Manažerské dovednosti

norBezenDubenKvtenCena
Advanced     
Certified Manager - 21 NEJ pro manažerskou praxi - certifikovan cyklus14 990 K
7 nejobtížnějších situací manažera25.2.
 21.4.
 5 990 K
7 nejužitečnějších principů v praxi manažera 11.3.
 9.5.
5 990 K
7 nejčastějších chyb ve vedení lidí 23.3.
 10.5.
5 990 K
Koučování pro manažery17.2.
  5.5.
5 990 K
Umění přesvědčit a získat druhé na svou stranu25.-26.2.
 27.-28.4.
 9 990 K
Nově na manažerské pozici 23.-24.3.
6.-7.4.
18.-19.5.
11 990 K
Efektivní delegování  11.4.
24.5.
5 990 K
Rozvoj týmu    5 990 K
Trénink suverenity a techniky vedení lidí    12 990 K
Basic     
Manažerské dovednosti I9.-10.2.
30.-31.3.
27.-28.4.
4.-5.5.
5 990 K
Základy koučinku 1.-2.3.
  5 990 K
Osobnost pod drobnohledem
nov
 2.3.
  1 990 K
Time Management I 1.-2.3.
21.-22.4.
23.-24.5.
5 990 K
Hodnocení a motivace zaměstnanců 7.-8.3.
  5 990 K
Leadership 8.-9.3.
 12.-13.5.
30.-31.5.
5 990 K
Zázračná otázka
nov
 10.3.
 11.5.
5 990 K
Icebreakery a energizery pro (nejen) lektorskou praxi 21.3.
  2 990 K
Úspěšná manažerka 30.-31.3.
  9 990 K
Change Management  5.-6.4.
 5 990 K
Manažer do naha  12.-13.4.
 12 990 K
Vedení klíčových zaměstnanců  19.4.
 5 990 K
Neurolingvistické programování (NLP)   30.-31.5.
11 990 K
Manažerské dovednosti II    5 990 K
Time Management II    3 490 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
    3 990 K

Komunikační dovednosti

Advanced     
Manipulace, nátlak a klamání v profesionální praxi25.-26.2.
23.-24.3.
5.-6.4.
 9 990 K
Facilitace a moderování 24.3.
 3.5.
5 990 K
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem    12 990 K
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami  20.-21.4.
4.-5.5.
12 990 K
Brain Control    12 990 K
Řečnické triky    5 990 K
Basic     
Komunikační dovednosti18.-19.2.
2.-3.3.
27.-28.4.
24.-25.5.
5 990 K
Obratná komunikace v konfliktních situacích24.2.
7.3.
 10.5.
3 490 K
Small Talk 1.3.
20.4.
19.5.
5 990 K
Asertivní desatero v praxi 4.3.
 16.5.
2 990 K
Řeč těla 21.3.
  2 990 K
Průlomové „win-win“ vyjednávání  4.4.
 5 990 K
Asertivita v pracovní praxi  6.-7.4.
 5 990 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů  18.4.
 6 990 K

Osobnostní rozvoj

Advanced     
Self Coaching15.2.
  12.5.
5 990 K
Mind Mapping 8.3.
  5 990 K
Keep Cool 7.-8.3.
 18.-19.5.
9 990 K
Detektor lži  12.-13.4.
 11 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I  26.4.
 8 990 K
Positive Thinking  28.4.
 5 990 K
Mozkový Jogging   3.-4.5.
9 990 K
Fenomén úspěchu    12 990 K
Basic     
Efektivní práce s informacemi a strategie rychlého čtení
nov
9.2.
 20.4.
 6 990 K
Stress Management11.-12.2.
21.-22.3.
 11.-12.5.
5 990 K
Life Management22.2.
14.3.
 24.5.
5 990 K
Time Management I 1.-2.3.
21.-22.4.
23.-24.5.
5 990 K
Jak se úspěšně vypořádat s trémou
nov
 3.3.
  5 990 K
Priority Management & Work Life Balance 17.3.
 31.5.
4 990 K
Jak rozvinout potenciál paměti 23.-24.3.
13.-14.4.
16.-17.5.
5 990 K
Rozhodování  15.4.
 2 990 K
Finanční gramotnost
nov
  19.4.
 2 990 K
Trénink kreativity a rozvoje inovativního přístupu  26.4.
26.5.
5 990 K
Trénink typologie osobnosti  26.4.
2.5.
5 990 K
Emoční inteligence   9.5.
5 990 K
Psaní na klávesnici deseti prsty 8.3.-24.5.
6.4.-22.6.
 4 590 K
Grafologie v praxi   26.5.
3 490 K
Cesta k sobě
nov
    9 990 K
Time Management II    3 490 K

