.3.
8 990 Kč
Interní kampaně a eventy    8 990 Kč
Cenově výhodný balíček11 990 Kč
Nové trendy v oblasti logistiky   17.3.
6 990 Kč
Compensation & Benefits Manager - certifikovaný cyklus25 990 Kč
Compensation & Benefits Manager   24.-25.3.
14 990 Kč
Compensation & Benefits Manager    14 990 Kč
Internal Communication Manager - certifikovaný cyklus25 990 Kč
Internal Communications Manager 9.-10.12.
  14 990 Kč
Internal Communications Manager    14 990 Kč
Recruitment Manager - certifikovaný cyklus25 990 Kč
Recruitment Professional   30.-31.3.
14 990 Kč
Recruitment Professional    14 990 Kč
Training & Development Manager - certifikovaný cyklus25 990 Kč
Training & Development Manager 2.-3.12.
  14 990 Kč
Training & Development Manager   11.-12.3.
14 990 Kč
Talent Management 15.12.
17.2.
 8 990 Kč
Trainee programy  13.2.
 8 990 Kč
Nábor zaměstnanců na sociálních sítích  26.2.
 6 990 Kč
Trénink restrukturalizačních rozhovorů   31.3.
5 990 Kč
Firemní časopis    8 990 Kč
Mentoring    5 990 Kč
Basic     
HR manažer 2.12.
  3 490 Kč
Personální agenda 2.-3.12.
11.-12.2.
 4 290 Kč
Behaviorální pohovor
nové
 4.12.
 12.3.
1 990 Kč
Profesionální poskytování referencí
nové
 4.12.
 12.3.
1 990 Kč
Interní předpisy zaměstnavatele 4.12.
  3 990 Kč
Ukončování pracovních poměrů
nové
 5.12.
 20.3.
1 990 Kč
Základy grafologie 9.12.
 26.3.
3 490 Kč
Psychodiagnostické nástroje 9.12.
 18.3.
3 490 Kč
Nový občanský zákoník pro personalisty 10.12.
 27.3.
1 990 Kč
Systém firemního vzdělávání 9.-10.12.
 3.-4.3.
5 990 Kč
Personální controlling 9.-10.12.
 30.-31.3.
9 990 Kč
Základy personalistiky I. 10.-11.12.
18.-19.2.
18.-19.3.
5 990 Kč
Mzdová agenda krok za krokem 10.-11.12.
 18.-19.3.
4 290 Kč
Komplikované případy z pracovního práva 16.12.
 5.3.
2 990 Kč
Výběrové řízení 17.-18.12.
 18.-19.3.
5 990 Kč
Zákoník práce 17.-18.12.
25.-26.2.
 4 290 Kč
Personální marketing  17.2.
 3 990 Kč
Proč lidé nedělají, co jejich nadřízení očekávají
nové
  18.2.
 2 990 Kč
Cestovní náhrady  18.2.
 2 990 Kč
Controlling výkonu zaměstnanců  24.-25.2.
 8 990 Kč
Mzdová agenda - nejčastější chyby a omyly  27.2.
 2 990 Kč
Controlling vzdělávání   4.3.
3 490 Kč
Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí   5.3.
3 990 Kč
Základy interní komunikace   25.-26.3.
5 990 Kč
Akademie pro personalisty I.  10.2.-21.4.
 7 690 Kč
Základy personalistiky II.    4 990 Kč
Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v příkladech    2 990 Kč
Zaměstnanecké benefity z pohledu daní a účetnictví    2 990 Kč

Asistent(ka) manažera

Výroční fóra     
Úspěšná asistentka manažera   18.3.
6 900 Kč
Advanced     
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I.25.-26.11.
 4.-5.2.
 12 990 Kč
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II. 9.-10.12.
  12 990 Kč
Basic     
Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů 2.12.
  3 490 Kč
Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky  25.-26.2.
11.-12.3.
5 990 Kč
Největší chyby a omyly písemné komunikace v praxi asistentky
nové
   4.3.
2 990 Kč
Efektivní telefonická konverzace pro asistentky
nové
    2 990 Kč

Lektorské dovednosti

Advanced     
Train the Trainers   25.3.
5 990 Kč
Basic     
Icebreakery a energizery pro lektorskou praxi
nové
 4.12.
  2 990 Kč
Lektorské dovednosti II. 10.-11.12.
  5 990 Kč
Lektorské dovednosti I.  12.-13.2.
 5 990 Kč

