Top vision

czen

Základní orientace v controllingu

7 990 Kč9 668 Kč s DPH7 990 Kč9 668 Kč s DPH7 990 Kč9 668 Kč s DPH

Základní orientace v controllingu

Finanční řízení pro management

16. - 17. 8. 2017
20. - 21. 9. 2017
Praha 8
Brno
Pro začátečníky

Využijte nástroje controllingu k zajištění finančního zdraví firmy

Cílem každé společnosti je finanční stabilita a dosahování zisku. Úlohou controllingu je nejen plánovat a stanovovat cíle, ale také měřit úspěšnost jejich dosahování prostřednictvím finančních a výkonových ukazatelů. Poznejte, jaký dopad na finanční zdraví firmy mají vaše každodenní rozhodnutí v nákladově-výnosové oblasti. Zjistěte, co ovlivňuje tvorbu a spotřebu finančních zdrojů podniku a seznamte se s osvědčenými technikami cash flow managementu i se zásadami finančního plánování. Naučte se získávat a zpracovávat důležitá data, která vám pomohou zkvalitnit finanční řízení podniku.

Co mi kurz přinese?

 • získáte přehled o nástrojích a metodách controllingu
 • pochopíte, jaké jsou úkoly controllera a co se od něj očekává
 • dozvíte se, jak vytvářet finanční plány, kalkulace a reporty
 • seznámíte se s hodnocením výkonových a finančních ukazatelů
 • na příkladech z praxe různých společností pochopíte hlavní úlohu controllingu a jeho možnosti

Komu je kurz určený?

 • liniovým manažerům s controllingovými úkoly
 • controllerům
 • odborníkům v oblasti financí a účetnictví
 • expertům ze všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti controllingu

Program

1. den 09:00 - 16:00

Finanční plány a kalkulace

 • oblasti a rozsah finančního plánování
 • systémy kalkulací – práce s krycími příspěvky, režijními sazbami, procesy
 • kalkulační náklady

Controllingové nástroje v praxi

 • analýza účetních výkazů
 • rozbor plnění finančních a výkonových ukazatelů
 • práce s dohady a opravnými položkami
 • náklady na kapitál
2. den 09:00 - 16:00

Controllingové nástroje v praxi

 • řízení pracovního kapitálu
 • cash flow management
 • hodnotový management, EVA

Sběr a zpracování dat

 • sběr dat z jednotlivých oblastí řízení
 • zajištění kvalitního reportingu
 • systém analýzy odchylek

Lektor

Zdenka Volkánová

Zdenka Volkánová

profesionálka v oblastech daní a účetnictví

Seznamte s jednotlivými druhy činností, které spadají do kompetence controllera, a s využitím konkrétních controllingových nástrojů pro zajištění finančního zdraví firmy.

„Vystudovala jsem obor podniková ekonomika a management na ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a obor účetnictví na Soukromé vysoké škole ekonomických studií. Nyní pokračuji v doktorském studijním programu v Ústavu soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně se zaměřením na soudní inženýrství a oceňování podniků. Zabývám se především finančním řízením, controllingem a oceňováním podniků. V letech 1994 až 2009 jsem pracovala jako jednatelka a metodička účetnictví, daní i lektorských kurzů ve společnosti EkonÚčto. Dále jsem působila jako finanční manažerka v Lavish Commercial Activities LTD., kde jsem se zabývala účetnictvím, finančním plánováním a controllingem. Pracovala jsem také jako finanční manažerka a hlavní účetní ve firmě HOYA Lens CZ, s. r. o., jako Financial Controller ve společnosti Loma Systems, s. r. o., a jako finanční ředitelka ve společnosti Golf Brno a. s. Od roku 2011 rovněž vyučuji na Vysoké škole ekonomie a managementu. Na FP VUT Brno vedu výuku manažerského účetnictví v programu MBA na ESMA Spain, pobočka ČR. Jsem členkou několika národních i mezinárodních organizací zaměřených na problematiku účetnictví, daní, controllingu pojetí a na segment SME (např. Komora certifikovaných účetních, Český institut interních auditorů, Fraud Forum – PwC ČR – zaměření na podvody v účetnictví, Česká asociace treasury, Klub finančních ředitelů, Association of Certified Fraud Examiners a daší).“

Lektor

Zdenka Volkánová

Zdenka Volkánová

profesionálka v oblastech daní a účetnictví

Seznamte s jednotlivými druhy činností, které spadají do kompetence controllera, a s využitím konkrétních controllingových nástrojů pro zajištění finančního zdraví firmy.