Prezentační dovednosti

Advanced     
Suverénní vystupování před kritickým publikem29.2.
9.3.
14.4.
 5 990 K
Basic     
Jak se úspěšně vypořádat s trémou
nov
 3.3.
  5 990 K
Storytelling
nov
 2.-3.3.
  9 990 K
ZENová prezentace a vizuální facilitace 17.3.
 31.5.
5 990 K
Prezentační dovednosti 30.-31.3.
 11.-12.5.
5 990 K
Akademie prezentačních a rétorických dovedností 9.3.-13.4.
 5.5.-9.6.
7 690 K
Komunikace a prezentace podle osobnostních předpokladů  18.4.
 6 990 K
Tvorba prezentace v 21. století  25.-26.4.
17.-18.5.
9 990 K

Finance / Ekonomika / Controlling

Vron fra     
CFO Forum   11.5.
7 900 K
Advanced     
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow  6.4.
 8 990 K
Profesionální Risk Management   18.5.
8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic    8 990 K
Credit Management 10.3.
  8 990 K
Finance pro nefinanční manažery  26.4.
 8 990 K
Basic     
Finanční a investiční controlling15.-16.2.
 13.-14.4.
17.-18.5.
5 990 K
Manažerský reporting   12.-13.5.
5 990 K
Základy Risk Managementu22.-23.2.
 6.-7.4.
17.-18.5.
5 990 K
Základní orientace v controllingu22.-23.2.
 18.-19.4.
24.-25.5.
5 990 K
Ekonomické minimum pro nefinanční pozice25.-26.2.
  18.-19.5.
5 990 K
Analýza návratnosti projektů (Business Case) 2.3.
 24.5.
5 990 K
Efektivní kalkulace nákladů 3.3.
21.4.
 2 990 K
Řízení firmy podle finančních ukazatelů 9.3.
 31.5.
2 990 K
Základy finančního řízení 8.-9.3.
 4.-5.5.
5 990 K
Vyznejte se ve finančních výkazech 11.3.
  1 990 K
Snižování rizik pomocí interních kontrol 15.3.
28.4.
 4 290 K
Marketingový controlling 17.3.
  4 290 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma 21.-22.3.
 3.-4.5.
4 290 K
Nákladový controlling 22.-23.3.
 11.-12.5.
5 990 K
Financování od A do Z 31.3.
 26.5.
2 990 K
Výrobní controlling  5.4.
11.5.
3 990 K
Účinné řízení pohledávek  12.-13.4.
 5 990 K
Finanční a ekonomická situace podniku  13.4.
 2 990 K
Vedení pokladny a evidence cenin  14.4.
 2 990 K
Oceňování firem  15.4.
 1 990 K
Dluhopisy  15.4.
 1 990 K
Fakturace od A do Z  19.4.
10.5.
2 990 K
Finanční gramotnost
nov
  19.4.
 2 990 K
Finanční deriváty
nov
  19.4.
 8 990 K
Základy řízení cash flow prakticky  20.4.
 2 990 K
Nástroje finančního trhu  27.4.
 3 490 K
Finanční řízení   2.-3.5.
5 990 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly   26.5.
2 990 K