IT

Advanced     
Cenově výhodný balíček14 990 Kč
Efektivní on-line marketing 16.12.
  8 990 Kč
Mobilní marketing    8 990 Kč
Basic     
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - základy25.-26.11.
   7 490 Kč
Sítě a TCP/IP základy27.-28.11.
  24.-25.3.
6 990 Kč
Test ECDL zkouška 2.12.
3.2.
3.3.
290 Kč
Test ECDL Start 2.12.
3.2.
3.3.
1 490 Kč
Test ECDL Certificate 2.12.
3.2.
3.3.
2 490 Kč
Test ECDL Start pro školství a zdravotně postižené 2.12.
3.2.
3.3.
1 290 Kč
Test ECDL Certificate pro školství a zdravotně postižené 2.12.
3.2.
3.3.
1 990 Kč
Microsoft Excel 2010 pro začátečníky 2.-3.12.
25.-26.2.
 2 490 Kč
Microsoft Excel 2010 pro pokročilé 3.12.
  1 990 Kč
Úvod do sociálních sítí a cloudových služeb - pokročilé techniky 3.12.
  2 990 Kč
SEO 3.12.
 19.3.
2 690 Kč
Microsoft Excel 2010 analýza dat a tvorba grafů 4.12.
  3 290 Kč
Microsoft Outlook 2010
nové
 5.12.
 12.3.
2 190 Kč
Microsoft Outlook 2010 plánování
nové
 5.12.
 12.3.
1 290 Kč
Microsoft Outlook 2010 pošta
nové
   12.3.
1 290 Kč
Jazyk SQL a MySQL příklady 8.12.
  3 490 Kč
Microsoft Excel 2010 pro ekonomy 9.12.
4.2.
 3 190 Kč
Jazyk SQL pro databázový systém Oracle 8.-9.12.
25.-26.2.
 6 990 Kč
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 5 9.12.
18.2.
 1 490 Kč
WordPress 9.-10.12.
  4 490 Kč
Microsoft Word 2010 praktické tipy a příklady 9.-10.12.
  3 490 Kč
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 12 10.12.
 12.3.
1 490 Kč
Service Level Management a optimalizace IT procesů 10.12.
  8 990 Kč
Sítě a TCP/IP pokročilé techniky 9.-10.12.
  6 990 Kč
Microsoft Excel 2010 kontingenční tabulky 11.12.
 12.3.
3 290 Kč
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 2 11.12.
 11.3.
790 Kč
LinkedIn 11.12.
 31.3.
3 490 Kč
Konverzní schopnost webu 11.12.
  3 490 Kč
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 7 11.12.
 11.3.
790 Kč
ITIL Introduction V3 11.12.
  7 490 Kč
Dokumenty Google sdílení a spolupráce 15.12.
  1 990 Kč
Facebook a další sociální sítě pro úplné začátečníky 16.12.
  1 490 Kč
Agilní testování
nové
 16.12.
  3 290 Kč
Relační databáze 16.-17.12.
25.-26.2.
 5 990 Kč
PL/SQL 15.-17.12.
 16.-18.3.
10 490 Kč
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - pokročilé techniky 16.-17.12.
 25.-26.3.
7 490 Kč
Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky 17.-18.12.
 18.-19.3.
3 490 Kč
OpenOffice.org/LibreOffice tabulky 17.-18.12.
  2 990 Kč
OpenOffice.org/LibreOffice prezentace 17.-18.12.
  2 990 Kč
Microsoft Access 2010 pokročilé techniky    6 490 Kč
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 3  10.2.
 1 490 Kč
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 4  11.2.
 1 490 Kč
Microsoft Word 2010 pro pokročilé  10.-11.2.
 3 490 Kč
Microsoft Office 2010 přenos dat  10.-11.2.
 3 490 Kč
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 6  12.2.
 1 490 Kč
Microsoft PowerPoint 2010 základy  17.-18.2.
 3 490 Kč
OpenOffice.org/LibreOffice využití ve firmách  17.-18.2.
 2 990 Kč
Management smluv v IT  18.2.
 8 990 Kč
Řízení bezpečnosti informací  24.2.
 3 990 Kč
Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA  24.-25.2.
 4 490 Kč
Microsoft Excel 2010 pro úplné začátečníky  25.2.
 1 490 Kč
PPC kampaně  26.2.
 2 490 Kč
Tvorba prezentace v 21. století
nové
  25.-26.2.
 9 990 Kč
Controlling vzdělávání   4.3.
3 490 Kč
Google služby   4.3.
1 490 Kč
Začínáme pracovat s notebookem   9.-10.3.
2 190 Kč
Microsoft Word 2010 pro začátečníky   9.-10.3.
2 490 Kč
Microsoft Windows 8   9.-10.3.
2 490 Kč
Microsoft Access 2010 základy   9.-11.3.
9 490 Kč
Cloud Computing   12.3.
6 990 Kč
Microsoft Excel 2010 pro středně pokročilé   11.-12.3.
3 490 Kč
XML   19.3.
3 290 Kč
Dokumenty Google formuláře    1 990 Kč
COBIT Introduction    7 490 Kč
Google Analytics    3 490 Kč
IT Services    9 990 Kč
Jazyk SQL a MySQL základy    5 990 Kč
Mobilní marketing    3 490 Kč
On-line marketing    3 490 Kč
Základy testování softwaru    3 290 Kč

