Top vision

czen

Aktuální otázky nového občanského zákoníku

3 490 Kč4 223 Kč s DPH

Aktuální otázky nového občanského zákoníku

Zásadní témata NOZ a jejich řešení

21. 11. 2017Praha 8
Pro středně pokročilé

Úskalí a rozpory nového občanského zákoníku, judikáty a novela NOZ 2016

Nový občanský zákoník přinesl v roce 2014 řadu změn v oblasti soukromého práva. V průběhu jeho uplatňování v praxi se však objevilo i mnoho nejasností. Některé z nich je dosud těžké jednoznačně vyřešit vzhledem k chybějící judikatuře, řada rozporů je po dvou letech účinnosti NOZ předmětem novelizace. Ta s sebou přináší i změny navazujících předpisů. Získejte přehled o nejdiskutovanějších otázkách nového občanského zákoníku, seznamte se s dostupnými judikáty i s řešeními obsaženými v novele NOZ. Podívejte se na rozpory tohoto právního předpisu očima odborníků a získejte přehled o aktuálních změnách a jejich možných dopadech v praxi.

Co mi kurz přinese?

 • seznámíte se s aktuálními a nejvíce diskutovanými tématy NOZ
 • získáte přehled o sporných ustanoveních, která způsobují problémy v praxi
 • objevíte možná řešení nejasností na základě dostupných judikátů a názorů odborníků
 • obdržíte přehlednou analýzu aktuální novely NOZ a navazujících legislativních změn
 • obohatíte své znalosti díky aktuálním poznatkům z praxe zkušené lektorky
 • získáte odpovědi na své otázky týkající se aplikace ustanovení NOZ v praxi

Komu je kurz určený?

 • odborné právnické veřejnosti
 • majitelům a jednatelům společností
 • vyššímu a střednímu managementu
 • personalistům

Program

09:00 - 16:00

Vybraná ustanovení a aktuální změny NOZ

 • úprava podmínek rozhodování o omezení svéprávnosti fyzické osoby
 • úprava předpokladů pro zaměstnávání osob starších 15 let
 • sepsání plné moci ve formě notářské listiny
 • péče o jmění dítěte a jejich změny
 • pořizování závěti osob nevidomých a osob se smyslovým postižením
 • společné jmění a podíly v obchodních společnostech
 • otázky dědického práva
 • znovuzavedení předkupního práva
 • potíže s pojmy „pobočné odborové organizace“ a „pobočné organizace zaměstnavatelů“
 • požadavky na úpravu názvu spolků a společenství vlastníků vzniklých před účinností NOZ

Lektor

Magda Janotová

Magda Janotová

právnička se specializací na pracovní a obchodní právo, mediátorka a rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR

Novelizace zákoníků mohou být obecně zrádné, neboť přinášejí také změnu navazujících předpisů a díky neexistenci aktuální judikatury není jejich jednoznačná aplikace snadná. Obě slabá místa pokrývám v tomto kurzu, jehož součástí je i zamyšlení nad potenciálními dopady na praxi.

„Jsem absolventkou právnické fakulty, kde jsem po složení rigorózní zkoušky získala titul JUDR., a dále absolventkou prestižní Nottingham Trent University v oboru obchodního práva (titul LL.M.) a Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dosažené vzdělání napříč více obory mi umožňuje výhodně řešit jednotlivé případy nejen z pohledu právního, ale i z hledisek ekonomických, což oceňují především podnikající klienti. Působím jako lektorka, firemní právnička a také mediátorka. Na pozici firemní právničky, kde využívám svoji specializaci na pracovní a obchodní právo, působím od roku 2008. Zaměřuji se rovněž na komunikaci a vyjednávání, absolvovala jsem certifikovaný mediační výcvik a jako historicky první osoba v České republice jsem úspěšně složila státní zkoušku mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Dále působím jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. V lektorské činnosti se zabývám zejména pracovním a obchodním právem ve spojení s mediací. Při výuce kladu velký důraz na mimosoudní řešení sporů, například zapojením mediačních a vyjednávacích technik.“

Vybíráme
z blogu
Může být statutárním ředitelem i „pouhý“ člen správní rady?
Může být statutárním ředitelem i „pouhý“ člen správní rady?

Jak se vypořádala dosavadní judikatura se slučitelností funkcí v monistickém systému vnitřní struktury v a.s. a jak by mohla posílit připravovaná novela ZOK vnitřní kontrolu v tomto systému?

Termíny konání

 TermínČasMístoCena
21. 11. 2017
Út
9 - 17 hod.Praha 8 Křižíkova 237/36a3 490 Kč4 223 Kč s DPH

21. 11. 2017

9 - 17 hod.

Praha 8, Křižíkova 237/36a

3 490 Kč
4 223 Kč s DPH

V ceně získáte: certifikát o absolvování, studijní materiály, občerstvení a oběd.

Rozvíjejte se ve svém oboru.

Zanechte nám svůj e-mail a žádná novinka vám neunikne.

top vision PLUS - s top vision získáte více

Chceme Vás inspirovat k dalšímu rozvoji, a proto se nyní zúčastněte našich kurzů za těch nejvýhodnějších podmínek. Jen na vás záleží, zda si vyberete některý z dárků nebo slevu.

Množstevní sleva

Více účastníků z jedné firmy nebo více objednaných akcí pro jednoho účastníka.

Věrnostní sleva nebo dárky

Účast jedné osoby na více akcích v průběhu jednoho kalendářního roku.

5% sleva2 účastníci nebo 2. akce

10% sleva3 účastníci nebo 3. akce

15% sleva4 účastníci nebo 4. akce

Kurz na míru

Chcete připravit školení pro celý tým? Preferujete přizpůsobit program kurzu vašim potřebám? Rádi vám připravíme nabídku firemního školení na míru.

Chcete připravit školení pro celý tým? Preferujete přizpůsobit program kurzu vašim potřebám? Rádi vám připravíme nabídku firemního školení na míru.

mám zájem
Kurz na míru

Akci pro vás připravila

Olga Holá
Při praktickém uplatnění tak rozsáhlého právního předpisu, jakým je občanský zákoník, logicky dochází k rozporům a nejasnostem. Názory odborníků, dostupná judikatura a srozumitelná analýza aktuální novely vám pomohou najít řešení pro tato sporná místa.

Olga Holá

Head of Product and Quality

Proč se rozvíjet s top vision?

1,21 průměrná známka
kvality kurzů

10 237 spokojených účastníků
každý rok

1 863 tréninkových dnů
a kurzů ročně

15 úspěšných let
na trhu

Aktuální otázky nového občanského zákoníku
CORSO Karlín
Křižíkova 237/36aPraha 818600
3 490

Úskalí a rozpory nového občanského zákoníku, judikáty a novela NOZ 2016

Nový občanský zákoník přinesl v roce 2014 řadu změn v oblasti soukromého práva. V průběhu jeho uplatňování v praxi se však objevilo i mnoho nejasností. Některé z nich je dosud těžké jednoznačně vyřešit vzhledem k chybějící judikatuře, řada rozporů je po dvou letech účinnosti NOZ předmětem novelizace. Ta s sebou přináší i změny navazujících předpisů. Získejte přehled o nejdiskutovanějších otázkách nového občanského zákoníku, seznamte se s dostupnými judikáty i s řešeními obsaženými v novele NOZ. Podívejte se na rozpory tohoto právního předpisu očima odborníků a získejte přehled o aktuálních změnách a jejich možných dopadech v praxi.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jeho používáním s tím souhlasíte.

nahoru