Obchodní dovednosti

Vron fra     
Purchase Management Forum18.2.
   6 900 K
Sales Excellence Forum    6 900 K
Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
Key Account Management  6.4.
 8 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu    9 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí 8.3.
 23.5.
5 990 K
Nákup v praxi 17.3.
  8 990 K
Akvizice  12.4.
 4 990 K
Basic     
Purchase Professional - certifikovan cyklus10 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu 17.3.
 18.5.
3 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu 24.3.
 10.5.
3 990 K
Náklady a úspory v nákupu  20.4.
 3 990 K
Obchodní korespondence9.2.
 13.4.
 2 990 K
Techniky pro Sales Closing
nov
25.2.
  12.5.
5 990 K
Prodejní dovednosti 2.-3.3.
27.-28.4.
17.-18.5.
5 990 K
Řízení prodejní organizace
nov
 9.3.
  5 990 K
Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany 15.-16.3.
 25.-26.5.
9 990 K
Vedení obchodního jednání 15.-16.3.
4.-5.4.
24.-25.5.
5 990 K

Setkání s osobnostmi

Advanced     
Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem    12 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten I  26.4.
 8 990 K
Trénink brilantní paměti s Dr. Michaelou Karsten II    8 990 K
Basic     
Základy argumentace s Milenou Steinmasslovou25.2.
   5 990 K
Rétorika s Milenou Steinmasslovou 9.-10.3.
 18.-19.5.
7 990 K
Moderní etiketa s Evou Filipovou
nov
 16.3.
  6 590 K
Trénink výjimečných rétorických schopností s Valérií Zawadskou   12.5.
4 990 K
Profesionální image ženy manažerky s Helenou Bedrnovou   18.5.
5 990 K
Rekondiční trénink rétoriky s Janem Přeučilem    8 990 K

Management / Strategie

Vron fra     
SME Forum   26.5.
5 900 K
Strategické fórum    13 900 K
Advanced     
Treasury Manager - certifikovan cyklus18 990 K
Optimalizace řízení a plánování cash flow  6.4.
 8 990 K
Profesionální Risk Management   18.5.
8 990 K
Investiční rozhodování, plánování a controlling investic    8 990 K
Jednatel společnosti s ručením omezeným 23.3.
 4.5.
8 900 K
Finance pro nefinanční manažery  26.4.
 8 990 K
Basic     
Základy projektového řízení9.-10.2.
16.-17.3.
 10.-11.5.
5 990 K
Finanční a investiční controlling15.-16.2.
 13.-14.4.
17.-18.5.
5 990 K
Manažerský reporting   12.-13.5.
5 990 K
Základy Risk Managementu22.-23.2.
 6.-7.4.
17.-18.5.
5 990 K
Řízení firmy podle finančních ukazatelů 9.3.
 31.5.
2 990 K
Základy procesního řízení 8.-9.3.
  5 990 K
Management smluv v IT 9.3.
  8 990 K
Procesní a výrobkový audit 9.-10.3.
  4 990 K
Snižování rizik pomocí interních kontrol 15.3.
28.4.
 4 290 K
Pracovní právo pro manažery
nov
 15.3.
  2 190 K
Praktické řízení projektů 21.-22.3.
 18.-19.5.
6 990 K
Nákladový controlling 22.-23.3.
 11.-12.5.
5 990 K
Personální controlling 22.-23.3.
 18.-19.5.
9 990 K
Ochrana osobních údajů
nov
 24.3.
5.4.
16.5.
2 990 K
Štíhlá administrativa
nov
 31.3.
  4 290 K
Financování od A do Z 31.3.
 26.5.
2 990 K
Manažerské účetnictví  5.4.
 3 990 K
Personální a organizační audit
nov
  6.4.
 3 490 K
Finanční a ekonomická situace podniku  13.4.
 2 990 K
Základy řízení cash flow prakticky  20.4.
 2 990 K
Techniky interního auditu  20.-21.4.
 6 990 K
Vedení a motivace projektového týmu
nov
    3 990 K

Asistent(ka) manažera

Vron fra     
Úspěšná asistentka manažera 17.3.
  6 900 K
Advanced     
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem I 10.-11.3.
 24.-25.5.
12 990 K
Soft skills profesionální asistentky manažera s certifikátem II    12 990 K
Basic     
Dovednosti pro úspěšné asistenty/-ky18.-19.2.
 19.-20.4.
11.-12.5.
5 990 K
Efektivní telefonická konverzace pro asistentky26.2.
  3.5.
2 990 K
Etiketa pro asistenty a asistentky manažerů 8.3.
7.4.
 3 490 K
Největší chyby a omyly písemné komunikace v praxi asistentky 31.3.
  2 990 K

HR / Interní komunikace / Mzdy

Vron fra     
Human Power Forum  21.4.
 7 900 K
IN Communication Forum    6 900 K
Training & Development Forum    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky 15.3.
  6 990 K
Compensation & Benefits Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Compensation & Benefits Manager  12.-13.4.
 14 990 K
Compensation & Benefits Manager    14 990 K
Internal Communication Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Internal Communications Manager 9.-10.3.
  14 990 K
Internal Communications Manager   4.-5.5.
14 990 K
Recruitment Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Recruitment Manager 16.-17.3.
  14 990 K
Recruitment Manager   11.-12.5.
14 990 K
Training & Development Manager - certifikovan cyklus25 990 K
Training & Development Manager9.-10.2.
   14 990 K
Training & Development Manager    14 990 K
Firemní časopis   10.5.
8 990 K
Talent Management   17.5.
8 990 K
Basic     
BOZP a prevence rizik18.2.
23.3.
 3.5.
2 990 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele23.-24.2.
22.-23.3.
 18.-19.5.
4 290 K
Agenturní zaměstnávání od A do Z
nov
29.2.
 11.4.
18.5.
3 490 K
Intenzivní trénink interview s kandidáty v různých situacích    1 990 K
Ukončování pracovních poměrů 1.3.
  2 190 K
Průvodce personálními procesy
nov
 2.3.
 10.5.
2 990 K
Osobnost pod drobnohledem
nov
 2.3.
  1 990 K
Mzdová agenda krok za krokem 3.-4.3.
 12.-13.5.
4 290 K
Behaviorální pohovor 9.3.
5.4.
 1 990 K
Základy personalistiky 8.-9.3.
5.-6.4.
 5 990 K
Nábor zaměstnanců na sociálních sítích
nov
 15.3.
 31.5.
4 290 K
HR manažer 15.3.
 24.5.
3 490 K
Pracovní právo pro manažery
nov
 15.3.
  2 190 K
Personální controlling 22.-23.3.
 18.-19.5.
9 990 K
Home office jako moderní forma práce
nov
 23.3.
 4.5.
2 990 K
Řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách
nov
 31.3.
26.4.
 3 490 K
Základy interní komunikace 30.-31.3.
  5 990 K
Štíhlá administrativa
nov
 31.3.
  4 290 K
Zdravá firma
nov
  5.4.
 3 290 K
Personální a organizační audit
nov
  6.4.
 3 490 K
Cestovní náhrady 2015/2016  7.4.
 2 990 K
Psychodiagnostické nástroje  14.4.
 3 490 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby
nov
  15.4.
 2 190 K
Personální agenda  20.4.
 2 990 K
Výběrové řízení  27.-28.4.
 5 990 K
Případové studie z řízení lidských zdrojů
nov
  27.-28.4.
 9 990 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP
nov
   12.5.
3 290 K
Controlling vzdělávání   25.5.
3 490 K
Grafologie v praxi   26.5.
3 490 K
Nový občanský zákoník pro personalisty    1 990 K
Systém firemního vzdělávání    5 990 K