Marketing / PR

Výroční fóra     
IN Communication Forum    7 900 Kč
Marketing Challenge Forum    6 900 Kč
Advanced     
Cenově výhodný balíček14 990 Kč
Event Management  18.2.
 8 990 Kč
Aktuální trendy marketingové komunikace   3.3.
8 990 Kč
Cenově výhodný balíček14 990 Kč
Efektivní on-line marketing 16.12.
  8 990 Kč
Mobilní marketing    8 990 Kč
Cenově výhodný balíček14 990 Kč
Firemní intranet   17.3.
8 990 Kč
Interní kampaně a eventy    8 990 Kč
Guerilla marketing 8.12.
  6 990 Kč
Design pro nedesignéry 11.12.
  5 490 Kč
Brand Management 18.12.
24.2.
 8 990 Kč
Kreativní psaní ve firemní praxi  26.2.
 5 990 Kč
Media Relations   24.3.
8 990 Kč
Firemní časopis    8 990 Kč
Marketingové kampaně    8 990 Kč
Product Management    8 990 Kč
Basic     
Visual Merchandising
nové
 2.12.
19.2.
 2 990 Kč
SEO 3.12.
 19.3.
2 690 Kč
Marketingové analýzy 4.12.
  3 490 Kč
Marketing pro 21. století
nové
 3.-4.12.
25.-26.2.
 5 990 Kč
Konverzní schopnost webu 11.12.
  3 490 Kč
LinkedIn 11.12.
 31.3.
3 490 Kč
Facebook a další sociální sítě pro úplné začátečníky 16.12.
  1 490 Kč
Marketingový controlling 16.-17.12.
  8 990 Kč
Kreativita v marketingu 17.-18.12.
 10.-11.3.
5 990 Kč
B2B marketing
nové
  19.2.
 8 990 Kč
PPC kampaně  26.2.
 2 490 Kč
Tisková zpráva
nové
   3.3.
3 490 Kč
Personalizace digitální komunikace
nové
   10.3.
8 990 Kč
Facebook a firemní komunikace
nové
   10.3.
2 490 Kč
Základy marketingu   10.-11.3.
5 990 Kč
Marketingová akademie I.   18.3.-27.5.
7 690 Kč
Corporate Identity v praxi    5 990 Kč
Google Analytics    3 490 Kč
Marketingová akademie II.    7 690 Kč
Mobilní marketing    3 490 Kč
On-line marketing    3 490 Kč
Video marketing
nové
    8 990 Kč
Základy public relations    5 990 Kč
ZENová prezentace a vizuální facilitace    8 990 Kč