„Vystudovala jsem obor podniková ekonomika a management na ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a obor účetnictví na Soukromé vysoké škole ekonomických studií. Nyní pokračuji v doktorském studijním programu v Ústavu soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně se zaměřením na soudní inženýrství a oceňování podniků. Zabývám se především finančním řízením, controllingem a oceňováním podniků. V letech 1994 až 2009 jsem pracovala jako jednatelka a metodička účetnictví, daní i lektorských kurzů ve společnosti EkonÚčto. Dále jsem působila jako finanční manažerka v Lavish Commercial Activities LTD., kde jsem se zabývala účetnictvím, finančním plánováním a controllingem. Pracovala jsem také jako finanční manažerka a hlavní účetní ve firmě HOYA Lens CZ, s. r. o., jako Financial Controller ve společnosti Loma Systems, s. r. o., a jako finanční ředitelka ve společnosti Golf Brno a. s. Od roku 2011 rovněž vyučuji na Vysoké škole ekonomie a managementu. Na FP VUT Brno vedu výuku manažerského účetnictví v programu MBA na ESMA Spain, pobočka ČR. Jsem členkou několika národních i mezinárodních organizací zaměřených na problematiku účetnictví, daní, controllingu pojetí a na segment SME (např. Komora certifikovaných účetních, Český institut interních auditorů, Fraud Forum – PwC ČR – zaměření na podvody v účetnictví, Česká asociace treasury, Klub finančních ředitelů, Association of Certified Fraud Examiners a daší).“

Lektor

Zdenka Volkánová

Zdenka Volkánová

profesionálka v oblastech daní a účetnictví

Seznamte s jednotlivými druhy činností, které spadají do kompetence controllera, a s využitím konkrétních controllingových nástrojů pro zajištění finančního zdraví firmy.

„Vystudovala jsem obor podniková ekonomika a management na ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a obor účetnictví na Soukromé vysoké škole ekonomických studií. Nyní pokračuji v doktorském studijním programu v Ústavu soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně se zaměřením na soudní inženýrství a oceňování podniků. Zabývám se především finančním řízením, controllingem a oceňováním podniků. V letech 1994 až 2009 jsem pracovala jako jednatelka a metodička účetnictví, daní i lektorských kurzů ve společnosti EkonÚčto. Dále jsem působila jako finanční manažerka v Lavish Commercial Activities LTD., kde jsem se zabývala účetnictvím, finančním plánováním a controllingem. Pracovala jsem také jako finanční manažerka a hlavní účetní ve firmě HOYA Lens CZ, s. r. o., jako Financial Controller ve společnosti Loma Systems, s. r. o., a jako finanční ředitelka ve společnosti Golf Brno a. s. Od roku 2011 rovněž vyučuji na Vysoké škole ekonomie a managementu. Na FP VUT Brno vedu výuku manažerského účetnictví v programu MBA na ESMA Spain, pobočka ČR. Jsem členkou několika národních i mezinárodních organizací zaměřených na problematiku účetnictví, daní, controllingu pojetí a na segment SME (např. Komora certifikovaných účetních, Český institut interních auditorů, Fraud Forum – PwC ČR – zaměření na podvody v účetnictví, Česká asociace treasury, Klub finančních ředitelů, Association of Certified Fraud Examiners a daší).“

Jak hodnotí kurz účastníci?