Lektorské dovednosti

Advanced     
Train the Trainers  4.4.
 5 990 K
Basic     
Lektorské dovednosti I 10.-11.3.
  5 990 K
Icebreakery a energizery pro (nejen) lektorskou praxi 21.3.
  2 990 K
Lektorské dovednosti II   25.-26.5.
5 990 K

IT

Basic     
Cenov vhodn balek2 190 K
Microsoft Outlook 2010 pošta  14.4.
 1 290 K
Microsoft Outlook 2010 plánování  14.4.
 1 290 K
Microsoft Excel 2010 pro začátečníky 9.-10.3.
  2 490 K
Microsoft Excel 2010 kontingenční tabulky18.2.
   3 290 K
Microsoft Excel 2010 pro ekonomy23.2.
  3.5.
3 190 K
Microsoft PowerPoint 2010 pokročilé techniky24.-25.2.
  19.-20.5.
3 490 K
COBIT Introduction 1.3.
  7 490 K
Sítě a TCP/IP základy 1.-2.3.
 10.-11.5.
6 990 K
Postavte si svůj e-shop
nov
 7.-8.3.
19.-20.4.
 4 490 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - základy 7.-8.3.
  7 490 K
Management smluv v IT 9.3.
  8 990 K
LinkedIn 10.3.
  3 490 K
PL/SQL 15.-17.3.
  10 490 K
Microsoft Excel 2010 pro pokročilé 24.3.
  1 990 K
Jazyk SQL a MySQL základy 23.-24.3.
  5 990 K
Microsoft Word 2010 praktické tipy a příklady 30.-31.3.
  3 490 K
Jazyk SQL pro databázový systém Oracle 30.-31.3.
 4.-5.5.
6 990 K
Test ECDL Certificate  5.4.
 2 490 K
Test ECDL Start pro školství a zdravotně postižené  5.4.
 1 290 K
Test ECDL Certificate pro školství a zdravotně postižené  5.4.
 1 990 K
WordPress  4.-5.4.
 4 490 K
Test ECDL zkouška  5.4.
 290 K
Test ECDL Start  5.4.
 1 490 K
Relační databáze  6.-7.4.
 5 990 K
IT Services  12.-13.4.
 9 990 K
Microsoft Excel 2010 pro středně pokročilé  12.-13.4.
 3 490 K
Microsoft Outlook 2010  14.4.
 2 190 K
On-line marketing  14.4.
 3 490 K
Agilní testování  20.4.
 3 290 K
Microsoft Excel 2010 makra pro uživatele a základy VBA  21.-22.4.
 4 490 K
Sítě a TCP/IP pokročilé techniky  25.-26.4.
 6 990 K
Tvorba prezentace v 21. století  25.-26.4.
17.-18.5.
9 990 K
XML  28.4.
 3 290 K
Microsoft PowerPoint 2010 základy  27.-28.4.
 3 490 K
PPC kampaně   5.5.
2 490 K
Service Level Management a optimalizace IT procesů   10.5.
8 990 K
Microsoft Excel 2010 programování ve VBA - pokročilé techniky   12.-13.5.
7 490 K
SharePoint Online   17.-18.5.
4 490 K
OpenOffice.org/LibreOffice využití ve firmách   23.-24.5.
2 990 K
Základy testování softwaru   25.5.
3 290 K
Controlling vzdělávání   25.5.
3 490 K
Office 365 - firemní on-line kancelář
nov
   30.-31.5.
4 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 12    1 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 5    1 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 3    1 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 7    790 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 6    1 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 4    1 490 K
Přípravný kurz pro testy ECDL modul 2    790 K
ITIL Introduction V3    7 490 K

Marketing / PR

Vron fra     
The Best of Global Digital Marketing23.2.
   6 900 K
Marketing Challenge Forum    6 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek14 990 K
Aktuální trendy marketingové komunikace 31.3.
  8 990 K
Event Management  20.4.
 8 990 K
Kreativní psaní ve firemní praxi18.2.
23.3.
 2.5.
5 990 K
Firemní časopis   10.5.
8 990 K
Product Management   25.5.
8 990 K
Basic     
Cenov vhodn balek2 190 K
Microsoft Outlook 2010 pošta  14.4.
 1 290 K
Microsoft Outlook 2010 plánování  14.4.
 1 290 K
Facebook a firemní komunikace26.2.
30.3.
26.4.
16.5.
2 490 K
LinkedIn 10.3.
  3 490 K
Marketingový controlling 17.3.
  4 290 K
B2B marketing 22.3.
  8 990 K
Sociální sítě za den
nov
 24.3.
 26.5.
4 290 K
Základy marketingu  4.-5.4.
 5 990 K
Video marketing  7.4.
 8 990 K
Marketingové analýzy  12.4.
 3 490 K
On-line marketing  14.4.
 3 490 K
Marketing pro 21. století  19.-20.4.
23.-24.5.
5 990 K
Visual Merchandising  21.4.
17.5.
2 990 K
PPC kampaně   5.5.
2 490 K
Marketingová akademie 9.3.-11.5.
  7 690 K
Kreativita v marketingu   11.-12.5.
5 990 K
Firemní komunikace na Twitteru
nov
   20.5.
2 490 K

Obchod / Prodej / Nákup

Advanced     
Key Account Manager - certifikovan cyklus15 990 K
Key Account Management  6.4.
 8 990 K
10 kroků k posílení suverenity v obchodu    9 990 K
Purchase Manager - certifikovan cyklus12 990 K
Techniky vyjednávání pro nákupčí 8.3.
 23.5.
5 990 K
Nákup v praxi 17.3.
  8 990 K
Strategické řízení nákupu 3.3.
  8 990 K
CRM   4.5.
6 990 K
Basic     
Purchase Professional - certifikovan cyklus10 990 K
Průběh, řízení a organizace nákupního procesu 17.3.
 18.5.
3 990 K
Výběrová řízení a poptávky v nákupu 24.3.
 10.5.
3 990 K
Náklady a úspory v nákupu  20.4.
 3 990 K
Obchodní korespondence9.2.
 13.4.
 2 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi23.2.
 6.4.
 3 990 K
Postavte si svůj e-shop
nov
 7.-8.3.
19.-20.4.
 4 490 K
Celní problematika pro deklaranty 16.-17.3.
 25.-26.5.
5 990 K
Visual Merchandising  21.4.
17.5.
2 990 K

Právo / Legislativa

Basic     
Změny v celním řízení v roce 2016
nov
17.2.
 20.4.
 3 990 K
BOZP a prevence rizik18.2.
23.3.
 3.5.
2 990 K
Zákoník práce pro zaměstnavatele23.-24.2.
22.-23.3.
 18.-19.5.
4 290 K
Mezinárodní platební styk 15.3.
 12.5.
3 490 K
Agenturní zaměstnávání od A do Z
nov
29.2.
 11.4.
18.5.
3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele 1.3.
28.4.
 2 490 K
Ukončování pracovních poměrů 1.3.
  2 190 K
Vymáhání pohledávek z právního hlediska 8.3.
 24.5.
2 990 K
Pracovní právo pro manažery
nov
 15.3.
  2 190 K
Home office jako moderní forma práce
nov
 23.3.
 4.5.
2 990 K
Ochrana osobních údajů
nov
 24.3.
5.4.
16.5.
2 990 K
Zdravá firma
nov
  5.4.
 3 290 K
Zákon o platebním styku  14.4.
 3 490 K
Pracovní smlouvy a jejich nejčastější chyby
nov
  15.4.
 2 190 K
Nový zákon o obchodních korporacích  19.4.
 2 990 K
Insolvenční řízení z pohledu práva  20.4.
 2 990 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele   3.5.
2 490 K
Nový občanský zákoník pro manažery   4.5.
3 490 K
Obchodní smlouvy   11.5.
2 990 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP
nov
   12.5.
3 290 K
Nový občanský zákoník pro personalisty    1 990 K

Doprava / Logistika / Výroba

Vron fra     
Setkání mistrů  13.4.
 6 900 K
Manufacturing Management Forum    11 900 K
Advanced     
Cenov vhodn balek11 990 K
Nové trendy v oblasti logistiky 15.3.
  6 990 K
Hledání úspor a zlepšování ve výrobě   19.5.
6 990 K
Basic     
Změny v celním řízení v roce 2016
nov
17.2.
 20.4.
 3 990 K
Celní problematika pro podnikovou praxi23.2.
 6.4.
 3 990 K
Nástroje pro řízení kvality v logistice 2.3.
 10.5.
3 290 K
Skladová logistika pro vedoucí skladu 8.3.
 3.5.
3 290 K
Procesní a výrobkový audit 9.-10.3.
  4 990 K
Celní problematika pro deklaranty 16.-17.3.
 25.-26.5.
5 990 K
Plánování údržby 24.3.
 31.5.
3 990 K
Řízení lidských zdrojů ve výrobních firmách
nov
 31.3.
26.4.
 3 490 K
Výrobní controlling  5.4.
11.5.
3 990 K
Logistika a skladové hospodářství pro malé a střední podniky  26.4.
 3 290 K
Případové studie z řízení lidských zdrojů
nov
  27.-28.4.
 9 990 K
7 základních nástrojů řízení kvality   17.5.
3 290 K
Intrastat v praktických příkladech    3 990 K

Daně / Účetnictví

Basic     
Organizační složka na Slovensku
nov
11.2.
8.3.
 18.5.
3 490 K
US GAAP I24.-25.2.
 20.-21.4.
 5 490 K
Novinky v daních a účetnictví 2016 11.3.
  2 990 K
Účetní standardy IAS a IFRS I 15.-16.3.
 11.-12.5.
5 490 K
Komplexní průvodce DPH 17.-18.3.
 5.-6.5.
4 290 K
Podnikové účetnictví očima neekonoma 21.-22.3.
 3.-4.5.
4 290 K
Daně právnických a fyzických osob od A do Z 30.-31.3.
  3 490 K
Manažerské účetnictví  5.4.
 3 990 K
Cestovní náhrady 2015/2016  7.4.
 2 990 K
Účetní standardy IAS a IFRS II  6.-7.4.
24.-25.5.
5 490 K
Daň z příjmů a DPH na Slovensku  12.4.
5.5.
3 490 K
Daňově uznatelné/neuznatelné náklady  12.4.
 2 990 K
Vedení pokladny a evidence cenin  14.4.
 2 990 K
Dluhopisy  15.4.
 1 990 K
Fakturace od A do Z  19.4.
10.5.
2 990 K
Finanční deriváty
nov
  19.4.
 8 990 K
US GAAP II   19.5.
3 990 K
Účtování v cizí měně a kurzové rozdíly   26.5.
2 990 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU   30.5.
1 990 K
Intrastat v praktických příkladech    3 990 K
Spotřební daň    2 990 K

Ostatní profesní kurzy

Basic     
BOZP a prevence rizik18.2.
23.3.
 3.5.
2 990 K
Mezinárodní platební styk 15.3.
 12.5.
3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu dodavatele 1.3.
28.4.
 2 490 K
Zdravá firma
nov
  5.4.
 3 290 K
Zákon o platebním styku  14.4.
 3 490 K
Veřejné zakázky z pohledu zadavatele   3.5.
2 490 K
Safety leadership - rozvoj kultury BOZP
nov
   12.5.
3 290 K
Psaní na klávesnici deseti prsty 8.3.-24.5.
6.4.-22.6.
 4 590 K
Refundace DPH zaplacené ve státech EU   30.5.
1 990 K

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

nahoru