Obchod / Prodej / Nákup

Výroční fóra     
Purchase Management Forum  26.2.
 6 900 Kč
Sales Excellence Forum    6 900 Kč
Advanced     
Key Account Manager - certifikovaný cyklus15 990 Kč
10 kroků k posílení suverenity v obchodu25.-26.11.
   9 990 Kč
Key Account Management 9.12.
  8 990 Kč
Purchase Manager - certifikovaný cyklus12 990 Kč
Nákup v praxi 15.12.
  8 990 Kč
Techniky vyjednávání pro nákupčí  3.2.
 5 990 Kč
Vedení obchodních týmů25.11.
   8 990 Kč
Strategické řízení nákupu   4.3.
8 990 Kč
CRM    6 990 Kč
Marketingové kampaně    8 990 Kč
Basic     
Celní problematika pro podnikovou praxi25.11.
 19.2.
 3 990 Kč
Visual Merchandising
nové
 2.12.
19.2.
 2 990 Kč
Celní problematika pro deklaranty 10.-11.12.
 25.-26.3.
5 990 Kč
Obchodní korespondence 11.12.
 25.3.
1 590 Kč
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu
nové
  25.2.
 3 990 Kč
Výběrová řízení a poptávky v nákupu
nové
   19.3.
3 990 Kč
Náklady a úspory v nákupu
nové
    3 990 Kč

Právo / Legislativa

Basic     
Zákon o platebním styku27.11.
  4.3.
3 490 Kč
BOZP a prevence rizik27.11.
  17.3.
2 990 Kč
Společenská smlouva 2.12.
 4.3.
2 990 Kč
Obchodní smlouvy 11.12.
3.12.
26.2.
 2 990 Kč
Ochrana osobních údajů - zabezpečovací systémy 4.12.
  2 990 Kč
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele 9.12.
 12.3.
2 490 Kč
Nový občanský zákoník pro podnikovou praxi 9.12.
 6.3.
2 990 Kč
Insolvenční řízení z pohledu práva 10.12.
  2 990 Kč
Nový občanský zákoník pro manažery 11.12.
 17.3.
3 490 Kč
Vymáhání pohledávek z právního hlediska 11.12.
 2.3.
2 990 Kč
Právní minimum pro ekonomy a účetní 10.-11.12.
  3 990 Kč
Mezinárodní platební styk 12.12.
 17.3.
3 490 Kč
Právní odpovědnost ve funkci finančního manažera / ředitele 16.12.
  3 490 Kč
Komplikované případy z pracovního práva 16.12.
 5.3.
2 990 Kč
Mediace jako způsob řešení sporů 16.12.
 4.3.
2 990 Kč
Nový občanský zákoník - závazkové právo 16.12.
20.2.
 2 990 Kč
Ochrana osobních údajů - finanční služby 17.12.
 17.3.
2 990 Kč
Právo na informace ve veřejné správě 17.12.
  2 490 Kč
Zákoník práce 17.-18.12.
25.-26.2.
 4 290 Kč
Stanovy obchodních společností  12.2.
 2 990 Kč
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele  12.2.
 2 490 Kč
Ochrana osobních údajů - obchod, marketing a personalistika   5.3.
2 990 Kč
Nový zákon o obchodních korporacích   12.3.
2 990 Kč
BOZP   17.3.
1 590 Kč
Prevence rizik a vzniku pracovních úrazů   17.3.
1 590 Kč
Nový občanský zákoník - věcná práva    2 990 Kč
Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v příkladech    2 990 Kč

Doprava / Logistika / Výroba

Výroční fóra     
Efficient Logistics Forum    6 900 Kč
Manufacturing Management Forum    11 900 Kč
Setkání mistrů    6 900 Kč
Advanced     
Cenově výhodný balíček11 990 Kč
Nové trendy v oblasti logistiky   17.3.
6 990 Kč
Štíhlá výroba v době zeštíhlování společností 16.12.
  6 990 Kč
Hledání úspor a zlepšování ve výrobě  25.2.
 6 990 Kč
Moderní přístupy k plánování výroby    6 990 Kč
Basic     
Celní problematika pro podnikovou praxi25.11.
 19.2.
 3 990 Kč
Systém BOZP dle normy OHSAS 18001 2.-3.12.
3.-4.2.
 4 990 Kč
Nástroje pro efektivní řízení a zvyšování produktivity ve výrobě 2.-3.12.
  4 990 Kč
Plánování údržby 4.12.
 4.3.
3 990 Kč
Výrobní controlling 4.-5.12.
  8 990 Kč
Skladová logistika pro vedoucí skladu
nové
 9.12.
 19.3.
2 990 Kč
Celní problematika pro deklaranty 10.-11.12.
 25.-26.3.
5 990 Kč
Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky  17.2.
 3 290 Kč
Nástroje pro řízení kvality v logistice   4.-5.3.
4 990 Kč
7 základních nástrojů řízení kvality
nové
   31.3.
3 290 Kč
Intrastat    3 990 Kč
Logistický audit    3 990 Kč
Procesní a výrobkový audit
nové
    4 990 Kč

Daně / Účetnictví

Basic     
IAS a IFRS I.25.-26.11.
17.-18.12.
18.-19.2.
 5 490 Kč
Komplikované případy roční účetní závěrky 2.12.
  2 990 Kč
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly 2.12.
  2 990 Kč
Dluhopisy 9.12.
 20.3.
1 990 Kč
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady 9.12.
 12.3.
2 990 Kč
Účetní závěrka právnických osob v praxi 10.12.
  2 990 Kč
US GAAP I. 9.-10.12.
 11.-12.3.
5 490 Kč
Daňová kontrola 10.12.
  2 990 Kč
Účetní závěrka dle pravidel IFRS 9.-10.12.
  3 990 Kč
Základy účetnictví pro neekonomy 10.-11.12.
 25.-26.3.
4 290 Kč
Manažerské účetnictví 10.-11.12.
  4 290 Kč
Účetní závěrka příspěvkových organizací 16.12.
  2 990 Kč
Účetní minimum pro office manažery/-ky 16.-17.12.
 4.-5.3.
4 290 Kč
Daně a účetnictví příspěvkových a neziskových organizací od A do Z 16.-17.12.
  4 990 Kč
Účetní závěrka neziskových organizací 17.12.
  2 990 Kč
Komplexní průvodce DPH 17.-18.12.
23.-24.2.
 4 290 Kč
Novinky v daních a účetnictví 2015
nové
  2.2.
 2 990 Kč
Cestovní náhrady  18.2.
 2 990 Kč
Uplatňování DPH mezi subjekty EU a třetích zemí  19.2.
 2 990 Kč
Daně právnických a fyzických osob od A do Z  23.-24.2.
 3 490 Kč
Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí   5.3.
3 990 Kč
Pokladna a operace s platebními kartami   18.3.
2 990 Kč
US GAAP II.   24.3.
3 990 Kč
Spotřební daň   30.3.
2 990 Kč
Fúze a akvizice    2 990 Kč
Daň z příjmů a DPH na Slovensku    2 990 Kč
Finanční deriváty    3 490 Kč
Hmotný a nehmotný majetek    4 290 Kč
IAS a IFRS II.    5 490 Kč
Refundace DPH zaplacené ve státech EU    1 990 Kč
Zaměstnanecké benefity z pohledu daní a účetnictví    2 990 Kč

Ostatní profesní kurzy

Advanced     
Strategie rychlého čtení a práce s informacemi   3.-4.3.
9 990 Kč
Basic     
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele 9.12.
 12.3.
2 490 Kč
AML 11.12.
 4.3.
3 490 Kč
Obchodní korespondence 11.12.
 25.3.
1 590 Kč
Právo na informace ve veřejné správě 17.12.
  2 490 Kč
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele  12.2.
 2 490 Kč
Psaní všemi deseti prsty na klávesnici  10.2.-28.4.
 4 590 Kč
Oceňování a odhady nemovitostí v praxi    3 490 Kč
Refundace DPH zaplacené ve státech EU    1 990 Kč

 

Rozdělení kurzů dle pokročilosti

Víme, že nováček na manažerské pozici či zkušený manažer má jiné potřeby a očekávání.

 

Tréninky a semináře proto nabízíme ve dvou produktových řadách, které odráží různé cílové skupiny, jejich očekávání a způsoby vedení kurzů:

 

 Basic

 Advanced

Slevy

Množstevní: Počet účastníků na 1 akci
2 kolegové z jedné firmy sleva 5 %
3 kolegové z jedné firmy sleva 10 %
4 a více kolegů z jedné firmy sleva 15 %

 

Věrnostní: Účast 1 osoby na více kurzech
2. trénink/seminář sleva 5 %
3. trénink/seminář sleva 10 %
4. a další trénink/seminář sleva 15 %

 

Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu v poznámce přihlášky. Jednotlivé slevy není možné sčítat.