1,33 Celkový dojem z kurzu

80 %

Uplatnění poznatků v praxi

82 %

Akci bych doporučil známým

Potěšily mě příklady z praxe a spoustu ukázek zkušeností.

Petra Cihlářová, EST + a.s.

Líbila se mi příjemná atmosféra a způsob organizace kurzu.

Účastník/ice si přeje zůstat v anonymitě.

Lokalita, prostory, praktické zkušenosti z různých firem, dodržení plánovaných časů.

Účastník/ice si přeje zůstat v anonymitě.

Příklady z praxe, široký rozsah výuky. Výborné stravovací podmínky - oběd 1*.

Účastník/ice si přeje zůstat v anonymitě.

Vhodné propojení teorie s praxí, vysvětlení teoretických předpokladů na praktických příkladech.

Účastník/ice si přeje zůstat v anonymitě.

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
16. - 17. 8. 2017
St, Čt
9 - 16 hod.Praha 8 Křižíkova 237/36a7 990 Kč9 668 Kč s DPH
20. - 21. 9. 2017
St, Čt
9 - 16 hod.Brno 7 990 Kč9 668 Kč s DPH
30. - 31. 10. 2017
Po, Út
9 - 16 hod.Praha 8 Křižíkova 237/36a7 990 Kč9 668 Kč s DPH

16. - 17. 8. 2017

9 - 16 hod.

Praha 8, Křižíkova 237/36a

7 990 Kč
9 668 Kč s DPH

20. - 21. 9. 2017

9 - 16 hod.

Brno,

7 990 Kč
9 668 Kč s DPH

30. - 31. 10. 2017

9 - 16 hod.

Praha 8, Křižíkova 237/36a

7 990 Kč
9 668 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Zajímáte se o controlling?

Zanechte nám svůj e-mail a žádná novinka vám neunikne.

top vision PLUS - s top vision získáte více

Chceme Vás inspirovat k dalšímu rozvoji, a proto se nyní zúčastněte našich kurzů za těch nejvýhodnějších podmínek. Jen na vás záleží, zda si vyberete některý z dárků nebo slevu.

Množstevní sleva

Více účastníků z jedné firmy nebo více objednaných akcí pro jednoho účastníka.

Věrnostní sleva nebo dárky

Účast jedné osoby na více akcích v průběhu jednoho kalendářního roku.

5% sleva2 účastníci nebo 2. akce

10% sleva3 účastníci nebo 3. akce

15% sleva4 účastníci nebo 4. akce

Kurz na míru

Chcete připravit školení pro celý tým? Preferujete přizpůsobit program kurzu vašim potřebám? Rádi vám připravíme nabídku firemního školení na míru.

Chcete připravit školení pro celý tým? Preferujete přizpůsobit program kurzu vašim potřebám? Rádi vám připravíme nabídku firemního školení na míru.

mám zájem
Kurz na míru

Akci pro vás připravila

Olga Holá
Získejte základní přehled v oblasti finančního řízení a poznejte osvědčené metody a postupy controllingu s důrazem na řešení, jež se nejlépe osvědčila v praxi.

Olga Holá

Head of Product and Quality

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

10 237 spokojených účastníků
každý rok

1 863 tréninkových dnů
a kurzů ročně

15 úspěšných let
na trhu

Základní orientace v controllingu
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha 818600
7 990

Využijte nástroje controllingu k zajištění finančního zdraví firmy

Cílem každé společnosti je finanční stabilita a dosahování zisku. Úlohou controllingu je nejen plánovat a stanovovat cíle, ale také měřit úspěšnost jejich dosahování prostřednictvím finančních a výkonových ukazatelů. Poznejte, jaký dopad na finanční zdraví firmy mají vaše každodenní rozhodnutí v nákladově-výnosové oblasti. Zjistěte, co ovlivňuje tvorbu a spotřebu finančních zdrojů podniku a seznamte se s osvědčenými technikami cash flow managementu i se zásadami finančního plánování. Naučte se získávat a zpracovávat důležitá data, která vám pomohou zkvalitnit finanční řízení podniku.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru